bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์พะเยา แพร่ น่าน 3 วัน 2 คืน ภูกามยาว.1 ตะลึงวัดใต้บาดาล อลังการวัฒนธรรมท้องถิ่น article

 ภาษา : 


 ทัวร์พะเยา แพร่ น่าน 3 วัน 2 คืน ภูกามยาว.1 ตะลึงวัดใต้บาดาล  อลังการวัฒนธรรมท้องถิ่น แดนดินผีตองเหลือง เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่

  พะเยา แพร่ น่านเป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่มีเสน่ห์เปี่ยมล้นเนื่องด้วย วิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีมิตรจิตมิตรใจของผู้คน ความหลากหลายของชนเผ่า วัดวาอารามที่สวยงามทั้งสถาปัตยกรรมและสำคัญมากมาย ธรรมชาติป่าไม้ก็เขียวขจี แถมยังมีสวนหินธรรมชาติหาชมยาก

ทัวร์พะเยา ทัวร์พะเยา ทัวร์พะเยา

วันที่ 1: ทัวร์พะเยา (อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

9.00 น. รถรับจากสนามบินเชียงใหม่ มุ่งหน้าไปยัง จ.พะเยา เวียงภูกามยาว ซึ่งได้รับการโหวตจาก World Health Organization หรือ WHO ให้ติดอันดับ 1 ใน 5 เมืองน่าอยู่ของประเทศไทย
10.30 น. แวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน  ยืดเส้นยืดสาย ชิมกาแฟสด ก่อนออกเดินทางต่อ
12.00 น. ถึงกว๊านพะเยา
รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านเจือจันทร์โภชนา
13.00 น. ล่องเรือไหว้พระในกว๊านพะเยา และชมโบราณสถาน วัดใต้บาดาลติโลกอาราม ที่มีอายุกว่า 500 ปีที่ขุดพบใต้กว๊านพะเยา
14.00 น. นมัสการ พระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทยและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ ที่ วัดศรีโคมคำ
 
15.00 น. มุ่งหน้าสู่ วัดอนาลโยทิพยาราม
ศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของ จ.พะเยา ชมสถานที่จำลอง ตามแบบศาสนสถานชมพูทวีป และยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ อีกหลายองค์ อาทิเช่น พระพุทธไสยาสน์ พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปปางนาคปรก
16.30 น. เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม  พะเยาเกทเวย์  หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านแสงจันทร์ พร้อมชมบรรยากาศพลบค่ำริมกว๊านพะเยา
19.00 น. กลับที่พัก
ทัวร์น่าน ทัวร์น่าน ทัวร์น่าน
วันที่ 2: ทัวร์น่าน (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)
6.00 น.  หลังจากรับประทานอาหาร เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เพื่อร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว หน้ากว๊าน ก่อนออกเดินทางต่อไปยัง จ.น่าน
10.00 น. เยือน ชุมชนมลาบรี หรือ 
ผีตองเหลือง ซึ่งมีวิถีชีวิตที่น่าทึ่งน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายซึ่งไม่นิยมนุ่งเสื้อผ้า หรือ การเร่ร่อนอยู่ไม่เป็นที่เป็นแหล่ง ถึงแม้ในปัจจุบัน ชาวตองเหลืองจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ผู้คนตองเหลืองก็ยังมีชีวิตน่าสนใจน่าศึกษาอยู่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ น่านวัลเล่ย์รีสอร์ท
13.00 น. เดินทางไปยัง อ.ท่าวังผา เพื่อไปนมัสการวัดหนองบัว
มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของแม่ญิง (ผู้หญิง) ล้านนาค่อนข้างสมบูรณ์ เช่น การแต่งกายแบบผ้าซิ่นลายน้ำไหลที่โด่งดังของ จ.น่าน ด้านหลังวัด ยังมีบ้านลื้อจัดแสดงให้ได้ศึกษาการใช้ชีวิตของชาวลื้ออีกด้วย
14.00 น. มุ่งหน้าไปยัง อ.ปัว เพื่อไปดูต้นไม้มหัศจรรย์ "ต้นดิกเดียม"
ซึ่งตั้งอยู่หน้าวิหารวัดปราง เป็นต้นไม้ประหลาด หันหน้าเข้าวัด หันหลังให้แดด สั่นไหวเมื่อมีคนสัมผัสบริเวณลำต้นเหมือนคนจั๊กกะจี้
15.00 น. เที่ยวชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองน่าน ในพิพิทธภัณฑ์นี้ มี “งาช้างดำ” นำมาจากเชียงตุง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
(พิพิทธภัณฑ์ปิดทำการวันจันทร์ และอังคาร)
จากนั้น นมัสการวัดดังต่าง ๆ ทั่วเมืองน่านซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป อันได้แก่ วัดภูมินทร์
จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว รัฐบาลไทยเคยพิมพ์รูปวัดภูมินทร์ในธนบัตรใบละ 1 บาท ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชาวไทยลื้ออันวิจิตรพิสดาร วัดช้างค้ำ เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัด วัดมิ่งเมือง เป็นวัดที่ตั้งของเสาหลักเมืองน่าน  ตัววิหารเป็นลายปูนปั้นปราศจากสีสันอันวิจิตรบรรจง ภาพวาดฝาผนังวัดถึงแม้จะเป็นฝีมือของจิตรกรยุคใหม่ ก็มีสีสันลายเส้นสวยงามและบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาวเมืองน่านได้อย่างครบถ้วน
16.00 น. ขึ้นพระธาตุเขาน้อย
เพื่อชมความสวยงามของตัวเมืองน่านจากมุมสูง
17.00 น. เช็คอินเข้าที่พักที่ โรงแรมเทวราช หรือเทียบเท่า
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นริมแม่น้ำน่าน

ทัวร์น่าน ทัวร์น่าน ทัวร์น่าน
วันที่ 3: ทัวร์แพร่ (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)
8.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้า เช็คเอาท์จากที่พักจากนั้นเดินทางไปนมัสการปูชนียสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของน่าน คือ วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ หรือปีกระต่าย ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน
9.00 น. ออกเดินทางไปยัง จ. แพร่ เพื่อเที่ยวชมแพะเมืองผี
ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ
11.00 น. เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวตลาดบ้านทุ่งโฮ่ง
แหล่งผลิตเสื้อผ้าม่อฮ่อมอันลือเลื่องของชาวแพร่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ โรงแรมแม่ยมพาเลส หรือ นครแพร่ทาวเว่อร์
13.00 น. ชมสถาปัตยกรรมและศึกษาประวัติความเป็นมาอันลี้ลับของคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่
ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าเดิม บริเวณชั้นใต้ดินบรรยากาศเย็นยะเยือก เป็นคุกโบราณ ใช้ขังทาส และนักโทษ เมื่อเข้าชม ให้เดินถอยหลังเข้าประตูเพื่อแก้เคล็ด
14.00 น. นมัสการวัดพระธาตุช่อแฮ
เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) โดยขุนลัวะอ้ายก้อม พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า เป็นพระธาตุประจำปีขาล หรือปีเสือ
15.00 น. กลับเชียงใหม่ ไม่ลืมแวะพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ซึ่งมีพระนอนที่ใหญ่ที่สุด ภายในวัด มีการรวบรวมสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งจากศาสนสถานทั่วประเทศไทย และสิบสองปันนา ประเทศจีนอีกด้วย
17.00 น. ส่งท่านที่สนามบินเชียงใหม่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ที่พักพร้อมอาหารเช้า 2 คืน
•  มื้ออาหารตามที่ระบุ
•  รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองแพร่ น่าน
•  การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ น่าน ตามโปรแกรม
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 
สิ่งที่ไม่รวม
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
•  ข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 Staff only

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์พะเยา

พะเยา แพร่ น่าน 2 คืน 3 วัน article