bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์ปาย 3 วัน 2 คืน 3 เมืองสามหมอก.2 ชมธรรมชาติปาย ทะเลหมอก ดอกไม้ห้วยน้ำดัง article

 ภาษา : 


 ทัวร์ปาย 3 วัน 2 คืน  3 เมืองสามหมอก.2 ชมธรรมชาติปาย ทะเลหมอก ดอกไม้ห้วยน้ำดัง 

ทัวร์เมืองปาย ชมธรรมชาติน่ารักของเมืองเล็กๆทว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยว ทั้งโป่งเดือด ห้วยน้ำดัง กองแลน แล้วยังพักผ่อนอย่างเต็มที่ท่ามกลางรีสอร์ทสวยกลางทุ่งนาหรือริมแม่น้ำปาย ตกกลางคืน สามารถเดินชมสีสันเมืองปายได้ที่ถนนคนเดินได้อีกด้วย

ทัวร์ปาย 3 วัน 2 คืน ทัวร์ปาย 3 วัน 2 คืน ทัวร์ปาย 3 วัน 2 คืน

วันที่ 1: โป่งเดือด (อาหารเย็น)

  ช่วงเช้า รถรับจากสนามบินเชียงใหม่ จากนั้น เยือนวัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก เป็นสถาปัตยกรรม ล้านนาโบราณ โครงสร้างก่ออิฐถือปูน และประดับตกแต่งลวดลายทุกส่วนด้วยอลูมิเนียมและเงิน สลักลวดลายภาพ สามมิติ เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศิลป์ปริศนาธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ของวัดและชุมชน ตลอดถึงวิธีการ ขั้น ตอนลวดลาย ประจำตระกูลช่างเครื่องเงินของบ้านศรีสุพรรณ โดยช่าง (สล่า ) เครื่องเงินของบ้านศรีสุพรรณ เป็นการ สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านวัวลายอีกด้วย
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 น. เยือน
โป่งเดือดป่าแป๋   น้ำพุร้อนที่พุ่งสูงที่สุดในประเทศไทย  แวดล้อมด้วยต้นไม้สูงใหญ่หนาทึบเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง
15.00 น. นั่งเพลินๆ ชิมชา กาแฟเลิศรส และเค้กกลมกล่อมที่ร้าน
C♡ffee In L♡ve   
16.00 น. เช็คอินเข้าพักที่
Pai Doo See หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเย็นที่ร้านน้องเบียร์ เดินเล่นดูวิถีชีวิตของชาวไทยใหญ่คนพื้นเมืองของที่นี่  แล้วจึงกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์ปาย 3 วัน 2 คืน ทัวร์ปาย 3 วัน 2 คืน ทัวร์ปาย 3 วัน 2 คืน
วันที่ 2: บ้านสันติชล รอบเมืองปาย (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)
ตื่นแต่เช้า เดินชมตลาดเมืองปาย  ชิมโจ๊กเป็นอาหารเช้าที่ร้านโจ๊ก อร่อยที่สุดในเมืองปายตามอัธยาศัย
จากนั้น  เดินเที่ยววัดในเมืองซึ่งเป็นศิลปะผสมผสานไทยใหญ่-ล้านนาไทย
9.00 น. กลับที่พักเพื่อทำธุระส่วนตัว  แล้วจึงลุยเมืองปายต่อ โดยเริ่มที่วัดหัวนา
วัดที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนา มีศิลปะพื้นบ้านอันสวยงาม 
10.00 น. เยือนวัดน้ำฮู
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจดีย์  พระสุพรรณกัลยา และสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือพระเศียรกลวง พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออก
11.00 น. ชุ่มฉ่ำเย็นสดชื่น ไปกับสายน้ำตกหมอแปง
น้ำตกป่าที่คงความสวยงามอย่างธรรมชาติ
12.30 น. เยือนหมู่บ้านสันติชล
หมู่บ้านชาวจีนยูนนาน หลังจากรับประทานอาหารจีนยูนนานแล้ว สนุกกับการลองเล่นชิงช้าสวรรค์ของเด็กๆในหมู่บ้าน และถ่ายรูปบ้านดินในศูนย์วัฒนธรรมจีน-ยูนนานเป็นที่ระลึก
15.00 น. สนุกกันต่อที่น้ำพุร้อนท่าปาย
เตรียมชุดลงแช่ในลำธารอุ่นๆได้ฟรีๆ มีแร่ธาตุสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผิวหนังและร่างกาย
16.00 น. เดินทางต่อไปเพื่อรำลึกประวัติศาสตร์สงครามโลกโลกครั้งที่ 2 ที่ขัวเหล็ก
 หรือสะพานเหล็กที่ญี่ปุ่นสร้างไว้สมัยยึดครองเมืองปาย
17.00 น. ชมพระอาทิตย์ตกที่วัดบรมธาตุแม่เย็น 
อิ่มเอมใจกับทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองปาย รับประทานอาหารเย็นอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน เช่น ไก่อุ๊กและจิ๊นลุง เป็นต้น (ตามอัธยาศัย)  
19.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนให้สบาย เตรียมตัวตื่นแต่เช้าในวันรุ่งขึ้น
ทัวร์ปาย 3 วัน 2 คืน ทัวร์ปาย 3 วัน 2 คืน ทัวร์ปาย 3 วัน 2 คืน
วันที่ 3: ห้วยน้ำดัง (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)
5.00 น.   เช็คเอาท์ เพื่อเดินทางไปชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นสุดสวยที่ห้วยน้ำดัง    
11.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารหน้าน้ำตก
13.00 น. อ้อยอิ่ง พักผ่อนอย่างเต็มที่บริเวณน้ำตกหมอกฟ้า
เป็นน้ำตกชั้นเดียว แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และมีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
15.00 น. เลือกซื้อเลือกชมของฝากที่ตลาดวนัสนันท์
ไม่ว่าจะเป็นไส้อั่ว แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ หลังจากอิ่มเอมใจกับการช็อปปิ้งของฝากแล้ว รถส่งกลับสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
•  Foreigners please pay 800 Baht extra for National Park entrance fee.

 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ที่พักพร้อมอาหารเช้า
•  มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่
•  รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
•  การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ - ปายตามโปรแกรม
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
สิ่งที่ไม่รวม
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 Staff Only

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม*สอบถามข้อมูล:


ทัวร์ปาย - แม่ฮ่องสอน

เมืองสามหมอก ปาย แม่ฮ่องสอน 2 คืน 3 วันสวรรค์ของนักเดินทาง article
เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน 2 คืน 3 วัน article
ทัวร์ปาย 3 วัน 2 คืน สายใหม่ สะเมิง วัดจันทร์ เมืองสามหมอก.3 article
เมืองสามหมอก.4 เหินฟ้า หาปาย สบายสไตล์ 2วัน 1คืน article
ทัวร์แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน มืองสามหมอก.5 ดอยอินทนนท์ ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอนเมือน article