bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ภูเก็ต พีพี ซิตี้ทัวร์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่ภูเก็ต article

ภูเก็ต พีพี ซิตี้ทัวร์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่ภูเก็ต

ภูเก็ตขึ้นจื้อว่าเป๋นไข่มุก อันดามัน เนื่องจากทะเลมีความสวยงามติดอันดับโลก น้ำทะเลสีเขียวมรกต และปะการังสีสดงดงามยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศหื้อมาชื่นชม นอกจากนี้ ตั๋วเมืองภูเก็ต ยังมีสถาปัตยกรรมแบบชิโน - โปรตุกีสตี้สวยงามละก่อเป๋นเอกลักษณ์ ละก่อมีจุดผ่อวิวตี้สวยงามอีกแหมตวย

วันแรก: ภูเก็ตแฟนตาซี (ข้าวแลง)

......... น.    เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่รอฮับตี้ประตู๋ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ สนามบินนานาชาติภูเก็ต กาว่าสถานีขนส่ง
(เวลาฮับขึ้นอยู่กับกำหนดถึงของท่าน)    เข้าเช็คอินที่โรงแรม.... (กรุณาเลือกจากรายก๋ารตางลุ่ม)
 18.00 น. รถรับจากโรงแรม เพื่อกิ๋นข้าวแลงแบบบุฟเฟต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ภูเก็ตแฟนตาซี 

21.00 น. เริ่มผ่อก๋ารแสดงอันสุดอลังการณ์ เหนือจินตนาก๋ารของภูเก็ตแฟนตาซี ตี้ได้ชื่อว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดในเอเชีย ละก่อมีผู้ฮ่วมแสดงตึงคนละก่อจ๊างเป๋นพัน
23.00 น. ปิ๊กที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันตี้ 2: เกาะพีพี (ข้าวงาย, ข้าวตอน)
7.30 น. หลังจากกิ๋นข้าวงายที่โรงแรม รถฮับไปยังท่าเฮือเฟอร์รีลำใหญ่ สะดวกสบายในห้องปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่เกาะ พี พี   
10.00 น. เดินทางถึงเกาะ พี พี นั่งเฮือผ่อความงามของเกาะ พี พี เล ผ่ออ่าวมาหยาตี้เคยเป๋นสถานตี้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach และต่อไปยัง เกาะ พี พี ดอน เพื่อดำน้ำ ดูปะการังน้ำตื้น ด้วยหน้ากากและท่อหายใจ
12.30 น. กิ๋นข้าวตอนแบบบุฟเฟต์ และพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ Long Beach
14.20 น. แว่ ช็อปปิ้ง เลือกซื้อของฝากได้ตี้ท่าเรือพีพี ก่อนเดินทางออกจากเกาะ พี พี เพื่อนำท่านมุ่งหน้ากลับสู่เกาะภูเก็ต
16.00 น. ปิ๊กถึงฝั่ง ส่งท่านเดินทางกลับโรงแรมด้วยความม่วนใจ๋

 
วันตี้ 3: แวดตั๋วเมืองภูเก็ต (ข้าวงาย)
11.00 น. หลังจากกิ๋นข้าวงายตี้ห้องอาหารของโรงแรม
*เช็คเอาท์ พร้อมนำกระเป๋าติดตั๋วไปตวย ไหว้สาพระผุด
วัดพระทอง อันซีนของภูเก็ต ผ่อพระพุทธรูปตี้ผุดออกมาจากดินเพียงครึ่งองค์ ผ่อโรงงานหอยมุก นั่งรถผ่อเมือง ผ่อตึกเก่าตี้มีสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส กาว่าจีนผสมกับโปรตุเกส ตี้สดสวย งดงามละก่อ เป๋นเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเฮือนตี้นี่
แว่ ไหว้สาหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง ผ่อละก่อเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าพื้นเมืองเลื่องชื่อของจังหวัดภูเก็ต ต๋อนแลง นับถอยหลังเพื่อผ่อพระอาทิตย์ตกที่งามตี้สุดในประเทศไทย บริเวณแหลมพรหมเทพ
ม่วนกับความงามของบรรยากาศระหว่างพระอาทิตย์ดวงมนใหญ่ลับขอบน้ำทะเลสีทอง เป๋นประก๋าย
บ่าย-แลงพักผ่อนบนเกาะตามอัธยาศัย เลือกผ่อละก่อซื้อสินค้าพื้นเมือง ก่อนเตรียมตัวเดินทางกลับภูเก็ต
16.00 น.    เดินทางถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ
**ควรจองเที่ยวบินตั้งแต่ 17.00 น. เป๋นต้นไป (วันสุดท้ายและวันแรกสามารถสลับวันกั๋นได้ ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของท่าน)

   
โรงแรม ที่ตั้ง เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ละอ่อน 4 - 9 ขวบ ละอ่อนน่อย - 4 ขวบ
Amici Miei Hotel หาดป่าตอง 6,850 บาท / ท่าน 50 % ฟรี
Manohra Cozy Village หาดกะตะ 6,850 บาท / ท่าน 50 % ฟรี
Arita Hotel หาดป่าตอง 6,850 บาท / ท่าน 50 % ฟรี
C.C. Bloom's Hotel หาดกะรน 6,850 บาท / ท่าน 50 % ฟรี
The Yorkshire Inn Hotel หาดป่าตอง 7,950 บาท / ท่าน 50 % ฟรี
Blue Ocean Resort หาดป่าตอง 8,650 บาท / ท่าน 50 % ฟรี
Bamboo House Phuket หาดกะรน 8,750 บาท / ท่าน 50 % ฟรี
Royal Phawadee Village หาดป่าตอง 8,750 บาท / ท่าน 50 % ฟรี
Karon Sea Sands Resort & Spa หาดกะรน 10,050 บาท / ท่าน 50 % ฟรี

 

 


เพื่อ ให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ เดสทินีจึงได้คัดสรรโรงแรมที่ได้รับ vote top 100 จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ผ่าน tripadvisor เว็บรีวิวโรงแรมยอดนิยมระดับโลกเท่านั้นค่ะ

คลิกที่นี่เพื่อเช็คอันดับและชมรีวิวโรงแรมโดยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

 

 

หมายเหตุ

•  ราคานี้เป๋นก๋านแอ่วแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆเน้อเจ้า
•  Foreigners please pay 200 Baht extra for National Park entrance fee.

 สิ่งตี้รวมหื้อ
•  โรงแรมพร้อมข้าวงาย
•  มื้ออาหารต๋ามตี้ระบุข้างวันตี้
•  รถฮับส่งถึงสนามบิน และในตั๋วเมืองภูเก็ต
•  ก๋านท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตต๋ามโปรแกรม
•  อุปกรณ์ดำผิวน้ำ
•  เสื้อชูชีพ
•  ประกั๋นอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 
สิ่งตี้บ่ได้รวม
•  ค่าใจ๊จ่ายส่วนตั๋ว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆตี้บ่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

ความคิดเห็นของลูกก๊าตี้เกยมาใจ๊บริก๋าน

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา

ถลาง.2 ภูเก็ตสุดคุ้ม 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นที่ภูเก็ต article
หน้าทอน.2 หมู่เกาะอ่างทอง 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่เกาะสมุย article
หน้าทอน.3 เกาะสมุย – หมู่เกาะอ่างทอง - เกาะเต่า เกาะนางยวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นที่สมุย article
ภูเก็ตสุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่ภูเก็ต article
ถลาง.1 ภูเก็ต พีพี ซิตี้ทัวร์ 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่กระบี่ article
TKBI.1 กระบี่ – ทะเลแหวก 4 เกาะ – สระมรกต น้ำตกร้อน 3 วัน 2 คืน article
สมุย เกาะเต่า นางยวน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่เกาะสมุย article
4P : Phuket ▤ P.P ▤ Panyee ▤ Pang Nga article
กระบี่ – ทะเลแหวก 4 เกาะ – สระมรกต น้ำตกร้อน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่กระบี่ article
ทัวร์สมุย เกาะสวาท หาดสวรรค์ 3 วัน 2 คืน article