bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


เมืองล้านช้าง.12* สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือตามแม่น้ำโขงสัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว โดยเรือสัญชาติไทย เรือกาสะลองคำ 4 วัน 3 คืน article

เมืองล้านช้าง.12* สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือตามแม่น้ำโขงสัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว โดยเรือสัญชาติไทย เรือกาสะลองคำ 4 วัน 3 คืน

 

 

วันแรก : เชียงของ –ล่องเรือแม่น้ำโขง-ปากทา-ปากแบง- หลวงพระบาง

07:00 น. เจ้าหน้าที่รอรับคณะบริเวณ จุดนัดพบ ท่าเรือบั๊ค อ.เชียงของ จ.เชียงราย

08.00 น. นำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงของ จากนั้นลงเรือเล็กที่ท่าเรือ อ.เชียงของ เพื่อข้ามไปยังเมืองห้วยทรายผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านห้วยทราย สปป.ลาว พาท่านลง เรือกาสะลองคำ ที่ท่าเรือห้วยทราย – หลวงพระบาง โดยเรือกาสะลองคำ เรือสัญชาติไทย เป็นเรือโดยสารไฟเบอร์ขนาด 2 ชั้น ยาว 24 เมตร กว้าง 4.10 เมตร สามารถบรรทุกผู้โดยสาร จำนวน 80 ท่าน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล มีเรย์ด้าและจีพีเอส พร้อมอุปกรณ์ความสะดวกบันเทิงที่ครบครัน และกัปตันชาวจีนและลาวที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในเส้นทางแม่น้ำโขงเป็นอย่างดีในการควบคุมเรือ ทุกท่านนั่งเรือจากเมืองห้วยทรายล่องลำน้ำโขงลงใต้ ก็จะเข้าสู่บ้านปากทา จุดเชื่อมบรรจบ ระหว่าง ลำน้ำโขง และน้ำทาที่ไหลลงจากเมือง หลวงน้ำทา จุดนี้ ชาวเรือเรียกว่า บ้านท่าด่าน เพราะมีจุดตรวจเช็คเรือ ที่แล่นขึ้น-ลง ในลำน้ำโขงตอนบนของประเทศลาวท่านสามารถสนุกกับกิจกรรมบนเรือที่ทางทีมงานจัดไป อาทิ เกมส์การละเล่น คาราโอเกะ หรือ เกมส์ คิดเลข เดินทางถึงด่านตรวจเมืองปากแบง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันและของว่างในเรือ

18:00 น.  ถึงเมืองหลวงพระบาง พาท่านเข้าที่พัก โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังอาหารเชิญท่านอิสระที่ตลาดค่ำ (Night market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5โมงเย็น ถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิ่ง ลาวลุ่ม ชาวบ้านผานมแม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน  

วันที่สอง : ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้าหลวงพระบาง-วัดวิชุนราช- วัดเชียงทอง- พระราชวังเจ้าชีวิต-น้ำตกกวางสี-บ้านผานม-ยอดเขาพระธาตุภูสี-บายศรีสู่ขวัญ

06.00 น. เชิญท่านร่วม  ตักบาตรข้าวเหนียว   ในทุกๆ เช้าพระสงฆ์ และ สามเณรจากวัดต่างๆ จะเดินออกบิณฑบาตเป็นแถวอย่างมีระเบียบนับร้อยๆรูป  โดยการตักบาตรนี้จะรับแต่ข้าวเหนียวสีขาวเท่านั้น ส่วนกับข้าวไม่ต้องใส่ในบาตร ( ชาวบ้านจะนำไปถวายที่วัดเอง ) ทำบุญใส่บาตรรพระสงฆ์ เสร็จแล้วนั่งรถไปเที่ยวชมตลาดเช้า

08.00 น. กลับโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารเช้า 

09.00 น. เที่ยวชม วัดวิชุนราช เจ้าวัดที่มีความแปลกจากวัดอื่นๆในหลวงพระบางตรงพระเจดีย์พระประทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ พระธาตุเจดีย์ดีรูปโค้งที่คนลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโมตามลักษณะที่คล้ายแตงโมผ่าครึ่ง

วัดเชียงทอง ( wat xieng thong ) ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาราชก่อนหน้าที่จะย้ายเมืองหลวงไปนครเวียงจันทน์ 

พระราชวังเจ้าชีวิต ( Royal Palace Museum)  สร้างขึ้นปี ค.ศ.1904 ก่อนที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์จะขึ้นครองราชย์สมบัติ 1 ปี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงแบบฝรั่งเศสแต่มีการผสมผสานระหว่างความเป็นฝรั่งเศสและลาวหลังคายอดปราสาทเป็นศิลปะลาวล้านช้างที่นี้จึงถูกเปรียบเปรยว่าเป็นลักษณะของฝรั่งสวมชฎา

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร

13.00 น. เดินทางออกนอกเมืองประมาณ 45 นาที ไปน้ำตกกวางสี เป็นน้ำตกที่สวยงามมากเป็นน้ำตกหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น บางช่วงมีสายน้ำไหลตามผาคล้ายกับม่าน เนื่องจากเป็นน้ำตกหินปูนจึงทำให้น้ำของน้ำตกแห่งนี้ใสและมีสีเขียวมรกต จากนั้นเที่ยวชม บ้านผานม เป็นชุมชนไทลื้อที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว่าเจ้ามหาชีวิตแห่งล้านนาได้สู่ขอเจ้านางผมหอมบ้านผานมมีชื่อเสียงในเรื่องความประณีตและสวยงามมากจึงมีการตั้งศูนย์หัตถกรรมสินค้ารวมทั้งมีการสาธิตการทอผ้าด้วยทั้งแบบย่ามและกระเป๋าเสื้อต่างๆ

16.00 น. ขึ้นสู่ยอดเขาภูสี นมัสการพระธาตุพูสี ยอดเขาพูสีมีความสูงประมาณ 150 เมตร ทางขึ้นเป็นบันไดจำนวน 328 ขั้น ตลอดสองขางทางร่มรื่นไปด้วยดอกจำปา หรือ ลั่นทม ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาวที่จะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูร้อน เชื่อแต่เดิมว่าบริเวณนี้เป็นเขตป่าศักดิ์สิทธิ์ ต่อมามีฤษีขึ้นไปอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงเรียกว่าภูฤษี หรือ ภูสีมา สามารถมองเห็นเมืองหลวงพระบางจากบนยอดเขาซึ่งนับว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

เย็น รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเข้าสู่ที่พักที่หลวงพระบางโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว หากท่านใดยังไม่อยากนอน ท่านสามารถเพลิดเพลินกับราตรีในเมืองหลวงพระบางไม่ว่าจะเป็นบารำวงย้อนยุค ร่วมเต้นรำ บาสะล๊อบ และ นกตีนซิ่ว ไปกับชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง

วันที่สาม : หลวงพระบาง – ถ้ำติ่ง – ปากแบง 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เตรียมตัวเดินทางจาก หลวงพระบางโดยเรือสู่ เมืองปากแบง พาท่านล่องเรือ กาสะลองคำ สู่ถ้ำติ่ง ถ้ำติ่งเป็นถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านปากอูในภูเขาลูกใหญ่ที่ตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำโขง ช่วงที่แม่น้ำอูไหลลงสู่แม่น้ำโขง ชาวบ้านเรียกกันว่า ผานางแอ่น ถ้ำติ่งประกอบด้วยถ้ำ 2 แห่งได้แก่ ถ้ำติ่งเทิ่ง( ถ้ำติ่งบน ) และถ้ำติ่งลุ่ม ( ถ้ำติ่งล่าง )  ในสมัยโบราณใช้เป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง แต่เมื่อศาสนาพุทธเข้ามาแทนที่ ถ้ำติ่งจึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางพุทธศาสนาของผู้แก่เฒ่า บอกว่าเจ้ามหาชีวิตแห่งหลวงพระบางต่างไปสักการะพระพุทธรูปในถ้ำเป็นประเพณีที่ขาดไม่ได้โดยช่วงปีใหม่หลังเสร็จงานบุญที่หลวงพระบางแล้วประมาณ 2–3 วันพระองค์จะนำข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่พระสงฆ์และประชาชนขึ้นไปสรงน้ำพระพุทธรูปที่ถ้ำติ่งบนก่อนจึงลงมาทำพิธีที่ถ้ำติ่งล่างภายในถ้ำมีการค้นพบพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 และ19 จำนวนหลายพันองค์ และมีบางส่วนที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 และ20 ส่วนใหญ่ทำจากไม้บางส่วนทำจากหิน และโลหะนอกจากนี้ยังมีการพบพระพุทธรูปที่ทำจากเงินและทองคำบุแต่ถูกลอกเอาเงินและทองคำออกไปหมดเหลือไว้แต่ดินเผาที่เป็นแกนกลาง 

12.00 น. ชมวิถีชีวิตของชาวลาวสองฝั่งแม่น้ำโขง และ รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ผ่านชมการร่อน ทองคำในแม่น้ำโขงเดินทาง

17.00 น. ถึง เมืองปากแบง เข้าที่พัก เฮือนพักระดับ 2 – 3 ดาว

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ : ปากแบง – ห้วยทราย – เชียงของ

07.00 น. ให้ทุกท่านได้เที่ยวชมตลาดเช้าของเมืองปากแบง 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าบนเรือ หลังอาหารเช้าเดินทางออกจาก ปากแบง ท่านจะได้เก็บเกี่ยวและถ่ายรูปวิวสวยๆ สองฝากฝั่งแม่น้ำโขงอย่างจุใจจนเบื่อกันไปข้างหนึ่งเลยทีเดียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ สองฝั่งโขง

เย็น เดินทางถึง ห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ลาว – ไทย และนั่งเรือข้ามฝากกลับเข้า อ.เชียงของส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคา / ท่าน: 20 ท่าน 30 ท่าน 40 ท่าน 50 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม
พักโรงแรม 3 ดาว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 
 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ค่าล่องเรือโดยสารปรับอากาศ เรือกาสะลองคำ ไป – กลับ หลวงพระบาง
•  เรือข้ามแม่น้ำโขง ไทย – ลาว 
•  อาหารว่างบนเรือ
•  รถตู้รับส่ง ตามโปรแกรมในหลวงพระบาง
•  อาหารตามรายการที่ระบุ
•  โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน
•  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในต่างๆตามที่ระบุ
•  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท
•  ไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว

•  เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 
สิ่งที่ไม่รวม
• 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าวีซ่าเข้าลาว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ
• ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ
เอกสารประกอบการเดินทาง
• ผู้ร่วมเดินทางต้องเตรียมหนังสือเดินทาง(Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ
• ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระงวดแรก 50%
• ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 15 วัน 

การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     21-30      วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ     2,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     8-20      วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ    50% ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     7      วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ    รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำ เป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

• อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน
• ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศลาว /การนำสิ่งของผิด กฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
• การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด

ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก

 เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธ การเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ จากหน่วยงานราชการระหว่างประเทศ

ความคิดเห็นของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์ลาว

ทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน เมืองล้านช้าง.1 สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว article
ทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว article
สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน article
เมืองล้านช้าง.10 เยือนประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (ไป-กลับรถ) article
เมืองล้านช้าง.7 เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ-กลับเรือ หรือเลือกกลับรถ) เริ่มต้นเชียงของ-จบเชียงของ article
หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืนตักบาตรข้าวเหนียว article
หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน ไปเรือกลับเครื่อง article
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน เมืองล้านช้าง.9
เมืองล้านช้าง.8 เชียงของ ห้วยทราย หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ กลับรถ) article
เมืองล้านช้าง.11* โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือใหญ่ตามแม่น้ำโขง สัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว 4 วัน 3 คืน
เมืองล้านช้าง.4* สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไป - กลับเครื่อง Bangkok Airways เริ่มทัวร์และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.10 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
เมืองล้านช้าง.9 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.8 เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
เมืองล้านช้าง.7 เวียงจันคักอีหลี 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.5 สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไปเรือ กลับเครื่อง เริ่มทัวร์ที่เชียงของ สิ้นสุดที่กรุงเทพฯ article
ทัวร์ลาวเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
ทัวร์เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article