bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์เชียงราย สักการะพระธาตุ 9 จอม ชัยนารายณ์.5 (เริ่มเชียงใหม่) article

 

ทัวร์เชียงราย สักการะพระธาตุ 9 จอม ชัยนารายณ์.5

เริ่มจากเชียงใหม่

 

 

รายละเอียดโปรแกรม : สักการะพระธาตุ 9 จอม เริ่มจากเชียงใหม่ (อาหารกลางวัน)

 

06.00 น. รับท่านจากที่พัก  และออกเดินทางไปจังหวัดเชียงราย  นำท่าน นมัสการ 1. พระธาตุจอมผ่อ ณ วัดพระธาตุจอมผ่อ อำเภอเวียงป่าเป้า ความเชื่อในการไหว้พระธาตุดอยจอมผ่อ ผ่อ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ดูหรือมอง เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานเปรียบเหมือนการลืมตาเจอแสงสว่างในชีวิต
นมัสการ 2. พระธาตุจอมแจ้ง ณ วัดจอมแจ้ง อำเภอแม่สรวย ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมแจ้ง เชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะประสบความสำเร็จและรู้แจ้งเห็นจริง
นมัสการ 3. พระธาตุจอมหมอกแก้ว ณ วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว ความเชื่อ ในการไหว้พระธาตุดอยจอมหมอกแก้ว เชื่อกันว่าอุปสรรคที่เปรียบเหมือนหมอกควันสีดำถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานอุปสรรคทั้งหลายก็จะจางใสเหมือนหมอกแก้วและประสบความสำเร็จ
นมัสการ 4. พระธาตุจอมแว่ ณ วัดพระธาตุจอมแว่ อำเภอพาน ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมแว่ ความหมายนัยยะที่ 1 แว่เป็นภาษาเหนือ แปลว่า แวะถ้าผู้ใดผ่านมาแวะกราบไหว้บูชาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง ความหมายนัยยะที่ 2 แว่ เปรียบเหมือนเสียงเริ่มพูด เริ่มเจรจา ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานการเจรจาธุรกิจจะประสบผลสำเร็จ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. นมัสการ 5.พระธาตุจอมจ้อ ณ วัดพระธาตุจอมจ้อ อำเภอเทิง ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมจ้อ คำว่า จ้อเป็นคำล้านนา หมายความเทียบได้กับช่อในภาษาไทยกลาง
จอมจ้อจึงควรหมายความถึง ชูขึ้น หรือสูงเด่น เป็นสง่า สูงส่ง ถ้าได้กราบไหว้ก็จะประสบความสำเร็จทุกสิ่งเหมือนกับการเริ่มเจรจาก็นำมาซึ่งความสำเร็จและสมประสงค์ทุกประการ

นมัสการ 6. พระธาตุจอมกิตติ ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ อำเภอเชียงแสน ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมกิตติเชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภยศผู้คนสรรเสริญ เจ้าคนนายคน  นมัสการ 7. พระธาตุจอมจันทร์ ณ วัดพระธาตุจอมจันทร์ อำเภอแม่จัน ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุจอมจันทร์ เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งรัศมีดุจแสงจันทร์งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้  
นมัสการ 8.พระธาตุจอมสัก ณ วัดพระธาตุจอมสัก อำเภอเมืองเชียงราย ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมสัก เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้ท่านจะได้รับสิริมงคลสูงสุดและพานพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์
นมัสการ นมัสการ 9.พระธาตุดอยจอมทอง ณ วัดพระธาตุดอยจอมทอง อำเภอเมืองเชียงราย ความเชื่อ ในการไหว้พระธาตุดอยจอมทอง เชื่อกันว่า ถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะมีทรัพย์สินเงินทอง
ช่วงค่ำ  - เดินทางกลับเชียงใหม่ (ถึงประมาณ 21.00 น.)

สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่
•  รถรับส่งถึงสนามบิน
•  การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายตามโปรแกรม 
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

สิ่งที่ไม่รวม
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ 
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน 
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
•  ดอกไม้ ธูปเทียน
**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 

แผนที่สักการะพระธาตุ 9 จอม เริ่มจากเชียงใหม่ 

 


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์เชียงราย

ทัวร์เชียงราย 3 วัน 2 คืน ชัยนารายณ์.1 ดอยสูง ดอกไม้งาม เหนือสุดแดนสยามเริ่มต้นที่เชียงราย article
ทัวร์ดอยเชียงราย 3 วัน 2 คืน ชัยนารายณ์.2 ดอยหมอกมวลดอกไม้ article
ทัวร์ภูชี้ฟ้า 2 วัน 1 คืน ชัยนารายณ์ 3 article
ทัวร์เชียงราย ดอยตุง แม่สะลอง ชัยนารายณ์.4 article
ทัวร์เชียงราย สักการะพระธาตุ 9 จอม ชัยนารายณ์.6 (เริ่มเชียงราย) article