bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์เชียงราย ดอยตุง แม่สะลอง ชัยนารายณ์.4 article

 ทัวร์เชียงราย ดอยตุง แม่สะลอง ชัยนารายณ์.4
เพลิดเพลินกับความงามของดินแดนอารยธรรมสองประเทศ แม่สาย เชียงแสน ดอยแม่สะลองและพระตำหนักดอยตุงแม่ฟ้าหลวง

เชียงใหม่, ทัวร์ภาคเหนือ, เที่ยวเชียงใหม่, เที่ยวเหนือ, วัดอุโมงค์, ดอยสุเทพ, บ่อสร้าง, บริษัททัวร์เชียงใหม่, บริษัททัวร์ภาคเหนือ, ปางอุ๋ง, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ถนนคนเดิน, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, ทัวร์เชียงใหม่, ไกด์เชียงใหม่, โรงแรมดวงตะวัน, โรงแรมพรพิงค์, โรงแรมดาราเทวี, Chiang Mai, Chiang Mai tour, Chiang Rai, northern Thailand, Thailand tour, trekking, elephant riding, home industries, waterfall, Doi Suthep, Chiang Rai, Mae Hong Son

วันที่ 1: ดอยแม่สะลอง(อาหารกลางวัน)

รถรับจากสนามบินหรือที่อื่นในตัวเมืองเชียงราย จากนั้นมุ่งหน้าสู่ดอยแม่สะลอง เยือนดินแดนชาวจีนอพยพพร้อมชิมชาอู่หลงและไข่ต้มชาปราศจากคอเลสเตอรอลอันเลื่องชื่อ
11.00 น. มุ่งหน้าสู่ดอยตุง
รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้น เดินย่อยอาหารในสวนแม่ฟ้าหลวง ชมความสวยงามของสวนดอกไม้นานาพรรณอวดสีสันเบ่งบานอยู่บนยอดดอยตุง และเยือน พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับของสมเด็จย่า ซึ่งตกแต่งตามแบบสวิสเซอร์แลนด์
15.00 น. เที่ยว
แม่สาย ชายแดนพม่า เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกในราคาย่อมเยาว์
ช่วงเย็น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่
•  รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงราย
•  การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายตามโปรแกรม
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
สิ่งที่ไม่รวม
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Staff Only

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม*สอบถามข้อมูล:


ทัวร์เชียงราย

ทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน ชัยนารายณ์.1 ดอยสูง ดอกไม้งาม เหนือสุดแดนสยามเริ่มต้นที่เชียงราย article
ทัวร์ดอยเชียงราย 3 วัน 2 คืน ชัยนารายณ์.2 ดอยหมอกมวลดอกไม้ article
ทัวร์ภูชี้ฟ้า 2 วัน 1 คืน ชัยนารายณ์ 3 article
ทัวร์เชียงราย สักการะพระธาตุ 9 จอม ชัยนารายณ์.5 (เริ่มเชียงใหม่) article
ทัวร์เชียงราย สักการะพระธาตุ 9 จอม ชัยนารายณ์.6 (เริ่มเชียงราย) article