bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.9 คนถึงธรรม ธรรมถึงคน 3 วัน 2 คืน article

ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.9 คนถึงธรรม ธรรมถึงคน 3 วัน 2 คืน
"จงเจริญสมาธิเถิด ผู้มีจิตตั้งมั่น ย่อมรู้ชัดความเป็นจริง เปรียบ จิตเป็นห้วงน้ำใส เมื่อมองจากฝั่ง ย่อมเล็งเห็นทุกอย่างใต้น้ำฉันใด ด้วยจิตที่ฝึกสมาธิดีแล้ว ย่อมเกิดปัญญามองเห็นความจริงแห่งโลก จิตใจก็หายรุมร้อน สงบผ่องใส ปลอดกิเลส ไร้ทุกข์ มีความสุขฉันนั้น"
..........พุทธพจน์ 

ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ใหว้พระ ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ใหว้พระ ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ใหว้พระ
วันอังคาร: วัดในเมือง (อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

ช่วงเช้า รถรับจากสนามบิน จากนั้น พาท่านนมัสการวัดอุโมงค์ วัดป่าซึ่งมีสถานที่ร่มรื่น มีภาพปริศนาธรรมที่น่าศึกษา ตลอดจนเสาอโศก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศก มหาราช และมีอุโมงค์ซึ่งภายในบรรบุพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทอดยาวถึงบันไดทางขึ้นพระ เจดีย์อีกด้วย
11.00 น. นมัสการวัดเจดีย์หลวง
วัดที่มีเจดีย์ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ แล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 1954 ต่อมาในสมัยพระนางจิระประภา ครองเมืองเชียงใหม่ ได้เกิดแผ่นดินไหวทำให้ยอด เจดีย์หักโค่นลง เมื่อปี 2008 หน้าประตูทางเข้าวิหาร มีบันไดนาคเลื้อยลงมางดงามยิ่งใช้หางเกี่ยวกระหวัดขึ้นไปเป็นซุ้มประตูวิหาร นาคคู่นี้ เป็นฝีมือเก่าแก่มากที่มีตั้งแต่เดิม ได้ชื่อว่าเป็นนาคที่สวยที่สุดของภาคเหนือ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. นมัสการวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดสำคัญอีกวัดหนึ่งใจกลางเมืองเชียงใหม่
เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งชาวเชียงใหม่นำมาแห่ขอฝนในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี
ภายในวิหารลายคำ มีจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเป็นการประชันฝีมือกันของช่างชาวล้านนา และช่างจากกรุงรัตนโกสินทร์ ลายเส้นอ่อนช้อยงดงาม และสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีต

14.00 น. ถึงวัดสวนดอก เข้าร่วมการปฐมนิเทศก์ ปูพื้นฐานในเรื่องของพระพุทธศาสนา และพุทธประวัติ
16.30 น. เดินทางไปยังศูนย์เจริญภาวนา จากนั้น ตามอัธยาศัย ชำระล้างจิตใจให้ใสสะอาดก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
18.45 น. เริ่มสวดมนต์ภาวนา และนั่งสมาธิ

20.00 น. พักทำธุระส่วนตัว ตามอัธยาศัย
20.15 น. ทำสมาธิต่อ จนถึง 21.00 น. จึงเข้าห้องพัก นอนหลับพักผ่อนด้วยใจสงบ

 ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ใหว้พระ  ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ใหว้พระ  ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ใหว้พระ
วันพุธ: ปฏิบัติธรรม (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)

5.00 น. ตื่นแต่เช้าตรู่ ล้างหน้าทำธุระส่วนตัว เตรียมความพร้อม
8.30 น. สวดมนต์ตอนเช้า ทำกายบริหาร ก่อนจะนั่งสมาธิให้จิตสงบอีกครั้งหนึ่ง
7.00 น. ตักบาตร และรับประทานอาหารเช้า
8.30 น. เข้าร่วมการสนทนาธรรม ถาม ตอบคำถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
10.00 น. พักช่วง ก่อนเริ่มทำสมาธิภาวนาอีกครั้ง
11.30 น. ทำบุญ ถวายสังฆทาน แล้วจึงรับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. เดินทางกลับวัดสวนดอก พร้อมจิตใจที่อิ่มบุญ และเป็นสุข รถรับพาท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรมเชียงใหม่เกตุหรือเทียบเท่า จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย

 ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ใหว้พระ  ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ใหว้พระ
วันพฤหัสบดี: ดอยสุเทพ สันกำแพง (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)

8.00 น. เดินทางไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่
11.00 น. เยี่ยมชม
บ่อสร้างสันกำแพง เลือกซื้อเลือกชมหัตถกรรมท้องถิ่น มีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกเป็นจำนวนมาก เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องเงิน เครื่องเขิน เครื่องหนัง เครื่องปั้นดินเผา และผ้าฝ้าย ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้ออีกด้วย
ช่วงบ่าย ส่งท่านกลับจากสนามบินเชียงใหม่ด้วยความประทับใจ

 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ที่พักพร้อมอาหารเช้า
•  ชุดขาวสำหรับเข้าร่วมการเจริญวิปัสสนา
•  มื้ออาหารตามที่ระบุ สีแดง ข้างวันที่
•  รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
•  การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามโปรแกรม
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 
สิ่งที่ไม่รวม
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 Staff Only

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 


ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
เบอร์ติดต่อ :
E-mail :  *
วันเดินทาง :
ผู้ใหญ่ / ท่าน :
เด็ก / ท่าน :
เด็กอายุ :
สอบถามข้อมูล :  *ทัวร์เชียงใหม่

ปางช้างแม่แตง article
ทัวร์เชียงใหม่ในฝัน 3 วัน 2 คืน article
เที่ยวดอยสุเทพ article
ทัวร์เชียงใหม่นครพิงค์.1 ทัวร์เชียงใหม่ในฝัน 3 วัน2คืน (เริ่มทัวร์จากเชียงใหม่) article
เที่ยวดอยอินทนนท์ 1 วัน article
ปางช้างแม่สา
Optionเสริม สำหรับโปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ในฝัน article
ทัวร์เชียงราย 1 วัน article
ขันโตก article
เชียงใหม่เชียงรายปลายฟ้า 3วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.2 เชียงใหม่ 7 สิ่งมหัศจรรย์ คูณ 2 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงราย วัดร่องขุ่น บ้านดำนางแล article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.3 เชียงใหม่เชียงรายปลายฟ้า 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงราย หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว article
ล่องเรือ เที่ยวเวียงกุมกาม article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.4 Zipline Chiangmai Adventure Tour 3 วัน 2 คืน article
ZipLine chiang mai article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.5 ดอยอินทนนท์ - แม่แจ่ม 1 คืน 2 วัน article
ทัวร์ เชียงใหม่ ลำปาง 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.6 ไหว้พระมงคล ๙ วัดเชียงใหม่ ๓ วัน ๒ คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.7 ดอยอ่างขาง 2 วัน 1 คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.8 ดอยอ่างขาง 1 วัน article
ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม นิมมาน 3 วัน 2 คืน article
สงกรานต์เชียงใหม่เล่นน้ำสุดมันส์ 3 วัน 2 คืน 12-14 เมษายน 2560
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.11 เชียงใหม่ – ลำพูน 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.12 สิบนิ้ววันทา ไหว้สา 9 พระธาตุ 3 จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.13 ม่อนแจ่ม ลำพูน กิ๋นลำ แอ่วม่วน 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์ดอย นครพิงค์.14 ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว 3 วัน 2 คืนตื่นตาหนึ่งในเมืองไทย ดอกเทียนนกแก้ว article
ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ ขุนช่างเคี่ยน ขี่ช้าง ล่องแพ 3 วัน 2 คืน article