bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว สำรวจลาวกับ Destiny Trvel Service ท่องไปในดินแดนลาวกับโปรแกรมลาวหลายเส้นทาง ทัวร์ประเทศลาว ทั้งทัวร์ลาวเหนือ ทัวร์ลาวใต้ ทัวร์หลวงพระบางเมืองมรดกโลก เวียงจันทร์ วังเวียน ปากเซ จะเที่ยวลาวแบบหมู่คณะหรือแบบส่วนตัว Destiny Travel Service พร้อมให้บริการทัวร์ลาวด้วยความประทับใจทัวร์ลาวทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน เมืองล้านช้าง.1 สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียวarticle

ทัวร์ ลาว หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืนเวลาเดินช้าๆที่หลวง พระ บางเยือนดินแดนมรดกโลกชมวัดเชียงทอง ล่องเรือน้ำโขง น้ำตกตาดกวางสี ตักบาตรข้าวเหนียว สัมผัสวัฒนธรรมชาวลาวที่เรียบง่าย แต่มีเสน่ห์อย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้
อย่างกลมกลืน

ทัวร์ลาว ตักบาตรข้าวเหนืยวทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียวarticle

ทัวร์ลาวหลวงพระบาง เยือนดินแดนมรดกโลก ย้อนยุคไปชมเมืองเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อน สัมผัสวัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

ทัวร์ต่างประเทศสะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืนarticle

เยือน ดินแดนมรดกโลก สัมผัสวัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

เมืองล้านช้าง.10 เยือนประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (ไป-กลับรถ)article

การเดินทาง: ไปกลับรถ                        จุดเริ่มต้น : เริ่มต้นสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย) - จบหนองคาย
สัมผัสแห่งอารยธรรมล้านซ้าง สัมผัสวิถีชีวิตแห่งซาวลาว สัมผัสความงามแห่งธรรมซาติ โอ้ดอกจำปามาลา งามจริง มิ่งเมืองลาว

เมืองล้านช้าง.7 เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ-กลับเรือ หรือเลือกกลับรถ) เริ่มต้นเชียงของ-จบเชียงของarticle

การเดินทาง : ไปเรือ - กลับเรือ                                                     จุดเริ่มต้น : เริ่มต้นเชียงของ - จบเชียงของ
นั่งเรือล่องฝั่งโขงเยือนดินแดนมรดกโลก ย้อนยุคไปชมเมืองเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อน สัมผัสวัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

ทัวร์ลาวเหนือหลวงพระบาง 4 วัน 3 คืนตักบาตรข้าวเหนียว article

เที่ยวหลวงพระบางเมืองมรดกโลก วัดเชียงทอง วัดที่สำคัญและสวยงามที่สุด วิถีพุทธชาวลาวตักบาตร ข้าวเหนียว เริ่มทัวร์และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศจากเชียงใหม่ไปยังชายแดนเชียงของ ก่อนนำท่านนั่งเรือข้ามฟากเพื่อเข้าหลวงพระบางโดยรถโดยสาร

เมืองล้านช้าง.12* สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือตามแม่น้ำโขงสัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว โดยเรือสัญชาติไทย เรือกาสะลองคำ 4 วัน 3 คืนarticle

 เยือนดินแดนมรดกโลก ย้อนยุคไปชมเมืองเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อน สัมผัสวัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน ไปเรือกลับเครื่อง article

นั่งเรือชมธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขงสัมผัสวัฒนธรรมชาวลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน เมืองล้านช้าง.9

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน ประตูชัย หอพระแก้ว วัดพระธาตุหลวงพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว สัมผัสอารยธรรมล้านช้าง และเสน่ห์วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวลาว ชมความงามแห่งธรรมซาติเมืองลาว

เมืองล้านช้าง.8 เชียงของ ห้วยทราย หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ กลับรถ)article

การเดินทาง ไปเรือ - กลับรถ                                                       จุดเริ่มต้น : เริ่มต้นเชียงของ - จบเชียงของ
นั่งเรือล่องฝั่งโขงเยือนดินแดนมรดกโลก ย้อนยุคไปชมเมืองเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อน สัมผัสวัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]