bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


เมืองทานาคา.9 แม่สอด–เมาะละแหม่ง-อินทร์แขวน หงสาวดี ย่างกุ้ง 3 คืน 4 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)

 

เมืองทานาคา.9 แม่สอด–เมาะละแหม่ง-อินทร์แขวน

หงสาวดี ย่างกุ้ง 3 คืน 4 วัน 

(เข้า-ออกด่านแม่สอด)

วัดป่าวินเส่งตอว์ยะ มอเตอร์เวย์มะละแหม่ง  โบสถ์เซนท์แพททริค
ร้าน ONLY THAI FOOD ลิ้มรสอาหารไทยในดินแดนพม่า   วัดยาดานาร์ บอน มิน 
พระเจดีย์ไจก์ตาลาน  สะพานเหล็ก ตลาดไดวอขวิ่น  สวนลุมพินี
นั่งรถชมชนบทของรอยเชื่อมต่่อระหว่าง 2 วัฒนธรรมของรัฐมอญกับรัฐกะเหรี่ยง เมืองพะอัน 
เจดีย์ไจก์กาลัต  ถ้ำพระไสยาสน์เก๊าะกูล เมืองไจ๊ก์โถ่  พระธาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ชเวมอดอร์
พระราชวังบุเรงนอง พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
ชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงาม อ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารการะเวกก์
มหาเจดีย์ชเวดากอง ชมทิวทัศน์ของภูเขาเชกาบิน อันงดงาม ตลาดบุเรงนอง 

 

วันที่ 1: เมืองมะละแหม่ง (อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

ช่วงเช้า  เจ้าหน้าที่เดสทินีรับที่ด่านแม่สอด ช่วยทำการผ่านพิธีการออกประเทศไทยและเข้าประเทศพม่า เดินทางสู่มะละแหม่ง (Mawlamyine)
พาท่านไปกราบนมัสการพระพุทธไสยาศน์ใหญ่ที่สุดในโลก(World's largest reclining Buddha)
 วัดป่าวินเส่งตอว์ยะ (Win Sein Taw Ya)   สุดทึ่งกับความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวมอญที่สามารถสร้างพระนอนยิ่งใหญ่อลังการ โดยวัดนั้นอยู่ ห่างจากเมืองเมาะละแหม่งไปทางทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร พระนอนมีความยาวประมาณ 170 เมตร ความสูงราวตึก 5 ชั้น หรือสูงประมาณ 110 ฟุต ภายใน แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยรูปปูนปั้นที่แสดงถึงพุทธประวัติคำสอนต่าง ๆ ของพุทธศาสนา เช่นเรื่อง นรก สวรรค์และผลแห่งกรรม และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก 
11.00 น. นั่งรถสบายๆผ่านถนนต้นตาล มอเตอร์เวย์มะละแหม่ (KyaikMyew) 
  ที่สวยงามไปด้วยต้นตาลสวยตลอด 2 ข้างทาง จอดรถให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยน้า..
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้าน ONLY THAI FOOD 
 ในบรรยากาศอาหารไทยในดินแดนพม่า  

13.00 น. ชมโบสถ์เซนท์แพททริค(St.Patrick’s Church)  สถานที่ที่ยังรักษาความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลของอาคารสถานที่ต่างๆ ที่อดีต เคยเป็นสถานศึกษาของเจ้าน้อยศุขเกษมเป็นเวลาถึง 5 ปี

(พ.ศ 2441-2445)

14.00 น. เยี่ยมชมวัดยาดานาร์ บอน มิน (Yadanar bon Myint Monastery) ที่สร้างโดยพระราชินีเซงดง พระมเหสีของพระเจ้ามินดง พระองค์ทรงสร้างอาคารและตกแต่งวัดให้เหมือนพระตำหนักที่พระองค์เคยประทับอยู่ที่พระราชวังมัณฑะเลย์ พระตำหนักนี้สวยงามมากด้วยลายแกะไม้สลักประดับด้วยแก้วหลากสี ท่านที่สนใจดูดวงแบบพม่าสามารถไต่ถามกับเจ้าอาวาสวัดนี้ได้
16.00 น. ขึนลิฟท์เพื่อไปชมและกราบบูชา
พระเจดีย์ไจก์ตาลาน (Kyaiktalan)  สถานที่ ที่มะเมียะกับเจ้าน้อยศุขเกษมมาสาบานรักกันตราบจนชั่วฟ้าดินสลาย จนเมื่อความรักมีอุปสรรค มะเมียะต้องมาขอถอนคำสาบานเพื่อไม่ให้เจ้าน้อยศุขเกษมต้องเสียหายเพราะคำสาบาน และเธอก็ขอครองเพศบรรพชิต ที่วัดนี้จนสิ้นอายุขัยเมื่ออายุประมาณเจ็ดสิบกว่าปี (ล่วงลับไปเมื่อ ประมาณปีพ.ศ 2505) ที่วัดแห่งนี้ ยังเป็นจุดชมวิว 360 องศา เห็นความสวยงามของรอบๆตัวเมืองมะละแหม่งทีมิแม่น้ำต่างๆถึง 5 สายไหลมารวมกันเพื่อออกทะเลอันดามันต่อไป
17.00 น. เช็คอินยัง
โรงแรม Attran Hotel หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทาน
อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ของ Attran Hotel และชมธรรมชาติริมแม่น้ำสาลวินแบบสบาย ๆ ในยามเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

   

 

วันที่ 2: เมืองพะอัน – ไจก์โถ่ (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจากนั้นแวะถ่ายรูปวิวสะพานข้ามแม่น้ำคู่ขนานรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดในพม่า สะพานเหล็ก (Thalwin bridge)  เป็นที่ระลึก จากนั้น แปลงกายเป็นเจ้าน้อยชม ตลาดไดวอขวิ่น (Daik won kwen Market)  ตลาดที่มะเมียะสาวน้อยแม่ค้าบุหรี่เซเล็กกับเจ้าน้อยศุขเกษมบุตรชายของเจ้าอุปราชนครเชียงใหม่พบกันครั้งแรก (พ.ศ 2445) จากโครงสร้างของตัวอาคารตลาด และจากคำบอกเล่าของชาวบ้านว่าตัวอาคารและสิ่งแวดล้อมของตลาดแห่งนี้ยังคงเดิมแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลย สังเกตุได้จากสินค้าที่ขายหรือการใช้ช้่งวัดแบบโบราณก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ ตลาดไดวอขวิ่น เป็นตลาดชาวบ้านและโบราณ แตกด่างจากตลาดใหม่ที่โอ่อ่ากว้างขวางและทันสมัย ทีสำคัญคือได้รับการยืนยันจากหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เขียนโดย อาจารย์ธเนศวร์ เจริญเมือง ว่าเป็นตลาดที่เกิดเนี้อเรื่องของมะเมียะอย่างแน่นอน
10.00 น. นั่งรถชมชนบทของรอยเชื่อมต่่อระหว่าง 2 วัฒนธรรมของรัฐมอญกับรัฐกะเหรี่ยง เมืองพะอัน 
 

(Hpa-An)  เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยงซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมะละแหม่งไปอีกประมาณ 60 กว่่ากิโลเมตร แวะชมพุทธภาวนาสถานสวนลุมพินี (Lumpini garden)  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน Grand Hill Hotel 
13.00 น. ไปนมัสการเจดีย์ไจก์กาลัต (Kyaukhalatt) 
 เจดีย์หินสองชั้นอยู่ริมทะเลสาบ เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่มีลักษณะเป็นภูเขาหินตั้งอยู่ลูกเดียว มีทั้งความแปลกและความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
14.00 น. เยือน 
ถ้ำพระไสยาสน์เก๊าะกูล (Kawgoon Cave) 
เป็นถ้ำทางธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ ท่านจะอัศจรรย์ใจที่ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปโบราณที่ถูกแกะสลักด้วยศิลปะแบบต้นฉบับมอญฝังตามผนังถ้ำมากมาย คาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 7 โดยสมเด็จพระราชินีแห่งเมาะตะมะ Mottama (Martaban) เชื่อกันว่าพระนางได้ซ่อนทองคำและเพชรนิลจินดามากมายไว้ด้านหลังพระพุทธรูปแกะสลักเหล่านี้ และด้วยความเชื่อเช่นนี้ ทำให้ภาพแกะสลักอันทรงคุณค่า ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากเพราะมีคนพยายามจะแกะดูของมีค่าที่ซ่อนไว้ แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งของมีค่าเหล่านั้น เทียบไม่ได้เลยกับโบราณสถานอันทรงคุณค่าระดับโลกแห่งนี้

15.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไจ๊ก์โถ่ (Kyaikto)  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม. เศษ

17.30 น.  เดินทางถึง เมืองไจ๊กโถ่ (Kyaikto)  นำท่านเช็คอินที่พักบริเวณเชิงเขาไจ้กทีโย (Kyaikhtiyo)

 

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นที่ Eternity resort hotel และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3 : พระธาตุอินทร์แขวน , หงสาวดี , ย่างกุ้ง (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

08.00 น. เดินทางไปยังคิมปูนแคมป์ (Kinpun Camp)เชิงเขาไจ๊ก์ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์ทีโยใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย เย็นขึ้น เรื่อย เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน หยุดเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุก จากนี้ขึ้นไปอีกประมาณ 35 นาที    

09.30 น.   นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน (Kyaikhtiyo)    และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองคนี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา  

10.30 น.    ออกเดินทางกลับ โดยรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์  เปลี่ยนรถ เพื่อเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางที่เมืองหงสาวดี (Bago)

13.00 น.  นมัสการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน จากนั้น เข้าชม พระราชวังบุเรงนอง (KanBawZaThadi Golden palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ นำชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaikpun pagoda) ซึ่งบูรณะเมื่อ .. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ  นมัสการ

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwethalyaung Buddha) ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ แล้วนำท่านไปจากนั้นเข้าชมมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า มหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวกก์ (Karaweik restaurant)   พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงาม อ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้าง เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวกก์สัตว์ในป่าหิมพานต์ ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง 

 

      เช็คอินที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 4 : ย่างกุ้ง – แม่สอด (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

07.00 น. เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก มุ่งหน้าสู่เมืองพะอัน (Hpa-An)

12.00 น. ชมความยิ่งใหญ่ของ ภูเขาเชกาบิน (Zwekabin Mountain) ซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศและมีเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา พร้อมรับประทานอาหารกลางวันที่ Zwekabin hotel

13.00 น. เดินทางต่อไปยังเมืองเมียวดี (Myawaddy)  (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. เศษ)  ช้อปปิ้งซื้อของฝากที่ ตลาดบุเรงนอง (Bayinnaung Market) สามารถเลือกใช้เงินได้ทั้งสกุลจ๊าดของพม่าและบาทไทย

17.00 น.  ทำพีธีเข้าประเทศไทยทางด่านชายแดนแม่สอด และส่งท่านที่โรงแรมในตัวเมืองแม่สอด หรือสนามบินแม่สอด

 

อัตราค่าบริการ

ราคา / ท่าน:

2-3ท่าน

4-7 ท่าน

8-10 ท่าน

10 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ4 - 9 ปี

ทารก - 4ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

พักโรงแรม3 ดาว

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

On request

85 %

75 %

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

พักโรงแรม 3 ดาว ++

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

On request

85 %

75 %

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ชนิดของรถ

TOYOTA PROBOX
หรือ
TOYOTA WISH

TOYOTA PROBOX
หรือ
TOYOTA WISH

2 คัน

รถตู้TOYOTA ALPHARD

TOYOTA PROBOX
หรือ
TOYOTA WISH

2 คัน

รถตู้TOYOTA ALPHARD

 

Bus

(เดินทางโดยใช้เส้นทางเก่า)

 

 

 

 

**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                                                              **คลิกเพื่อดูรูปรถ** 

 

  
เพื่อ ให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ เดสทินีจึงได้คัดสรรโรงแรมที่ได้รับ vote top 100 จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก 
ผ่าน 
tripadvisor เว็บรีวิวโรงแรมยอดนิยมระดับโลกเท่านั้นค่ะ 
คลิกที่นี่เพื่อเช็คอันดับและชมรีวิวโรงแรมโดยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

 

City

โรงแรม 3 ดาว

มะละแหม่ง

Attran Hotel หรือ Ngwe Moe Hotel หรือ Cinderella hotel

โรงแรม 3 ดาว ++

Strand Hotel 

City

โรงแรม 3 ดาว

อินแขวน

Sane Let Tin Resort หรือ Eternity Resort Hotel

City

โรงแรม 3 ดาว

ย่างกุ้ง

Central Hotel  หรือ Summit Park view หรือ Dusit Inya

โรงแรม 4 ดาว

Park Royal  หรือ Kandawgyi Palace หรือ Chatrium Hotel

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ค่ายานพาหนะนำเที่ยวพม่าพร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทยหรืออังกฤษ
•  โรงแรม 3 คืนพร้อมอาหารเช้า
•  มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
•  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงรถหกล้อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท

สิ่งที่ไม่รวม
•  ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ไป-กลับท่านละ 20,000 จ๊าด
•  วีซ่าพม่า แบบธรรมดา 1,800 บาท แบบด่วน 2,500 บาท

•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

หมายเหตุ
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, การเมือง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด                 
•  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าบริการเป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย   
•  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศพม่า / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย 

สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย

 

เอกสารประกอบการเดินทาง
•  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
•  หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
•  รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปรินท์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน)
•  กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันนะคะ

สถานฑูตพม่าอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้

1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่นไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่นหรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์หรือรูปที่ปรินท์จากคอมพิวเตอร์

การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 50% ของอัตราค่าบริการต่อท่าน โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงิน
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน(พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินค่ะ)

การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงค่ะ

โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้นะคะ

 เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง

1.ภาษาสื่อสารกันรู้เรื่องขึ้นเยอะแล้วค่ะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพม่าดีมากค่ะ
2.การแต่งกาย ควรแต่งให้เหมาะสมตอนเข้าวัด ใส่เสื้อแขนยาว กางเกง กระโปรงขายาวตามปกตินะคะ
3.โรงแรมมะละแหม่ง สะดวกสบายพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ไม่ต้องกังวลนะคะ
4.อาหารการกิน เป็นอาหารไทย และอาหารทะเลด้วยค่ะ รสชาติดี ลองชิมอาหารพม่าก็ไม่เลวนะคะ จะเป็นพวกแกงฮังเล ไก่ หมู เนื้อ กุ้ง ฯลฯค่ะ
5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และแลกเป็นเงินจ๊าดที่ไกด์นะคะ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือตลาด ที่มะละแหม่งใช้แต่เงินจ๊าด
6.อัตราการแลกเงิน : 1 บาท ได้ 30 จ๊าด ซึ่งท่านสามารถไปแลกกับไกด์พม่าในวันเดินทางได้เลย และถ้าใช้จ่ายไม่หมด ก็สามารถแลกคืนในอัตราเดิมค่ะ
7.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวค่ะ

 

Information

- ข้อมูลการทำพาสปอร์ต http://www.consular.go.th/main/th/services/1274

- ข้อมูลการทำวีซ่าเข้าพม่า     

การขอวีซ่าพม่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวที่ต้องการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่าสามารถขอวีซ่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1:

เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.myanmarevisa.gov.mm จากนั้นกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2:

ยืนยันและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

ขั้นตอนที่ 3:

รับเอกสารรับรอง (ภายใน 5 วันทำการ)

 

ขั้นตอนที่ 4:

รับวีซ่าเมื่อเดินทางถึงประเทศพม่า

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.myanmarevisa.gov.mm

 

ท่านสามารถเดินทางมายังแม่สอดได้โดย

ทางบก

จากเชียงใหม่ แม่สอด

รถกรีนบัส

http://www.greenbusthailand.com/website/services/bus/time-table

รถตู้ Transfer เชียงใหม่ แม่สอด เที่ยวละ 6,000 บาท

 

จากกรุงเทพ แม่สอด

บขส. http://www.busticket.in.th/

ข้อมูลจากจังหวัดตาก : http://www.tak.go.th/time.htm

 

 ทางอากาศ

จากกรุงเทพ แม่สอด

1.    สายการบินนกแอร์

http://www.nokair.com

2.    สายการบินกานต์แอร์

http://www.kanairlines.com

 

 

ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงแม่สอดแล้ว เวลาไม่เหมาะสมกับการเริ่มทัวร์ ท่านสามารถเลือกโรงแรมในตัวเมืองแม่สอดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

 

ข้อมูลโรงแรม ที่พักของ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

http://www.thaitambon.com/tambon/thotamptlist.asp?ProvCode=63&AmpCode=06&page=1

ความคิดเห็นของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์พม่า

เที่ยวย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน
ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า 5 วัน 4 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน
เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ 2 คืน 3 วัน article
เมืองทานาคา.2 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ
เมืองทานาคา.3 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เมืองทานาคา.4* ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า ตื่นตาตื่นใจกับความสงบสวยงามของทะเลสาป 5 วัน 4 คืน
เมืองทานาคา.5* 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์ อุทุมพร ย้อนอดีตโยเดีย
เที่ยวเชียงตุง ย้อนอดีตเมืองล้านนา article
Option เพิ่มเติม สำหรับแพ็คเกจ 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์
เมืองทานาคา.6* ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม 3 วัน 2 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด) article
เมืองทานาคา.7 ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม เยือนชายทะเลเซตเซ 4 วัน 3 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.8 แม่สอด – พระธาตุอินทร์แขวน – เมาะละแหม่ง – เซตเซ 4 คืน 3 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.10 แม่สอด – เมาละแหม่ง – อินแขวน – ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน (เข้าด่านแม่สอด – ออกย่างกุ้ง)
ทัวร์พม่า ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article