bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


เมืองล้านช้าง.8 เชียงของ ห้วยทราย หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ กลับรถ) article

 

 

 

เมืองล้านช้าง.8 เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน 

(ไปเรือ กลับรถ)

เริ่มต้นเชียงของ

 

เยือน ดินแดนมรดกโลก ย้อนยุคไปชมเมืองเชียงใหม่เมื่อ 30 ปีก่อน สัมผัสวัฒนธรรมลาวที่สงบเรียบง่าย ทว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมากมาย ชมสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานกับศิลปะตะวันออกได้อย่างกลมกลืน สัมผัสวิถีชีวิตชาวลาว สนุกกับการพูดและอ่านภาษาลาว และลองใช้เงินกีบซื้อของฝากกลับบ้าน

 

     

วันแรก  เชียงของ – ห้วยทราย – หลวงพระบาง

07.30  .  ยินดีต้อนรับคณะบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ หลังจากนั้นข้ามฟากสู่ด่านตรวจคนเข้า – ออก เมืองห้วยทราย

08.00  .  ออกเดินทางจากท่าเรือห้วยทราย รับประทานอาหารว่าง ชา,กาแฟ,และผลไม้ต่างๆตลอดการเดินทาง

08.30  .  รับประทานอาหารเช้าภายในเรือ  ร่วมสังสรรค์กับบรรยากาศงานเลี้ยงแบบเป็นกันเอง  พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง  ร่วมร้องเพลงคาราโอเกะที่ทางทีมงานจัดเตรียมไว้ให้ และชมบรรยากาศบริเวณสองฝั่งน้ำโขง แวะเช็คเอกสารด่านแรกที่ด่านปากทา และด่านปากแบ่งเป็นแห่งที่ 2

12.00  .-  รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือ

 

18.00  .-  ถึงเมืองหลวงพระบาง รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำคณะทุกท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง แพ็คเกจหลวงพระบาง ลาวเหนือ เที่ยวลาวเหนือ บริษัททัวร์นำเที่ยวลาวเหนือ บริษัททัวร์หลวงพระบาง ที่พักหลวงพระบาง ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง แพ็คเกจหลวงพระบาง ลาวเหนือ เที่ยวลาวเหนือ บริษัททัวร์นำเที่ยวลาวเหนือ บริษัททัวร์หลวงพระบาง ที่พักหลวงพระบาง

วันที่สอง  เที่ยวในตัวเมืองหลวงพระบาง

06.00 .  ร่วมทำบุญตักบาตรตามแบบของชาวเมืองหลวงพระบาง หลังจากทำบุญเสร็จแล้ว นำท่านเที่ยวชมตลาดเช้า ของชาวเมืองหลวงพระบาง และรับประทานอาหารเช้า

09.00 .  หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวง ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามที่สุดในหลวงพระบาง จากนั้นพาคณะทัวร์เดินทางไปชมบ้านผานม  เพื่อเลือกซื้อผ้าไหมแท้ของหลวงพระบางเป็นของฝากหรือที่ระลึก  และยังมีเครื่องประดับที่ทำจากเงินลาวไว้ให้ท่านให้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

12.00  .  หลังจากนั้นเดินทางด้วยรถปรับอากาศ ออกนอกตัวเมืองสู่น้ำตกตาดกวางชี สัมผัสบรรยากาศอันร่มรื่นของธรรมชาติที่ยังไม่ได้แต่งแต้มสีสันโดยมนุษย์  ซึ่งน้ำตกตาดกวางซีมีด้วยกันทั้งหมด 5 ชั้น สีของน้ำตกเหมือน สีเขียวมรกต เนื่องจากเป็นน้ำที่ไหลผ่านแหล่งหินปูนของธรรมชาติ  ถ่ายรูปออกมาสวยงามมาก  จากนั้นพาคณะเที่ยวชมตลาดจีนเพื่อเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากประเทศจีน มีให้ ท่านได้เลือกซื้อมากมายหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ  หลังจากนั้น ขึ้นชมตัวเมืองหลวงพระบางที่พระธาตุภูศรี ซึ่งอยู่บนยอดเขาที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สมัยโบราณเนื่องจากสามารถมองเห็นตัวเมืองหลวงพระบางได้ทั่วถึง พร้อมกับสักการะพระพุทธรูปภายในอุโบสถบนพระธาตุภูศรีเพื่อความเป็นศิมงคล  และร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากนั้น เที่ยวชมตลาดไนท์บาร์ซ่า เลือกชม และซื้อสินค้านานาชนิดและของฝากได้ที่นี่ จากนั้นกลับเข้า ที่พักเตรียมตัวบายศรีสู่ขวัญ

 

19.00  .  ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญตามแบบชาวหลวงพระบาง รับชมการแสดงของชนเผ่าของชาวลาว และร่วมรับประทานอาหารเย็น  จากนั้นกลับเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

   Laos, Laos tour, Laos travel, Laos travel agency, northe Laos, Luang Prabang, Luang Prabang package, Luang Prabang tour, Luang Prabang travel  

วันที่สาม  หลวงพระบาง -ปากมอง - อุดมไชย

07.00  .  รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทาง จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชมตลาดเช้าของเมืองหลวงพระบาง  สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของชาวหลวงพระบาง  พร้อมกันนั้นท่านสามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้า นานาชนิดที่หาได้ยากที่เมืองไทย  ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่า เช่น นก งู กวาง หนู ตุ่น ปลา และอื่นๆอีกมากมาย

08.00  .  ออกเดินทางจากหลวงพระบาง โดยรถบัสหรือรถตู้ ตามความเหมาะสม

12.00  .  รับประทานอาหารกลางวัน

 

19.00  .  รับประทานอาหารเย็น   เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

     

วันที่สี่  อุดมไชย -  หลวงน้ำทา -  ห้วยทราย - เชียงของ (ประเทศไทย)

06.00 .  เตรียมตัวเดินทางกลับห้วยทราย รับประทานอาหารเช้า

07.00 .  ออกเดินทางจากอุดมไชย มุ่งหน้าสู่ห้วยทราย ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ผ่านสามแยกนาเตย  ซึ่งจะเป็นทางแยกไปสู่บ่อเต็น  ที่เป็นชายแดงลาว - จีน และยังมีบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง  ที่ทางประเทศจีนมาสัมปทาน เช่าพื้นที่ของลาวสร้างคาสิโนดังกล่าว

12.00  . รับประทานอาหารกลางวัน

 

16.00 .  ถึงห้วยทรายเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

 


ที่พัก : ราคา/ท่านละ ราคาเริ่มต้น 
10 -19 ท่าน
20 - 29 ท่าน 30 - 39 ท่าน 40 ท่านขึ้นไป เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
ที่พักระดับ 3 ดาว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 85 % 70% กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

การยืนยันการเดินทาง

กรุณามัดจำท่านละ 50 % ของราคาการเดินทางเพื่อสะดวกต่อการจองห้องพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทาง 1 อาทิตย์
(พักเดี่ยวเพิ่ม
 1,500 บาท / 3 คืน / ท่าน )
   

ราคานี้รวม

•  ค่าเรือ V.I.P เหมานำเที่ยว ห้วยทราย – หลวงพระบาง

•  ค่าห้องพักที่หลวงพระบาง 2 คืน

•  ค่าห้องพักที่ปากแบ่ง 1 คืน

•  อาหารทุกมื้อ (รวม 11 มื้อ) ,ของว่าง และเครื่องดื่มบนเรือ

•  ค่าเข้าชมสถานที่

•  ค่ารถบัสนำเที่ยวในหลวงพระบาง

•  ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดรายการ

•  ค่าเรือข้ามฟากเชียงของ-ห้วยทราย

•  ค่าประกันภัยในลาวท่านละ 200,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

•  ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด
•  ค่าทิปไกด์และคนขับรถค่าวีซ่าเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติ 1,500 บาท

**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

เงื่อนไขการเดินทาง

•  สำหรับลูกค้าเป็นกรุ๊ปที่ต้องการเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวระหว่างเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์
กรุณาชำระเงินมัดจำอย่างน้อย 50ก่อนการเดินทาง ประมาณ 2 เดือน ที่เหลือจ่ายก่อนวันเดินทาง 1 อาทิตย์ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวนักท่องเที่ยวเยอะ ที่พักที่ดีที่เหมาะสมอาจจะไม่ว่าง ทางบริษัทจะได้รีบดำเนินการจองโรงแรมที่ดีให้ลูกค้าได้ทัน เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

•  กรุณาส่งหนังสือเดินทางก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 1 อาทิตย์ และจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือ 6 เดือนขึ้นไป

•  อัตราค่าบริการดังกล่าวทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงราคาของยานพาหนะ ที่พัก และสภาพทางเศรษฐกิจที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

•  ถ้าไม่มีหนังสือเดินทางจ่ายค่าเอกสารการทำบอเดอร์พาส 600 บาท/ท่าน และสำเนาบัตรประชาชนถ่ายเอกสาร 2 ชุด เด็กที่อายุต่ำว่า 13 ปี ต้องมาทำบอเดอร์พาสด้วยตัวเองพร้อมผู้ปกครอง ส่วนเด็กที่อายุมากกว่า 13 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี ต้องมาทำบอเดอร์พาสด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีผู้ปกครอง

 

หมายเหตุ        

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 

ความคิดเห็นของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์ลาว

ทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน เมืองล้านช้าง.1 สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว article
ทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว article
สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน article
เมืองล้านช้าง.10 เยือนประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (ไป-กลับรถ) article
เมืองล้านช้าง.7 เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ-กลับเรือ หรือเลือกกลับรถ) เริ่มต้นเชียงของ-จบเชียงของ article
หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืนตักบาตรข้าวเหนียว article
เมืองล้านช้าง.12* สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือตามแม่น้ำโขงสัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว โดยเรือสัญชาติไทย เรือกาสะลองคำ 4 วัน 3 คืน article
หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน ไปเรือกลับเครื่อง article
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน เมืองล้านช้าง.9
เมืองล้านช้าง.11* โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือใหญ่ตามแม่น้ำโขง สัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว 4 วัน 3 คืน
เมืองล้านช้าง.4* สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไป - กลับเครื่อง Bangkok Airways เริ่มทัวร์และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.10 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
เมืองล้านช้าง.9 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.8 เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
เมืองล้านช้าง.7 เวียงจันคักอีหลี 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.5 สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไปเรือ กลับเครื่อง เริ่มทัวร์ที่เชียงของ สิ้นสุดที่กรุงเทพฯ article
ทัวร์ลาวเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
ทัวร์เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article