bulletEnglish website
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

dot


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์หมู่คณะ อบรมสัมมนา article

ทัวร์หมู่คณะ อบรมสัมมนา

   ประเทศไทยมีความพร้อม และความเหมาะสมในการจัดการประชุมและอบรมสัมมนาสูงมาก เนื่องจากมีความหลากหลายของภูมิประเทศ ผู้คนและวัฒนธรรมที่น่าสนใจกระจายอยู่ทุกภูมิภาค เช่นภาคเหนือมีดอยสูง ชาวเขาและชาวล้านนา มีวัฒนธรรมอันอ่อนหวาน น่าสนใจ ภาคใต้และภาคตะวันออกมีทะเล เกาะและชายหาดสวยงามมากมาย ภาคกลางเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสำคัญหลายสายไหลมารวมกัน เหมาะกับชีวิตชาวนา ชาวสวน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีวัฒนธรรมอีสานที่โดดเด่นเฉพาะตัว เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาไม่รู้สึกเบื่อหน่าย หรือเคร่งเครียดในระหว่างการประชุม สัมมนามากเกินไป โดยสามารถผ่อนคลายด้วยการพักไปท่องเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่น่าสนใจในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อสัมผัสกับความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาค

    ด้านการคมนาคมก็สะดวกสบาย มีสนามบินสุวรรณภูมิที่รองรับสายการบินจากทั่วโลก เชื่อมต่อกับสนามบินภายในประเทศไปยังเมืองสำคัญๆทุกภูมิภาค ในแต่ละจังหวัดสำคัญ จึงมีการสร้างหอประชุมแห่งใหญ่ไว้รองรับ เช่น

    ภาคเหนือ มี  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

    ภาคใต้ มี ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี

    ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร มี ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, ศูนย์ประชุม Impact เมืองทองธานี , ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทคบางนา

    ภาคอีสาน มี ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เป็นต้น

    Destiny Travel Service ให้บริการลูกค้าทุกท่านมานับแต่ปี พ.ศ. 2542 มีประสบการณ์ทั้งการนำเที่ยวแบบทัวร์หมู่คณะ องค์กร หน่วยงาน และจัดการประชุม
อบรมสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ทุกแห่ง สามารถตอบสนองลูกค้าได้ทุกรูปแบบ เพียงแจ้งความประสงค์ ท่านก็จะได้รับการบริการที่น่าประทับใจ เป็นกันเอง ตามอุดมการณ์ของเรา “ความพอใจสูงสุดของท่าน คือความสุขของพวกเรา”

 
ติดต่อทีมงาน
โทร. 081-7066577, 086-9101478
ที่ปรึกษากิจกรรมประชุม อบรมสัมมนา
Destiny Travel Service M.I.C.E Department

บริการของเรา Theme Party Incentive Travel Events Organizer Traning / Team Building / Motivation Trade Show Show & Entertainment
PR Consultant Exhibition Meetings, Conventions and Conferences Press Release Professional Convention Organization  
 
หลักสูตร
 
อบรมสัมนาการตลาดยุคใหม่

เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างเสรี
ต้องมีองค์ความรู้ไว้เป็นเครื่องมือ...
หลักสูตรอบรมสัมนา การตลาดยุคใหม่

เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างเสรี
ต้องมีองค์ความรู้ ไว้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางธุรกิจใหม่ๆ ตลอดเวลา
ถ้าองค์กรใดหยุดนิ่ง เท่ากับถอยหลัง

เนื้อหาทันสมัย ปรับปรุงใหม่ตลอดเวลา
เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่เคยหยุดนิ่งของธุรกิจยุคใหม่


หลักสูตร อบรมสัมนาการตลาดยุคใหม่ มีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้
- แนวคิดใหม่ๆ ทางการตลาด
- IMC
- MARKETING MIX
- กลยุทธ์ทางการตลาดยุคใหม่
- ธรรมชาติของลูกค้า
- ความต้องการของลูกค้า
- ความคาดหวังของลูกค้า
   
- เทคนิคการเพิ่มยอดขาย
- การสร้างทีมงาน
- คุณสมบัติของพนักงานขายแบบมืออาชีพ
- ขั้นตอนการขาย
- เทคนิคการปิดการขาย
- การสร้างการบริการที่ประทับใจ
ฯลฯ
DREAM TEAM

การทำงานเป็นทีม / ทีมงานที่มีความสุข

ทีมงานในฝัน บันดาลความสำเร็จและความสุข
องค์กรจะประสบความสำเร็จได้
บุคลากรต้องรู้จักและเข้าใจการทำงานเป็นทีม...
หลักสูตร อบรมสัมนา
DREAM TEAM / การทำงานเป็นทีม / ทีมงานที่มีความสุข

องค์กรจะประสบความสำเร็จได้
บุคลากรต้องรู้จักและเข้าใจการทำงานเป็นทีม

เนื้อหาของหลักสูตรประกอบไปด้วย
การบรรยายที่สนุกสนาน กิจกรรมละลายพฤติกรรม
เกมส์การแข่งขันเพื่อการเรียนรู้และเพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม

ผู้เข้าร่วมอบรม จะเข้าใจถึงพฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่น
เข้าใจธรรมชาติของคน ทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้น ลดความขัดแย้ง
มีความสุขในการทำงาน ผลผลิตของงานจะดีขึ้น ทั้งปริมาณ และคุณภาพ
ภาคภูมิใจในองค์กร รักเพื่อนร่วมงาน มีความสามัคคี และทุ่มเททำงานเพื่อส่วนรวม
E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน

E.Q. คือคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่ง
ของคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จ
ซึ่งมีผลต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และองค์กร...
หลักสูตร E.Q. เพื่อความสำเร็จของคนและงาน

อีคิว (Emotional Intelligence)
คือความสามารถในการรับรู้ และจัดการกับอารมณ์ของตนเอง
ตอบสนองต่ออารมณ์ของผู้อื่นอย่างเหมาะสม
คนที่มีอีคิวสูงจะเป็นที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นได้ ทำงานเป็นทีมได้
มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
และจะเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต

E.Q. คือ คุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนที่มีความสุข และประสบความสำเร็จ
ซึ่งมีผลต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และองค์กร
เนื้อหาของหลักสูตรเป็นการบรรยายที่สนุกสนาน
ทำให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และมีส่วนร่วมตลอดเวลา

ซึ่งเนื้อหาที่สำคัญโดยสรุป มีดังนี้
ความหมายของ E.Q. / ลักษณะของคนที่มี E.Q. ดี / E.Q. กับการทำงาน / การพัฒนา E.Q.
เทคนิคการเพิ่มยอดขาย

หลักสูตรนี้เหมาะกับธุรกิจปัจจุบันอย่างมาก
เพราะจะทำให้บุคลากรทุกคน...
หลักสูตร "เทคนิคการเพิ่มยอดขาย"

หลักสูตรนี้ เหมาะกับธุรกิจปัจจุบันอย่างมาก
เพราะจะทำให้บุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย เข้าใจถึงความสำคัญของบุคลากรด้วยกันเองและลูกค้า

 

หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มยอดขาย มีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้
การเพิ่มยอดขายจากหน้าร้าน
การเพิ่มยอดขายจากทีมขาย
การเพิ่มยอดขายจากการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
การเพิ่มยอดขายจากการบริการที่ประทับใจ
การเพิ่มยอดขายจากการทำงานเป็นทีม
การเพิ่มยอดขายจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ฯลฯ
การบริการที่ประทับใจ

เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขาย
ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจธรรมชาติของลูกค้า...
หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ

ธุรกิจบริการทุกประเภท พนักงานทุกคนควรเข้าใจหลักการของการบริการที่ประทับใจ

เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของ หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มยอดขาย
ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติของลูกค้า ความคาดหวังของลูกค้า
และเทคนิคการบริการที่ประทับใจในรูปแบบต่างๆ
ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้บริการซ้ำ และบอกต่อ แบบปากต่อปาก
งานวิจัยหลายประเทศพบว่า การรักษาลูกค้าเก่า มีต้นทุนต่ำกว่า
การหาลูกค้าใหม่ 5 - 6 เท่า
การบริหารความขัดแย้ง

องค์กรที่มีแต่ความขัดแย้ง ยากที่จะประสบความสำเร็จได้
รูปแบบของการอบรมประกอบไปด้วย
การทำแบบทดสอบ การบรรยายทีสนุกสนาน...
หลักสูตร การบริหารความขัดแย้ง

องค์กรที่มีแต่ความขัดแย้ง ยากที่จะประสบความสำเร็จได้

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงสาเหตุของความขัดแย้ง วิธีลดความขัดแย้ง
แนวทางแก้ไขความขัดแย้ง ขั้นตอนบริหารความขัดแย้ง
เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

รูปแบบของการอบรม ประกอบไปด้วย
การทำแบบทดสอบ การบรรยายที่สนุกสนาน กิจกรรมละลายพฤติกรรม
เกมส์การแข่งขัน การแบ่งกลุ่มระดมสมอง และนำเสนอเพื่อพัฒนาองค์กร
ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ เส้นทางแห่งความสำเร็จและการเป็นผู้นำ
เป็นหลักสูตรที่สนุก ตื่นเต้น
ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมตลอดทั้งหลักสูตร
สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...
กลยุทธ์เอาชนะการเลือกตั้ง

การเอาชนะการเลือกตั้งทางการเมือง
ต้องมีการวางแผนการเลือกตั้ง / อบรม / จัดทำข้อมูล
เพื่อมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการชิงชัย...

การเอาชนะการเลือกตั้งทางการเมือง ต้องมีการวางแผน
การอบรม การจัดทำข้อมูล เพื่อนำมาใช้กำหนด เป็นกลยุทธ์ ในการชิงชัย

การปราศรัย เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ประการหนึ่ง ในการเอาชนะการเลือกตั้งทุกระดับ
นอกจากนั้นการมีทีมงานที่มีประสบการณ์
จะช่วยทำให้การเอาชนะการเลือกตั้งเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ กว่า 20 ปี ในการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ
ตั้งแต่ อบต. เทศบาล อบจ. ส.ส. และ ส.ว. 
การเลือกตั้ง

    เป็นได้โดยไม่ต้องซื้อเสียง
    ชนะได้โดยไม่โดนใบเหลือง ใบแดง

กระบวนการเอาชนะการเลือกตั้ง

    ข้อมูลพื้นฐานต้องครบถ้วน
    โพลมีประโยชน์อย่างไร
    เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อม
    จัดทำนโยบายอย่างไรให้โดนใจ

    สร้างทีมอย่างไรให้ชนะแบบยกทีม
    เคล็ดลับในการสร้างอาสาสมัครช่วยเลือกตั้ง
    ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ได้ผล
    เปิดตัวให้ดูดีน่าเชื่อถือ
    ทำอย่างไรจะได้เบอร์เดียวกันทุกเขต
    เดินแบบไหนจึงจะได้คะแนน
    ปราศรัยย่อย

เลือกตั้ง

    ปราศรัยใหญ่

ปราศรัย

    คะแนนมาจากไหน

*ความสำคัญของกฎหมายเลือกตั้ง*

    ใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ ตีความกฎหมายให้แตก
    กลัวเกินทำให้เสียโอกาส
 
Organization Development หรือ OD

เป็นหลักสูตรที่ใช้อบรม สัมมนา บุคลากรทั้งองค์กร
โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อให้บุคลากรมีความรัก
ความสามัคคี ลดปัญหาความขัดแย้ง...
หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
Organization Development หรือ OD

เป็นหลักสูตรที่ใช้สำหรับ อบรม สัมมนาบุคลากรทั้งองค์กร

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี
ลดปัญหาข้อขัดแย้ง รู้จักการทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกัน
รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงาน และงานที่ทำ
ลดการเข้าออกของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ ทำให้ผลผลิตขององค์กรดีขึ้น
สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงาน และทำงานอย่างมีความสุข

หลักสูตรนี้ จะมีทั้งกิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วม
ทำให้รู้จักช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน สลับกับการบรรยายที่สนุกสนาน
มีสาระ ตัวอย่าง ข้อคิด สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
 5 ส และการจัดระบบเอกสาร

เน้นความเข้าใจเนื้อหา และนำไปปฎิบัติอย่างแท้จริง...
 หลักสูตร 5ส และการจัดระบบเอกสาร

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพ แวดล้อมในการทำงาน
ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

รู้จักสร้างระเบียบวินัยให้กับตนเอง และหน่วยงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน
สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดการเกิดอุบัติเหตุในหน่วยงาน มีความปลอดภัยมากขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มีแนวปฏิบัติร่วมกัน และทำให้มีความสุขในการทำงาน

หลักสูตรนี้ จะเน้นความเข้าใจในเนื้อหา และการนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง

หลักสูตร 5 ส และการจัดระบบเอกสาร มีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้
      

- 5 ส คืออะไร
- วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 5 ส
- ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 5 ส
- ความสัมพันธ์กันของ 5 ส
- หลักการทำ ส. สะสาง
- หลักการทำ ส. สะดวก
- หลักการทำ ส.สะอาด
- หลักการทำ ส.สุขลักษณะ
- หลักการทำ ส.สร้างนิสัย
- ลำดับขั้นของการดำเนินงาน 5 ส
- ความสำเร็จของ 5 ส เกิดได้จาก
- ตัวอย่างโครงสร้างการบริหารกิจกรรม 5 ส
- การให้คะแนน 5 ส
 ทักษะการเป็นหัวหน้างาน / ศิลปะการเป็นผู้นำ

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เรื่อง
คุณสมบัติที่ดีของหัวหน้างาน การปกครอง
และจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา...
 หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน / ศิลปะการเป็นผู้นำ (ADVANCE)

เพื่อให้หัวหน้างานได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเอง หน่วยงาน และบริษัท

เพื่อฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขจากปัญหาจริง
เพื่อเป็นแนวคิดในการนำไปปรับใช้ให้งานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท

เพื่อสร้างบุคคลากรระดับหัวหน้างานของบริษัท ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงของบริษัท และสถานการณ์ของการแข่งขัน
ตลอดถึงเตรียมบุคคลากร

เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรทั้งในปัจจุบัน และอนาคตให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

ในการสัมมนาจะมีกิจกรรมเพื่อฝึกการเป็นผู้นำ และ Work Shop

หลักสูตร "ศิลปะการเป็นผู้นำ" (ADVANCE) มีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้
- แนวทางการบริหารงานสมัยใหม่
- ข้อคิดด้านการบริหารจัดการยุคใหม่
- คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี
- เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมงาน
- หัวหน้างานกับการกำหนดเป้าหมาย
- หัวหน้างานกับการวางแผน
- เทคนิคการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน
- เทคนิคการมอบหมายงาน
- เทคนิคการสอนงาน
- สมองกับการคิด
- เทคนิคการฝึกทักษะการคิด
TALK SHOW / WALK RALLY

สันทนาการ / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ละลายพฤติกรรม
TALK SHOW / WALK RALLY
สันทนาการ / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / ละลายพฤติกรรม

Talk Show

แนวการพูดเป็นแบบสาระบันเทิง เนื้อหานำไปใช้ในชีวิตจริงได้
หัวข้อมีหลากหลาย เช่น
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
กับดักความสุข รุกฆาตความสำเร็จ

รับประกันความฮา และสาระ ไม่พอใจ คืนเงินทันที

WALK RALLY

เป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความสนุกสนาน การทำงานเป็นทีม
รวมถึงให้แง่คิดต่างๆ กับผู้ร่วมกิจกรรม

สันทนาการ / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / ละลายพฤติกรรม

เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจกัน

เป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายสนุกสนาน จะช่วยทำบรรยากาศการอยู่ร่วมกันในองค์กรดีขึ้น
สามารถสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ปฐมนิเทศ / ปัจฉิมนิเทศ / สมัครงานอย่างไรให้ได้ผล
หลักสูตร
ปฐมนิเทศ / ปัจฉิมนิเทศ / การสมัครงานอย่างไรให้ได้ผล

ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียน นักศึกษา

เทคนิคการสมัครงานอย่างไรให้ได้ผล

ว่าด้วยการเตรียมตัว การหาแหล่งงาน การสมัครงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพ เหตุผลที่อาจทำให้ไม่ได้งาน การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน
 
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอื่นๆ อีก เช่น

พลังสู่ความสำเร็จ (THE POWER OF SUCCESS) วิธีทำงานให้สำเร็จ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ธรรมะกับการทำงาน การเป็นผู้นำในธุรกิจ (ประกันชีวิต) ทำไมต้องทำประกัน ทำงานอย่างไรให้มีความสุข Train The Trainer (เทคนิคการเป็นวิทยากร) กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ การคิดแก้ปัญหา / สมองกับการคิด วิทยากรกระบวนการ / วิทยากรเครือข่าย ศิลปะการพูดในการประชุมสภาท้องถิ่น การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ / การติดต่อธุรกิจทางโทรศัพท์ / มารยาทในการรับโทรศัพท์

เรทราคา

1. ค่าวิทยากรพร้อมทีมงาน ถ้าจัดอบรมสัมมนาที่เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง  วันละ 18,000 (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ไม่มีค่าเดินทาง
ถ้าจัดอบรมสัมนาที่จังหวัดอื่นๆ วันละ 25,000(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เวลา9.00-16.00 น. ส่วนกลางคืน 18.00-21.00 คิด 7,000 (เจ็ดพันบาทค่ะ)
2. ค่าเดินทาง จากเชียงใหม่ไปจังหวัดที่อบรมสัมมนา ไปกลับ กิโลเมตรละ 5 บาทยกเว้น เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

 

      

1. ตัวอย่างแพ็คเกจอบรมสัมมนา  Party เที่ยวเมืองวัฒนธรรม ชมความสวยงามของเมืองเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

      

2. ตัวอย่างแพ็คเกจอบรมสัมมนาอาบน้ำแร่ธรรมชาติแม่ริม Walk Rally Safari ปางช้างโป่งแยง

 


 

 

แบบฟอร์มให้เสนอรายการทัวร์หมู่คณะ

ชื่อและนามสกุลผู้ติดต่อ/ชื่อบริษัท หรือ หน่วยงานของท่าน :


E-mail สำหรับติดต่อกลับ         :


โทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์มือถือ :*เพื่อความสะดวกในการจัดเสนอโปรแกรมทัวร์ให้ท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโปรดระบุให้ครบถ้วน

เส้นทางที่ต้องการไปเที่ยว : (*ถ้าระบุที่พัก ช่วยแจ้งด้วยค่ะ)
วันที่ออกเดินทาง             :

วันที่กลับ                       :
เน้นการเดินทางรูปแบบ    : (เช่น สัมมนา / พักผ่อน / กิจกรรม ฯลฯ)
งบประมาณต่อท่าน         :
บาท
รวมจำนวนผู้ร่วมเดินทาง :
ท่าน
ผู้ร่วมเดินทางเป็นผู้ใหญ่  :
ท่าน
เด็กอายุ 4-12 ปี จำนวน  :
ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี         :
ท่าน

 

กรุณาปรินท์แบบฟอร์มนี้เพื่อกรอกรายละเอียด และแฟกซ์มาที่ 053 217184

ทางทีมงานจะส่งโปรแกรมและใบเสนอราคากลับให้ท่าน

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์หมู่คณะ อบรมสัมมนา

ลูกค้าของเรา article
สัมมนา อาบน้ำแร่แม่ริม Walk Rally Safari article