bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


จงกั๋ว.2* เสน่ห์เชียงรุ่ง ถิ่นนกยูงรำแพน ดินแดนไทลื้อ ร่ำลืออาณาจักรโบราณ เรือ-เรือ (4 วัน 3 คืน) article

 

จงกั๋ว.2* เสน่ห์เชียงรุ่ง  ถิ่นนกยูงรำแพน  ดินแดนไทลื้อ  ร่ำลืออาณาจักรโบราณ
  เรือ-เรือ  (4 วัน 3 คืน)

ย้อนรอยอดีตวัฒนธรรมล้านนาไทย เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า “เชียงรุ่ง” หรือ “เมืองแห่งรุ่งอรุณอันสดใส” ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไตลื้อ หรือ ไทลื้อ เชิญท่านสัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของล้านนาไทยในอดีต ชมศิลปะวัฒนธรรมอันตื่นตาตื่นใจ ตระการตากับฝูงนกยุงพร้อมทั้งชมการแสดงพาราณสี อันอลังการ จนถูกเปรียบเปรยว่า หากใครไม่ได้ชมการแสดง ประหนึ่งเหมือนมาไม่ถึงสิบสองปันนา

 

วันแรก : เชียงแสน – สิบสองปันนา 

04.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน   

05.00 น. คณะลงเรือโดยสารระหว่างประเทศ เพื่อเดินทางสู่ดินแดนสิบสองปันนา ประเทศจีน รับประทานอาหารเช้า บนเรือ(1) เรือผ่านองค์พระนวล้านตื้อ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ผ่านท่าเรือบ้านมอมของสปป.ลาว และท่าเรือบ้านโป่งของพม่า ผ่านเกาะหมงชีเต่า ป่าหินเจ็ดสี ผ่านท่าเรือเชียงกกของ สปป.ลาว

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน (2) บนเรือ 

บ่าย       เรือแล่นท่าเรือเชียงลาบของพม่า ท่าเรือสบหลวย ของพม่า เข้าสู่เขตประเทศจีน ที่ท่าเรือกวนเหล่ย ระยะทาง 263 กิโลเมตร (ทางน้ำ) ใช้เวลาเดินทางร่วม 9 ชั่วโมง   

เย็น       เดินทางถึงท่าเรือกวนเหล่ย ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำคณะเดินทางต่อโดยรถปรับอากาศสู่ตัวเมืองสิบสองปันนา รับประทานอาหารค่ำ (3) นำท่านชมการแสดง “เมืองพารานสี” การแสดงระบบ แสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ ของชาวเมืองสิบสองปันนา ที่บอกเล่าเรื่องราวตำนาน วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชนชาติลุ่มแม่น้ำโขงตั้งแต่ จีน พม่า ลาว ไทยจนถึงปากแม่น้ำโขงเวียดนาม

               พักที่โรงแรมมาตรฐาน เมืองสิบสองปันนา 

วันที่สอง : วัดหลวงเมืองลื้อ – สมุนไพรบำบัด - สวนป่าดงดิบ

เช้า        รับประทานอาหารเช้า (4)  ที่โรงแรม  นำท่านเข้าชม “วัดหลวงเมืองลื้อ” ด้วยรถรางไฟฟ้า วัดหลวงเมืองลื้อ หรือ เดิมชื่อ วัดชินเผียว เป็นวัดพุทธ นิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ ตัวโบสถ์สร้างด้วยศิลปะผสมระหว่าง ไทลื้อ พม่า ลาว และยังมีลวดลายคล้ายลายประจำยามแบบไทยผสมอยู่ นอกจากนี้ในอนาคตวัดแห่งนี้ยังจะเป็นศูนย์กลางการเรียน การสอนภาษาบาลี ภาษาจีน ภาษาไทลื้อ ซึ่งเป็นภาษาพื้นเมือง เป็นศูนย์กลางการค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนาต่างๆโดยอาณาเขตของวัดสร้างอยู่บนพื้นที่กว่าพันไร่ริมเชิงเขาใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างกว่า  350 ล้านหยวน หรือ  1,750 ล้านบาท โดยบริษัทเอกชนพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าวสิบสองปันนา 

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน (5) 

บ่าย        นำท่านเข้าชมสวนป่าดงดิบป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืชนานาชนิด สัมผัสกับธรรมชาติป่าไม้ที่ร่มรื่นพร้อมชมฝูงนกยูงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีของชาวสิบสองปันนาโดยนกยูงนับร้อยตัวจะบินออกมาเป็นฝูงเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดเพื่อมากินอาหาร หลังจากกินอาหารเสร็จแล้วก็จะบินกลับด้วยเสียงนกหวีด 

ชมการแสดงพื้นเมืองทั้งร้อง ทั้งเต้นของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ณ บริเวณน้ำตกเก้ามังกร

ชมหมู่บ้านเก่าแก่เผ่าไอนี่หรือเผ่าอาข่า พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม การร้องเล่นเต้นรำของชนเผ่าอาข่า  

เย็น        รับประทานอาหารเย็น (6)  พร้อมชมหรือร่วมรำวงแบบไทลื้อ /พักที่โรงแรมมาตรฐาน เมืองสิบสองปันนา

วันที่สาม : สวนม่านทิง – เทวสถานเมืองหยวน

เช้า      รับประทานอาหารเช้า (7) ที่โรงแรม แล้วออกเดินทางไปยังนำคณะชมสวนบ้านถิ่นหรือสวนม่านทิง ซึ่งในอดีตเป็นศูนย์กลางที่ตั้งเมืองเชียงรุ้ง ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยอยู่คือ ราชอุทยานหลวงพระรามกับอุโบสถแปดเหลี่ยม  พระเจดีย์ อนุสาวรีย์ โจว เอินไหล ต้นโพธิ์ที่สมเด็จพระพี่นางฯทรงปลูกไว้ 2 ต้น เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2528 ต้นลาน ที่สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชปลูกไว้ เมื่อครั้งเสด็จสิบสองปันนา  เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.  2536 ในพื้นที่กว่า  3,000  ตารางกิโลเมตร ณ  วัดป่าเจย์ ถือเป็นสวนสาธารณะที่ชาวจีนนิยมมาออกกำลังกาย และพักผ่อน  

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (8) 

บ่าย      ออกเดินทางต่อไปยังเทวสถานเมืองหยวน ที่ตกแต่งด้วยหลอดไฟหลากสี สวยงาม อากาศภายในถ่ายเทสะดวก เย็น  สบาย มีสายน้ำไหลผ่านถ้ำตลอดแนวหินงอกหินย้อย สามารถชมบ่อน้ำทิพย์ และโพลงถ้ำกว่า 24 ถ้ำ  เม็งหยวน จะเป็นสถานที่น่าสนใจและมีจุดดึงดูดใจในสิบสองปันนา เนื่องจากมีการจราจรที่สะดวก มีภูมิประเทศที่แสดงเอกลักษณ์ของภูเขาหินปูนและป่าไม้เขตร้อน มีลักษณะของลำธารและถ้ำใต้ดินที่มีขนาดใหญ่เต็มไปด้วยดินแดนที่มีวัฒนธรรมที่เด่นชัด ปัจจุบันได้รับการอนุมัติให้เป็นวนอุทยานเขตป่าร้อนชื้นแห่งชาติ 

เย็น    รับประทานอาหารค่ำ (9)  /พักที่โรงแรมมาตรฐาน เมืองหล้า

วันที่สี่ :  เมืองหล้า - ท่าเรือกวนเหล่ย  - เชียงแสน ( ประเทศไทย )

เช้า     รับประทานอาหารเช้า (10) ที่โรงแรม นำท่านสู่ท่าเรือกวนเหล่ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านลงเรือสำราญความปลอดภัยมาตรฐานระดับสากลล่องแม่น้ำโขง ระหว่างทางผ่านท่าเรือสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น ท่าเรือเชียงราบ ของสปป.ลาว  ท่าเรือสบหลวย ของพม่า พร้อมชมบรรยากาศความงดงามและความสมบูรณ์ของป่าไม้และวิถีชีวิต การปลูกผัก การหาปลาริมฝั่งของชาวบ้านสองฝั่งโขง ชมโขดหินเจ็ดสี ป่าหินใต้น้ำ และหาดทรายขาวละเอียดผสมเกร็ดสีทองสะท้อนกับแสงแดดทอประกายระยิบระยับกลางลำน้ำโขงที่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างน่าประทับใจ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (11) บนเรือ เรือผ่านสามเหลี่ยมทองคำ ประเทศไทย 

เย็น    เดินทางถึงท่าเรือเชียงแสน ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับประทานอาหารเย็น (12)

*****จากนั้นส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ สิ้นสุดการเดินทางพร้อมความประทับใจ*****

ราคา / ท่าน: 20 ท่าน
30 ท่าน 40 ท่าน 50 ท่าน 60 ท่าน
พักโรงแรม 3 ดาว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ค่าวีซ่าจีน (สำหรับคนไทย) 
•  ค่ายานพาหนะรับ-ส่ง และ ท่องเที่ยวตลอดรายการ 
•  ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ และโชว์เมืองพารานสี
•  โรงแรมระดับ 3 ดาว 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน
•  อาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ และน้ำดื่ม    
•  มัคคุเทศก์  ลาว  จีน
•  ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท 
•  ค่าตั๋วเรือสำราญล่องแม่น้ำโขง สิบสองปันนา-เชียงแสน
สิ่งที่ไม่รวม
• 
ค่าวีซ่าจีน/ลาว ถ้าเป็นชาวต่างชาติ
• ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ,ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นคนละ 10 หยวน/วัน/คน
• ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย / ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่กำหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีต้องการใบเสร็จ)
เอกสารประกอบการเดินทาง
• หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
• รูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นวีซ่าต้องเป็นภาพสีเท่านั้น ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
• สำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 3 เดือน (เงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 30,000 บาท) 

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ
• ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท
• ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน 

การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     21-30      วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ     2,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     8-20      วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ    50% ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     7      วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ    รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำ เป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

• อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน
• ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศลาว จีน/การนำสิ่งของผิด กฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
• การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด

ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก

 เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธ การเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ จากหน่วยงานราชการระหว่างประเทศ

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 

• ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก 
• นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
• นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า
• นำรูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์  หรือ  รูปที่ใช้กระดาษปริ้นจากคอมพิวเตอร์

ว่าด้วยเรื่อง “เรือกาสะลองคำ” 

เรือ “กาสะลองคำ” เรือโดยสารปรับอากาศสัญชาติไทย วิ่งระหว่างประเทศ ลำที่ 2 ของแม่น้ำโขง (ลำแรกชื่อ เรือ แม่โขงเดลต้า) 
เป็นเรือไฟเบอร์กลาสขนาด 2 ชั้น กว้าง 4.10 เมตร ยาว 24 เมตร บรรทุก ผู้โดยสารได้ 80 ท่าน 
ระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลมีเรดาห์และ GPS  
บนเรือมีห้องน้ำไว้ให้บริการ แยกชาย-หญิง รวมทั้งหมด 3 ห้อง
เครื่องทำระบบไฟฟ้า “Kholer” เครื่องยนต์ 670 แรงม้า 2 เครื่อง ทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
กัปตันเรือ : ชาวจีนและลาว

ความคิดเห็นของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์จีน

จงกั๋ว.1* เสน่ห์เชียงรุ่ง ถิ่นนกยูงรำแพน ดินแดนไทลื้อ ร่ำลืออาณาจักรโบราณ ไปเรือ – กลับรถ (4 วัน 3 คืน) ไปเรือ – กลับรถ (4 วัน 3 คืน) article
จงกั๋ว 3.* เสน่ห์เชียงรุ่ง ถิ่นนกยูงรำแพน ดินแดนไทลื้อ ร่ำลืออาณาจักรโบราณ article
จงกั๋ว.4 ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน 5 วัน 4 คืน บินตรงเชียงใหม่ สายการบิน Air China (CA) - Join Tour article