bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


เมืองทานาคา.3 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่

 

 

เมืองทานาคา.3 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน  เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่

  เดินทางทุกวัน พฤหัสบดี และวันอาทิตย์

ชเวนาโล ในภาษาพม่าหมายถึง หัวใจทองคำ ผู้ที่มีหัวใจทองคำ คือผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว
เดสทินี พร้อมแล้ว ที่จะพาคุณบินลัดฟ้าไปเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เพื่อแสวงบุญครั้งยิ่งใหญ่
สร้างเสริมสิริมงคล ชุบพลังกายพลังใจให้เปล่งปลั่งเรืองรอง ดุจมหาเจดีย์สีทองชเวดากอง และองค์พระธาตุอินทร์แขวน
มี 2 ท่านขึ้นไป ก็เดินทางได้แล้ว กับเดสทินีค่ะ...

วันที่ 1: ชเวดากอง (อาหารเย็น)

15.20 น. รับคณะที่อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ สนามบินเชียงใหม่, เช็คอิน+โหลดกระเป๋า
17.20 น. ออกเดินทางโดยสายการบินแอร์บะกัน
เที่ยวบิน W9 9608(W9 9608 CNX 17.20-RGN 18.10)
17.50 น. เดินทางถึงสนามบินมิงกะลาดง ผ่านการตรวจเอกสารแล้ว สักการะ
เจดีย์ชเวดากอง
รับประทานอาหารค่ำ ณ
ภัตตาคารการะเวกก์  พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า
หลังอาหารเข้าสู่โรงแรมที่พัก // อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2: เมืองหงสา (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)
6.00 น . อรุณสวัสดิ์, เก็บสัมภาระ
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี, สักการะพระธาตุมุเตา
, เที่ยวชมสุสานสัมพันธ์มิตร, เที่ยวชมพระราชวังบุเรงนอง พระตำหนักของพระสุพรรณกัลยา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร
เดินทางสู่ คิมปูนแคมป์, ถึงจุดจอดรถ เดินอีกประมาณ 45 นาที ผู้สูงอายุละผู้ไม่เคยเดินทางขึ้นภูเขาแนะนำให้ใช้บริการขึ้นเสลี่ยง
ถึงโรงแรมที่พัก นำสัมภาระเก็บในห้องพัก
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร สักการะพระธาตุตามอัธยาศัย
วันที่ 3: พระธาตุอินทร์แขวน (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)
04.00 น. อรุณสวัสดิ์, เก็บสัมภาระ
05.00 น. สักการะ
พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย
07.00 น . รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น . เดินทางกลับสู่ กรุงย่างกุ้งตามเส้นทางเดิม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร เมืองหงสาวดี
หลังอาหาร, สักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว, เลือกชมของฝากจากเมืองหงสาวดี, สักการะ
เจดีย์ไจ๊ปุ่น , เดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง
สักการะ เจดีย์โบดาทาวน์, สักการะ รูปปั้นเทพทันใจ, เที่ยวชม วัดพระหินอ่อน, เที่ยวชม วัดพระเขี้ยวแก้ว
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร
หลังอาหาร เข้าสู่โรงแรมที่พัก //  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4: พระธาตุอินทร์แขวน (อาหารเช้า)
06.00 น. อรุณสวัสดิ์, เก็บสัมภาระ
07.00 น . รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. สักการะเจดีย์กะบาเอ
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่ง World Peace ดังจะสังเกตุเห็นได้จากทรงของเจดีย์, เลือกซื้อสินค้าที่ตลาด “สก๊อตมาร์เก็ต
10.00 น. สักการะ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี
12.30 น. เดินทางสู่สนาม บินมิงกะลาดง, เช็คอิน+โหลดกระเป๋า
14.50 น. เดินทางสู่เชียงใหม่โดยสายการบินแอร์บาร์กัน เที่ยวบิน W9 9607(W9 9607 RGN14.50-CNX16.20)
16.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ ส่งคณะที่สนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพและประทับใจในการเดินทาง
   
ราคา / ท่าน: 2-3 ท่าน
4-5 ท่าน 6-7 ท่าน 8-9 ท่าน

10-14
ท่าน

เด็ก 2-12 ปี
มีเตียง
เด็ก 2-12 ปี
ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
พักโรงแรม 3 ดาว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 85 % 75 % กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
พักโรงแรม 4 ดาว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 85 % 75 % กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
NOTE :

ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนกับพนักงานอีกครั้ง เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น ลงตลอดค่ะ


เพื่อ ให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ เดสทินีจึงได้คัดสรรโรงแรมที่ได้รับ vote top 100 จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ผ่าน tripadvisor เว็บรีวิวโรงแรมยอดนิยมระดับโลกเท่านั้นค่ะ

คลิกที่นี่เพื่อเช็คอันดับและชมรีวิวโรงแรมโดยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

 

 
City โรงแรม 3 ดาว
ย่างกุ้ง Central Hotel  หรือ Summit Park view หรือ Dusit Inya
โรงแรม 4 ดาว
Park Royal  หรือ Kandawgyi Palace หรือ Chatrium Hotel
 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ค่ายานพาหนะนำเที่ยวพม่าพร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทยหรืออังกฤษ
•  โรงแรม 3 คืนพร้อมอาหารเช้า
•  ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินไป-กลับเชียงใหม่ - ย่างกุ้ง โดยสายการบิน Air Bagan•  มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
•  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงรถหกล้อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท
สิ่งที่ไม่รวม
•  ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ไป-กลับท่านละ 20,000 จ๊าด
•  วีซ่าพม่า แบบธรรมดา 1,800 บาท แบบด่วน 2,500 บาท
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
หมายเหตุ
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, การเมือง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด                
•  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าบริการเป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  
•  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศพม่า / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย
สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย
เอกสารประกอบการเดินทาง
•  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
•  หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
•  รูป ถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปรินท์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน)
•  กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันนะคะ

สถานฑูตพม่าอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้

1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่นไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่นหรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์หรือรูปที่ปรินท์จากคอมพิวเตอร์
การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงิน
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน(พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินค่ะ)

การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงค่ะ

โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้นะคะ

• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง

1.ภาษาสื่อสารกันรู้เรื่องขึ้นเยอะแล้วค่ะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพม่าดีมากค่ะ
2.การแต่งกาย ควรแต่งให้เหมาะสมตอนเข้าวัด ใส่เสื้อแขนยาว กางเกง กระโปรงขายาวตามปกตินะคะ
3.โรงแรมย่างกุ้ง สะดวกสบายพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ไม่ต้องกังวลนะคะ
4.ที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวน : มีน้ำอุ่นค่ะ เพราะอากาศเย็นตลอดปี
5.อาหารการกิน เป็นอาหารไทยจีน มีอาหารทะเลด้วยค่ะ รสชาติดี น้ำพริกกุ้งอร่อยมาก ต้องซื้อติดมือมาฝากคนที่บ้านนะคะ
6.การ ใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และเตรียมเงินบาทไทยไปด้วย เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือร้านซุปเปอร์ จะใช้ดอลล่าร์และเงินจ๊าด ส่วนตามในตลาดของฝากใช้ได้ทั้งเงินบาท ดอลล่าร์และเงินจ๊าด ได้ค่ะ
7.อัตรา การแลกเงิน : 1 บาท ได้ 25 จ๊าด ซึ่งท่านสามารถไปแลกกับไกด์พม่าในวันเดินทางได้เลย และถ้าใช้จ่ายไม่หมด ก็สามารถแลกคืนในอัตราเดิมค่ะ
8.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวค่ะ (ยกเว้นบนพระธาตุอินทร์แขวน อากาศเย็น)
9.ตลาดสก๊อตและวังบุเรงนองปิดช่วงสงกรานต์ แต่ทีมงานเราพาท่านไปเที่ยวสถานที่อื่นทดแทนให้นะคะ

ความคิดเห็นของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
E-mail :  *
โทร. :
วันที่เดินทาง :
ผู้ใหญ่ / ท่าน :
เด็ก / ท่าน :
เด็กอายุ :
สอบถาม :  *ทัวร์พม่า

เที่ยวย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน
ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า 5 วัน 4 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน
เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ 2 คืน 3 วัน article
เมืองทานาคา.2 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ
เมืองทานาคา.4* ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า ตื่นตาตื่นใจกับความสงบสวยงามของทะเลสาป 5 วัน 4 คืน
เมืองทานาคา.5* 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์ อุทุมพร ย้อนอดีตโยเดีย
เที่ยวเชียงตุง ย้อนอดีตเมืองล้านนา article
Option เพิ่มเติม สำหรับแพ็คเกจ 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์
เมืองทานาคา.6* ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม 3 วัน 2 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด) article
เมืองทานาคา.7 ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม เยือนชายทะเลเซตเซ 4 วัน 3 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.8 แม่สอด – พระธาตุอินทร์แขวน – เมาะละแหม่ง – เซตเซ 4 คืน 3 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.9 แม่สอด–เมาะละแหม่ง-อินทร์แขวน หงสาวดี ย่างกุ้ง 3 คืน 4 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.10 แม่สอด – เมาละแหม่ง – อินแขวน – ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน (เข้าด่านแม่สอด – ออกย่างกุ้ง)
ทัวร์พม่า ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article