bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


หน้าทอน.2 หมู่เกาะอ่างทอง 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่เกาะสมุย article

ภาษา :

 

หน้าทอน.2 สมุย – หมู่เกาะอ่างทอง 3 วัน 2 คืน


เริ่มต้นที่เกาะสมุย

 

  เมื่อแสงจันทร์แห่งความรัก สาดกระทบกับเกลียวคลื่นแห่งหัวใจ งามระยิบระยับตา
เข้าฟาดฝั่งกระทบหาดทรายลูกแล้ว ลูกเล่า
จึงบังเกิดความรักของคุณตา คุณยายที่หวานชื่น และมั่นคง
อยู่คู่เกาะสวรรค์แห่งนี้ ตราบชั่วนิรันดร์กาล
วันที่ 1: ทัวร์รอบเกาะสมุย

รถรับจากสนามบินสมุย    / ท่าเรือเกาะสมุย  จากนั้นรถรับคณะเที่ยวชม สถานทีสำคัญต่าง ๆ รอบเกาะสมุย สักการะ
พระใหญ่   เกาะฟานเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งตั้งอยู่บนแหลม เห็นทิวทัศน์หาดต่าง ๆ ของเกาะสมุยอย่างสวยงาม ได้ทั้งทำบุญและชมทิวทัศน์ในเวลาเดียวกัน  จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวที่สามารถชมความสวยงามของหาดเฉวงและหาดเฉวงน้อย หาดทรายขาวบริสุทธิ์ หลังจากจุดชมวิวพาชมหินตาหินยาย    ซึ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินที่แปลกประหลาดดูคล้ายกับอวัยวะเพศของเพศชายและหญิง จากรูปทรงของหินนี้ จึงทำให้เกิด ตำนานเล่าถึงความ เป็นมาว่า ครั้งหนึ่งมีตายายคู่หนึ่งเรือล่มและจมลงในอ่าว ร่างของทั้งสองได้เกยฝั่งและทำให้เกิดหินรูปร่างประหลาดนี้ ไม่ว่าตำนานจะเป็นเช่นไรก็ตาม "หินตา-หินยาย" นี้คงจะสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบเห็นอย่างแน่นอน

จากนั้นนำท่านไป วัดคุณาราม  นมัสการ หลวงพ่อแดงซึ่งแม้จะมรณภาพไปเป็นเวลานานแล้ว

แต่สภาพร่างกายไม่เน่าเปื่อยและทดลองลูบฆ้องยักษ์ให้เกิดเสียง ว่ากันว่าเป็นการทดสอบบุญบารมี

อีกด้วย     นำท่าน Check in โรงแรม...... หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ 2 : ทัวร์หมู่เกาะอ่างทอง ทะเลใน  (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง  อยู่ห่างจากเกาะสมุยไปทางทิศตะวันตกประมาณ  20 กิโลเมตร

มีเนื้อที่ประมาณ 63,750 ไร่  เป็นพื้นดินเพียง 50 ตารางกิโลเมตร นอกนั้นเป็นพื้นน้ำ ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ 42 เกาะ ส่วนมากเป็นเกาะหินปูน เกาะที่สำคัญได้แก่ เกาะวัวตาหลับ เกาะพะลวย เกาะวัวจิ๋ว เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะไผ่ลวก เกาะคา เกาะหินดับ เกาะวัวกันตัง ฯลฯ

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น. รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือหน้าทอน

08.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือหน้าทอนสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ตอนเช้ามีบริการ ชา กาแฟ ขนม ไว้บริการบนเรือ

09.50 น. เดินทางถึงเขตอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง “เกาะวัวตาหลับ” ซึ่งเป็นที่ทำการอุทยาน ที่จุดนี้ท่านสามารถขึ้จุดชมวิวบน ยอดเขาของเกาะวัวตาหลับ ท่านสามารถมองเห็นภาธรรมชาติอันงดงามของหมู่เกาะประมาณ 42 เกาะ เรียงรายอยู่บนผิวท้องทะเลสีคราม หรือชมหินงอกหินย้อยในถ้ำบัวโบก จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่างน้ำ อาบแดดบนหาดทรายขาวบริสุทธิ์ หรือดำน้ำดูปะการังบริเวณชายหาด

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบ Buffet บนเรือ เป็นอาหารไทย พร้อมผลไม้

13.30 น. ชมปิเล๊ะ หรือทะเลในหุบเขาที่งดงามที่สุดในประเทศไทย ที่เกาะแม่เกาะ ทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาหินปูน จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับการว่ายน้ำหรือดำน้ำดูปะการัง

15.00 น. ถึงเวลาอำลาภูเกาะอ่างทอด้วยความประทับใจ ระหว่างทางมีบริการน้ำส้มเย็น ๆ และขนม

16.30 น. ถึงท่าเทียบเรือหน้าทอน  ส่งท่านกลับเข้าที่พัก ถึงโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3 : พักผ่อนสบาย ๆ – เดินทางกลับ  (อาหารเช้า)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

……… น.  เตรียมตัวเช็คเอ้าท์  รถรับท่านที่โรงแรม ส่งที่ท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุย

              เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

หมายเหตุ

•  มี 2 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน
• 
 ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆนะคะ 

 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ที่พักพร้อมอาหารเช้าของวันที่ 2 และ 3
• 
 มื้ออาหารตามที่ระบุ 
• 
 รถรับส่งถึงสนามบินและท่าเรือที่สมุย
• 
 การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะสมุยตามโปรแกรม
• 
 อุปกรณ์ดำผิวน้ำ
• 
 เสื้อชูชีพ
• 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 

สิ่งที่ไม่รวม
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินไป-กลับ
• 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
• 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา

ถลาง.2 ภูเก็ตสุดคุ้ม 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นที่ภูเก็ต article
หน้าทอน.3 เกาะสมุย – หมู่เกาะอ่างทอง - เกาะเต่า เกาะนางยวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นที่สมุย article
ภูเก็ตสุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่ภูเก็ต article
ถลาง.1 ภูเก็ต พีพี ซิตี้ทัวร์ 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่กระบี่ article
TKBI.1 กระบี่ – ทะเลแหวก 4 เกาะ – สระมรกต น้ำตกร้อน 3 วัน 2 คืน article
สมุย เกาะเต่า นางยวน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่เกาะสมุย article
4P : Phuket ▤ P.P ▤ Panyee ▤ Pang Nga article
กระบี่ – ทะเลแหวก 4 เกาะ – สระมรกต น้ำตกร้อน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่กระบี่ article
ทัวร์สมุย เกาะสวาท หาดสวรรค์ 3 วัน 2 คืน article
ภูเก็ต พีพี ซิตี้ทัวร์ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่ภูเก็ต article