bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์แม่สอด 3 วัน 2 คืน เมืองฉอด.1 แม่สอด เมียวดี เชื่อมไมตรีไทย พม่า article

 ทัวร์แม่สอด 3 วัน 2 คืน เมืองฉอด.1 แม่สอด เมียวดี เชื่อมไมตรีไทย พม่า

เมืองเมียวดีของพม่าตั้งอยู่คู่ขนานกันมานาน มีเพียงแม่น้ำเมยที่ไหลจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือขวางกั้นอยู่เป็นเขตแดน มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความแตกต่างที่น่าสนใจอย่างค่อนข้างชัดเจน อีกทั้งมีวัดวาอารามและธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งภูเขา น้ำตก น้ำพุร้อน ถ้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ชวนให้ทุกท่านได้มาเยือนดินแดนสองฝั่งเมยแห่งนี้สักคราเพื่อเติมความสุขให้กับชีวิต

 

ทัวร์แม่สอด3วัน2คืน    

ทัวร์แม่สอด3วัน2คืน  ทัวร์แม่สอด3วัน2คืน

วันที่ 1 จุดชมวิวคอกช้างเผือก - เมียวดี คอมเพล็กซ์ - วัดไทยวัฒนาราม (- / - / อาหารเย็น)

11.00 น. รับท่านที่สนามบินหรือโรงแรมในตัวเมืองแม่สอด นำไปชมวิวตัวเมืองแม่สอดและเมืองเมียวดีที่ จุดชมวิววัดคอกข้างเผือก พบกับทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำเมยหรือแม่น้ำต่องหยิน เป็นแม่น้ำเส้นเขตแดนไทยและพม่าที่ไหลจากทางทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือ

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 

             จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังต่อไปยัง เมียวดี คอมเพล็กซ์ สถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ริมแม่น้ำเมย สไตล์โมเดิร์น คอนเทมโพรารี่ ตั้งอยู่ที่ เมืองเมียวดี ริมแม่น้ำเมย มูลค่าโครงการกว่า 1,200 ล้านบาท

13.00 น. จากนั้นนำท่านสักการะ พระเจดีย์พระธาตุหินกิ่ว อันศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ของวัดพระธาตุดอยหิวกิ่วที่มีพระเจดีย์ตั้งอยู่บนก้อนหินที่ตั้งอยู่อย่างหมิ่นเหม่บนหน้าผาที่น่าจะตกหล่นลงไปจากยอดดอยแต่ก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลย เหมือนคล้ายกันกับพระธาตุอินแขวนในพม่าจนชาวบ้านเรียกชื่อว่า “เจดีย์หินพระอินทร์แขวน”

16.00 น. เดินทางต่อมายัง วัดไทยวัฒนาราม เป็นวัดที่สวยงามสไตล์ไทยใหญ่ มีจุดถ่ายรูปสวนๆ สำหรับบรรดาผู้ชื่นชอบการเซลฟี่ทั้งหลาย ให้ถ่ายกันได้อย่างเต็มที่ วัดไทยวัฒนารามเป็นวัดมหายานของชาวไทยใหญ่ สร้างขึ้นโดยหมื่นอาจหาญผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาวแห่งนี้

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง ร้านอาหารเก่าแก่กว่า 20 ปี บรรยากาศภายในร้านได้ตกแต่งเอาไว้อย่างร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดในรูปแบบของป่าในจินตนาการ ยามราตรีก็อบอุ่นและครึกครื้นด้วยเสียงเพลงไพเราะ

19.30 น. เช็คอินที่ โรงแรม City Hill หรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

ทัวร์แม่สอด3วัน2คืน  ทัวร์แม่สอด3วัน2คืน  ทัวร์แม่สอด3วัน2คืน

 

วันที่ 2 ตลาดบุเรงนอง - หมู่บ้านห้วยส้าน - วัดเจ้าโหล่งจี (วัดก้อนหินใหญ่) - วัดมิเจากง (วัดจระเข้) - วัดส่วนมินวุ่น (วัดเจดีย์ทอง) - เมียวดี (อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / -)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. นำท่านไปยังด่านชายแดนแม่สอด เพื่อข้ามไปยังฝั่งพม่า (กรุณาเตรียมบัตรประชาชน)

08.30 น. ข้ามไปยังฝั่งพม่าที่เมือง เมียวดี เป็นเมืองหน้าด่านสุดชายแดนตะวันออกของพม่า ที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเมย ในเขตรัฐกระเหรี่ยง เมืองหน้าด่าน อันเป็นที่ชุมนุมของการค้าการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การถ่ายเททางวัฒนธรรม หรือแม้แต่การสงครามระหว่างไทยกับพม่ามาตั้งแต่สมัยยุคจารีต

09.00 น. วัดส่วนมินวุ่น (วัดเจดีย์ทอง) หรือชื่อเต็มว่า “เจดีย์ชเวเมียนโหว่นเซตี้” นับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเมียวดี มีอายุเก่าแก่ ภายในประดิษฐานพระมหามุนี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ จุดเด่นจะอยู่ที่องค์เจดีย์สีทองเหลืองอร่าม เป็นศิลปะมอญ - พม่า สร้างบนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ 20 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 เมตร มีความสูงจากฐานถึงยอดฉัตรประมาณ 123 ฟุต 3 นิ้ว ชั้นบนสุดซึ่งประดับด้วยฉัตรมียอดเป็นทองคำประดับด้วยอัญมณีนานาชาติ และฐานชั้นแรกขององค์เจดีย์ประกอบด้วยเจดีย์รายขนาดเล็กจำนวน 28 องค์ ทำให้เจดีย์องค์นี้ไม่มีเงาทอดลงบนพื้นดิน บริเวณรอบๆ ยังมีพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง 4 ทิศ ซึ่งแต่ละด้านเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ภายใน พระพุทธรูปแต่ละองค์ล้วนแต่มีพระนามอันเป็นมงคล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาสักการบูชาเป็นสิริมงคล อีกทั้งดานนอกจะมีสิงโตทั้ง 4 ด้าน ตามความเชื่อที่ว่าสิงโตเหล่านี้จะทำหน้าที่เฝ้าวัด อีกทั้งบริเวณด้านหลังองค์เจดีย์ยังมีพระพุทธรูปที่สร้างจากหวายสุดงดงามประดิษฐานอยู่ด้วย

10.00 น. จากนั้นนำท่านชม วัดมิเจากร (วัดจระเข้) วัดนี้มีลักษณะเด่นไม่เหมือนวัดอื่นๆ ตรงที่มีรูปปั้นจระเข้ขนาดใหญ่สร้างเป็นหอไตรกลางน้ำ เล่ากันว่า ในอดีตมีจระเข้จะเข้ามากินเนื้อพระภิกษุสงฆ์ แต่ท่านแสดงธรรมจนจระเข้เห็นธรรมและเลิกกินเนื้อสัตว์ พร้อมกับมักจ้องมองไปทางเจดีย์ชเวเมียนโหว่นเซตี้อยู่เสมอจนสิ้นใจ เนื่องจากอยากไปกราบไหว้แต่ไม่สามารถทำได้ ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างจระเข้ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์

11.00 น. นำท่านมายัง วัดเจ้าโหล่งจี (วัดก้อนหินใหญ่) เป็นวัดที่ตั้งบนลานหินขนาดใหญ่บนเนินเขาโดยมีเรื่องเล่ากันว่าในอดีตมีพระพุทธสายธุดงค์ได้มาจำพรรษาอยู่บริเวณวัดนี้ พอตื่นเช้าขึ้นมามีงูเหลือมมาชดอยู่ด้านบนหินที่ท่านจำพรรษาอยู่ ชาวบ้านผ่านมาจึงเกิดความศรัทธา และนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่จนมรณภาพ คนไทยที่มาไหว้ที่นี่นิยมมาไหว้พระธาตุ

11.30 น. เดินทางไปยังหมู่บ้านห้วยส้าน หมู่บ้านคนไทยพลัดถิ่น

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารในหมู่บ้านห้วยส้าน จากฝีมืออาหารคนไทยสัญชาติพม่า ผู้ยังคงรักษาวิธีการปรุงอาหารและวัฒนธรรมไทยไว้ได้เป็นอย่างดี แม้ว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน จากนั้นให้ท่านได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องคนไทยในหมู่บ้านห้วยส้านเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ว่าพวกเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรถึงได้มาอยู่ในเขตแดนพม่านี้

15.00 น. ช้อปปิ้งสินค้า ณ ตลาดบุเรงนอง สัมผัสวิถีชีวิตผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อของ สินค้านอกจากของสดแล้วก็มีเสื้อผ้า โสร่ง ย่าม ผ้าพันคอ ผ้าถุงพม่าราคาถูกๆ หรือผ้าซิ่นลุนตยา ลายเอกลักษณ์ของพม่า

17.00 น. เดินทางกลับไปยังฝั่งไทยด่านชายแดนแม่สอด

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ ถนนยอดข้าว ท่านกลางบรรยากาศแสงสียามราตรีของเมืองแม่สอด ที่นี่มีทั้งร้านอาหาร บาร์ ผับ ท่านสามารถหาความสำราญได้ตามอัธยาศัย

 

ทัวร์แม่สอด3วัน2คืน  ทัวร์แม่สอด3วัน2คืน  ทัวร์แม่สอด3วัน2คืน

วันที่ 3 น้ำพุร้อนแม่กาษา - น้ำตกแม่กาษา - ตลาดริมเมย (อาหารเช้า)

06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม หรือ เลือกร้านโรตีโอ่ง เพิ่ม 60 บาท สุดยอดความฮิต ความอร่อยและปราศจากความมันของโรตีพร้อมชาหรือกาแฟโบราณ และกลับไปยังโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 น. เก็บสัมภาระ และเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

07.30 น. นำท่านไปเที่ยว น้ำพุร้อนแม่กาษา มี 2 บ่อ อุณหภูมิประมาณ 75 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ให้เป็นไข่ยางมะตูมได้ มีสายน้ำธรรมชาติ 2 สาย น้ำร้อนและน้ำเย็นมาบรรจบกันทำให้อุณหภูมิพอเหมาะสำหรับการแช่เพื่อสุขภาพ มีห้องบริการอาบน้ำแร่และบ่ออาบน้ำ ซึ่งไม่มีกลิ่นฉุนจากก๊าซกำมะถัน

08.30 น. เดินทางต่อไปยัง น้ำตกแม่กาษา ชุ่มฉ่ำเย็นใจกับสายน้ำที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงสวยงามลงมาสู้แอ่งน้ำที่กว้างพอที่จะเล่นน้ำได้สบายๆ

09.00 น. จากนั้น พาท่านไปที่ “สุดปัจจิมที่ริมเมย” เพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกในการมาเยือนแม่สอดและเมียวดี ใกล้กันนี้เป็นที่ตั้งของ ตลาดริมเมย ให้ท่านได้ชม ชิม ช้อปสินค้าชายแดนได้เต็มที่ก่อนจะกลับภูมิลำเนา

10.00 น. นำท่านเดินทางกลับไปยังสนามบินแม่สอด หรือโรงแรมในตัวเมืองแม่สอด เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

จบทัวร์

 

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ค่ายานพาหนะนำเที่ยวพม่าพร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทยหรืออังกฤษ
•  โรงแรม 2 คืนพร้อมอาหารเช้า
•  มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
•  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท

สิ่งที่ไม่รวม
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
•  ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

หมายเหตุ
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, การเมือง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด                 
•  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าบริการเป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย   
•  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศพม่า / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย 

สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย 

การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 3,000 บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงิน
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน(พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินค่ะ)

การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงค่ะ

โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้นะคะ

• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง
1.ภาษาสื่อสารกันรู้เรื่องขึ้นเยอะแล้วค่ะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพม่าดีมากค่ะ
2.การแต่งกาย ควรแต่งให้เหมาะสมตอนเข้าวัด ใส่เสื้อแขนยาว กางเกง กระโปรงขายาวตามปกตินะคะ

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์ตาก