bulletEnglish website
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

dot


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์ตาก

ทัวร์ตาก แม่สอดเมืองชายแดน ไทยพม่า สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทีงดงาม ตลาดค้าชายแดนและ ทดสอบสิ่งมหัศจรรย์น่าพิศวงที่เดิยวในเมืองไทยทัวร์แม่สอด 3 วัน 2 คืนทัวร์แม่สอด 3 วัน 2 คืน เมืองฉอด.1 แม่สอด เมียวดี เชื่อมไมตรีไทย พม่าarticle

ทัวร์แม่สอด แม่สอดและเมืองเมียวดีของพม่าตั้งอยู่คู่ขนานกันมานาน มีเพียงแม่น้ำเมยที่ไหลจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือขวางกั้นอยู่เป็นเขตแดน มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความแตกต่างที่น่าสนใจอย่างค่อนข้างชัดเจน อีกทั้งมีวัดวาอารามและธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งภูเขา น้ำตก น้ำพุร้อน ถ้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ชวนให้ทุกท่านได้มาเยือนดินแดนสองฝั่งเมยแห่งนี้สัก

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]