bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


เมืองทานาคา.8 แม่สอด – พระธาตุอินทร์แขวน – เมาะละแหม่ง – เซตเซ 4 คืน 3 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)

เมืองทานาคา.8 แม่สอด – พระธาตุอินทร์แขวน – เมาะละแหม่ง – เซตเซ

4 คืน 3 วัน 

(เข้าออกด่านแม่สอด) 

 

ได้ทำบุญไหว้พระกับสุดยอดมหัศจรรย์พระเจดีย์ ได้รับบรรยากาศที่ยังอบอวลหอมกรุ่น
ด้วยความรักนิรันทร์ของสาวมะเมียะ-เจ้าน้อยศุขเกษม สูดอากาศอันสดชื่นเป็นธรรมชาติ
พร้อมรับประทานอาหารทะเลสดจากทะเลอันดามัน

 

วันที่ 1 : แม่สอด – เมาะละแหม่ง – พระธาตุอินทร์แขวน  (อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

ช่วงเช้า        รถรับท่านในตัวเมืองแม่สอด (สนามบิน สถานีขนส่ง  โรงแรมหรือที่ใด ๆ ในเขตตัวเมืองแม่สอดส่งท่านทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านชายแดนแม่สอด  นำท่านเดินทางไปยัง เมืองไจก์โถ่ (Kyaikto) อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า ระหว่างการเดินทางเชิญท่านเพลิดเพลินกับวิถีชีวิตที่ยังคงแบบธรรมชาติและทิวทัศน์สวยงามของสองข้างทางที่รถวิ่งผ่าน (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร

บ่าย             เดินทางถึง คิมปูนแคมป์ (Kinpun camp) เชิงเขา ไจ๊กทีโย (Kyaikhtiyo) เปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้กทีโยใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที  ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ จนถึงบนพระธาตุอินทร์แขวน  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ และพิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อบนหน้าผามานานนับพันปี  พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ    ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต และไหว้พระขอพร จากเทพทันใจ

 

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านสู่ที่พักบริเวณเชิงเขาไจก์ทีโย (Kyaikhtiyo) เส่งเลติน รีสอร์ท (Sane let tin resort) หรือเทียบเท่าที่เมืองไจ้กโถ่


 

วันที่ 2 :  พระธาตุอินทร์แขวน – เมาะละแหม่ง – เซตเซ  (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

ช่วงเช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นเตรียมตัวเดินทางไปยังทะเลเซตเซ (Set se)  ผ่านเมืองตะโถ่ง (Tha ton) หรือ สะเทิม เป็นเมืองศูนย์กลางของชาวมอญในอดีต สร้างก่อน พ.ศ. 241 โดยพระราชโอรส 2 พระองค์ของพระเจ้าติสสะ แห่งแคว้นหนึ่งของอินเดีย ได้นำพลพรรคลงเรือสำเภา มาจอดที่อ่าวเมาะตะมะโดยได้ติดต่อค้าขาย ใกล้ชิดกับ อินเดีย และลังกา และได้รับเอาอารยธรรมของอินเดีย  ปัจจุบัน เมืองตะโถ่ง หรือ สะเทิม ยังคงเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขาย นำชมเจดีย์ชเวซายัน (Shwe Sayan) เจดีย์คู่เมืองสะเทิม  และชมย่านตลาดเมืองตะโถ่ง เมืองศูนย์กลางทางพุทธศาสนา ชาวมอญ  จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองชายทะเลยุคอังกฤษ โดยผ่านเมืองพะอัน (Hpa-an)

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 

บ่าย             เดินทางต่อไปยังเมืองเมาะลำไย (Mawlamyine) และเมืองตันบิวซาแยต (Thanbyuzayat)
ถึง
ทะเลเซตเซ (Set Se) ให้ท่าน
พักผ่อนอย่างสุขใจฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งกับชายหาดที่ยาวสุดลูกหูลูกตาหลายกิโลเมตร สามารถเดินไปไม่ไกลเท่าไรชมวิถีชีวิตของชาวประมงพม่าทีมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขและเรียบง่าย รับประทานอาหารทะเลสดๆใหม่ๆกันอย่างเต็มที่จากทะเลอันดามันพม่า และหาซื้อของฝากปลาหัวยุ่ง กุ้งแห้งและปลากะบ๊อกช็อก ซึ่งเป็นของฝากที่ผู้รับถูกใจ ยิ่งถ้าไปซื้อในหมู่บ้านชาวประมงด้วยแล้ว นอกจากจะสดใหม่แล้วราคายังถูกอีกด้วย

 

เย็น              นำท่านเช็คอินที่รีสอร์ทริมชายหาดเซตเซ 21 Paradise Hotel และรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร และเพลิดเพลินกับชายหาด

 

วันที่ 3 :  เซตเซ – ตันบิวซาแยต – เมาะละแหม่ง  (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

08.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังจากนั้นนำท่านชมบรรยากาศเมืองชายทะเลที่รุ่งเรืองในยุคอังกฤษ และชมหมู่บ้านชาวประมง ชายทะเลอันดามัน  เยี่ยมชมและถ่ายรูปสุสานพันธมิตรตันบิวซาแยต (Thanbyuzayat War Cemetery) ที่ตกแต่งสถานที่อย่างสะอาดเรียบร้อยสวยงามมาก แวะถ่ายรูปที่พิพิธภัณฑ์รถไฟ (Death Railway Museum) ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพพระจักรพรรดิญี่ปุ่นเลือกที่นั่นเป็นสุดปลายทางตะวันตกของทางรถไฟเพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงในช่วงที่ญี่ปุ่นบุกทวีปเอเชีย และยาตราทัพจากไทยเข้าสู่พม่า โดยมีการก่อสร้างไปเชื่อมต่อกับทางรถไฟส่วนในประเทศไทย ที่เริ่มต้นจากบ้านหนองปลาดุกเข้าสู่กาญจนบุรีการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยใช้เวลาทั้งหมดเพียง 16 เดือนในช่วงปี 2485-2486 ได้ความยาวทั้งสิ้น 415 กิโลเมตร โดยใช้ทหารเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นแรงงานหลัก ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 16,000 คน จนได้รับการขนานนามเป็น "ทางรถไฟสายมรณะ" (Death Railway)

11.00 น.      รับประทานอาหารกลางวันในเมืองตันบิวซาแยต Thanbyuzayat

12.00 น.      จากนั้นเดินทางไปนมัสการพระเจดีย์กลางน้ำไจ๊ก์คามี (Kyaikkami pagoda) เป็นพระเจดีย์กลางน้ำแห่งที่ 2 ของพม่าต่อจากพระเจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม มีพระพุทธรูปพระประธานประทับอยู่บนพญานาคเก่าแก่โบราณและสวยงามมาก

13.00 น.      กราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ใหญ่ที่สุดในโลก(World's largest reclining Buddha) 
วัดป่าวินเส่งตอว์ยะ (Win Sein Taw Ya) สุดทึ่งกับความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวมอญที่สามารถสร้างพระนอนยิ่งใหญ่อลังการ โดยวัดนั้นอยู่ ห่างจากเมืองเมาะละแหม่งไปทางทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร พระนอนมีความยาวประมาณ 170 เมตร ความสูงราวตึก 5 ชั้น หรือสูงประมาณ 110 ฟุต ภายใน แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยรูปปูนปั้นที่แสดงถึงพุทธประวัติคำสอนต่าง ๆ ของพุทธศาสนา เช่นเรื่อง นรก สวรรค์และผลแห่งกรรม และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก และนั่งรถสบาย ๆ ผ่านถนนต้นตาล มอเตอร์เวย์มะละแหม่ง ที่สวยงามไปด้วยต้นตาลสวยตลอด 2 ข้างทาง

15.00 น.      ชมโบสถ์เซนท์แพททริค (St.Patrick’s Church)สถานที่ที่ยังรักษาความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลของอาคารสถานที่ต่างๆ ที่อดีต เคยเป็นสถานศึกษาของเจ้าน้อยศุขเกษมเป็นเวลาถึง 5 ปี ( พ.ศ 2441-2445)

17.00 น.      ขึ้นลิฟท์เพื่อนำท่านชมและกราบบูชาพระเจดีย์ไจก์ตาลาน (Kyaiktalan)พร้อมชมแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันที่ทอแสงเป็นประกายยามกระทบกับแม่น้ำสาละวินก่อนจะลาลับ เป็นบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติกเลยทีเดียว

18.00 น.      รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร โรงแรม Attran hotel พร้อมชมวิวสะพานข้ามแม่น้ำขนานทางรถไฟและรถยนต์ที่ยาวที่สุดในพม่า ถึง 3 กิโลเมตร

 

นำท่านเช็คอินที่โรงแรมในตัวเมืองเมาะละแหม่ง และพักผ่อนตามอัธยาศัย


 

วันที่ 4 :  เมาะละแหม่ง – เมียวดี – แม่สอด (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)

ช่วงเช้า        รับประทานอาหารเช้าในห้องอาหารของโรงแรม  เช็คเอ้าท์ออกจากที่พักชมและถ่ายรูปกับสะพานสาละวิน (Thanlwin Bridge)  ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่ยาวที่สุดในพม่าประมาณเกือบ 3 กิโลเมตรคู่ขนานระหว่างทางรถยนต์และทางรถไฟที่เชื่อมต่อไปยังเมืองเมาะตะมะ ก่อนให้เวลาท่านช็อปปิ้งอย่างเต็มที่ ที่ตลาดใหม่ทันสมัยใจกลางเมืองมะละแหม่ง และออกเดินทางกลับประเทศไทย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าที่เมืองที่ด่านแม่สอด

11.30 น.      ช็อปปิ้งซื้อของฝากที่ ตลาดบุเรงนอง (Bayinnaung Market) สามารถเลือกใช้เงินได้ทั้งสกุลจ๊าดของพม่าและบาทไทย

12.30 น.      กลับถึงด่านชายแดนแม่สอด นำท่านรับประทานอาหารที่ ณ ร้านอาหาร

 

14.00 น.      ส่งท่านยังสนามบิน หรือที่อื่นๆ ในตัวเมืองแม่สอด เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

ราคา / ท่าน:

2-3 ท่าน

4-7 ท่าน

8-10 ท่าน

10 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ 4 - 9 ปี

ทารก - 4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

พักโรงแรม 3 ดาว

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

On request

85 %

75 %

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

พักโรงแรม 3 ดาว ++

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

On request

85 %

75 %

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ชนิดของรถ

TOYOTA PROBOX หรือ TOYOTA WISH

TOYOTA PROBOX หรือ TOYOTA WISH

2 คัน

รถตู้ TOYOTA ALPHARD

TOYOTA PROBOX หรือ TOYOTA WISH

2 คัน

รถตู้ TOYOTA ALPHARD

 

Bus

(เดินทางโดยใช้เส้นทางเก่า)

     

**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                                       **คลิกเพื่อดูรูปรถ**

  
เพื่อ ให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ เดสทินีจึงได้คัดสรรโรงแรมที่ได้รับ vote top 100 จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก 
ผ่าน 
tripadvisor เว็บรีวิวโรงแรมยอดนิยมระดับโลกเท่านั้นค่ะ 
คลิกที่นี่เพื่อเช็คอันดับและชมรีวิวโรงแรมโดยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

City

โรงแรม 3 ดาว

อินแขวน

Sane Let Tin Resort หรือ Eternity Resort Hotel

City

โรงแรม 3 ดาว

มะละแหม่ง

Attran Hotel หรือ Ngwe Moe Hotel หรือ Cinderella hotel

โรงแรม 3 ดาว ++

Strand Hotel 

City

โรงแรม 3 ดาว

เซตเซ

21 Paradise Hotel

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ค่ายานพาหนะนำเที่ยวพม่าพร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทยหรืออังกฤษ
• 
 โรงแรม 2 คืนพร้อมอาหารเช้า
• 
 มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
• 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท

สิ่งที่ไม่รวม
•  วีซ่าพม่า แบบธรรมดา 1,800 บาท แบบด่วน 2,500 บาท
• 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

·      ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ
• 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, การเมือง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด                 
• 
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าบริการเป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย   
• 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศพม่า / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย 

สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย

เอกสารประกอบการเดินทาง
• 
 หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
• 
 หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
• 
 รูป ถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปรินท์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
• 
 กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันนะคะ

สถานฑูตพม่าอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้

1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่นไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่นหรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์หรือรูปที่ปรินท์จากคอมพิวเตอร์

การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 50% ของอัตราค่าบริการต่อท่าน โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงิน
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน(พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินค่ะ)

การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงค่ะ

โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้นะคะ

เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง

1.ภาษาสื่อสารกันรู้เรื่องขึ้นเยอะแล้วค่ะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพม่าดีมากค่ะ
2.การแต่งกาย ควรแต่งให้เหมาะสมตอนเข้าวัด ใส่เสื้อแขนยาว กางเกง กระโปรงขายาวตามปกตินะคะ
3.โรงแรมมะละแหม่ง สะดวกสบายพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ไม่ต้องกังวลนะคะ
4.อาหารการกิน เป็นอาหารไทย และอาหารทะเลด้วยค่ะ รสชาติดี ลองชิมอาหารพม่าก็ไม่เลวนะคะ จะเป็นพวกแกงฮังเล ไก่ หมู เนื้อ กุ้ง ฯลฯค่ะ
5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และแลกเป็นเงินจ๊าดที่ไกด์นะคะ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือตลาด ที่มะละแหม่งใช้แต่เงินจ๊าด
6.อัตราการแลกเงิน : 1 บาท ได้ 30 จ๊าด ซึ่งท่านสามารถไปแลกกับไกด์พม่าในวันเดินทางได้เลย และถ้าใช้จ่ายไม่หมด ก็สามารถแลกคืนในอัตราเดิมค่ะ
7.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวค่ะ

Information

- ข้อมูลการทำพาสปอร์ต http://www.consular.go.th/main/th/services/1274

- ข้อมุลการทำวีซ่าเข้าพม่า     
 
                                                  
 
การขอวีซ่าพม่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวที่ต้องการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่าสามารถขอวีซ่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอ


ขั้นตอนที่ 1:
เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.myanmarevisa.gov.mm จากนั้นกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2:
ยืนยันและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

ขั้นตอนที่ 3:
รับเอกสารรับรอง (ภายใน 5 วันทำการ)

ขั้นตอนที่ 4:
รับวีซ่าเมื่อเดินทางถึงประเทศพม่า ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.myanmarevisa.gov.mm

 

ท่านสามารถเดินทางมายังแม่สอดได้โดย

 

ทางบก

จากเชียงใหม่ – แม่สอด

รถกรีนบัส

 

http://www.greenbusthailand.com/website/services/bus/time-table

 

รถตู้ Transfer เชียงใหม่แม่สอด เที่ยวละ 6,000 บาท

 

จากกรุงเทพ – แม่สอด

ขส.

http://www.busticket.in.th/

 

ข้อมูลจากจังหวัดตาก : http://www.tak.go.th/time.htm

 

ทางอากาศ

จากกรุงเทพ – แม่สอด

1.    สายการบินนกแอร์ http://www.nokair.com

2.  สายการบินกานต์แอร์ http://www.kanairlines.com

 

 

ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงแม่สอดแล้ว เวลาไม่เหมาะสมกับการเริ่มทัวร์ ท่านสามารถเลือกโรงแรมในตัวเมืองแม่สอดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

 

 

ข้อมูลโรงแรม ที่พักของ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

http://www.thaitambon.com/tambon/thotamptlist.asp?ProvCode=63&AmpCode=06&page=1
 
 
 

 


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์พม่า

เที่ยวย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง เมืองลา 3 วัน 2 คืน
ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า 5 วัน 4 คืน article
เมืองทานาคา.1 เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน
เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ 2 คืน 3 วัน article
เมืองทานาคา.2 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ
เมืองทานาคา.3 ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เมืองทานาคา.4* ทะเลแห่งเจดีย์ ศักดิ์ศรีจากพม่า ตื่นตาตื่นใจกับความสงบสวยงามของทะเลสาป 5 วัน 4 คืน
เมืองทานาคา.5* 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์ อุทุมพร ย้อนอดีตโยเดีย
เที่ยวเชียงตุง ย้อนอดีตเมืองล้านนา article
Option เพิ่มเติม สำหรับแพ็คเกจ 2 คืน 3 วัน มัณฑะเลย์
เมืองทานาคา.6* ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม 3 วัน 2 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด) article
เมืองทานาคา.7 ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม เยือนชายทะเลเซตเซ 4 วัน 3 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.9 แม่สอด–เมาะละแหม่ง-อินทร์แขวน หงสาวดี ย่างกุ้ง 3 คืน 4 วัน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)
เมืองทานาคา.10 แม่สอด – เมาละแหม่ง – อินแขวน – ย่างกุ้ง 4 วัน 3 คืน (เข้าด่านแม่สอด – ออกย่างกุ้ง)
ทัวร์พม่า ชเวนาโล ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่
เชียงตุง จ่อแต๊ จ่อนา 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article