bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์ตาก

ทัวร์ตากทัวร์แม่สอด 3 วัน 2 คืน เมืองฉอด.1 แม่สอด เมียวดี เชื่อมไมตรีไทย พม่า article

ทัวร์แม่สอด แม่สอดและเมืองเมียวดีของพม่าตั้งอยู่คู่ขนานกันมานาน มีเพียงแม่น้ำเมยที่ไหลจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือขวางกั้นอยู่เป็นเขตแดน มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความแตกต่างที่น่าสนใจอย่างค่อนข้างชัดเจน อีกทั้งมีวัดวาอารามและธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งภูเขา น้ำตก น้ำพุร้อน ถ้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ชวนให้ทุกท่านได้มาเยือนดินแดนสองฝั่งเมยแห่งนี้สัก

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]