bulletEnglish website
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

dot


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์พะเยา แพร่ น่าน

ทัวร์ พะเยา แพร่ น่าน เป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่มีเสน่ห์เปี่ยมล้นเนื่องด้วย วิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีมิตรจิตมิตรใจของผู้คน ความหลากหลายของชนเผ่า มี 2 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน กำหนดวันเดินทางได้เอง...ทัวร์พะเยา แพร่ น่านทัวร์พะเยา แพร่ น่าน 3 วัน 2 คืน ภูกามยาว.1 ตะลึงวัดใต้บาดาล อลังการวัฒนธรรมท้องถิ่นarticle

พะเยา แพร่ น่านเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่มีเสน่ห์เปี่ยมล้นเนื่องด้วย วิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีมิตรจิตมิตรใจของผู้คน ความหลากหลายของชนเผ่า วัดวาอารามที่สวยงามทั้งสถาปัตยกรรมและสำคัญมากมาย ธรรมชาติป่าไม้ก็เขียวขจี แถมยังมีสวนหินธรรมชาติหาชมยาก 

ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]