หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน ไปเรือกลับเครื่อง article

ทัวร์ลาว เยือน หลวงพระบาง ดินแดนมรดกโลก ย้อนยุคไปชมเมืองเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อน สัมผัสวัฒนธรรมชาวลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวลาว  

วันที่ 1: เชียงใหม่ – เชียงของ (อาหารเย็น)
ช่วงบ่าย คณะทัวร์พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ จากนั้นออกเดินทางไปยังอ.เชียงของ จ.เชียงรายเพื่อเตรียมตัวเดินทางโดยเรือช้า ไปยังหลวงพระบาง
ทัวร์ลาว ทัวร์หลวงพระบาง     ทัวร์ลาว ทัวร์หลวงพระบาง

วันที่ 2: ห้วยทราย – ปากแบ็ง (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าจากที่พัก จากนั้นรถส่งท่านที่ท่าเรือบั๊ค นำท่านลงเรือมุ่งหน้าสูเมืองปากแบ็งเรือหลวงทรายออกจากท่าเรือช้าเวลา 9 โมงเช้า ล่องเรือลงไปตามแม่น้ำโขงเพื่อไปถึงที่หลวงทรายลอดจ์ ณ หมู่บ้านปากแบ็ง เรือหลวงทรายหยุดแวะเยี่ยมชมชีวิตชนบทของคนลาวตามแนวแม่น้ำโขง โดยเรือหลวงทรายจะหยุดที่บ้านห้วยผาลัมซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวคามู หลังจากนั้นผู้เดินทางก็จะได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารกลางวันที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้บนเรือ เรือหลวงทรายจะมาถึงที่หลวงทรายลอดจ์ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน เพื่อให้ผู้เดินทางได้มาดื่มด่ำชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินจากบริเวณระเบียงที่หลวงทรายลอดจ์และค้างคืนที่นี่ 1 คืน อาหารค่ำจะถูกเสิร์ฟในห้องอาหารซึ่งผู้เดินทางสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงได้ในระหว่างการรับประทานอาหารค่ำ


วันที่ 3: ปากแบ็ง – ปากอู – หลวงพระบาง (อาหารเช้า, กลางวัน , เย็น)
อาหารเช้าเริ่มให้บริการตั่งแต่ 7 โมงเช้าบริเวณห้องอาหาร เรือหลวงทรายจะเริ่มออกเดินทางเวลา 8 โมงเช้า สำหรับการเดินทางวันที่สองนี้เรือหลวงทรายจะแวะจอดที่ “บ้านบ่อ” เป็นจุดแรกเพื่อเยี่ยมชมวิธีการผลิดเหล้าลาวอันเลื่องชื่อ หลังจากนั้นผู้เดินทางก็จะได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารกลางวันที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้บนเรือ ในตอนบ่ายเรือหลวงทรายจะแวะจอดอีกครั้งบริเวณตรงข้ามปากแม่น้ำอูเพื่อที่จะเยี่ยมชม “ถ้ำปากอู” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ถ้ำติ่ง” ซึ่งเป็นที่ที่ผู้เดินทางจะได้เยี่ยมชมพระพุทธรูปมากกว่าหนึ่งพันองค์ในถ้ำแห่งนี้ หลังจากนั้นเรือหลวงทรายจะเดินทางมาถึงที่หลวงพระบางในตอนเย็น ซึ่งทางยูเนสโกได้จัดให้เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเข้าเช็คอินที่โรงแรม มโนลัก หรือเทียเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4: ตักบาตรข้าวเหนียว - พระราดซะวัง – วัดเซียงทอง (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น)
5.30 น. เดินทางไป ถ.สักกะลิน เพื่อร่วมตักบาตรข้าวเหนียวให้แก่พระสงฆ์นับ 200 รูป ก่อนเดินเที่ยวตลาดเซ้า ชมสินค้าท้องถิ่นที่ชาวบ้านนำมาขาย ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ ไก่ เขียด หมูป่า ขนมลาวและกับข้าวลาวอีกมากมายให้ลองชิม ก่อนกลับโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า
8.30 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม รถรับท่านเดินทางไปพระราดซะวัง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาซีวิดศรีสว่างวงศ์จนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันเป็นที่เก็บสะสมของที่ระลึกจากประเทศต่างๆ เครื่องดนตรี ภาพวาด หนังสือ ตลอดจนของใช้ส่วนพระองค์ เพลิดเพลินกับการเดินชมท้องพระโรง ห้องทรงงาน ห้องบรรทม และห้องประชุม ซึ่งมีความน่าสนใจและเกร็ดความรู้สนุกๆซ่อนอยู่มากมาย
10.00 น. เยือนวัดเซียงทอง  ชมพิพิทธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณและความสวยงามของวิหารซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังจากการปิดทอง ด้านหลังมีอุโบสถซึ่งประดับประดาไปด้วยแก้วหลากสีสไตล์โมเสค เป็นเรื่องราวนิทานพื้นบ้านของลาวซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
12.00 น. พักรับประทานอาหารที่ภัตตาคารท้องถิ่น
13.00 นั่งรถออกจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กม. เพื่อเที่ยวน้ำตกกวงสี ซึ่ง มีขนาดใหญ่ที่สุดในตอนเหนือของลาว ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก
17.00 กลับสูตัวเมืองจากนั้น ขึ้นบันได 350 ขั้นพิสูจน์ศรัทธา เพื่อนมัสการวัดพูสี  มีองค์พระธาตุสีทองเปล่งประกายบนเขาสูง สวยงามยิ่งนัก จากวัดนี้ ท่านสามารถชมวิวของเมืองหลวงพระบางอันกว้างใหญ่
19.00 น. รถรับพาท่านไปทานอาหารเย็น ก่อนเดินเที่ยวตลาดมืด หรือไนท์บาซาร์หลวงพระบาง เลือกซื้อของฝากซึ่งเป็นหัตถกรรมจากชาวม้งลาว ลองชิมข้าวจี่ (Baquette ทานกับแยม,มายองเนส หรือชีส ใส่ผัก ใส่เนื้อ) อาหารลาวซึ่งได้รับวัฒนธรรมจากฝรั่งเศส

วันที่ 5: ธาตุหมากโม – กลับเชียงใหม่  (อาหารเช้า, กลางวัน)
08.30 น. เดินทางไปนมัสการวัดวิสุน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของธาตุหมากโม วัดนี้เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระบาง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหลวงพระบาง ในขณะนี้ พระบางถูกย้ายเข้าไปประดิษฐานในพระราดซะวัง(พระราชวัง) หรือหอพิพิทธภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่วัดนี้ก็ยังเป็นที่ศรัทธาของชาวหลวงพระบางอยู่ ภายในวัดมีพระเจดีย์องค์ใหญ่เป็นทรงครึ่งวงกลมคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ชาวบ้านจึงเรียกว่าพระธาตุหมากโม
11.00 เช็คเอาท์จากโรงแรม รถส่งที่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว QV635 ออกเดินทางเวลา 13.10 น.
14.10 น. กลับถึงสนามบินเชียงใหม่ด้วยความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ
•  ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนกับพนักงานอีกครั้ง เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นลงตลอดค่ะ
•  สามารถเดินทางได้ทุกวันภายในเดือนพฤษภาคม 56 และตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 56 เป็นต้นไปคะ เว้นเดือนมิถุนายน 1 เดือนนะคะ เนื่องจากทางเรือปิดเพื่อบำรุงซ่อมแซมเรือคะ

สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ค่าตั๋วเครื่องบินขากลับ หลวงพระบาง - เชียงใหม่ โดยสายการบินลาว พร้อมภาษีสนามบินและน้ำมัน
•  ค่ายานพาหนะนำเที่ยวหลวงพระบางพร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทยหรืออังกฤษ
•  โรงแรมระดับ 3++ ดาว จำนวน 4 คืนพร้อมอาหารเช้า
•  มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
•  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท
•  ค่าธรรมเนียมในการล่องเรือจากอ.เชียงของ – หลวงพระบาง
•  รถตู้รับจากเชียงใหม่ ส่งถึงที่พักในอ.เชียงของ

สิ่งที่ไม่รวม
• ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถาณฑูตกำหนด)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
• ค่าทำหนังสือเดินทาง // ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)
• ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า (แล้วแต่ศรัทธา) 

เอกสารประกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ
• ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท
• ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน

การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     21-30      วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ     2,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     8-20      วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ    50% ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     7      วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ   รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำ เป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศลาว/การนำสิ่งของผิด กฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด
ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel. 053-217186-7 Mob. 086-9101478, 081-7066577
E-mail :destinytravelservice@gmail.com, nungdestinytravel@gmail.com
ทัวร์ต่างประเทศยอดนิยม

เที่ยวย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน article
ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า 5 วัน 4 คืน article
เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ 2 คืน 3 วัน article
สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน article
หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืนตักบาตรข้าวเหนียว article
เที่ยวเชียงตุง ย้อนอดีตเมืองล้านนา article