bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์ภูชี้ฟ้า 2 วัน 1 คืน ชัยนารายณ์ 3 article

ทัวร์ภูชี้ฟ้า 2 วัน 1 คืน ชัยนารายณ์.3


ทัวร์ภูชี้ฟ้า 2 วัน 1 คืนสุดยอดสวรรค์บนยอดดอยภูชี้ฟ้า สัมผัสกับธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์บนดอยสูง ชมทุ่งทิวลิปบนดอยผาหม่น นมัสการวัดร่องขุ่น

ภูชี้ฟ้า ภูชี้ฟ้า ภูชี้ฟ้า

วันที่ 1: ทัวร์รอบเมืองเชียงราย (อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

10.00 น. รถรับจากโรงแรมในตัวเมืองเชียงราย จากนั้นเดินทางขึ้นภูชี้ฟ้าโดยเส้นทาง อ.เทิง
10.30 น. เยือน
วัดร่องขุ่น วัดดังของ อ.เฉลิมชัย   โฆษิตพิพัฒน์ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมสีขาวบริสุทธิ์ลวดลายอ่อนช้อยเป็นเอกลักษณ์
11.00 น. ชมวิวพาโนรามาของเชียงรายจากยอด
ดอยเขาควาย ที่สุดของอากาศบริสุทธิ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในตัวเมืองเชียงราย
13.00 น. มุ่งหน้าสู่ภูชี้ฟ้าก่อนเข้าเช็คอินที่อุกฤษณ์ฟาร์มฮิลล์รีสอร์ทหรือเทียบเท่า ช่วงเย็นเพลิดเพลินไปกับการชมพระอาทิตย์ตกดิน รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนท่ามกลางความหนาวเย็นของยอดดอยสูง
วันที่ 2: ภูชี้ฟ้า (อาหารเช้า)
4.00 น. ออกเดินเท้าขึ้นไปยังยอดภูชี้ฟ้า เพื่อชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น และทิวทัศน์ของชายแดนสองฝั่งไทย-ลาว
9.00 น. รับประทานอาหารเช้า จากนั้น ชมทิวทัศน์และความสวยงามของภูชี้ฟ้ายามเช้า และวิถีชีวิตของชาวบ้านบนภูชี้ฟ้าในการทำเกษตรกรรม
10.00 น. แวะดอยผาหม่น โครงการเกษตรที่สูงซึ่งรวบรวมพันธุ์ไม้เมืองหนาวไว้มากมาย รวมถึงดอกทิวลิปหลากสีอีกด้วย
11.00 น. เดินทางกลับโรงแรม
 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ที่พักพร้อมอาหารเช้า
•  มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่
•  รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย
•  การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายตามโปรแกรม
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
สิ่งที่ไม่รวม
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 Staff only


กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม*สอบถามข้อมูล:


ทัวร์เชียงราย

ทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน ชัยนารายณ์.1 ดอยสูง ดอกไม้งาม เหนือสุดแดนสยามเริ่มต้นที่เชียงราย article
ทัวร์ดอยเชียงราย 3 วัน 2 คืน ชัยนารายณ์.2 ดอยหมอกมวลดอกไม้ article
ทัวร์เชียงราย ดอยตุง แม่สะลอง ชัยนารายณ์.4 article
ทัวร์เชียงราย สักการะพระธาตุ 9 จอม ชัยนารายณ์.5 (เริ่มเชียงใหม่) article
ทัวร์เชียงราย สักการะพระธาตุ 9 จอม ชัยนารายณ์.6 (เริ่มเชียงราย) article