bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


เมืองทานาคา.10 แม่สอด – เมาละแหม่ง – อินแขวน – ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน (เข้าด่านแม่สอด – ออกย่างกุ้ง)

 

มืองทานาคา.10 แม่สอด - เมาละแหม่ง - อินแขวน - ย่างกุ้ง

4 วัน 3 คืน 

(เข้าแม่สอด - ออกย่างกุ้ง)

 

• วัดป่าวินเส่งตอว์ยะ • มอเตอร์เวย์มะละแหม่ง  •โบสถ์เซนท์แพททริค • วัดยาดานาร์ บอน มิน  
• พระเจดีย์ไจก์ตาลาน  • สะพานเหล็ก • ตลาดไดวอขวิ่น  • สวนลุมพินี 
• นั่งรถชมชนบทของรอยเชื่อมต่่อระหว่าง 2 วัฒนธรรมของรัฐมอญกับรัฐกะเหรี่ยง เมืองพะอัน  
• เจดีย์ไจก์กาลัต  • ถ้ำพระไสยาสน์เก๊าะกูล • เมืองไจ๊ก์โถ่  • พระธาตุอินทร์แขวน  
• เจดีย์ชเวมอดอร์ • พระราชวังบุเรงนอง • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
• ชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงาม อ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารการะเวกก์ 
• มหาเจดีย์ชเวดากอง • ชมทิวทัศน์ของภูเขาเชกาบิน อันงดงาม • ตลาดบุเรงนอง 

 

วันที่ 1: แม่สอด – เมาะละแหม่ง (อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

08.00 น.  เจ้าหน้าที่เดสทินีรับที่ด่านแม่สอด ช่วยทำการผ่านพิธีการออกประเทศไทยและเข้าประเทศพม่า เดินทางสู่มะละแหม่ง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้าน ONLY THAI FOOD   ในบรรยากาศอาหารไทยในดินแดนพม่า  

13.00 น. นำท่านไปกราบนมัสการพระพุทธไสยาศน์ใหญ่ที่สุดในโลก(World's largest reclining Buddha)  วัดป่าวินเส่งตอว์ยะ (Win Sein Taw Ya)  สุดทึ่งกับความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวมอญที่สามารถสร้างพระนอนยิ่งใหญ่อลังการ โดยวัดนั้นอยู่ ห่างจากเมืองเมาะละแหม่งไปทางทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร พระนอนมีความยาวประมาณ 170 เมตร ความสูงราวตึก 5 ชั้น หรือสูงประมาณ 110 ฟุต ภายใน แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ 
ที่ประกอบด้วยรูปปูนปั้นที่แสดงถึงพุทธประวัติคำสอนต่าง ๆ ของพุทธศาสนา เช่นเรื่อง นรก สวรรค์และผลแห่งกรรม
 และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก

14.00 น. เดินทางเข้าเมืองเมาะลำไย เยี่ยมชมโบสถ์และสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลของอาคารสถานที่ต่างๆ บนเส้นทาง Upper Main Road

15.00 น. ชม วัดยาดานาร์ บอน มิน (Yadanarbon Myint Monastery) หรือวัดเส่งดง ที่สร้างโดยพระราชินีเซงดง พระมเหสีของพระเจ้ามินดง พระองค์ทรงสร้างอาคารและตกแต่งวัดให้เหมือนพระตำหนักที่พระองค์เคยประทับอยู่ที่พระราชวังมัณฑะเลย์ พระตำหนักนี้สวยงามมากด้วยลายแกะไม้สลักประดับด้วยแก้วหลากสี ท่านที่สนใจดูดวงแบบพม่าสามารถไต่ถามกับเจ้าอาวาสวัดนี้ได้

17.30 น. ขึ้นลิฟท์เพื่อไปชมความสวยงามของพระอาทิตย์ยามอัสดงและนมัสการ พระเจดีย์ไจก์ตาลาน (Kyaik Tan Lan)  สถานที่ ที่มะเมียะกับเจ้าน้อยศุขเกษมมาสาบานรักกันตราบจนชั่วฟ้าดินสลาย จนเมื่อความรักมีอุปสรรค มะเมียะต้องมาขอถอนคำสาบานเพื่อไม่ให้
เจ้าน้อยศุขเกษมต้องเสียหายเพราะคำสาบาน และเธอก็ขอครองเพศบรรพชิต ที่วัดนี้จนสิ้นอายุขัยเมื่ออายุประมาณเจ็ดสิบกว่าปี (ล่วงลับไปเมื่อ ประมาณปี พ.ศ
 2505) ที่วัดแห่งนี้ ยังเป็นจุดชมวิว 360 องศา เห็นความสวยงามของรอบๆตัวเมืองมะละแหม่งที่มีแม่น้ำต่างๆ ถึง 5 สายไหลมารวมกัน เพื่อออกทะเลอันดามันต่อไป

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศริมแม่น้ำสาละวิน ชมวิวสะพานแห่ง

เมืองมะละแหม่งยามค่ำคืน ที่ ภัตตคาร ณ โรงแรม Attran Hotel และกลับที่พัก

 

วันที่ 2 : เมืองพะอัน , พระธาตุอินทร์แขวน (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจากนั้นแวะถ่ายรูปวิวสะพานข้ามแม่น้ำคู่ขนานรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดในพม่า สะพานเหล็ก (Thalwin bridge)   เป็นที่ระลึก จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังเมืองพะอัน (Hpa An) เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยงซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมะละแหม่งไปอีกประมาณ 60 กว่ากิโลเมตร 

10.00 น. แวะชมพุทธภาวนาสถาน สวนลุมพินี (Lumbini Garden) 

11.00 น. นมัสการเจดีย์ไจก์กาลัต (Kyautkalatt)  เจดีย์หินสองชั้นอยู่ริมทะเลสาบ เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่มีลักษณะเป็นภูเขาหินตั้งอยู่ลูกเดียว มีทั้งความแปลกและความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง และนั่งรถชมชนบทของรอยเชื่อมต่อระหว่าง 2 วัฒนธรรมของรัฐมอญกับรัฐกะเหรี่ยง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น. นำชมเจดีย์ชเวซายัน (Shwe Sayan) เจดีย์คู่เมืองสะเทิม  และชมย่านตลาดเมืองตะโถ่ง เมืองศูนย์กลางทางพุทธศาสนา ชาวมอญ

15.00 น. เดินทางถึงคิมปูนแคมป์ (Kinpun camp) เชิงเขา ไจ๊กทีโย (Kyaikhtiyo) เปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้กทีโยใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที  ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ จนถึงบนพระธาตุอินทร์แขวน   สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ และพิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อบนหน้าผามานานนับพันปี  พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ    ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต  และไหว้พระขอพร จากเทพทันใจ

 

ค่ำ นำท่าน รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักบริเวณ เชิงเขาไจก์ทีโย (Kyaikhtiyo) เส่งเลติน รีสอร์ท (Sane let tin resort) หรือเทียบเท่าที่เมืองไจ้กโถ่

 

วันที่ 3 : หงสาวดี  (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

 

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองหงสาวดี (Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี

10.00 น.  นำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาช้านาน จากนั้น เข้าชม พระราชวังบุเรงนอง (KanBawZaThadi Golden palace)   ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองหงสาวดี (Bago)

13.00 น.  นำชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaikpun pagoda)  ซึ่งบูรณะเมื่อ .. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ  นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwethalyaung Buddha) ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทางบ้าน

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ แล้วนำท่านไปจากนั้นเข้าชมมหาเจดีย์ชเวดากอง  (Shawedagon Pagoda)   พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า มหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวกก์  (Karaweik restaurant)   พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงาม อ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้าง เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวกก์สัตว์ในป่าหิมพานต์ ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง 

เช็คอินที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่ 4 : ย่างกุ้ง (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk HtatgyiBuddha) หรือ พระนอนตาหวาน  
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย ต่อมานำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษา พม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ จากนั้นนำท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตำนานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว จากนั้น นำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market)    เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้นส่งท่านกลับยังสนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

 

ราคา / ท่าน:

ท่าน

 3 - 4 ท่าน 5 - 7  ท่าน 8 -10 ท่าน

11 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ4 - 9 ปี

ทารก - 4ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

พักโรงแรม3 ดาว

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

On request

85 %

75 %

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

พักโรงแรม 3 ดาว ++

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

On request

85 %

75 %

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ชนิดของรถ

TOYOTA PROBOX
หรือTOYOTA WISH

TOYOTA PROBOX
หรือTOYOTA WISH


รถตู้ TOYOTA
SUPER CUSTOM

รถตู้ TOYOTA
SUPER CUSTOM

หรือ รถตู้ TOYOTA HIACE

รถตู้ TOYOTA
SUPER CUSTOM

หรือ รถตู้ TOYOTA HIACE

Bus

(เดินทางโดยใช้เส้นทางเก่า)

 

 

 

**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                                                                                                                                                 **คลิกเพื่อดูรูปรถ** 

City

โรงแรม 3 ดาว

มะละแหม่ง

Attran Hotel หรือ Ngwe Moe Hotel หรือ Cinderella hotel

โรงแรม 3 ดาว ++

Strand Hotel 

City

โรงแรม 3 ดาว

อินแขวน

Sane Let Tin Resort หรือ Eternity Resort Hotel

City

โรงแรม 3 ดาว

ย่างกุ้ง

Central Hotel  หรือ Summit Park view หรือ Dusit Inya

โรงแรม 4 ดาว

Park Royal  หรือ Kandawgyi Palace หรือ Chatrium Hotel

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ค่ายานพาหนะนำเที่ยวพม่าพร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทยหรืออังกฤษ
•  โรงแรม คืนพร้อมอาหารเช้า
•  มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
•  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงรถหกล้อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท

สิ่งที่ไม่รวม
•  ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ไป-กลับท่านละ 20,000 จ๊าด
•  วีซ่าพม่า แบบธรรมดา 1,800 บาท แบบด่วน 2,500 บาท

•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

หมายเหตุ
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศการเมืองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด                 
•  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าบริการเป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย   
•  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศพม่า / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย 

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว กล้องถ่ายรูปของใช้ส่วนตัวยารักษาโรคประจำตัวรองเท้าสวมใส่สบายไฟฉาย

 

เอกสารประกอบการเดินทาง
•  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า เดือน (นับจากวันเดินทาง)
•  หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย หน้า
•  รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด นิ้ว จำนวน รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปรินท์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน)
•  กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันนะคะ

สถานฑูตพม่าอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้

1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่นไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่นหรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์หรือรูปที่ปรินท์จากคอมพิวเตอร์

การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 50% ของอัตราค่าบริการต่อท่าน โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงิน
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน(พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินค่ะ)

การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงค่ะ

โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้นะคะ

 เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง

1.ภาษาสื่อสารกันรู้เรื่องขึ้นเยอะแล้วค่ะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพม่าดีมากค่ะ
2.การแต่งกาย ควรแต่งให้เหมาะสมตอนเข้าวัด ใส่เสื้อแขนยาว กางเกง กระโปรงขายาวตามปกตินะคะ
3.โรงแรมมะละแหม่ง สะดวกสบายพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ไม่ต้องกังวลนะคะ
4.อาหารการกิน เป็นอาหารไทย และอาหารทะเลด้วยค่ะ รสชาติดี ลองชิมอาหารพม่าก็ไม่เลวนะคะ จะเป็นพวกแกงฮังเล ไก่ หมู เนื้อ กุ้ง ฯลฯค่ะ
5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และแลกเป็นเงินจ๊าดที่ไกด์นะคะ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือตลาด ที่มะละแหม่งใช้แต่เงินจ๊าด
6.อัตราการแลกเงิน : 1 บาท ได้ 30 จ๊าด ซึ่งท่านสามารถไปแลกกับไกด์พม่าในวันเดินทางได้เลย และถ้าใช้จ่ายไม่หมด ก็สามารถแลกคืนในอัตราเดิมค่ะ
7.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวค่ะ

Information

ข้อมูลการทำพาสปอร์ต http://www.consular.go.th/main/th/services/1274

ข้อมูลการทำวีซ่าเข้าพม่า     

การขอวีซ่าพม่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวที่ต้องการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่าสามารถขอวีซ่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1:

เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.myanmarevisa.gov.mm จากนั้นกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2:

ยืนยันและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

ขั้นตอนที่ 3:

รับเอกสารรับรอง (ภายใน 5 วันทำการ)

ขั้นตอนที่ 4:

รับวีซ่าเมื่อเดินทางถึงประเทศพม่า

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.myanmarevisa.gov.mm

ท่านสามารถเดินทางมายังแม่สอดได้โดย

ทางบก

 จากเชียงใหม่ – แม่สอด

รถกรีนบัส

http://www.greenbusthailand.com/website/services/bus/time-table

รถตู้ Transfer เชียงใหม่ – แม่สอด เที่ยวละ 6,000 บาท

 

 จากกรุงเทพ – แม่สอด

บขส. http://www.busticket.in.th/

ข้อมูลจากจังหวัดตาก : http://www.tak.go.th/time.htm

 

 ทางอากาศ

 จากกรุงเทพ – แม่สอด

1.    สายการบินนกแอร์

http://www.nokair.com

2.    สายการบินกานต์แอร์

http://www.kanairlines.com

 

 

ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงแม่สอดแล้ว เวลาไม่เหมาะสมกับการเริ่มทัวร์ ท่านสามารถเลือกโรงแรมในตัวเมืองแม่สอดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

 

ข้อมูลโรงแรม ที่พักของ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

http://www.thaitambon.com/tambon/thotamptlist.asp?ProvCode=63&AmpCode=06&page=1

 

ความคิดเห็นของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์พม่า

เที่ยวย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน
ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า 5 วัน 4 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน
เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ 2 คืน 3 วัน article
เมืองทานาคา.2 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ
เมืองทานาคา.3 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เมืองทานาคา.4* ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า ตื่นตาตื่นใจกับความสงบสวยงามของทะเลสาป 5 วัน 4 คืน
เมืองทานาคา.5* 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์ อุทุมพร ย้อนอดีตโยเดีย
เที่ยวเชียงตุง ย้อนอดีตเมืองล้านนา article
Option เพิ่มเติม สำหรับแพ็คเกจ 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์
เมืองทานาคา.6* ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม 3 วัน 2 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด) article
เมืองทานาคา.7 ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม เยือนชายทะเลเซตเซ 4 วัน 3 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.8 แม่สอด – พระธาตุอินทร์แขวน – เมาะละแหม่ง – เซตเซ 4 คืน 3 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.9 แม่สอด–เมาะละแหม่ง-อินทร์แขวน หงสาวดี ย่างกุ้ง 3 คืน 4 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
ทัวร์พม่า ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article