bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


เมืองทานาคา.5* 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์ อุทุมพร ย้อนอดีตโยเดีย

เมืองทานาคา.5* 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์ อุทุมพร ย้อนอดีตโยเดีย

  มี 2 ท่านเดินทางได้ทุกวันโดยรายการนี้เหมาะกับเวลาของสายการบินแอร์เอเชียเทียวบินที่ FD 2760  08.55-10.15 น. ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ท่านสามารถจองเองได้ที่ www.AirAsia.com ( ยิ่งจองล่วงหน้านานเท่าไรยิ่งได้ราคาถูกตามโปรโมชั่น )
หากท่านต้องการไฟลท์อื่นที่ไม่ใช่แอร์เอเชียและเวลาไม่ตรงกับเวลาเริ่มต้นของโปรแกรมทัวร์ โปรดปรึกษาพนักงานเพื่อปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้เหมาะสมได้ต่อไป

เยือนเมืองพม่าที่มีร่องรอยชุมชนชาวไทย (พม่าเรียกว่าโยเดียหรืออยุทธยา)อาศ้ยอยู่ตั้งแต่ครั้งเสียกรุง สักการะพระสถูปเจ้าฟ้าอุทุมพรกษัตริย์ไทยทีถูกพม่าจับไปเป็นเชลย ชมเมืองหลวงเก่าทีทับซ้อนกันอยู่ถึง 4 เมือง ทั้งเมืองอังวะ เมืองอมรปุระ เมืองสะกายง์และเมืองมัณฑเลย์ ร่วมพิธีศักดิสิทธิล้างหน้าพระมหาเมียะมุนีที่พลาดไม่ได้สำหรับนักแสวงบุญ

 

วันที่ 1: กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์  - พระราชวังมัณฑะเลย์ -วัดกุโสดอ - ชเวนันดอ - จุดชมวิวเมืองมัณฑะเลย์  (อาหารเย็น)

10.15 น. (เวลาท้องถิ่น)เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑเลย์โดยสายการบิน Air Asia ( ทัวร์ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินเพราะท่านสามารถจองเองเพื่อได้ลุ้นตั๋วราคาถูกมาก ยิ่งจองล่วงหน้านาน ยิ่งได้ราคาถูกตามโปรโมชั่น และโปรแกรมนี้เวลาจะเหมาะสมกับแอร์เอเชีย    FD 244 10.50 - 12.15 น.  DMK-MDL http://www.airasia.com/ot/en/home.page) พนักงานท้องถิ่นของเดสทินีชูป้ายชื่อของท่าน รอรับท่านออกจากสนามบินเพื่อเข้าไปยังตัวเมืองมัณฑเลย์ 

  11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน มื้อนี้ตามอัธยาศัยไม่รวมค่าอาหาร แต่พนักงานจะพาท่านไปร้านอาหารท้องถิ่นที่ท่านสามารถรับประทานได้ง่ายๆและไม่แพง เช่น ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัดหรือแซนวิช เป็นต้น

บ่าย พาท่านชม

•  พระราชวังมัณฑะเลย์ แหล่งกำเนิดเรื่องราวมากมายในประวัติศาสตร์พม่าจนท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ ปราโมชเขียนเรื่อง"พม่าเสียเมือง"และถูกนำมาสร้างเป็นละครเรื่อง"เพลิงพระนาง"  ที่โด่งดังในอดีต  

•  วัดกุโสดอ วัดที่มีพระไตรปิฎกทำด้วยหินอ่อนใหญ่โตมากมายจนครบแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ถูกยกให้เป็นหนังสือทีใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

•  วิหารไม้สักชเวนันดอร์ วิหาร  Shwe Nan Daw Monastery ที่มีความสมบูรณ์สวยงามที่สุดแห่งเดียวที่หลุดรอดจากการถูกเผาทำลายในสงครามโลกครั้งที่ 2 :ซึ่งเป็นงานไม้สักแกะสลักที่ทรงคุณค่า มีอายุมากกว่า 100 ปี

เย็น  ชมทัศนียภาพตอนพระอาทิตย์อัศดงของตัวเมืองมัณฑเลย์ มองเห็นความกว้างใหญ่ของแม่น้ำอิรวดีทีไหลผ่านตัวเมือง

 

ค่ำ   รับประทานอาหารเย็น เช็คอินเข้าที่พัก

วันที่ 2: มัณฑะเลย์ - อมรปุระ-สพานไมัอูเบ็ง-ชุมชนโยเดีย-ภาพวาดฝีมือคนไทยในวัดพม่า-พระสถูปเจ้าฟ้าอุทุมพร-สกายง์-อังวะ (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

07.00 น. รัปประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. นำท่านชมวัดชเวอินบินทร์ Shwe In Bin Monastery  มีการจำหลักภาพพระพุทธประวัติไม้สักทั้งหลังเป็นศิลปะยุคศตวรรษที่ 13 ทียังคงความสวยงามมีเสน่ห์ควรค่าแก่การเยี่ยมชมอย่างยิ่ง

เยือนเมืองอมรปุระ Amarapura ราชธานีอีกแห่งหนึ่งก่อนจะย้ายไปที่เมืองมัณฑเลย์

และที่นี่ ณ บริเวณรอบๆสะพานอุเบงสะพานไม้  U Being Bridge ทียาวทีสุดในโลก มีชุมชนชาวไทยที่คนพม่าเรียกว่าโยเดีย Yodia (อยุธยาในสำเนียงของคนพม่า) คนไทยทีถูกกวาดต้อนมาเป็นเชลยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเสียให้กับพม่า ที่วัดจอกตองจี Kyauktawgyi มีจิตรกรรมฝาผนังโดยฝีมือคนไทยสวยงามตามแบบศิลปะไทยและชัดเจนมาก   สักการะพระสถูปเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือขุนหลวงหาวัด Yodia Zedi ผู้ถูกอันเชิญมาในนามเชลยและสิ้นพระชนม์ที่นี่ (สารคดีพระเจดีย์พระเจ้าอุทุมพร)

11.00 น.เยี่ยมชมโรงงานทอผ้าลายดุลยาลายเอกลักษ์ของผ้าซิ่นสตรีพม่า มีกระสวยทอผ้ามากกว่า 100 กระสวยมีความสวยงามน่าตื่นตาตื่นใจมาก ในอดีตใช้กันเฉพาะภานในราชสำนักเท่านั้น

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย เยือนราชธานีเก่าแก่ชื่อเมืองสกายง์ Sgaing ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเมืองมัณฑเลย์โดยมีแม่น้ำอิรวดีAyeyarwady River ขวางกั้น เมื่อมองจากทางฝั่งมัณฑะเลย์ จะเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขามีพระเจดีย์สีขาวและสีทองเรียงรายตามไหล่เขาสวยงามมาก นำท่านขึ้นไปถ่ายรูปทียอดเขาเมืองสกายง์ด้วย

15.00 น. นั่งรถม้าไปชมราชธานีเก่าแก่ที่ชื่อเมืองอังวะ Innwa เมืองที่คนไทยคุ้นเคยชื่อดีตามประวัติศาสตร์ นำท่านชมรอบๆเมืองดูประตูเมือง  หอเอนแห่งอังวะ ( Nan Myint Watch Tower ) วัดโอ้กจาวน์ ฯลฯ

เย็น รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3: ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหาเมียะมุนี/สนามบินมัณฑะเลย์-กรุงเทพ (อาหารเช้า)

04.00 น.    นำท่านไปร่วมพิธีการอันยิ่งใหญ่ของพม่าทีทำอยู่เป็นประจำทุกเช้า คือพิธีล้างพระพักตร์พระมหาเมียะมุนี Maha Munu Budha พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพม่าซึ่งถ้าเปรียบกับประเทศไทย ก็คงเทียบเท่ากับพระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากรหรือพระแก้วของเรานั่นเอง 

07.00 น.    กลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.    เช็คเอาท์และเดินทางไปสนามบิน

09.00 น.    เช็คอินที่สนามบินมัณฑะเลย์

10.45 น.    เดินทางกลับประเทศไทย FD 245  12.45-15.00 น.

13.10 น.    ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 เนื่องจากมัณฑะเลย์ นอกจากจะเป็นเมืองทีมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายแล้ว ยังเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ มีเส้นทางเชื่อมต่อไปหาเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆหลายเมืองของภาคกลางประเทศพม่า เช่น เมืองพุกามท้องทะเลแห่งเจดีย์, เมืองสีป้อ " สิ้นแสงฉาน ", อินเล พายเรือด้วยเท้าแห่งเดียวในโลก ฯลฯ เป็นต้น

สำหรับท่านทีมีเวลามากกว่า 3 วันและสนใจท่องเที่ยวไปในสถานที่สำคัญต่างๆนอกเหนือจากแพ็กเก็จนี้แล้ว ท่านสามารถคลิกเข้าไปดูทัวร์ให้เลือกเพื่อเอามาเชือมต่อกับแพ็กเกจนี้ได้เลย OPTION TOUR 

ราคา / ท่าน: 2-3 ท่าน
4-5 ท่าน 6-10 ท่าน
เด็กอายุ 4 - 9 ปี ทารก - 4 ขวบ พักเดี่ยวหรือพักเพิ่ม / ห้อง / คืน
พักโรงแรม 3 ดาว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 85 % 75 % กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่


เพื่อ ให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ เดสทินีจึงได้คัดสรรโรงแรมที่ได้รับ vote top 100 จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ผ่าน tripadvisor เว็บรีวิวโรงแรมยอดนิยมระดับโลกเท่านั้นค่ะ

คลิกที่นี่เพื่อเช็คอันดับและชมรีวิวโรงแรมโดยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

 

 
City โรงแรม 3 ดาว
มัณฑะเลย์ Royal City Hotel หรือ Good Time Hotel หรือ Nadi Myanmar Hotel
 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ยานพาหนะนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
•  โรงแรม 2 คืนพร้อมอาหารเช้า
•  มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
•  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท
สิ่งที่ไม่รวม
•  ตั๋วเครื่องบินไปยังมัณฑะเลย์
•  วีซ่าพม่า ท่านสามารถยื่นขอได้เองทีสถานทูตพม่า หรือจะใช้บริการของทางเราทำให้ก็ได้ โดยติดต่อกับพนักงานขอรายละเอียดได้โดยตรง แบบธรรมดา 1,800 บาท แบบด่วน 2,500 บาท
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
•  ทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 300-500 บาทต่อท่าน ( แยกซองไว้ให้ไกด์และคนขับในวันส่งออกสนามบิน )
•  ค่าอาหารและเครื่องดืมที่ไม่ระบุไว้ในรายการ/ค่ามินบาร์ในห้องพัก
•  ค่าถ่ายรูปบางสถานที่
หมายเหตุ
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, การเมือง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด                
•  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าบริการเป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  
•  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศพม่า / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย
สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย
เอกสารประกอบการเดินทาง
•  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
•  หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
•  รูป ถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปรินท์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน)
•  กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันนะคะ

สถานฑูตพม่าอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้

1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่นไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่นหรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์หรือรูปที่ปรินท์จากคอมพิวเตอร์
การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงิน
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน(พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินค่ะ)

การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงค่ะ

โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้นะคะ

• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง

1.ภาษาสื่อสารกันรู้เรื่องขึ้นเยอะแล้วค่ะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพม่าดีมากค่ะ
2.การแต่งกาย ควรแต่งให้เหมาะสมตอนเข้าวัด ใส่เสื้อแขนยาว กางเกง กระโปรงขายาวตามปกตินะคะ
3.โรงแรมมะละแหม่ง สะดวกสบายพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ไม่ต้องกังวลนะคะ
4.อาหารการกิน เป็นอาหารไทย และอาหารทะเลด้วยค่ะ รสชาติดี ลองชิมอาหารพม่าก็ไม่เลวนะคะ จะเป็นพวกแกงฮังเล ไก่ หมู เนื้อ กุ้ง ฯลฯค่ะ
5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และแลกเป็นเงินจ๊าดที่ไกด์นะคะ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือตลาด ที่มะละแหม่งใช้แต่เงินจ๊าด
6.อัตราการแลกเงิน : 1 บาท ได้ 30 จ๊าด ซึ่งท่านสามารถไปแลกกับไกด์พม่าในวันเดินทางได้เลย และถ้าใช้จ่ายไม่หมด ก็สามารถแลกคืนในอัตราเดิมค่ะ
7.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวค่ะ
8. ถ้าศึกษาเรื่องมะเมียะ และประวัติศาสตร์ของพม่าก่อนตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในช่วงกษัตริย์สีป้อมาก่อน จะได้อรรถรสในการท่องเที่ยวทริปนี้มากขึ้นเยอะเลยค่ะ
Information
- ข้อมูลการทำพาสปอร์ต http://www.consular.go.th/main/th/services/1274

- ข้อมุลการทำวีซ่าเข้าพม่า     
                                                  
การขอวีซ่าพม่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวที่ต้องการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่าสามารถขอวีซ่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1:
เข้าสู่เว็บไซต์
http://www.myanmarevisa.gov.mm จากนั้นกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2:
ยืนยันและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

ขั้นตอนที่ 3:
รับเอกสารรับรอง (ภายใน 5 วันทำการ)

ขั้นตอนที่ 4:
รับวีซ่าเมื่อเดินทางถึงประเทศพม่า

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.myanmarevisa.gov.mm

ความคิดเห็นของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์พม่า

เที่ยวย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน
ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า 5 วัน 4 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน
เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ 2 คืน 3 วัน article
เมืองทานาคา.2 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ
เมืองทานาคา.3 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เมืองทานาคา.4* ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า ตื่นตาตื่นใจกับความสงบสวยงามของทะเลสาป 5 วัน 4 คืน
เที่ยวเชียงตุง ย้อนอดีตเมืองล้านนา article
Option เพิ่มเติม สำหรับแพ็คเกจ 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์
เมืองทานาคา.6* ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม 3 วัน 2 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด) article
เมืองทานาคา.7 ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม เยือนชายทะเลเซตเซ 4 วัน 3 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.8 แม่สอด – พระธาตุอินทร์แขวน – เมาะละแหม่ง – เซตเซ 4 คืน 3 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.9 แม่สอด–เมาะละแหม่ง-อินทร์แขวน หงสาวดี ย่างกุ้ง 3 คืน 4 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.10 แม่สอด – เมาละแหม่ง – อินแขวน – ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน (เข้าด่านแม่สอด – ออกย่างกุ้ง)
ทัวร์พม่า ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article