ReadyPlanet.com
ทัวร์พม่า

แพ็คเกจทัวร์ เที่ยวพม่า เชียงตุง มากมาย ให้คุณได้เลือกสรร มีทั้งแบบ 2 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน กำหนดวันเดินทางได้เอง และจอยกรุ๊ป ราคาพิเศษเมืองทานาคา.1 เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน

เชียงตุง บ้านพี่เมืองน้องซึ่งมีประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนามานับพันปีก่อนจะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และถูกปกครองโดยรัฐบาลพม่าในปัจจุบัน เนื่องจากเชียงตุง เป็นเมืองที่ถูกปิดไว้นับ 30 ปี ทรัพยากรธรรมชาติและผู้คน จึงยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์แห่งความเป็นมิตรไมตรี มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่ตื่นตาตื่นใจ น่าค้นหา และน่าไปเยือนยิ่งนัก

เที่ยวเชียงตุงเมืองทานาคา.1 เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน

เชียงตุง บ้านพี่เมืองน้องซึ่งมีประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนามานับพันปีก่อนจะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และถูกปกครองโดยรัฐบาลพม่าในปัจจุบัน เนื่องจากเชียงตุง เป็นเมืองที่ถูกปิดไว้นับ 30 ปี ทรัพยากรธรรมชาติและผู้คน จึงยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์แห่งความเป็นมิตรไมตรี มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่ตื่นตาตื่นใจ น่าค้นหา และน่าไปเยือนยิ่งนัก

ทัวร์พม่าเมืองทานาคา.2 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ

ชเวนาโล ในภาษาพม่าหมายถึง หัวใจทองคำ ผู้ที่มีหัวใจทองคำ คือผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว
เดสทินี พร้อมแล้ว ที่จะพาคุณบินลัดฟ้าไปเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เพื่อแสวงบุญครั้งยิ่งใหญ่ สร้างเสริมสิริมงคล ชุบพลังกายพลังใจให้เปล่งปลั่งเรืองรอง ดุจมหาเจดีย์สีทองชเวดากอง และองค์พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์ย่างกุ้งเมืองทานาคา.3 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่

ชเวนาโล ในภาษาพม่าหมายถึง หัวใจทองคำ ผู้ที่มีหัวใจทองคำ คือผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว
เดสทินี พร้อมแล้ว ที่จะพาคุณบินลัดฟ้าไปเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เพื่อแสวงบุญครั้งยิ่งใหญ่ สร้างเสริมสิริมงคล ชุบพลังกายพลังใจให้เปล่งปลั่งเรืองรอง ดุจมหาเจดีย์สีทองชเวดากอง และองค์พระธาตุอินทร์แขวน

เมืองทานาคา.4* ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า ตื่นตาตื่นใจกับความสงบสวยงามของทะเลสาป 5 วัน 4 คืน

มัณฑะเลย์ ราชธานีและเมืองหลวงสุดท้ายหลังจากทำสงครามกับอังกฤษถึง 3 ครั้ง 3 ครา มีวัดวาอารามและพระราชวังสวยงามมาก
พุกาม มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปี กษัตริย์ทุกพระองค์มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก จึงพากันสร้างวัดและพระเจดีย์ที่สวยงามอลังการมากมายนับหมื่นองค์
อินเล  ทะเลสาปที่สวยงามสงบเงียบ ผู้คนเคร่งครัดในพระพุทธศาสนา มีวิถีชีวิตพอเพียงและมีความสุข

Mandalay Tourเมืองทานาคา.5* 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์ อุทุมพร ย้อนอดีตโยเดีย

 มี 2 ท่านเดินทางได้ทุกวันโดยรายการนี้เหมาะกับเวลาของสายการบินแอร์เอเชียเทียวบินที่ FD 2760  08.55-10.15 น. ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ท่านสามารถจองเองได้ที่ www.AirAsia.com ( ยิ่งจองล่วงหน้านานเท่าไรยิ่งได้ราคาถูกตามโปรโมชั่น )

เยือนเมืองพม่าที่มีร่องรอยชุมชนชาวไทย (พม่าเรียกว่าโยเดียหรืออยุทธยา)อาศ้ยอยู่ตั้งแต่ครั้งเสียกรุง สักการะพระสถูปเจ้าฟ้าอุทุมพรกษัตริย์ไทยทีถูกพม่าจับไปเป็นเชลย ชมเมืองหลวงเก่าทีทับซ้อนกันอยู่ถึง 4 เมือง ทั้งเมืองอังวะ เมืองอมรปุระ เมืองสะกายง์และเมืองมัณฑเลย์ ร่วมพิธีศักดิสิทธิล้างหน้าพระมหาเมียะมุนีที่พลาดไม่ได้สำหรับนักแสวงบุญ

Mandalay travel Option เพิ่มเติม สำหรับแพ็คเกจ 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์

 เนื่องจากมัณฑะเลย์ นอกจากจะเป็นเมืองทีมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายแล้ว ยังเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ มีเส้นทางเชื่อมต่อไปหาเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆหลายเมืองของภาคกลางประเทศพม่า เช่น เมืองพุกามท้องทะเลแห่งเจดีย์, เมืองสีป้อ " สิ้นแสงฉาน ", อินเล พายเรือด้วยเท้าแห่งเดียวในโลก ฯลฯ เป็นต้น

Win Sein Taw Yaเมืองทานาคา.6* ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม 3 วัน 2 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)article

ชมมหาเจดีย์ไจ๊ก์ตาลาน  พระพุทธไสยาศน์ใหญ่ที่สุดในโลก • ถนนที่สวยด้วยต้นตาล 2 ข้างทาง • โบสถ์คริสต์เซนต์แพททริก
วัดเส่งดองพระตำหนักมเหษีของกษัตริย์มินดง • ตลาดไดวอขวิ่น • ลุมพินีการ์เดน
พระเจดีย์กิ่วไจก์กาลัต • ถ้ำกอกูน • ตลาดศูนย์ชอปปิ้งเมืองมะละแหม่ง • นั่งรถสามล้อซีกาชมรอบตัวเมือง

เมืองทานาคา.7 ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม เยือนชายทะเลเซตเซ 4 วัน 3 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)

ชมมหาเจดีย์ไจ๊ก์ตาลานพระพุทธไสยาศน์ใหญ่ที่สุดในโลก • ถนนที่สวยด้วยต้นตาล 2 ข้างทาง • โบสถ์คริสต์เซนต์แพททริก • วัดเส่งดองพระตำหนักมเหษีของกษัตริย์มินดง • ตลาดไดวอขวิ่น • ลุมพินีการ์เดน • พระเจดีย์กิ่วไจก์กาลัต • ถ้ำกอกูน • ตลาดศูนย์ชอปปิ้งเมืองมะละแหม่ง • สุสานทหารพันธมิตร • พิพิธภัณฑ์รถไฟสายมรณะ • เจดีย์กลางน้ำไจ้ก์คามิ • ชายทะเลเซตเซ

เมืองทานาคา.8 แม่สอด – พระธาตุอินทร์แขวน – เมาะละแหม่ง – เซตเซ 4 คืน 3 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)

ได้ทำบุญไหว้พระกับสุดยอดมหัศจรรย์พระเจดีย์ ได้รับบรรยากาศที่ยังอบอวลหอมกรุ่นด้วยความรักนิรันทร์ของสาวมะเมียะ-เจ้าน้อยศุขเกษม สูดอากาศอันสดชื่นเป็นธรรมชาติ พร้อมรับประทานอาหารทะเลสดจากทะเลอันดามัน

เมืองทานาคา.9 แม่สอด–เมาะละแหม่ง-อินทร์แขวน หงสาวดี ย่างกุ้ง 3 คืน 4 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)

นมัสการพระพุทธไสยาศน์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดป่าวินเส่งตอว์ยะ • มอเตอร์เวย์มะละแหม่ง  •โบสถ์เซนท์แพททริค • ร้าน ONLY THAI FOOD ลิ้มรสอาหารไทยในดินแดนพม่า   • วัดยาดานาร์ บอน มิน  • พระเจดีย์ไจก์ตาลาน  • สะพานเหล็ก • ตลาดไดวอขวิ่น  • สวนลุมพินี • นั่งรถชมชนบทของรอยเชื่อมต่่อระหว่าง 2 วัฒนธรรมของรัฐมอญกับรัฐกะเหรี่ยง เมืองพะอัน  • เจดีย์ไจก์กาลัต  • ถ้ำพระไสยาสน์เก๊าะกูล • เมืองไจ๊ก์โถ่  • พระธาตุอินทร์แขวน • เจดีย์ชเวมอดอร์ • พระราชวังบุเรงนอง • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว • ชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงาม อ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารการะเวกก์ • มหาเจดีย์ชเวดากอง • ชมทิวทัศน์ของภูเขาเชกาบิน อันงดงาม • ตลาดบุเรงนอง

เมืองทานาคา.10 แม่สอด – เมาละแหม่ง – อินแขวน – ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน (เข้าด่านแม่สอด – ออกย่างกุ้ง)

วัดป่าวินเส่งตอว์ยะ • มอเตอร์เวย์มะละแหม่ง  •โบสถ์เซนท์แพททริค • วัดยาดานาร์ บอน มิน  • พระเจดีย์ไจก์ตาลาน  • สะพานเหล็ก • ตลาดไดวอขวิ่น  • สวนลุมพินี • เจดีย์ไจก์กาลัต  • ถ้ำพระไสยาสน์เก๊าะกูล • เมืองไจ๊ก์โถ่  • พระธาตุอินทร์แขวน  • เจดีย์ชเวมอดอร์ • พระราชวังบุเรงนอง • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว• ชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงาม อ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารการะเวกก์  • มหาเจดีย์ชเวดากอง • ชมทิวทัศน์ของภูเขาเชกาบิน อันงดงาม • ตลาดบุเรงนอง 

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]