bulletEnglish website
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

dot


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์ต่างประเทศยอดนิยม

Lorem Ipsum ได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจการพิมพ์ การออกแบบมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อเครื่องพิมพ์โนเนมเครื่องหนึ่งนำรางตัวพิมพ์มาสลับสับตำแหน่งตัวอักษรเพื่อทำหนังสือตัวอย่าง Lorem Ipsum อยู่ยงคงกระพันมาไม่ใช่แค่เพียงห้าศตวรรษ แต่อยู่มาจนถึงยุคที่พลิกโฉมเข้าสู่งานเรียงพิมพ์ด้วยวิธีทางเที่ยวเชียงตุงเที่ยวเชียงตุง ย้อนอดีตเมืองล้านนาarticle

เที่ยวเชียงตุง บ้านพี่เมืองน้องที่น่าสัมผัส มากมายเสน่ห์ธรรมชาติและวิถิชีวิตที่คนเมืองต้องอิจฉา เวลาเดินช้าๆที่เชียงตุง เที่ยวเมืองเชียงตุงเหมือนเดินย้อนเวลาล้านนาในอดีต

ทัวร์ต่างประเทศสะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืนarticle

เยือน ดินแดนมรดกโลก สัมผัสวัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

ทัวร์ต่างประเทศเที่ยวย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืนarticle

ลัดฟ้าไปเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เพื่อแสวงบุญครั้งยิ่งใหญ่สร้างเสริมสิริมงคล ชุบพลังกายพลังใจให้เปล่งปลั่งเรืองรอง ดุจมหาเจดีย์สีทองชเวดากอง และองค์พระธาตุอินทร์แขวนมี 2 ท่านขึ้นไป ก็เดินทางได้แล้ว ทุกวัน กับเดสทินีค่ะ

ทัวร์ต่างประเทศทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า 5 วัน 4 คืนarticle

ชมความงดงาม มัณฑะเลย์ ราชธานีและเมืองหลวงวัดพระราชวังเก่าทีงดงาม ชมความยิ่งใหญ่ของทะเลเจดีย์ที่สวยงามอลังการมากมายนับหมื่นองค์ล่องอินเล  ทะเลสาปที่สวยงามสงบเงียบ ผู้คนเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา มีวิถีชีวิตพอเพียงและมีความสุข

ทัวร์ต่างประเทศเที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ 2 คืน 3 วันarticle

เยือนเมืองพม่าที่มีร่องรอยชุมชนชาวไทยที่อาศ้ยอยู่ตั้งแต่ครั้งเสียกรุง สักการะพระสถูปเจ้าฟ้าอุทุมพร ชมเมืองหลวงเก่าทีทับซ้อนกันอยู่ถึง 4 เมือง ทั้งเมืองอังวะ เมืองอมรปุระ เมืองสะกายง์และเมืองมัณฑเลย์ ร่วมพิธีศักดิสิทธิล้างหน้าพระมหาเมียะมุนีที่พลาดไม่ได้สำหรับนักแสวงบุญ

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]