bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.11 เชียงใหม่ – ลำพูน 3 วัน 2 คืน article

 ภาษา : 


ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.11 เชียงใหม่ – ลำพูน 3 วัน 2 คืน

พระนางจามเทวี ถือเป็นต้นแบบของ Feminist ในยุคบุกเบิก ทรงเป็นกษัตรีย์ที่เก่ง งามพร้อมด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติในอดีตกาล ทรงถือกำเนิดในเมืองลำพูน แต่ด้วยสงครามแห่งศักดิ์ศรี ชิงรักหักสวาท พระนางได้จัดทัพหญิงอันเกรียงไกร ออกรบชนะกษัตริย์โกสัมพี ระหว่างทาง ได้พักรบที่เมืองเชียงใหม่และทำนุบำรุงศาสนาไปด้วย จนทำให้เกิดศาสนสถานมากมาย โปรแกรมนี้ จะพาท่านไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของพระนางและความสวยงามของเชียงใหม่ ลำพูนในมุมมองที่ท่านอาจจะไม่เคยสัมผัสมาก่อน เพราะเชียงใหม่และภาคเหนือของไทย แอ่วได้.. ไม่มีเบื่อ..

ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน 3 วัน 2 คืน
            ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน 3 วัน 2 คืน ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน 3 วัน 2 คืน
วันที่ 1: สำรวมใจวัดผาลาด กุหลาบพันธุ์เลิศจิระโรส (อาหารกลางวัน)

ช่วงเช้า หลังจากรถรับท่านจากสนามบิน พาท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรมโรยัลลานนา หรือเทียบเท่า จากนั้น เดินทางขึ้นไปเชิงดอยสุเทพ เพื่อแวะวัดผาลาด  เป็นวัดหนึ่งที่สร้างโดยครูบาศรีวิชัยเมื่อครั้งนำชาวบ้านขึ้นทำทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ บริเวณวัดสงบเงียบ มีน้ำตกไหลผ่านตลอดปี และวันที่ฟ้าใส ท่านยังสามารถชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน (หากต้องการขึ้นพระธาตุดอยสุเทพด้วย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกคันละ 300 บาทนะคะ)
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 พาท่านขึ้น อ.สะเมิง เที่ยวชมสวนกุหลาบจิระ โรส 
คุณลุงจีระ ในวัย 81 ปี อดีตทหารพลร่ม เป็น กูรูด้านกุหลาบจนได้รับขนานนามให้เป็น Uncle Rose และเป็นเจ้าของสวนกุหลาบ จีระโรส เนิสเซอรี่ ใน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านกุหลาบจากประสบการณ์มากว่า 50 ปี และเป็นคนไทยผู้ได้รับเหรียญ FAO (Food and Agriculture Organizatiom of the United Nations) ในปี 2540 ด้านการปลูกไม้ดอก เป็นคนไทยหนึ่งเดียวจาก 11 ประเทศในเอเชียที่มีความเป็นเลิศในเรื่องของไม้ดอก  สวนกุหลาบจีระโรส ได้พัฒนาพันธุ์กุหลาบที่นำออกมาจำหน่ายกว่า 800 สายพันธุ์ อาทิ กุหลาบสมัยใหม่  กุหลาบสมัยเก่า กุหลาบอังกฤษ เป็นต้น
ถ้าท่านเดินทางท่องเที่ยวช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ท่านสามารถแวะชมไร่สตรอว์เบอร์รี่ซึ่งเป็นผลไม้ของดีขึ้นชื่อที่สะเมิงนี้เอง
เดินทางต่อไปยังหน้าโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ที่นี่เราจะพบสวนสาธารณะซึ่งมีตาน้ำ หรือน้ำฮู น้ำไหลออกจากโพรงหินตลอดปี อยู่เชิงเขา ประชาชนมีความเชื่อว่าเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลสิ่งที่บนบานและขอ ได้ จัดเป็นสวนหย่อมสวยงาม มีบ่อปลาสามารถให้อาหารปลาได้
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน 3 วัน 2 คืน   ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน 3 วัน 2 คืน  ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน 3 วัน 2 คืน
วันที่ 2: อลังการ อ.ดอยหล่อ และสันป่าตอง กับความงามที่ซ่อนอยู่ (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)

8.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้า รถรับพาท่านมุ่งหน้าไปยัง อ.ดอยหล่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง เพื่อชมผาช่อ  แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เป็นปรากฎการณ์อันน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ และเปลี่ยนเส้นทางผ่านระยะเวลาอันยาวนานกลายเป็นผาสูงและเสาดินรูปร่างแปลก ตา ซึ่งวันนี้ถูกยกเทียบให้เป็น "แกรนด์แคนยอนเมืองไทย"
การค้นพบแหล่งท่องเที่ยวใหม่นี้ ถือเป็นอันซีนอีกแห่งของเมืองไทย ที่สามารถเทียบกับชั้นได้กับแกรนด์แคนยอน "ผาช่อ" เกิดจากการตะกอนแม่น้ำปิง ซึ่งหลายพันก่อนเคยเป็นทางเดินของสายน้ำ และได้เปลี่ยนทิศทางทำให้ตะกอนก่อตัวเป็นชั้น มีลวดลายที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ มีความสูงราว 30 เมตร ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้าง ปรากฎการณ์อันแสนน่าทึ่งนี้ ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่เข้าไปเที่ยวชม
•  กรุณาเตรียมชุดสำหรับเดินป่า เป็นระยะทางประมาณ 700 เมตร
11.00 น. แวะวัดดอยน้อย
บริเวณวัดตั้งอยู่บนภูเขาติดลำน้ำปิง มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบทุกทิศ มีบันไดนาคขึ้นไป 241 ขั้น ด้านทิศตะวันออกมีลานกว้าง สามารถมองเห็นทิวทัศน์หมู่บ้านจากริมน้ำแม่ปิงที่ไหลผ่านตลอดแนวด้านหน้าของวัด เชื่อว่าเป็นจุดพักไพร่พลของสมเด็จพระนางจามเทวี เมื่อครั้งเดินทางเข้าสู่เขตุหริภุญชัย เมืองลำพูน
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เยือนเมืองโบราณเวียงท่ากาน
เวียงท่ากาน ปรากฏชื่อใน ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่า "เวียงพันนาทะการ" ต้องเป็นเมืองที่มีความสำคัญเมืองหนึ่ง เนื่องจากพญามังราย (พ.ศ. ๑๘๐๔-๑๘๕๔)โปรดให้นำต้นโพธิ์ที่นำมาจากลังกาทวีปหนึ่งต้นในจำนวนสี่ต้น  มาปลูกที่เมืองเวียงพันนาทะการเวียงท่ากานเป็นเมืองที่มีเจ้าเมืองปกครองภาย ใต้การปกครองของเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารเพราะเป็น  ถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ชื่อของเวียงท่ากานปรากฏในเอกสารโบราณเกี่ยวกับเมือง เชียงใหม่ในสมัยพระเจ้าติโลกนาถ(พ.ศ.๑๙๘๔-๒๐๓๐)กล่าวว่าพระองคได้เสด็จยกทัพ ไปตีเมืองเงี้ยวและได้นำเฉลยเงี้ยวไปอยู่ที่เวียงท่าการเมืองเงี้ยวไปอยู่ ที่เวียงพันนา ทะการัคงจะหมายความว่าในช่วงนี้เวียงพันนาทะการมีฐานเป็นเมืองขึ้นของเชียง ใหม เพราะคำว่าพันนาในภาษาไทยเหนือหมายถึงตำบล หลังจากพม่าเข้าตีเมืองเชียงใหม่ได้ในสมัยพระเจ้าหงสาวดี บุเรงนอง ในปี(พ.ศ.๒๑๐๑)เวียงท่ากานที่ตกอยู่ในอำนาจของพม่าเช่นกันต่อมาทางเชียงใหม่ ร้างไปประมาณ ๒๐ ปีเศษ คือในช่วงระหว่าง(พ.ศ.๒๓๑๘-๒๓๓๙) เวียงท่ากานก็คงจะร้างไปด้วย จนถึงช่วงปี พ.ศ.๒๓๓๙พระเจ้ากาวิละทรงตีเมืองเชียงใหม่คืนจากพม่าได้จึงกวาดต้อนพวกไทย ยองเข้ามาอยู่จนตราบ เท่าทุกวันนี้
15.00 น. เที่ยวชมโรงงานและพิพิทธภัณฑ์ตุ๊กตา
คุณยุทธนา บุญประคอง ซึ่งเป็นเจ้าของได้เล่าให้ฟังว่าเก็บสะสมมานานกว่า50ปี มีจำนวนมากกว่า 50,000 ตัวได้รับการสืบทอดการทำตุ๊กตามาจากรุ่นแม่ ตัวเองเป็นรุ่นที่สอง และกำลังจะถ่ายทอดให้ลูกสาวซึ่งเป็นรุ่นที่สาม ราคาของตุ๊กตาเริ่มตั้งแต่ตัวละ 10บาทไปจนถึงหมื่นกว่าบาท สำหรับชุดที่มีราคาถึงหลักล้าน เห็นจะเป็นตุ๊กตาโขนรามเกียรติ์ ตอนออกรบชุดใหญ่ ชิ้นงานทำด้วยมือ เริ่มจากการทำตุ๊กตาชาวเขา ก่อน มาเป็นตุ๊กตาแบบไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
16.00 น. เดินทางกลับเชียงใหม่ ส่งท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

•  หรือท่านสามารถเลือกเปลี่ยนวันที่ 2 ของโปรแกรมนี้เป็น วันที่ 2: ผาวิ่งชู้ ผาสิงห์เหลียว ร่มแม่วาง ต้นกำเนิดร่มบ่อสร้าง (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)

ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน 3 วัน 2 คืน ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน 3 วัน 2 คืน ทัวร์เชียงใหม่ ลำพูน 3 วัน 2 คืน

8.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้า รถรับพาท่านมุ่งหน้าไปยัง อ.ดอยหล่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง เพื่อชมผาวิ่งชู้ หลังจาก พระนางจามเทวีได้สร้างเมืองพิสดารนครเสร็จ ได้ยกให้พระยาแสนโทปกครองเมืองพิสดารนครฮอดต่อ พระยาแสนโทมีบุตรหญิง ชื่อพระนางแอ่นฟ้า และมีบุตรชาย ชื่อพระนาย ต่อมาพระนางแอ่นฟ้าเกิดรักใคร่กับ น้อยสิงห์คำลูกของเสนาผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นความรักต่าง ฐานันดรเมื่อทราบถึงพญาแสนโทจึงเรียกทั้งสองไปว่ากล่าวตักเตือน หากฝ่าฝืนกฏมณเทียรบาลมีโทษถึงประหารชีวิต แต่ด้วยรักแท้ที่ทั้งสองมีให้กันจึงได้พากันหนีออกจากเมืองในเวลากลางดึกสงัด พระนางแอ่นฟ้าและน้อยสิงห์คำเดินทางมาจนถึงหน้าผาสูงชัน เสียงฝีเท้าม้าสะเทือนเข้ามากระชั้นชิด ทั้งสองเห็นจวนตัวเช่นนั้นแล้ว จึงปรึกษากัน ว่าจะกระโดดหน้าผาอันสูงชันนี้ตายด้วยกัน
เมื่อเห็นควรแล้วจึงเอาผ้าขาวผูกปิดตาม้าเพราะไม่อยากให้ม้าเห็นหน้าผาที่สูงลิ่ว แล้วเฆี่ยนม้าอย่างแรง ด้วยความเจ็บและตกใจม้าจึงวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วกระโดดลงหน้าผาที่สูงชันร่างทั้งสองและม้าตกลงสู่ห้วงน้ำแม่ระ มิงค์จมไปกับกระแสน้ำ หน้าผาแห่งนี้จึงเรียกว่า “ผาวิ่งชู้”

11.00 น. เดินทางต่อไปยังผาสิงห์เหลียว  มีลักษณะหน้าผาสูง เป็นหลุม เป็นหุบเหว และมีหน้าผาคล้ายสิงห์โตหันหัวไปทางด้านข้าง และมีความคล้ายคลึงกับแพะเมืองผี  แต่ยิ่งใหญ่อลังการกว่าเพราะมีเสาธรรมชาติสูงตั้งอย่างสง่างามติดกันหลายต้นและมีความสูง 30-50 เมตร ประมาณตึก 20 ชั้น นักถ่ายรูปชอบมากเพราะมีมุมถ่ายสวยงามดีมาก ทางไปสะดวกมากเพราะลาดยางตลอด

•  กรุณาเตรียมชุดสำหรับเดินป่า เป็นระยะทางประมาณ 700 เมตร
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เยือนบ้านดอนเปา ปีพ.ศ. 2457 วัดดอนเปาได้ย้ายจากที่เดิมมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันคือ บ้านดอนเปา หมู่ 4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้่าอาวาสองค์แรกคือครูบาเมธาผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านหัตถศิลป เป็นผู้เริ่มต้นในการถ่ายทอดวิชาการด้านช่างต่างๆให้แก่พระ เณร ลูกศิษย์วัดและชาวบ้านทั่วไปให้มีความรู้การทำตู้ ตั่ง เตียง บ้าน โบสถ์ วิหาร ซึ่งสามารถนำไปประกอบเป็นวิชาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไป
               ครูบาคุณาได้ตัวอย่างร่มเชียงตุงมาคันหนึ่ง ด้วยความที่มีความสามารถทางช่างอยู่ก่อนแล้วจึงทำการ"แกะ"เพื่่อศึกษาหาวิธีทำ แล้วค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็น"จองหาง จ้องแดง บ้านดอนเปา"ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาจนถึงปัจจุบันนี้

15.00 น. เดินทางกลับเชียงใหม่ ส่งท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

     
วันที่ 3: จามเทวีรำลึก (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)

8.15 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้า เช็คเอาท์ รถรับท่านจากที่พัก เช้านี้พาท่านไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย  จ.ลำพูน ซึ่งเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของปีระกา นั่งรถรางชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองลำพูน 9 แห่ง อันได้แก่ 1. พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูนหรือคุ้มเจ้าสัมพันธวงศ์  คุ้มเจ้าเมืองลำพูนในอดีต ปัจจุบันเป็นที่เก็บของเก่า จำลองโรงหนังและห้องเรียนโบราณ ฯลฯ 2. อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย 3. วัดกู่กุด หรือวัดพระนางจามเทวี ภายในพระเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี 4. วัดมหาวัน เป็นวัดสำคัญเพราะเป็นแหล่งกำเนิด พระรอด พระเครื่อง ที่ลือชื่อกรุหนึ่ง ชื่อ พระรอดมหาวัน 5. วัดพระคงฤาษี ในวัดนี้มี พระคง ซึ่งเป็นพระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับถืออีกองค์หนึ่งของเมืองลำพูน 6. วัดสันป่ายางหลวง สถาปัตยกรรมวัดนี้ มีความสวยงามอลังการมาก 7. กู่ช้างกู่ม้า ชาวลำพูนนิยมมาขอพร โดยเฉพาะข้าราชการ เพราะขึ้นชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์และให้พรดีในเรื่องเลื่อนขั้นหรือความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆ 8. วัดพระยืน เจดีย์วัดพระยืน มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากเจดีย์ทั่วๆไปในเมืองไทย เป็นศิลปกรรมพม่า คล้ายกับเจดีย์วัดสัพพัญญูในเมืองพุกาม สร้างยกพื้นลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ มีบันไดเดินขึ้นสู่ลานประทักษิณชั้นบนที่ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว และมีเจดีย์บริวารองค์เล็กอยู่ทั้ง 4 มุม 9. พิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้ว หรือพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชาวยองชมสาธิตการทอผ้าฝ้ายและผ้าไหมลำพูน
12.00 น. รับประทานก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไย ของดีขึ้นชื่อเมืองลำพูน ถ้าใครมาเยือนต้องแวะชิม น้ำซุปหอมหวานด้วยสูตรน้ำลำไย ผลไม้ประจำจังหวัด แล้วต่อด้วยการเดินชอปปิ้งสินค้าโอท็อปของดีเมืองลำพูน ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย เค้ก คุกกี้ลำไย ฯลฯ ที่ขัวมุง
13.00 น. นมัสการพระพุทธรูปปางลีลาใหญ่ทีสุดในภาคเหนือ วัดศรีดอนไชย ลำพูน สูง 59 ศอที่สูงและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ สร้างขึ้นจากศรัทธาของประชาชน ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เลื่อมใสศรัทธาปี พ.ศ. 2538
14.00 น. พักผ่อนหย่อนใจกันอย่างสุดเหวี่ยงที่สวนน้ำ The Sun มีบริการเครื่องเล่นสำหรับเด็ก อาทิ กระเช้าลอยฟ้า ,รถไฟฟ้า,กลางแจ้ง ปลอดภัย , สไลเดอร์ 3 ขนาด ,ชิงช้าสวรรค์ ใหญ่ยักษ์สำหรับเด็กทุกวัย, รถ 4 ล้อ ATV , ขี่วัวกระทิง, นั่งเรือไวกิ้ ง เป็นต้น
ช่วงเย็น ส่งท่านเดินทางกลับจากสนามบินเชียงใหม่ด้วยความประทับใจ

หมายเหตุ

•  เนื่องจากในช่วง High season อาจมีการปรับราคาขึ้นของที่พักบางแห่งในช่วงที่ท่านต้องการเดินทาง กรุณาเช็คราคากับพนักงานอีกครั้งค่ะ

 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ที่พักพร้อมอาหารเช้า
•  มื้ออาหารตามที่ระบุข้างวันที่
•  รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
•  การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตามโปรแกรม
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
สิ่งที่ไม่รวม
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 Staff only

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์เชียงใหม่

ปางช้างแม่แตง article
ทัวร์เชียงใหม่ในฝัน 3 วัน 2 คืน article
เที่ยวดอยสุเทพ article
ทัวร์เชียงใหม่นครพิงค์.1 ทัวร์เชียงใหม่ในฝัน 3 วัน2คืน (เริ่มทัวร์จากเชียงใหม่) article
เที่ยวดอยอินทนนท์ 1 วัน article
ปางช้างแม่สา
Optionเสริม สำหรับโปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ในฝัน article
ทัวร์เชียงราย 1 วัน article
ขันโตก article
เชียงใหม่เชียงรายปลายฟ้า 3วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.2 เชียงใหม่ 7 สิ่งมหัศจรรย์ คูณ 2 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงราย วัดร่องขุ่น บ้านดำนางแล article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.3 เชียงใหม่เชียงรายปลายฟ้า 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงราย หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว article
ล่องเรือ เที่ยวเวียงกุมกาม article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.4 Zipline Chiangmai Adventure Tour 3 วัน 2 คืน article
ZipLine chiang mai article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.5 ดอยอินทนนท์ - แม่แจ่ม 1 คืน 2 วัน article
ทัวร์ เชียงใหม่ ลำปาง 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.6 ไหว้พระมงคล ๙ วัดเชียงใหม่ ๓ วัน ๒ คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.7 ดอยอ่างขาง 2 วัน 1 คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.8 ดอยอ่างขาง 1 วัน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.9 คนถึงธรรม ธรรมถึงคน 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม นิมมาน 3 วัน 2 คืน article
สงกรานต์เชียงใหม่เล่นน้ำสุดมันส์ 3 วัน 2 คืน 12-14 เมษายน 2560
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.12 สิบนิ้ววันทา ไหว้สา 9 พระธาตุ 3 จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์เชียงใหม่ นครพิงค์.13 ม่อนแจ่ม ลำพูน กิ๋นลำ แอ่วม่วน 3 วัน 2 คืน article
ทัวร์ดอย นครพิงค์.14 ทัวร์ดอยหลวงเชียงดาว 3 วัน 2 คืนตื่นตาหนึ่งในเมืองไทย ดอกเทียนนกแก้ว article
ทัวร์เชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ ขุนช่างเคี่ยน ขี่ช้าง ล่องแพ 3 วัน 2 คืน article