bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน ไปเรือกลับเครื่อง article

ทัวร์ลาว เยือน หลวงพระบาง ดินแดนมรดกโลก ย้อนยุคไปชมเมืองเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อน สัมผัสวัฒนธรรมชาวลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวลาว  

วันที่ 1: เชียงใหม่ – เชียงของ (อาหารเย็น)
ช่วงบ่าย คณะทัวร์พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ จากนั้นออกเดินทางไปยังอ.เชียงของ จ.เชียงรายเพื่อเตรียมตัวเดินทางโดยเรือช้า ไปยังหลวงพระบาง
ทัวร์ลาว ทัวร์หลวงพระบาง     ทัวร์ลาว ทัวร์หลวงพระบาง

วันที่ 2: ห้วยทราย – ปากแบ็ง (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าจากที่พัก จากนั้นรถส่งท่านที่ท่าเรือบั๊ค นำท่านลงเรือมุ่งหน้าสูเมืองปากแบ็งเรือหลวงทรายออกจากท่าเรือช้าเวลา 9 โมงเช้า ล่องเรือลงไปตามแม่น้ำโขงเพื่อไปถึงที่หลวงทรายลอดจ์ ณ หมู่บ้านปากแบ็ง เรือหลวงทรายหยุดแวะเยี่ยมชมชีวิตชนบทของคนลาวตามแนวแม่น้ำโขง โดยเรือหลวงทรายจะหยุดที่บ้านห้วยผาลัมซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวคามู หลังจากนั้นผู้เดินทางก็จะได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารกลางวันที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้บนเรือ เรือหลวงทรายจะมาถึงที่หลวงทรายลอดจ์ก่อนพระอาทิตย์ตกดิน เพื่อให้ผู้เดินทางได้มาดื่มด่ำชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินจากบริเวณระเบียงที่หลวงทรายลอดจ์และค้างคืนที่นี่ 1 คืน อาหารค่ำจะถูกเสิร์ฟในห้องอาหารซึ่งผู้เดินทางสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงได้ในระหว่างการรับประทานอาหารค่ำ


วันที่ 3: ปากแบ็ง – ปากอู – หลวงพระบาง (อาหารเช้า, กลางวัน , เย็น)
อาหารเช้าเริ่มให้บริการตั่งแต่ 7 โมงเช้าบริเวณห้องอาหาร เรือหลวงทรายจะเริ่มออกเดินทางเวลา 8 โมงเช้า สำหรับการเดินทางวันที่สองนี้เรือหลวงทรายจะแวะจอดที่ “บ้านบ่อ” เป็นจุดแรกเพื่อเยี่ยมชมวิธีการผลิดเหล้าลาวอันเลื่องชื่อ หลังจากนั้นผู้เดินทางก็จะได้อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารกลางวันที่ทางเราจัดเตรียมไว้ให้บนเรือ ในตอนบ่ายเรือหลวงทรายจะแวะจอดอีกครั้งบริเวณตรงข้ามปากแม่น้ำอูเพื่อที่จะเยี่ยมชม “ถ้ำปากอู” หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ถ้ำติ่ง” ซึ่งเป็นที่ที่ผู้เดินทางจะได้เยี่ยมชมพระพุทธรูปมากกว่าหนึ่งพันองค์ในถ้ำแห่งนี้ หลังจากนั้นเรือหลวงทรายจะเดินทางมาถึงที่หลวงพระบางในตอนเย็น ซึ่งทางยูเนสโกได้จัดให้เมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเข้าเช็คอินที่โรงแรม มโนลัก หรือเทียเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4: ตักบาตรข้าวเหนียว - พระราดซะวัง – วัดเซียงทอง (อาหารเช้า, กลางวัน, เย็น)
5.30 น. เดินทางไป ถ.สักกะลิน เพื่อร่วมตักบาตรข้าวเหนียวให้แก่พระสงฆ์นับ 200 รูป ก่อนเดินเที่ยวตลาดเซ้า ชมสินค้าท้องถิ่นที่ชาวบ้านนำมาขาย ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ ไก่ เขียด หมูป่า ขนมลาวและกับข้าวลาวอีกมากมายให้ลองชิม ก่อนกลับโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า
8.30 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม รถรับท่านเดินทางไปพระราดซะวัง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาซีวิดศรีสว่างวงศ์จนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันเป็นที่เก็บสะสมของที่ระลึกจากประเทศต่างๆ เครื่องดนตรี ภาพวาด หนังสือ ตลอดจนของใช้ส่วนพระองค์ เพลิดเพลินกับการเดินชมท้องพระโรง ห้องทรงงาน ห้องบรรทม และห้องประชุม ซึ่งมีความน่าสนใจและเกร็ดความรู้สนุกๆซ่อนอยู่มากมาย
10.00 น. เยือนวัดเซียงทอง  ชมพิพิทธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณและความสวยงามของวิหารซึ่งภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังจากการปิดทอง ด้านหลังมีอุโบสถซึ่งประดับประดาไปด้วยแก้วหลากสีสไตล์โมเสค เป็นเรื่องราวนิทานพื้นบ้านของลาวซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
12.00 น. พักรับประทานอาหารที่ภัตตาคารท้องถิ่น
13.00 นั่งรถออกจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กม. เพื่อเที่ยวน้ำตกกวงสี ซึ่ง มีขนาดใหญ่ที่สุดในตอนเหนือของลาว ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก
17.00 กลับสูตัวเมืองจากนั้น ขึ้นบันได 350 ขั้นพิสูจน์ศรัทธา เพื่อนมัสการวัดพูสี  มีองค์พระธาตุสีทองเปล่งประกายบนเขาสูง สวยงามยิ่งนัก จากวัดนี้ ท่านสามารถชมวิวของเมืองหลวงพระบางอันกว้างใหญ่
19.00 น. รถรับพาท่านไปทานอาหารเย็น ก่อนเดินเที่ยวตลาดมืด หรือไนท์บาซาร์หลวงพระบาง เลือกซื้อของฝากซึ่งเป็นหัตถกรรมจากชาวม้งลาว ลองชิมข้าวจี่ (Baquette ทานกับแยม,มายองเนส หรือชีส ใส่ผัก ใส่เนื้อ) อาหารลาวซึ่งได้รับวัฒนธรรมจากฝรั่งเศส

วันที่ 5: ธาตุหมากโม – กลับเชียงใหม่  (อาหารเช้า, กลางวัน)
08.30 น. เดินทางไปนมัสการวัดวิสุน  ซึ่งเป็นที่ตั้งของธาตุหมากโม วัดนี้เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระบาง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหลวงพระบาง ในขณะนี้ พระบางถูกย้ายเข้าไปประดิษฐานในพระราดซะวัง(พระราชวัง) หรือหอพิพิทธภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่วัดนี้ก็ยังเป็นที่ศรัทธาของชาวหลวงพระบางอยู่ ภายในวัดมีพระเจดีย์องค์ใหญ่เป็นทรงครึ่งวงกลมคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ชาวบ้านจึงเรียกว่าพระธาตุหมากโม
11.00 เช็คเอาท์จากโรงแรม รถส่งที่สนามบินหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว QV635 ออกเดินทางเวลา 13.10 น.
14.10 น. กลับถึงสนามบินเชียงใหม่ด้วยความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ
•  ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น กรุณาเช็คราคาที่แน่นอนกับพนักงานอีกครั้ง เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นลงตลอดค่ะ
•  สามารถเดินทางได้ทุกวันภายในเดือนพฤษภาคม 56 และตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 56 เป็นต้นไปคะ เว้นเดือนมิถุนายน 1 เดือนนะคะ เนื่องจากทางเรือปิดเพื่อบำรุงซ่อมแซมเรือคะ

สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ค่าตั๋วเครื่องบินขากลับ หลวงพระบาง - เชียงใหม่ โดยสายการบินลาว พร้อมภาษีสนามบินและน้ำมัน
•  ค่ายานพาหนะนำเที่ยวหลวงพระบางพร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทยหรืออังกฤษ
•  โรงแรมระดับ 3++ ดาว จำนวน 4 คืนพร้อมอาหารเช้า
•  มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
•  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท
•  ค่าธรรมเนียมในการล่องเรือจากอ.เชียงของ – หลวงพระบาง
•  รถตู้รับจากเชียงใหม่ ส่งถึงที่พักในอ.เชียงของ

สิ่งที่ไม่รวม
• ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถาณฑูตกำหนด)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
• ค่าทำหนังสือเดินทาง // ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)
• ค่าข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า (แล้วแต่ศรัทธา) 

เอกสารประกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ
• ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท
• ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน

การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     21-30      วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ     2,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     8-20      วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ    50% ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     7      วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ   รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำ เป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศลาว/การนำสิ่งของผิด กฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด
ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel. 053-217186-7 Mob. 086-9101478, 081-7066577
E-mail :destinytravelservice@gmail.com, nungdestinytravel@gmail.com
ทัวร์ลาว

ทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน เมืองล้านช้าง.1 สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว article
ทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว article
สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน article
เมืองล้านช้าง.10 เยือนประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (ไป-กลับรถ) article
เมืองล้านช้าง.7 เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ-กลับเรือ หรือเลือกกลับรถ) เริ่มต้นเชียงของ-จบเชียงของ article
หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืนตักบาตรข้าวเหนียว article
เมืองล้านช้าง.12* สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือตามแม่น้ำโขงสัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว โดยเรือสัญชาติไทย เรือกาสะลองคำ 4 วัน 3 คืน article
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน เมืองล้านช้าง.9
เมืองล้านช้าง.8 เชียงของ ห้วยทราย หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ กลับรถ) article
เมืองล้านช้าง.11* โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือใหญ่ตามแม่น้ำโขง สัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว 4 วัน 3 คืน
เมืองล้านช้าง.4* สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไป - กลับเครื่อง Bangkok Airways เริ่มทัวร์และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.10 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
เมืองล้านช้าง.9 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.8 เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
เมืองล้านช้าง.7 เวียงจันคักอีหลี 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.5 สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไปเรือ กลับเครื่อง เริ่มทัวร์ที่เชียงของ สิ้นสุดที่กรุงเทพฯ article
ทัวร์ลาวเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
ทัวร์เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article