bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article

 

เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่

 
เจียงตุ๋ง บ้านปี้เมืองน้องตี้มีประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับเจียงใหม่ละก่ออาณาจักรล้านนามาเป๋นพันปี๋
ก่อนจะตกเป๋นอาณานิคมของอังกฤษ ละก่อถูกปกครองโดยรัฐบาลพม่าในปัจจุบัน
เนื่องจากเจียงตุ๋ง เป๋นเมืองตี้ถูกปิดไว้เป๋น 30 ปี๋ ทรัพยากรธรรมชาติละก่อผู้คน เลยยังคงไว้
ซึ่งเสน่ห์แห่งความเป๋นมิตรไมตรี มีวิถีชีวิต ละก่อวัฒนธรรมตี้ตื่นตาตื่นใจ๋ น่าค้นหา และน่าไปแอ่วยิ่งนัก

วันแรก : รอบเมืองเจียงตุ๋ง ( L, D)
ต๋อนเจ๊า รถฮับจากเจียงใหม่ จากนั้น ไปยังด่านแม่สายเพื่อทำบัตรผ่านแดนก่อนเริ่มเดินทางไปยังเจียงตุ๋ง เมือง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู๋
12.00 น. แว่กิ๋นข้าวตอนตี้ฮ้าน สันหลอยเมืองไต 
เมืองแพรก (Pyak) ระหว่างตาง ผ่อความสวยงามของทิวทัศน์ 2 ข้างตาง ตี้มี นาขั้นบันได หมู่บ้านชาวเขา ละก้อปะกับความเหมือนตี้แตกต่างของวัฒนธรรมไทยกับพม่า บ่ว่าจะเป๋น นางพยาบาลนุ่งซิ่นสีแดง นักเรียนนุ่งสโร่งสีเขียว  ตุ๊เจ้า เณรซ้อนมอเตอร์ไซค์ ปั่นจักรยาน ฯลฯ

14.00 น. เข้าเช็คอินตี้โรงแรม Princess กาว่าเทียบเท่า จากนั้น ผ่อทิวทัศน์ของเมืองตุ๋งแบบพานอราม่าตี้จุดชมวิว
ผ่อต้นยางยักษ์ตี้เป็นจุดยุทธศาสตร์เจียงตุ๋ง เตียวเล่นขัวไม้ ขัวเชือก
15.00 น. ไหว้สาพระชี้ วัดจอมสัก
พระพุทธรูปยืนองค์ยักษ์ตี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์เมืองเจียงตุง บริเวณฐานพระมีรูปปั้นแสดงพระพุทธประวัติและประวัติการนำพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานตี้วัดแห่งนี้แหมตวย
16.00 น. ไหว้สาวัดจอมคำ
วัดตี้มีพระประธานเป๋นพระพุทธรูปงดงามต๋ามแบบไทยใหญ่อยู่เป๋นสิบ ด้านหลังเป็นพระเจดีย์สีทองอร่ามสูงใหญ่ ละก่อสามารถเยี่ยมผ่อเณรน้อย ตี้กำลังศึกษาพระธรรมอยู่ด้านข้างวิหารได้ตวย เตียวมาถึงด้านหน้าวัด มีโดนัทเชียงตุง หรือข้าวว้อง ถึงหน้าตาออกจะขี้เหร่ซักหน่อย แต่กรอบนอก นุ่มใน ลำแต๊ๆ
17.00 น. กลับที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. กิ๋นข้าวแลง ก่อนเตียวแอ่วหนองตุง
ทะเลสาบใหญ่ใจ๋กล๋างเมืองเจียงตุ๋ง ในต๋อนแลง เป๋นตี้พบปะของหนุ่มสาว ตี้นิยมนั่งจิบชา กาแฟ แกล้มหมูกระทะ และเนื้อเสียบไม้ต่างๆ รวมถึงมีเธค ละก้อลานเสก็ตหื้อม่วนกั๋นแหมตวย (กรุณาเตรียมไฟฉายไปตวยเน้อ)

วันตี้ 2 : ดอยเหมย (B, L, D)
8.00 น. หลังจากกิ๋นข้าวงายตี้โรงแรม มุ่งหน้าสู่ ดอยเหมย ยอดดอยสูงสุดของเจียงตุ๋ง เตียวข้ามขัวไม้ผ่อความสวยงามของหนองดอยเหมย ซึ่งเป็นแอ่งน้ำใหญ่โอบล้อมไปด้วยดอยสูง จากนั้นเตียวแอ่วค่ายทหารอังกฤษ
ตี้เคยยึดครองเมืองเจียงตุ๋ง เมื่อ พ.ศ. 2488 ค่ายทหารนี้ ยังคงสภาพไว้ค่อนข้างสมบูรณ์ มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันตก กับไทยใหญ่ สวยงามอลังการ โดยในปัจจุบัน ได้กล๋ายเป๋นตี้อยู่อาศัยของทหารพม่า  จากนั้น เตียวแอ่วกาดในหมู่บ้าน ซึ่งในฤดูหนาว จะมีการจำหน่ายไวน์ซากุระ ตี้ปลูกบนยอดดอยนี้แหมตวย
11.00 น. เดินทางปิ๊กไปก๋นข้าวตอนในตั๋วเมือง
13.00 น. แอ่วโป่งน้ำร้อนเชียงทอง
ตี้มีบริการอาบน้ำแร่ตึงห้องรวม ละก่อห้องส่วนตั๋ว ม่วนกับการลวกไข่น้ำพุ และชิมอาหารพื้นเมืองแปลกๆบ่ว่าจะเป๋นด้วงยักษ์ทอด กาว่าไข่เยี่ยวม้าสีทอง จากนั้น ปิ๊กที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 น. เดินทางไปวัดติระซินจอง
นมัสการแม่ชีสีชมพู ซึ่งถึงแม้จะอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ แต่ยังซ่อนตัวตนความเป๋นแม่ญิงจากผ้านุ่งสีชมพู สีของดอกไม้อ่อนหวาน Unseen in Myanmar.
18.30 น. กิ๋นข้าวแลงร้านปานกะป่า อิ่มลำกับอาหารไทย จีนหลากหลาย พร้อมผ่อบรรยากาศขัวฮิมน้ำเขินตี้เป๋นตี้สัญจรของคนท้องถิ่น ตึง นักเรียน นักศึกษา ตุ๊เจ้าละก่อชาวเขาเผ่าต่างๆ

วันตี้ 3 : ปิ๊กเจียงใหม่ (B, L)
8.00 น. หลังจากกิ๋นข้าวงาย เช็คเอาท์จากที่พัก จากนั้น เตียวแอ่่วกาดหลวง ตื่นตาตื่นใจ๋กับบรรยากาศอันคึกคักสุดขีดของกาดเช้าเชียงตุง
ตี้พ่อค้าแม่ค้ามาจากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ นำสินค้าท้องถิ่นของตั๋วเก่ามาจำหน่าย หลากหลายและน่าสนใจแตกต่างกั๋น จิมโรตีโอ่ง หรือ หนามเปีย กับชาหรือ กาแฟ อาหารเช้าตี้เป๋นเอกลักษณ์ของตี้นี่ จากนั้น เตียวแอ่วผ่อ วัดมหาเมียะมุนี วัดเดียวในโลกตี้ตั้งอยู่กล๋างสี่แยก ใจ๋กล๋างเมืองเจียงตุ๋ง  แล้วเดินทางกลับสู่ท่าขี้เหล็ก
12.00 น. แว่ก๋นข้าวตอนตี้กาดท่าเดื่อ
14.00 น. ถึงท่าขี้เหล็ก ม่วนกับการช็อปปิ้งของฝากตี้เป๋นสินค้าปลอดภาษีราคาถูก ก่อนเดินทางปิ๊กเมืองไทย ส่งท่านกลับถึงเจียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

   
ราคา / ท่าน : ไปแอ่ว 2 คน
ไปแอ่ว 3 คนขึ้นไป ละอ่อน 4 - 9 ขวบ
ละอ่อนน่อย - 4 ขวบ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เริ่มต้นจากเจียงใหม่ 17,300 บาท
10,900 บาท 85 % 75 % 1,400 บาท
 
เมือง โรงแรม 3 ดาว
เจียงตุ๋ง  โรงแรม แสงทิพย์ หรือ Law Yee Chain Hotel หรือ Princess Hotel หรือ Kyaing Tong New Hotel 
หมายเหตุ:
•  ราคานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เน้อเจ้า ถ้าเป๋นช่วงเทศกาลกะว่าวันหยุดยาว ตางตี้ดี โทรหาพนักงานของเฮา เพื่อเช็คหื้อแน่ใจ๋ก่อนเจ้า
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกะว่าปรับเปลี่ยนราคา รายก๋านท่องเที่ยวต๋ามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นกับสภาพอากาศ, ก๋านเมือง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย ตางบริษัทฯ จะกึ๊ดถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป๋นสำคัญตี้สุด                
•  ถ้าบ่กิ๋นข้าวบางมื้อ บ่แอ่วต๋ามรายก๋าน บ่สามารถขอหักค่าบริก๋านคืนได้  เพราะก๋านชำระค่าบริก๋านเป็นลักษณะเหมาจ่าย  
•  ทางบริษัทฯ จะบ่ฮับผิดชอบต่อก๋านปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศลาว / ก๋านนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมาย
•  ผู้ที่ถือบัตรประชาชนสัญชาติไทย ไม่จำเป็นต้องใช้ passport
 ราคารวม
•  ค่ารถฮับ-ส่งจากตั๋วเมืองเจียงใหม่
•  ค่ายานพาหนะปาแอ่วเจียงตุ๋ง พร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทยหรืออังกฤษ
•  โรงแรม 2 คืนพร้อมอาหารเจ๊า
•  มื้ออาหารต๋ามที่ระบุในโปรแกรม
•  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
•  ประกั๋นอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท
ราคาบ่รวม
•  ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถานฑูตกำหนด)
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตั๋วเช่น ค่ากับข้าว-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากราย๋าน, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เปนต้น
•  ค่าทำหนังสือเดินทาง
เอกสารประกอบการเดินทาง
•  สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
•  รูปขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 3 ใบ

ความเห็นของลุกก๊าตี้เกยมาใจ๊บริก๋าน

 กรอกรายละเอียดเพื่อจองทัวร์กะว่าสอบถามเพิ่มเติมเจ้า


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์พม่า

เที่ยวย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน
ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า 5 วัน 4 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน
เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ 2 คืน 3 วัน article
เมืองทานาคา.2 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ
เมืองทานาคา.3 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เมืองทานาคา.4* ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า ตื่นตาตื่นใจกับความสงบสวยงามของทะเลสาป 5 วัน 4 คืน
เมืองทานาคา.5* 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์ อุทุมพร ย้อนอดีตโยเดีย
เที่ยวเชียงตุง ย้อนอดีตเมืองล้านนา article
Option เพิ่มเติม สำหรับแพ็คเกจ 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์
เมืองทานาคา.6* ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม 3 วัน 2 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด) article
เมืองทานาคา.7 ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม เยือนชายทะเลเซตเซ 4 วัน 3 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.8 แม่สอด – พระธาตุอินทร์แขวน – เมาะละแหม่ง – เซตเซ 4 คืน 3 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.9 แม่สอด–เมาะละแหม่ง-อินทร์แขวน หงสาวดี ย่างกุ้ง 3 คืน 4 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.10 แม่สอด – เมาละแหม่ง – อินแขวน – ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน (เข้าด่านแม่สอด – ออกย่างกุ้ง)
ทัวร์พม่า ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่