bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


เที่ยวเชียงตุง ย้อนอดีตเมืองล้านนา article

เที่ยวเชียงตุงในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา เมืองเชียงตุงมีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ปัจจุบันอยู่เมืองเชียงตุงอยู่ในปกครองเขตรัฐฉานประทศพม่า เมืองเชียงตุงยังคงมีวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับชาวล้านนาในอดีตและเป็นเมืองที่มีสายสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีต่อล้านนาในอดีต สัมผัสเสน่ห์และวิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เรียบง่าย วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมแบบล้านนาที่ผสมผสานกันของพี่น้องชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขิน ชาวพม่า และดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงามและมีเสน่ห์ของเมืองเชียงตุง

เที่ยวเชียงตุง วัดพระเจาหลวง

วันที่  1
เช้าทำพิธีการผ่านแดนด่านแม่สายจังหวัดเชียงรายพร้อมแล้วออกเดินทางสู่เมืองเชียงตุงนำท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย พม่าเข้าสู่ท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่าแวะเที่ยวชมเจดีย์ชเวดากอง(องค์จำลอง) ที่จุดนี้ท่านสามารถชมวิวเมืองท่าขี้เหล็กและแม่สายได้อย่างชัดเจน จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมืองเชียงตุง ชมธรรมชาติสองข้างทางไปแบบเพลินๆ
เที่ยง แวะทานอาหารเที่ยงระหว่างทางที่เมืองพยากเมืองแพรกในภาษาไทยใหญ่
ช่วงบ่ายเดินทางถึงเมืองเชียงตุงเมืองที่มีคำขวัญประจำเมืองว่าเจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตูเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก ทำธุระส่วนตัวก่อนออกไปตลุย เที่ยวเชียงตุง เชียงตุงเป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งบนแผ่นดินรัฐฉานทางฝั่งตะวันออกของพม่า เชียงตุงในอดีตเคยเป็นหัวเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาและมีประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งเมืองอยู่ในยุคสมัยเดียวกับล้านนา จึงทำให้ในอดีตสองเมืองนี้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และทำให้เชียงตุงมีอะไรหลายอย่างคล้ายกับทางเชียงใหม่ ทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรมแต่ทว่าเป็นเมืองเชียงใหม่ในอดีตราว 80 – 90 ปีก่อนโดยเฉพาะรูปแบบสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนที่เชียงใหม่ไม่มีให้เห็นแล้วแต่ที่เชียงตุงยังมีให้เห็นอยู่ตลอดสองข้างทาง
ได้เวลาออกเที่ยวชมเมืองเชียงตุง วัดสำคัญในเมืองอย่างวัดพระแก้วป็นวัดที่มีโรงเรียนเปิดสอนนักธรรมตรี โท และเอกและสอนภาษบาลี โดยสมเด็จวัดปากน้ำในเมืองไทยมาสร้างอาคารโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2544 ชมภาพเขียนลายคำน้ำแต้มในวิหารโดยช่างฝีมือชาวไทขืนเดินเล่นดูบ้านเรือนเก่าๆชมวังเก่าที่ยังพอหลงเหลือให้เห็นความเจริญในอดีตของเมืองเชียงตุง วังทายาทเจ้าฟ้า หอนางฟ้าพระสนม ตึกว่าราชการของสหรัฐไทยเดิมเดินสบายๆดูบรรยากาศยามเย็นของหนองตุงที่มีคนมาเดินเล่นออกกำลังกายที่หนองตุงลิ้มลองปิ้งย่างยูนาน(มะหล่า) ที่ฮิตฮอตในเมืองไทยที่นี่ก็ สุดฮอตเหมือนกันเขาทำส่งขายถึงแม่สายเลยทีเดียว
ช่วงเย็น พาท่านรับประทานอาหารเย็นริมหนองตุงอีกหนึ่งที่ที่ใครมาเที่ยวเชียงตุงพลาดไม่ได้ ชมสีสันบรรยากาศพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ายามเย็น

วันที่ 2
เช้า7.00น. พาท่านออกนอกเมืองเชียงตุงเที่ยวชมและชิมอาหารที่กาดเต่าตลาดแบบพื้นเมือง เป็นตลาดชนบทที่อยู่นอกเมืองเชียงตุง.บรรยากาศในตลาดที่ยังคงเดิมคล้ายตลาดแบบทางเหนือเมื่อ80ปีที่แล้วแม่ค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนท้องถิ่นขายของกินแบบพื้นบ้านที่นี้จริงๆ จากนั้นพาท่านไปนมัสการ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองที่วัดพระธาตุจอมดอย1 ใน 3 จอมของเชียงตุงที่เป็นพระธาตุอยู่บนภูเขา วัดแห่งนี้มีพระธาตุบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นอกนี้นักท่องเที่ยวจะได้ชมวิวรอบพระธาตุสวยงาม แวะเที่ยวหมู่บ้านหนองเงินหมู่บ้านดินเผาอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี เป็นบ้านที่สร้างด้วย ดินเผา อิฐ หรือปูนอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไตเหน่อที่อพยพมาจากสิบสองปันนากว่า160ปีที่ผ่านมารับประทานอาหารเที่ยง
ช่วงบ่ายเดินทางไปเมืองขอนเมืองเล็กๆที่เป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารเที่ยวบ้านดอนหมู่บ้านชาวไตเขินที่ยังคงวิถีชีวิตแบบเดิมๆเรียบง่าย เดินทางขึ้นดอยไปสักการะพระธาตุเมืองขอนที่เก่าแก่.เป็นพระธาตุโบราณที่อยู่ในต้นโพธิ์.
กลับที่พักโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น

วันที่  3
เช้ารับประทานอาหารเช้าหลังรับประทานอาหารเช้าพาท่านเดินเที่ยวที่กาดเช้าบ้านกลางนาตลาดท้องถิ่นประจำหมู่บ้านที่เปิดขายกันตั้งแต่ยังไม่สว่างแวะไหว้พระสักการะขอพร พระมหาเมี๊ยะมุณีที่วัดเจ้าหลวงชมความงดงามและมีมนต์ขลังภายในวิหารที่มีพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า300องค์ที่แวะวัดอินบุพผารามสักการะพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่วัดพระธาตุจอมคำพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง 1 ใน 3 จอม วัดที่มีพระเจดีย์เขี้ยวแก้วที่ชาวเมืองเชียงตุงนับถือ
เก็บสัมภาระที่โรงแรมเตรียมตัวเดินทางกลับก่อนกลับระหว่างทางแวะสักการะกู่เจ้าฟ้าย่านประตูป่าแดงสถานที่เก็บพระบรมอัฐิของเจ้าฟ้าหลายพระองค์ แห่งราชวงค์ไทเขิน ที่เคยปกครองเมืองเชียงตุงมาในอดีต ซึ่งรวมทั้งพระบรมอัฐิของเจ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าองค์สำคัญแห่งเมืองเชียงตุงด้วย 
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่ายออกเดินทางออกจากเมืองเชียงตุงระหว่างทางแวะที่ดอยปางควายจุดพักรถ ชมสินค้าผักผลไม้สดปลอดสารพิษและสินค้าชาวดอยเดินทางต่อสู่เมืองท่าขี้เหล็ก แวะช๊อปปิ้งที่ตลาดและร้านค้าปลอดภาษีข้ามด่านชายแดนแม่สาย.เชียงราย จบทริปเที่ยวเชียงตุงด้วยความประทับใจ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Destiny Travel Service
Tel. 053-217186
mobile 086-9101478, 081-7066577, 081-5681458
E-mail destinytravelservice@gmail.com

 
ทัวร์พม่า

เที่ยวย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน
ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า 5 วัน 4 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน
เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ 2 คืน 3 วัน article
เมืองทานาคา.2 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ
เมืองทานาคา.3 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เมืองทานาคา.4* ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า ตื่นตาตื่นใจกับความสงบสวยงามของทะเลสาป 5 วัน 4 คืน
เมืองทานาคา.5* 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์ อุทุมพร ย้อนอดีตโยเดีย
Option เพิ่มเติม สำหรับแพ็คเกจ 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์
เมืองทานาคา.6* ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม 3 วัน 2 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด) article
เมืองทานาคา.7 ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม เยือนชายทะเลเซตเซ 4 วัน 3 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.8 แม่สอด – พระธาตุอินทร์แขวน – เมาะละแหม่ง – เซตเซ 4 คืน 3 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.9 แม่สอด–เมาะละแหม่ง-อินทร์แขวน หงสาวดี ย่างกุ้ง 3 คืน 4 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.10 แม่สอด – เมาละแหม่ง – อินแขวน – ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน (เข้าด่านแม่สอด – ออกย่างกุ้ง)
ทัวร์พม่า ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article