ReadyPlanet.com
เที่ยวเชียงตุง ย้อนอดีตเมืองล้านนา article

เที่ยวเชียงตุงในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา เมืองเชียงตุงมีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ปัจจุบันอยู่เมืองเชียงตุงอยู่ในปกครองเขตรัฐฉานประทศพม่า เมืองเชียงตุงยังคงมีวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับชาวล้านนาในอดีตและเป็นเมืองที่มีสายสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อล้านนาในอดีต สัมผัสเสน่ห์และวิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เรียบง่าย วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมแบบล้านนาที่ผสมผสานกันของพี่น้องชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขิน ชาวพม่า และดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามและมีเสน่ห์ของเมืองเชียงตุง

เที่ยวเชียงตุง วัดพระเจาหลวง

วันที่  1
เช้าทำพิธีการผ่านแดนด่านแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมแล้วออกเดินทางสู่เมืองเชียงตุงนำท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย พม่าเข้าสู่ท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่าแวะเที่ยวชมเจดีย์ชเวดากอง(องค์จำลอง) ที่จุดนี้ท่านสามารถชมวิวเมืองท่าขี้เหล็กและแม่สายได้อย่างชัดเจน จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองเชียงตุง ชมธรรมชาติสองข้างทางไปแบบเพลินๆ
เที่ยง แวะทานอาหารเที่ยงระหว่างทางที่เมืองพยากเมืองแพรกในภาษาไทยใหญ่
ช่วงบ่ายเดินทางถึงเมืองเชียงตุงเมืองที่มีคำขวัญประจำเมืองว่าเจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตูเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก ทำธุระส่วนตัวก่อนออกไปตลุย เที่ยวเชียงตุง เชียงตุงเป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งบนแผ่นดินรัฐฉานทางฝั่งตะวันออกของพม่า เชียงตุงในอดีตเคยเป็นหัวเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาและมีประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งเมืองอยู่ในยุคสมัยเดียวกับล้านนา จึงทำให้ในอดีตสองเมืองนี้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และทำให้เชียงตุงมีอะไรหลายอย่างคล้ายกับทางเชียงใหม่ ทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรมแต่ทว่าเป็นเมืองเชียงใหม่ในอดีตราว 80 – 90 ปีก่อนโดยเฉพาะรูปแบบสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนที่เชียงใหม่ไม่มีให้เห็นแล้วแต่ที่เชียงตุงยังมีให้เห็นอยู่ตลอดสองข้างทาง
ได้เวลาออกเที่ยวชมเมืองเชียงตุง วัดสำคัญในเมืองอย่างวัดพระแก้วป็นวัดที่มีโรงเรียนเปิดสอนนักธรรมตรี โท และเอกและสอนภาษบาลี โดยสมเด็จวัดปากน้ำในเมืองไทยมาสร้างอาคารโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2544 ชมภาพเขียนลายคำน้ำแต้มในวิหารโดยช่างฝีมือชาวไทขืนเดินเล่นดูบ้านเรือนเก่าๆชมวังเก่าที่ยังพอหลงเหลือให้เห็นความเจริญในอดีตของเมืองเชียงตุง วังทายาทเจ้าฟ้า หอนางฟ้าพระสนม ตึกว่าราชการของสหรัฐไทยเดิมเดินสบายๆดูบรรยากาศยามเย็นของหนองตุงที่มีคนมาเดินเล่นออกกำลังกายที่หนองตุงลิ้มลองปิ้งย่างยูนาน(มะหล่า) ที่ฮิตฮอตในเมืองไทยที่นี่ก็ สุดฮอตเหมือนกันเขาทำส่งขายถึงแม่สายเลยทีเดียว
ช่วงเย็น พาท่านรับประทานอาหารเย็นริมหนองตุงอีกหนึ่งที่ที่ใครมาเที่ยวเชียงตุงพลาดไม่ได้ ชมสีสันบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็น

วันที่ 2
เช้า7.00น. พาท่านออกนอกเมืองเชียงตุงเที่ยวชมและชิมอาหารที่กาดเต่าตลาดแบบพื้นเมือง เป็นตลาดชนบทที่อยู่นอกเมืองเชียงตุง.บรรยากาศในตลาดที่ยังคงเดิมคล้ายตลาดแบบทางเหนือเมื่อ80ปีที่แล้วแม่ค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนท้องถิ่นขายของกินแบบพื้นบ้านที่นี้จริงๆ จากนั้นพาท่านไปนมัสการ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองที่วัดพระธาตุจอมดอย1 ใน 3 จอมของเชียงตุงที่เป็นพระธาตุอยู่บนภูเขา วัดแห่งนี้มีพระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นอกนี้นักท่องเที่ยวจะได้ชมวิวรอบพระธาตุสวยงาม แวะเที่ยวหมู่บ้านหนองเงินหมู่บ้านดินเผาอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี เป็นบ้านที่สร้างด้วย ดินเผา อิฐ หรือปูนอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไตเหน่อที่อพยพมาจากสิบสองปันนากว่า160ปีที่ผ่านมารับประทานอาหารเที่ยง
ช่วงบ่ายเดินทางไปเมืองขอนเมืองเล็กๆที่เป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารเที่ยวบ้านดอนหมู่บ้านชาวไตเขินที่ยังคงวิถีชีวิตแบบเดิมๆเรียบง่าย เดินทางขึ้นดอยไปสักการะพระธาตุเมืองขอนที่เก่าแก่.เป็นพระธาตุโบราณที่อยู่ในต้นโพธิ์.
กลับที่พักโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น

วันที่  3
เช้ารับประทานอาหารเช้าหลังรับประทานอาหารเช้าพาท่านเดินเที่ยวที่กาดเช้าบ้านกลางนาตลาดท้องถิ่นประจำหมู่บ้านที่เปิดขายกันตั้งแต่ยังไม่สว่างแวะไหว้พระสักการะขอพร พระมหาเมี๊ยะมุณีที่วัดเจ้าหลวงชมความงดงามและมีมนต์ขลังภายในวิหารที่มีพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า300องค์ที่แวะวัดอินบุพผารามสักการะพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่วัดพระธาตุจอมคำพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง 1 ใน 3 จอม วัดที่มีพระเจดีย์เขี้ยวแก้วที่ชาวเมืองเชียงตุงนับถือ
เก็บสัมภาระที่โรงแรมเตรียมตัวเดินทางกลับก่อนกลับระหว่างทางแวะสักการะกู่เจ้าฟ้าย่านประตูป่าแดงสถานที่เก็บพระบรมอัฐิของเจ้าฟ้าหลายพระองค์ แห่งราชวงค์ไทเขิน ที่เคยปกครองเมืองเชียงตุงมาในอดีต ซึ่งรวมทั้งพระบรมอัฐิของเจ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าองค์สำคัญแห่งเมืองเชียงตุงด้วย 
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่ายออกเดินทางออกจากเมืองเชียงตุงระหว่างทางแวะที่ดอยปางควายจุดพักรถ ชมสินค้าผักผลไม้สดปลอดสารพิษและสินค้าชาวดอยเดินทางต่อสู่เมืองท่าขี้เหล็ก แวะช๊อปปิ้งที่ตลาดและร้านค้าปลอดภาษีข้ามด่านชายแดนแม่สาย.เชียงราย จบทริปเที่ยวเชียงตุงด้วยความประทับใจ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Destiny Travel Service
Tel. 053-217186
mobile 086-9101478, 081-7066577, 081-5681458
E-mail destinytravelservice@gmail.com

 
ทัวร์ต่างประเทศยอดนิยม

เที่ยวย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน article
ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า 5 วัน 4 คืน article
เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ 2 คืน 3 วัน article
สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน article
หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืนตักบาตรข้าวเหนียว article
หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน ไปเรือกลับเครื่อง article