bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ทัวร์เชียงคาน เมืองเลย 3 วัน 2 คืน article

 ทัวร์เชียงคาน เมืองเลย วัน 2 คืน

 สุดหนาว วิวสวย ดอกไม้งาม ผู้คนใจดี มีวัฒนธรรมเด่นต้องเที่ยวเชียงคาน เลยภูช้างน้อย  วัดพระบาทภูควายเงิน  แก่งคุดคู้  เชียงคาน  ภูทอก  หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย  พระขาวใหญ่ที่สุดในโลก (วัดป่าห้วยลาด)  แพอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง  วัดเนรมิตวิปัสนา พระธาตุศรีสองรัก  พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ไร่องุ่นชาโตเดอเลย สวนลุงวุฒิ (ภูเรือ ฟลาวเวอร์เซ็นเตอร์) วนอุทธยานภูเรือ  สวนหินผางาม (กุ้ยหลินเมืองเลย)  ฟูจิเมืองไทย (ภูป่าเปาะ)

 

ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคาน
ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคาน

วันที่ 1 : เชียงคาน

ช่วงเช้า    รับเข้าที่สนามบินจังหวัดเลย   จากนั้นนำท่านชมวิวสวยของตัวเมืองเชียงคานและแม่น้ำโขงที่จุดชมวิวภูช้างน้อย  กราบนมัสการพระพุทธบาทภูควายเงินที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธเชียงคาน ถือว่าผู้ใดได้มาสักการะบูชาพระพุทธบาทแห่งนี้จะได้รับความสิริมงคลและโชคดีตลอดไป และที่วัดนี้ท่านเจ้าอาวาสได้เลี้ยงกระต่ายน่ารักไว้ถึงกว่า 200 ตัว ท่านสามารถเล่นหรือให้อาหารหรือถ่ายรูปได้อย่างสบาย

เที่ยวแก่งคุดคู้ เป็นจุดที่กระแสน้ำโขงมาบีบแคบตัวเอง ณ จุดนี้ทำให้เกิดแก่งคดเคี้ยวสวยงามและถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งน้ำโขงแห้งลงจะปรากฏหินก้อนใหญ่ที่เคยจมอยู่ใต้น้ำออกมาอวดสีสรรต่างๆโดยมีเทือกเขาทอดยาวจากทั้งฝั่งไทยและลาวเป็นฉากหลังงามตายิ่งนัก นักเซลฟี โทฟี่ไม่ควรพลาดแม้แต่น้อย ที่บริเวณฝั่งแก่งคุดคู้ยังมีซุ้มขายของฝากมากมายโดยเฉพาะมะพร้าวแก้วเป็นสินค้าที่ลือชื่อที่สุดของเชียงคานมีรสชาติหอมหวานอร่อยมากท่านไม่ควรพลาดซื้อเป็นของฝากนำท่านเข้าเช็คอินโรงแรมในเชียงคาน

ค่ำ อิสระเที่ยวชมถนนคนเดินเชียงคาน พบกับบ้านเรือนเก่าแก่โบราณและช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นน่ารักน่าซื้อได้ตามอัธยาศัยและมีอาหารท้องถิ่นให้ท่านได้ชิมและรับประทานมากมายเช่นกุ้งน้ำโขงเสียบย่าง ปาท่องโก๋ยัดไส้ ข้าวเปียก ข้าวปุ้น ส้มตำด๊องแด๊ง ฯลฯ

ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคาน
ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคาน

วันที่ 2 :  ตักบาตรข้าวเหนียว, พระธาตุศรีสองรัก

05.30 น.  ตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวเชียงคานท่ามกลางอากาศสดชื่นเย็นสบายของยามเช้าที่ถนนริมโขงและอิ่มด้วยบุญกุศลอย่างเต็มที่

06.30 น.  สัมผัสกับความสวยงามแบบ 360 องศาของทะเลหมอกบนภูทอก (ตามฤดูกาล)

08.30 น.  กลับที่พัก รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอ๊าท์

09.00 น.  เยี่ยมชมหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำ เดิมชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทดำ มีบ้านที่สร้างขึ้นตามแบบเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทดำ รวมทั้งเครื่องใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต และยังมีการรวมกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ของชาวบ้าน โดยสามารถชมการทอผ้า และเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากได้

10.30 น.  แวะเข้าไปกราบไหว้พระขาวใหญ่ที่สุดในโลก ณ ที่วัดป่าห้วยลาด 

11.00 น.  เข้าศึกษาประวัติความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนจังหวัดเลยจากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย เมื่อ พ.ศ.2396 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าผู้คนในแขวงนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อน สมควรจะได้ตั้งเป็นเมือง เพื่อประโยชน์ในการปกครองอย่างใกล้ชิด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาท้ายน้ำออกมาสำรวจเขตแขวงต่าง ๆ แล้วได้พิจารณาเห็นว่า หมู่บ้านแฮ่ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งห้วยน้ำหมานและอยู่ใกล้กับแม่น้ำเลย มีภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การสร้างป้อมด้วย เพราะมีภูเขาล้อมรอบและพลเมืองหนาแน่น พอจะตั้งเป็นเมืองได้ จึงนำความขึ้นถวายบังคมทูลเพื่อทรงทราบ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นเมือง เรียกชื่อตามนามของแม่น้ำเลยว่า "เมืองเลย"  เลยมีชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ทั่วไปในแต่ละอำเภอเช่น ไทเลย ไทพวน ไทใต้ (ไทยอีสาน) ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตัวเองเอาไว้ได้เป็นอย่างดี

12.00 น.   ลงแพเพื่อชมทิวทํศน์ความสวยงามของอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิงพร้อมกับรับประทานอาหารกลางวันบนแพ (ตามอัธยาศัย)

14.00 น.  เยี่ยมชมวัดเนรมิตวิปัสนา พระอุโบสถ และเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ที่เกิดจากจินตนาการสร้างสรรค์ ออกแบบโดยพระและเณร ภายในพระอุโบสถตกแต่งไว้ตามแบบศิลปะ ส่วนกลาง มีพระพุทธชินราช จำลองเป็นพระประธานและมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม และได้มรณภาพแล้ว ประดิษฐานอยู่และมีภาพจิตกรรมที่สวยงาม ประดับอยู่โดยรอบพระอุโบสถ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่โดยรอบมีการจัดแต่งสวนต้นไม้ที่ร่มรื่นสวยงาม และมีต้นไม้ที่ สำคัญทางพุทธศาสนา คือ " ต้นสาละ" เป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูต

15.00 น. กราบสบูชาองค์พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุศรีสองรักมีรูปทรงสัณฐาน คล้ายพระธาตุพนม  มีงานนมัสการใหญ่โตทุกปีในช่วงเดือน 6 มีประชาชนเคารพนับถือมาก นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะธิเบตด้วย สร้างเมื่อ  ..2103  แล้วเสร็จเมื่อ พ.. 2106 ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานแสดงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต  (เวียงจันทร์)ประวัติความเป็นมาของพระธาตุศรีสองรักพระธาตุศรีสองรัก  เป็นเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐถือปูนมีฐานเป็นเหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละประมาณ  8 เมตร  สูงประมาณ 32  เมตร  อยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตกประมาณ  1 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตประมาณ  83  กิโลเมตร  องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุศรีสองรักบนเนินริมน้ำหมัน  ซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่ในวัดนอกจากองค์พระเจดีย์แล้ว  ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโบสถ์  1  หลัง  ภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปนาคปรก  1  องค์  และพระพุทธรูปอื่น ๆ อีกบ้าง  และถัดองค์พระเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกมีศิลาจารึก  1  แผ่น  ซึ่งจารึกตำนานการสร้างพระธาตุศรีสองรักด้วยอักษรธรรมอยู่ด้วย

15.30 น.  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ตั้งอยู่ภายในวัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นสถานที่เก็บ และจัดนิทรรศการเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่สืบต่อกันมา รวมถึงผีตาโขนที่มีความเชื่อกันว่าเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ว่างานบุญผีตาโขนนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญหลวง ที่ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของท้องถิ่นที่รวมเอางานบุญพระเวส (ฮีตเดือนสี่) และงานบุญบั้งไฟ (ฮีตเดือนหก) ให้เป็นงานบุญเดียวกันโดยงานบุญพระเวสมีวัตถุประสงค์จัดเพื่อให้ฟังเทศน์มหาชาติ ส่วนงานบุญบั้งไฟนั้นเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อถวาย บูชาเทวาอารักษ์รักเมือง ขอให้ฝนตกตามฤดูกาล ซึ่งผีตาโขนจะเป็นผู้ออกมาสร้างสีสันและความครื้นเครงในขบวนแห่ ส่วนชื่อของผีตาโขนนั้นเล่าต่อกันมาว่าน่าจะมาจากการสวมหน้ากากคล้ายหัวโขน หรือบางคนเรียกเป็นผีตาขน ผีตามคน และเพี้ยนเป็นผีตาโขนในที่สุด

16.30 น. ชม ชิม ช๊อป แชะ เต็มที่กับไร่องุ่นชาโตเดอเลย ไร่องุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีร้านขายของฝากซึ่งส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์จากไร่น่าช็อปหลายอย่างเช่นไวน์เป็นต้น

17.30 น.  เพลิดเพลินกับความสวยงามของพันธ์ไม้หลากสีหลายสายพันธ์ที่สวนลุงวุฒิ ( ภูเรือ ฟลาวเวอร์เซ็นเตอร์ ) สวนลุงวุฒิส่วนใหญ่ไม่ได้มีเพียงแค่สับปะรดสี แต่ยังมีไม้ประดับตัวอื่นอาทิ กล้วยไม้เมืองร้อนเมืองหนาว หม้อข้าวหม้อแกงลิง นอบิเร่ กุหลาบหิน ไม้ใบประดับ และอาซาเลียหรือ "กุหลาบพันปี" เป็นต้น แต่จะเด่นที่สุดกับความสวยงามและมากหลากสายพันธ์ของสับปะรสสี ที่เชี่อว่าเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

18.30 น.  เช็คอินเข้าที่พักในอำเภอภูเรือและพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคาน
ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคาน ทัวร์เชียงคาน

วันที่  3  : อุทยานแห่งชาติภูเรือ, ฟูจิเมืองเลย

05.30  น.  ตี่นเช้าเพื่อไปสัมผัสอากาศหนาวและดูวิวสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นโดยมีทะเลหมอกเป็นฉากประกอบยามรุ่งอรุณที่ยอดภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และอำเภอท่าลี่ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภูเขาสูงบนยอดเขาเป็นที่ราบกว้างมีต้นสนจำนวนมาก ขึ้นสลับซับซ้อน มีลักษณะแปลกก็คือ มีส่วนหนึ่งเป็นผาชะโงกยื่นออกมาเหมือนหัวเรือสำเภาขนาดใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติภูเรือเมื่อมองโดยรอบ ในที่สูง จะเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนกันสวยงาม ประกอบด้วยเขาหินประเภทต่าง ทรายและหินแกรนิสสสับกัน สัตว์ป่าที่พบเห็นได้แก่ หมี เก้ง หมาใน ไก่ฟ้าพญาลอ เต่าปูลู อุทยานภูเรืออยู่บนยอดเขาสูงทำให้มี อากาศหนาวเย็นตลอดปีและเป็นอุทยานที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะหนาวเย็นมาก จนกระทั่งน้ำค้างบนยอดหญ้าจะแข็งตัว ภาษาพื้นเมือง เรียกว่า "แม่คะนิ้ง" มีเนื้อที่ประมาณ 75,525 ไร่

07.00 น. กลับที่พักเพื่อทำธุระส่วนตัวและรับประทานอาหาร

08.30 น. เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก 

10.00 น. เดินทางถึงภูป่าเปาะ ขึ้นรถไถท้องถิ่นเพื่อต่อขึ้นไปชม ยอดเขา"ฟูจิเมืองเลย" ด้วยความสูงประมาณ 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเป็นยอดเขาภูป่าเปาะที่สามารถเห็นภูหอซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอภูหลวงตั้งตระหง่านอยู่อย่างสวยงามทางทิศตะวันตก เป็นภูเขาที่มีที่ราบตัดบนยอด มองดูคล้ายฟูจิยาม่าสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของญี่ปุ่น ถ้ามาช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะมีเมฆขาวปกคลุมสวยงาม ที่นี่มีจุดชมวิวหลายจุดด้วยกัน แต่จุดสูงสุดสามารถมองเห็นวิวได้ 360 องศา

11.00 น.  เดินทางต่อไปชมสวนหินผางาม หรือ กุ้ยหลินเมืองเลย เป็นเทือกเขาหินปูนในพื้นที่ประมาณ 9,000 ไร่ ประกอบไปด้วยภูเขาหินปุนขนาดใหญ่สามลูก คือ เขาแผงม้า เขาหินปูน และภูผาแคง และมีภูเขาหินปูนขนาดเล็กอีกไม่ต่ำกว่า 500 ลูก เขาหินปูนเหล่านี้มีลักษณะเป็นผาหินรูปทรงแปลกตา เต็มไปด้วยซอกหลืบและโพรงที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าอัศจรรย์

12.00 น.  ส่งท่านกลับตัวเมืองเลยเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

*** จบทัวร์ ***

หมายเหตุ

เรื่องอาหาร เนื่องจากเส้นทางทัวร์นี้มีร้านอาหารและอาหารพื้นเมืองที่แสนอร่อยตั้งอยู่ระหว่างทางมากมาย เพื่อเปิดกว้างให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ เราจึงไม่ขอรวมค่าอาหารเอาไว้ในบริการทัวร์ แต่ท่านสามารถบอกกับไกด์หรือพนักงานของเราได้ตลอดเวลาว่าอยากจะรับประทานอะไร เราก็จะพาท่านไปได้ตามที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองประเภทส้มตำไก่ย่าง ลาบ ข้าวปุ้น หรืออาหารไทยทั่วไป โดยเราจะพาท่านไปที่ๆสะอาดและอร่อย รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ที่พัก 2 คืน
•  รถรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเลย
•  การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลยตามโปรแกรม
 
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

สิ่งที่ไม่รวม
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ 
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
 
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

•  มื้ออาหาร
**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 

 


E-mail :  *
สอบถามข้อมูล :ทัวร์เลย