ReadyPlanet.com
ทัวร์ต่างประเทศยอดนิยม

Lorem Ipsum ได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจการพิมพ์ การออกแบบมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางทัวร์ต่างประเทศเที่ยวย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืนarticle

ลัดฟ้าไปเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เพื่อแสวงบุญครั้งยิ่งใหญ่สร้างเสริมสิริมงคล ชุบพลังกายพลังใจให้เปล่งปลั่งเรืองรอง ดุจมหาเจดีย์สีทองชเวดากอง และองค์พระธาตุอินทร์แขวนมี 2 ท่านขึ้นไป ก็เดินทางได้แล้ว ทุกวัน กับเดสทินีค่ะ

ทัวร์ต่างประเทศทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า 5 วัน 4 คืนarticle

ชมความงดงาม มัณฑะเลย์ ราชธานีและเมืองหลวงวัดพระราชวังเก่าทีงดงาม ชมความยิ่งใหญ่ของทะเลเจดีย์ที่สวยงามอลังการมากมายนับหมื่นองค์ล่องอินเล  ทะเลสาปที่สวยงามสงบเงียบ ผู้คนเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา มีวิถีชีวิตพอเพียงและมีความสุข

ทัวร์ต่างประเทศเที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ 2 คืน 3 วันarticle

เยือนเมืองพม่าตามรอยชุมชนชาวไทยที่อาศ้ยอยู่ สักการะพระสถูปเจ้าฟ้าอุทุมพร ชมเมืองหลวงเก่าทีทับซ้อนกันอยู่ถึง 4 เมือง ทั้งเมืองอังวะ เมืองอมรปุระ เมืองสะกายง์และเมืองมัณฑเลย์ ร่วมพิธีศักดิสิทธิล้างหน้าพระมหาเมียะมุนีที่พลาดไม่ได้สำหรับสายบุญ

ทัวร์ต่างประเทศสะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืนarticle

เยือน ดินแดนมรดกโลก สัมผัสวัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

ทัวร์ลาวเหนือหลวงพระบาง 4 วัน 3 คืนตักบาตรข้าวเหนียว article

เที่ยวหลวงพระบางเมืองมรดกโลก วัดเชียงทอง วัดที่สำคัญและสวยงามที่สุด วิถีพุทธชาวลาวตักบาตร ข้าวเหนียว เริ่มทัวร์และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศจากเชียงใหม่ไปยังชายแดนเชียงของ ก่อนนำท่านนั่งเรือข้ามฟากเพื่อเข้าหลวงพระบางโดยรถโดยสาร

ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]