bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


เมืองสามหมอก.4 เหินฟ้า หาปาย สบายสไตล์ 2วัน 1คืน article

ทัวร์ปาย 2วัน 1คืน เมืองสามหมอก.4 เหินฟ้า หาปาย สบายสไตล์ 

ทัวร์ปาย 2วัน 1คืน เที่ยวเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ปาย กับสายการบิน Kan Air เยือนบ้านจีนสันติชล ชมพระอาทิตย์ขึ้นสุดสวยที่ห้วยน้ำดัง และพระอาทิตย์ตกเหนือเมืองปายที่วัดแม่เย็น ชิมกาแฟและเค้กหวานละมุนอุ่นไอแดดที่ Coffee In Love แช่น้ำแร่ผ่อนคลายและบำรุงผิว 2 วัน 1 คืนเริ่มต้นที่เชียงใหม่นะคะ

ทัวร์ปาย 2วัน 1คืน เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, เที่ยวเชียงใหม่, เที่ยวเหนือ, วัดอุโมงค์, ดอยสุเทพ, บ่อสร้าง, บริษัททัวร์เชียงใหม่, บริษัททัวร์ภาคเหนือ, ปางอุ๋ง, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ถนนคนเดิน, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, ทัวร์เชียงใหม่, ไกด์เชียงใหม่, โรงแรมดวงตะวัน, โรงแรมพรพิงค์, โรงแรมดาราเทวี, Chiang Mai, Chiang Mai tour, Chiang Rai, northern Thailand, Thailand tour, trekking, elephant riding, home industries, waterfall, Doi Suthep, Chiang Rai, Mae Hong Son ทัวร์ปาย 2วัน 1คืน เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, เที่ยวเชียงใหม่, เที่ยวเหนือ, วัดอุโมงค์, ดอยสุเทพ, บ่อสร้าง, บริษัททัวร์เชียงใหม่, บริษัททัวร์ภาคเหนือ, ปางอุ๋ง, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ถนนคนเดิน, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, ทัวร์เชียงใหม่, ไกด์เชียงใหม่, โรงแรมดวงตะวัน, โรงแรมพรพิงค์, โรงแรมดาราเทวี, Chiang Mai, Chiang Mai tour, Chiang Rai, northern Thailand, Thailand tour, trekking, elephant riding, home industries, waterfall, Doi Suthep, Chiang Rai, Mae Hong Son ทัวร์ปาย 2วัน 1คืน เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, เที่ยวเชียงใหม่, เที่ยวเหนือ, วัดอุโมงค์, ดอยสุเทพ, บ่อสร้าง, บริษัททัวร์เชียงใหม่, บริษัททัวร์ภาคเหนือ, ปางอุ๋ง, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ถนนคนเดิน, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, ทัวร์เชียงใหม่, ไกด์เชียงใหม่, โรงแรมดวงตะวัน, โรงแรมพรพิงค์, โรงแรมดาราเทวี, Chiang Mai, Chiang Mai tour, Chiang Rai, northern Thailand, Thailand tour, trekking, elephant riding, home industries, waterfall, Doi Suthep, Chiang Rai, Mae Hong Son

วันที่ 1: รอบเมืองปาย (อาหารกลางวัน. อาหารเย็น)

10.15 น.  ออกเดินทางจากเชียงใหม่สู่ อ.ปาย โดยสายการบิน Kan Air เที่ยวบินที่ KND 741 พาคุณเหิรฟ้าด้วยความรู้สึกเหมือนนั่งเครื่องบินส่วนตัว ชมทิวทัศน์เหนือเมืองเชียงใหม่และปายอย่างชัดเจน
10.40 น. ถึง อ.ปาย รถรับจากสนามบินปาย มุ่งหน้าสู่
หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านจีนยูนนาน อิ่มอร่อยกับอาหารยูนนานเลิศรส  จากนั้นเดินเล่นรอบบริเวณหมู่บ้าน หรือโล้ชิงช้าให้มันส์สุดเหวี่ยง
14.00 น. แวะนมัสการ
วัดน้ำฮู  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์  พระสุพรรณกัลยา และสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือพระเศียรกลวง พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออก  จากนั้นนั่งรถรอบเมือง สัมผัสเสน่ห์เมืองปายแบบสบายๆ
15.00 น.  เช็คอิน  Pai Doo See หรือเทียบเท่า
16.00 น. เตรียมเสื้อผ้าลงแช่น้ำแร่ธรรมชาติในสระกลางแจ้ง(สุภาพสตรีมีผ้าถุงไว้บริการ)ที่ Aroma Pai Spa หรือเลือกแพ็คเกจสปาตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นการนวดผ่อนคลาย หรือพอกขัดผิวเพื่อความสวยงาม
17.00 น. เดินทางไปวัดพระธาตุแม่เย็น
ชมทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตกดิน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านบ้านปาย ก่อนเดินเที่ยวนนคนเดิน
  แวะ ร้านมิตรไทย ร้านขายโปสการ์ดน่ารักๆ ชิมข้าวปุก และขนมท้องถิ่นของปายตลอดเส้นทางเดิน ก่อนกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์ปาย 2วัน 1คืน เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, เที่ยวเชียงใหม่, เที่ยวเหนือ, วัดอุโมงค์, ดอยสุเทพ, บ่อสร้าง, บริษัททัวร์เชียงใหม่, บริษัททัวร์ภาคเหนือ, ปางอุ๋ง, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ถนนคนเดิน, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, ทัวร์เชียงใหม่, ไกด์เชียงใหม่, โรงแรมดวงตะวัน, โรงแรมพรพิงค์, โรงแรมดาราเทวี, Chiang Mai, Chiang Mai tour, Chiang Rai, northern Thailand, Thailand tour, trekking, elephant riding, home industries, waterfall, Doi Suthep, Chiang Rai, Mae Hong Son ทัวร์ปาย 2วัน 1คืน เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, เที่ยวเชียงใหม่, เที่ยวเหนือ, วัดอุโมงค์, ดอยสุเทพ, บ่อสร้าง, บริษัททัวร์เชียงใหม่, บริษัททัวร์ภาคเหนือ, ปางอุ๋ง, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ถนนคนเดิน, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, ทัวร์เชียงใหม่, ไกด์เชียงใหม่, โรงแรมดวงตะวัน, โรงแรมพรพิงค์, โรงแรมดาราเทวี, Chiang Mai, Chiang Mai tour, Chiang Rai, northern Thailand, Thailand tour, trekking, elephant riding, home industries, waterfall, Doi Suthep, Chiang Rai, Mae Hong Son ทัวร์ปาย 2วัน 1คืน เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, เที่ยวเชียงใหม่, เที่ยวเหนือ, วัดอุโมงค์, ดอยสุเทพ, บ่อสร้าง, บริษัททัวร์เชียงใหม่, บริษัททัวร์ภาคเหนือ, ปางอุ๋ง, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ถนนคนเดิน, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, ทัวร์เชียงใหม่, ไกด์เชียงใหม่, โรงแรมดวงตะวัน, โรงแรมพรพิงค์, โรงแรมดาราเทวี, Chiang Mai, Chiang Mai tour, Chiang Rai, northern Thailand, Thailand tour, trekking, elephant riding, home industries, waterfall, Doi Suthep, Chiang Rai, Mae Hong Son
วันที่ 2: ห้วยน้ำดัง (อาหารกลางวัน)
5.00 น. ออกจากที่พักแต่เช้าเพื่อมุ่งหน้าสู่ ห้วยน้ำดัง  ชมวิวทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นแสนสวยเหมือนเกาะสวรรค์บนท้องฟ้า
8.00 น. กลับเข้าตัวเมืองปาย นั่งเพลินๆ ชิมชา กาแฟเลิศรส และเค้กกลมกล่อมที่ร้าน
C♡ffee In L♡ve สนุกสนานกับการถ่ายรูปวิวจากมุมสูง และมุมน่ารักๆภายในร้าน จากนั้นกลับที่พักเพื่อเช็คเอาท์และทำธุระส่วนตัว
12.50 น. เหิรฟ้าอำลาปาย บ่ายหน้าสู่เมืองเชียงใหม่โดยสายการบิน Kan Air เที่ยวบินที่ KND742
13.15 น. ถึงเชียงใหม่ด้วยความประทับใจ

หมายเหตุ
•  Foreigners please pay 600 Baht extra for National Park entrance fee.

 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่ - ปาย โดยสายการบิน Kan Air
•  ที่พัก 3 ดาว
•  มื้ออาหารตามที่ระบุ
•  รถรับส่งถึงสนามบินในตัวเมืองปาย
•  การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในอ.ปายตามโปรแกรม
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 
สิ่งที่ไม่รวม
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Staff Only 

 กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
เบอร์ติดต่อ :  *
E-mail :  *
วันเดินทาง :
ผู้ใหญ่/ท่าน :
เด็ก/ท่าน :
เด็กอายุ :
สอบถามข้อมูล :  *ทัวร์ปาย - แม่ฮ่องสอน

เมืองสามหมอก ปาย แม่ฮ่องสอน 2 คืน 3 วันสวรรค์ของนักเดินทาง article
เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน 2 คืน 3 วัน article
ทัวร์ปาย 3 วัน 2 คืน 3 เมืองสามหมอก.2 ชมธรรมชาติปาย ทะเลหมอก ดอกไม้ห้วยน้ำดัง article
ทัวร์ปาย 3 วัน 2 คืน สายใหม่ สะเมิง วัดจันทร์ เมืองสามหมอก.3 article
ทัวร์แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน มืองสามหมอก.5 ดอยอินทนนท์ ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอนเมือน article