สมุย เกาะเต่า นางยวน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่เกาะสมุย article

เมื่อแสงจันทร์แห่งความรัก สาดกระทบกับเกลียวคลื่นแห่งหัวใจ งามระยิบระยับตาเข้าฟาดฝั่งกระทบหาดทรายลูกแล้ว ลูกเล่าจึงบังเกิดความรักของคุณตา คุณยายที่หวานชื่น และมั่นคงอยู่คู่เกาะสวรรค์แห่งนี้ ตราบชั่วนิรันดรกาล

วันที่ 1: ทัวร์รอบเกาะสมุยรถรับจากสนามบินสมุย  / ท่าเรือเกาะสมุย  จากนั้นรถรับคณะเที่ยวชม สถานที่สำคัญต่าง ๆ รอบเกาะสมุย สักการะพระใหญ่ เกาะฟานเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งตั้งอยู่บนแหลม เห็นทิวทัศน์หาดต่าง ๆ ของเกาะสมุยอย่างสวยงาม ได้ทั้งทำบุญและชมทิวทัศน์ในเวลาเดียวกัน  จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวที่สามารถชมความสวยงามของหาดเฉวงและหาดเฉวงน้อย หาดทรายขาวบริสุทธิ์ หลังจากจุดชมวิวพาชมหินตาหินยาย   ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินที่แปลกประหลาดดูคล้ายกับอวัยวะเพศของเพศชายและหญิง จากรูปทรงของหินนี้ จึงทำให้เกิด ตำนานเล่าถึงความ เป็นมาว่า ครั้งหนึ่งมีตายายคู่หนึ่งเรือล่มและจมลงในอ่าว ร่างของทั้งสองได้เกยฝั่งและทำให้เกิดหินรูปร่างประหลาดนี้ ไม่ว่าตำนานจะเป็นเช่นไรก็ตาม "หินตา-หินยาย" นี้คงจะสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบเห็นอย่างแน่นอนจากนั้นนำท่านไป วัดคุณาราม  นมัสการ หลวงพ่อแดงซึ่งแม้จะมรณภาพไปเป็นเวลานานแล้ว แต่สภาพร่างกายไม่เน่าเปื่อยและทดลองลูบฆ้องยักษ์ให้เกิดเสียง ว่ากันว่าเป็นการทดสอบบุญบารมีอีกด้วย

วันที่ 2: ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน  (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม07.30 น. รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือบางรักษ์ (ถึงท่าเรือมีบริการอาหารว่าง)ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งสู่เกาะเต่า สถานที่ดำน้ำอันขึ้นชื่อทั่วโลกเริ่มโปรแกรมดำน้ำดูปะการัง ณ จุดดำน้ำรอบเกาะเต่า ชมความงามของปะการังชนิดต่าง ๆรับประทานอาหารกลางวันบนเกาะเต่าชมความงามของปะการังบริเวณอ่าวบนเกาะนางยวน หรือ เดินขึ้นจุดชมวิวชมความงามของทัศนียภาพของเกาะนางยวน ที่เชื่อมต่อเกาะสามเกาะด้วยสันทรายที่ขาวสะอาด14.45 น. กลับสู่เรือเพื่อเดินทางกลับสู่เกาะสมุยถึงเกาะสมุย รถตู้ปรับอากาศรับท่านส่งกลับโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 : พักผ่อนสบาย ๆ – เดินทางกลับ  (อาหารเช้า)รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย เช็คเอ้าท์ รถรับท่านที่โรงแรม ส่งที่ท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุย

หมายเหตุ
•  มี 2 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน
•  ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆนะคะ

 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ที่พักพร้อมอาหารเช้าของวันที่ 2 และ 3
•  มื้ออาหารตามที่ระบุ
•  รถรับส่งถึงสนามบินและท่าเรือที่สมุย
•  การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะสมุยตามโปรแกรม
•  อุปกรณ์ดำผิวน้ำ
•  เสื้อชูชีพ
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

สิ่งที่ไม่รวม
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินไป-กลับ
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 053-217186 Mobile 086-9101478, 081-7066577
E-mail :destinytravelservice@gmail.com, nungdestinytravel@gmail.com

 


ทัวร์ในประเทศยอดนิยม

ทัวร์เชียงใหม่ในฝัน 3 วัน 2 คืน article
เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน 2 คืน 3 วัน article
เชียงใหม่เชียงรายปลายฟ้า 3วัน 2 คืน article
ภูเก็ตสุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่ภูเก็ต article
ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่กระบี่ article
ทัวร์ เชียงใหม่ ลำปาง 3 วัน 2 คืน article
พะเยา แพร่ น่าน 2 คืน 3 วัน article