bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.7 ดอยอ่างขาง 2 วัน 1 คืน article

 

ทัวร์เชียงใหม่นครพิงค์.7  ดอยอ่างขาง 2 วัน 1 คืน
เชียงใหม่ทัวร์ดอยค้างคืนที่ดอยอ่างขาง
โครงการหลวง ดอยอ่างขาง สัมผัสกับความงามและสีสรรของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธ์ในโครงการหลวงอ่างขาง  และวิถีธรรมชาติของชาวดอยอ่างขางและบรรยากาศที่เย็นสบายของดอยอ่างขางอย่างใกล้ชิดขึ้น

ดอยอ่างขาง อ่างขาง

 

ดอยอ่างขาง อ่างขาง

วันที่ 1:  (อาหารกลางวัน)

09.00 น. รถไปรับที่โรงแรมหรือจุดนัดหมายในตัวเมืองเชียงใหม่

10.00 น. แวะถ้ำเชียงดาว
ถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม และชมวัดในถ้ำที่น่าอัศจรรย์ใจ รวมถึงหินที่มีรูปร่างต่างๆ เช่น พระพุทธรูป และรูปสัตว์ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจ อีกทั้งยังสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวที่มีความสูงรองลงมาจากดอยอินทนนท์ เป็นฉากหลังของถ้ำ
12.00 น. ขึ้นอ่างขาง รับประทานอาหารกลางวันหน้าโครงการหลวง
13.00 น. เที่ยว โครงการหลวง ชมไม้เมืองหนาวอันสวยงามตระการตา และชมการปลูกพืชผักโดยชาวเขาบนดอยอ่างขาง
( โครงการหลวง ) สูดอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสความเย็นบนยอดดอย
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) แล้วจึงเข้าพักที่โครงการหลวงอ่างขางหรือเทียบเท่า

 

ดอยอ่างขาง อ่างขาง

 

ดอยอ่างขาง อ่างขาง

 

ดอยอ่างขาง อ่างขาง

ดอยอ่างขาง อ่างขาง   ดอยอ่างขาง อ่างขาง
วันที่ 2:  (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า เดินทางไปจุดชมวิว  ชมทิวทัศน์ของเมฆหมอกซึ่งปกคลุมยอดดอยสูงในยามเช้า
9.00 น. เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขา 2 เผ่า ชาวปะหล่อง ที่หมู่บ้านนอแล และมูเซอดำ ที่ บ้านขอบด้ง  ที่มีวัฒนธรรมและการแต่งกายที่สวยงามรวมถึงศึกษาวิถีชีวิตที่น่าสนใจ

11.00 น. เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศสบายๆของ สวนส้มฝาง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย เดินทางกลับตัวเมืองเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

•  ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆนะคะ

 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ที่พักพร้อมอาหารเช้า
•  มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่
•  รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
•  การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามโปรแกรม
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

สิ่งที่ไม่รวม
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 **ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


 Staff Only

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม*สอบถามข้อมูล:


ทัวร์เชียงใหม่

ปางช้างแม่แตง article
ทัวร์เชียงใหม่ในฝัน 3 วัน 2 คืน article
เที่ยวดอยสุเทพ article
ทัวร์เชียงใหม่นครพิงค์.1 ทัวร์เชียงใหม่ในฝัน 3 วัน2คืน (เริ่มทัวร์จากเชียงใหม่) article
เที่ยวดอยอินทนนท์ 1 วัน article
ปางช้างแม่สา
Optionเสริม สำหรับโปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ในฝัน article
ทัวร์เชียงราย 1 วัน article
ขันโตก article
เชียงใหม่เชียงรายปลายฟ้า 3วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.2 เชียงใหม่ 7 สิ่งมหัศจรรย์ คูณ 2 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงราย วัดร่องขุ่น บ้านดำนางแล article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.3 เชียงใหม่เชียงรายปลายฟ้า 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงราย หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว article
ล่องเรือ เที่ยวเวียงกุมกาม article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.4 Zipline Chiangmai Adventure Tour 3 วัน 2 คืน article
ZipLine chiang mai article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.5 ดอยอินทนนท์ - แม่แจ่ม 1 คืน 2 วัน article
ทัวร์ เชียงใหม่ ลำปาง 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.6 ไหว้พระมงคล ๙ วัดเชียงใหม่ ๓ วัน ๒ คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.8 ดอยอ่างขาง 1 วัน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.9 คนถึงธรรม ธรรมถึงคน 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม นิมมาน 3 วัน 2 คืน article
สงกรานต์เชียงใหม่เล่นน้ำสุดมันส์ 3 วัน 2 คืน 12-14 เมษายน 2560
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.11 เชียงใหม่ – ลำพูน 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.12 สิบนิ้ววันทา ไหว้สา 9 พระธาตุ 3 จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.13 ม่อนแจ่ม ลำพูน กิ๋นลำ แอ่วม่วน 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์ดอย นครพิงค์.14 ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว 3 วัน 2 คืนตื่นตาหนึ่งในเมืองไทย ดอกเทียนนกแก้ว article
ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ ขุนช่างเคี่ยน ขี่ช้าง ล่องแพ 3 วัน 2 คืน article