bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


จงกั๋ว 3.* เสน่ห์เชียงรุ่ง ถิ่นนกยูงรำแพน ดินแดนไทลื้อ ร่ำลืออาณาจักรโบราณ article

 

จงกั๋ว.3* เสน่ห์เชียงรุ่ง  ถิ่นนกยูงรำแพน  ดินแดนไทลื้อ  ร่ำลืออาณาจักรโบราณ

รถ-รถ เส้นทาง R3a 4 วัน 3 คืน

ย้อนรอยอดีตวัฒนธรรมล้านนาไทย บนเส้นทาง สาย R3a สู่เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า “เชียงรุ่ง” หรือ “เมืองแห่งรุ่งอรุณอันสดใส” ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไตลื้อ หรือ ไทลื้อ เชิญท่านสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของล้านนาไทยในอดีต ชมศิลปะวัฒนธรรมอันตื่นตาตื่นใจ ตระการตากับฝูงนกยุงพร้อมทั้งชมการแสดงพาราณสี อันอลังการ จนถูกเปรียบเปรยว่า หากใครไม่ได้ชมการแสดง ประหนึ่งเหมือนมาไม่ถึงสิบสองปันนา

 

วันแรก : เชียงของ – ห้วยทราย (สปป.ลาว) – ด่านบ่อเต็น – ด่านบ่อหาร - เมืองหล้า (จีน)

07.30 น. เจ้าหน้าที่รอรับคณะอำเภอเชียงของ รับประทานอาหารเช้า (1) ทำธุระส่วนตัว

08.00 น. นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางต่อเข้าสู่เส้นทาง R3a หรือ หนึ่งในเส้นทางสายเศรษฐกิจตามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Sub Regional Economic Cooperation = GMS - ES) ระยะทาง 228 กม. เป็นเส้นทางที่ทางการจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทางขนส่ง ลำเลียงสินค้าระหว่างประเทศ (Logistics) โดยรัฐบาลของ สปป.ลาว ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ABD) เส้นทางนี้ผ่านขุนเขาและสัมผัสกับชีวิตชาวลาวเผ่าต่างๆ แบบดั้งเดิม เส้นทางผ่านเวียงภูคาแหล่งถ่านหินสำคัญของสปป.ลาว และเป็นแหล่งถ่านหินที่ส่งขายมายังประเทศไทย 

เที่ยง       ถึงเมืองหลวงน้ำทา รับประทานอาหารกลางวัน (2)  

บ่าย         ออกเดินทางต่อ ผ่าน 3 แยกนาเตย เป็นจุดขนถ่ายสินค้า มีด่านเรียกเก็บภาษี และเป็นทางแยกสู่บ่อเต็นและหลวงพระบาง  ถึงบ่อเต็นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ทางรัฐบาลลาวได้ให้สัมปทานแก่รัฐบาลจีนเข้ามาอยู่อาศัยและลงทุนทำธุรกิจโรงแรมที่พัก คาซิโนต่างๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ นำท่านตรวจหนังสือผ่านแดนเดินทางสู่ด่านบ่อหาร และเมืองหล้า ระยะทาง 62 ก.ม. 

 

เย็น        รับประทานอาหารค่ำ (3) /พักที่โรงแรม ในเมืองหล้า  

วันที่สอง เมืองหล้า ( สิบสองปันนา )  - เทวสถานเมืองหยวน – สวนม่านทิง

เช้า      รับประทานอาหารเช้า (4) ที่โรงแรม แล้วออกเดินทางต่อไปยังเทวสถานเมืองหยวน ที่ตกแต่งด้วยหลอดไฟหลากสี สวยงาม อากาศภายในถ่ายเทสะดวก เย็นสบาย มีสายน้ำไหลผ่านถ้ำตลอดแนวหินงอกหินย้อย สามารถชมบ่อน้ำทิพย์ และโพลงถ้ำกว่า 24 ถ้ำ  เม็งหยวน จะเป็นสถานที่น่าสนใจและมีจุดดึงดูดใจในสิบสองปันนา เนื่องจากมีการจราจรที่สะดวก มีภูมิประเทศที่แสดงเอกลักษณ์ของภูเขาหินปูนและป่าไม้เขตร้อน มีลักษณะของลำธารและถ้ำใต้ดินที่มีขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยดินแดนที่มีวัฒนธรรมที่เด่นชัด ปัจจุบันได้รับการอนุมัติให้เป็นวนอุทยานเขตป่าร้อนชื้นแห่งชาติ แวะชมโรงงานหยก ด้วยฝีมือการเจียระไนของคนพิการอันลือชื่อของคนจีนพร้อมทั้งเลือกซื้อหยกมงคลแท้เป็นของที่ระลึก

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (5) 

บ่าย     นำท่านชม สวนม่านทิง ซึ่งในอดีตเป็นศูนย์กลางที่ตั้งเมืองเชียงรุ้ง ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยอยู่คือ ราชอุทยานหลวงพระรามกับอุโบสถแปดเหลี่ยม  พระเจดีย์ อนุสาวรีย์ โจว เอินไหล 

ต้นโพธิ์ ที่สมเด็จพระพี่นางฯทรงปลูกไว้ 2 ต้น เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2528 

ต้นลาน ที่สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชปลูกไว้    เมื่อครั้งเสด็จสิบสองปันนา  เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.  2536 ในพื้นที่กว่า  3,000  ตารางกิโลเมตร  ณ  วัดป่าเจย์  

เย็น     รับประทานอาหารค่ำ (6)  ชมการแสดง “เมืองพารานสี” การแสดงระบบ แสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ ของชาวเมืองสิบสองปันนา ที่บอกเล่าเรื่องราวตำนาน วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชนชาติลุ่มแม่น้ำโขงตั้งแต่ จีน พม่า ลาว ไทยจนถึงปากแม่น้ำโขงเวียดนาม พักที่โรงแรม 

วันที่สาม : วัดหลวงเมืองลื้อ – สมุนไพรบำบัด - สวนป่าดงดิบ

เช้า     รับประทานอาหารเช้า (7)  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเข้าชม “วัดหลวงเมืองลื้อ” ด้วยรถรางไฟฟ้า วัดหลวงเมืองลื้อ หรือ เดิมชื่อ วัดชินเผียว เป็นวัดพุทธ นิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ ตัวโบสถ์สร้างด้วยศิลปะผสมระหว่าง ไทลื้อ พม่า ลาว และยังมีลวดลายคล้ายลายประจำยามแบบไทยผสมอยู่ นอกจากนี้ในอนาคตวัดแห่งนี้ยังจะเป็นศูนย์กลางการเรียน การสอนภาษาบาลี ภาษาจีน ภาษาไทลื้อ ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมือง เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนาต่างๆโดยอาณาเขตของวัดสร้างอยู่บนพื้นที่กว่าพันไร่ริมเชิงเขาใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างกว่า  350 ล้านหยวน หรือ  1,750 ล้านบาท โดยบริษัทเอกชนพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าวสิบสองปันนา หลังจากเดินชมวัดหลวงจนเมื้อยล้า มาผ่อนคลายด้วยการพักแช่เท้าด้วยสมุนไพรจีน แบบจีนยูนนาน

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (8) ไก่ตุ่นเห็ดหอมอันเลื่องชื่อของสิบสองปันนา 

บ่าย     นำท่านเข้าชมสวนป่าดงดิบป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืชนานาชนิด สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่นพร้อมชมฝูงนกยูงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีของชาวสิบสองปันนา โดยนกยูงนับร้อยตัวจะบินออกมาเป็นฝูงเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดเพื่อมากินอาหาร หลังจากกินอาหารเสร็จแล้วก็จะบินกลับด้วยเสียงนกหวีด 

ชมการแสดงพื้นเมืองทั้งร้อง ทั้งเต้นของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ณ บริเวณน้ำตกเก้ามังกร

        ชมหมู่บ้านเก่าแก่เผ่าไอนี่หรือเผ่าอาข่า พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม การร้องเล่น เต้นรำของชนเผ่าอาข่า  

เย็น    รับประทานอาหารเย็น (9)  พร้อมชมหรือร่วมรำวงแบบไทลื้อ / พักที่โรงแรม  

วันที่สี่ : สิบสองปันนา ( เชียงรุ่ง ) – บ่อหาน – บ่อเต็น – ห้วยทราย -  เชียงของ (ประเทศไทย)

เช้า     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (10) นำท่านเดินทางสู่ชายแดนจีน-ลาว ตรวจหนังสือผ่านแดน ออกเดินทางต่อสู่เมืองหลวงน้ำทา

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง (11) ณ เมืองหลวงน้ำทา จากนั้นคณะออกเดินทางต่อสู่เมืองห้วยทราย แล้วนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ลาว -ไทย นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขง สู่ อ.เชียงของ 

เย็น      เดินทางถึง อ.เชียงของ ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  รับประทานอาหารเย็น (12)  

*****จากนั้นส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ สิ้นสุดการเดินทางพร้อมความประทับใจ*****

 
ราคา / ท่าน: 8 ท่านขึ้นไป
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
พักโรงแรม 3 ดาว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
พักโรงแรม 4 ดาว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ค่าผ่านแดน สปป.ลาว 
•  ค่ายานพาหนะรับ-ส่ง และ ท่องเที่ยวตลอดรายการ 
•  ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ และโชว์เมืองพารานสี
•  โรงแรมระดับ 3 ดาว 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน
•  อาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ และน้ำดื่ม    
•  มัคคุเทศก์  ลาว  จีน
•  ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท 
•  ค่าเรือข้ามแม่น้ำโขง เชียงของ-ห้วยทราย พร้อมค่าขนสัมภาระที่น้ำหนักไม่เกิน 15 กก/ท่าน 
สิ่งที่ไม่รวม
• 
ค่าวีซ่าจีน
• ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ,ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นคนละ 10 หยวน/วัน/คน
• ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย / ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่กำหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีต้องการใบเสร็จ)
เอกสารประกอบการเดินทาง
• หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
• รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นวีซ่าต้องเป็นภาพสีเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
• สำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 3 เดือน (เงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 30,000 บาท) 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ
• ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท
• ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน 

การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     21-30      วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ     2,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     8-20      วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ    50% ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     7      วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ    รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำ เป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

- อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศลาว จีน/การนำสิ่งของผิด กฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด

ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก

 

ความคิดเห็นของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์จีน

จงกั๋ว.1* เสน่ห์เชียงรุ่ง ถิ่นนกยูงรำแพน ดินแดนไทลื้อ ร่ำลืออาณาจักรโบราณ ไปเรือ – กลับรถ (4 วัน 3 คืน) ไปเรือ – กลับรถ (4 วัน 3 คืน) article
จงกั๋ว.2* เสน่ห์เชียงรุ่ง ถิ่นนกยูงรำแพน ดินแดนไทลื้อ ร่ำลืออาณาจักรโบราณ เรือ-เรือ (4 วัน 3 คืน) article
จงกั๋ว.4 ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน บินตรงเชียงใหม่ สายการบิน Air China (CA) - Join Tour article