bulletEnglish website
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

dot


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


หน้าทอน.1 เกาะสมุย – เกาะเต่า เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่เกาะสมุย article

ภาษา : 


 

 หน้าทอน.1 เกาะสมุย – เกาะเต่า เกาะนางยวน 3 วัน 2 คืน


เริ่มต้นที่เกาะสมุย  เมื่อแสงจันทร์แห่งความรัก สาดกระทบกับเกลียวคลื่นแห่งหัวใจ งามระยิบระยับตา
เข้าฟาดฝั่งกระทบหาดทรายลูกแล้ว ลูกเล่า
จึงบังเกิดความรักของคุณตา คุณยายที่หวานชื่น และมั่นคง
อยู่คู่เกาะสวรรค์แห่งนี้ ตราบชั่วนิรันดรกาล

 

 

วันที่ 1: ทัวร์รอบเกาะสมุย

รถรับจากสนามบินสมุย  / ท่าเรือเกาะสมุย  จากนั้นรถรับคณะเที่ยวชม สถานที่สำคัญต่าง ๆ รอบเกาะสมุย สักการะพระใหญ่ เกาะฟานเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งตั้งอยู่บนแหลม เห็นทิวทัศน์หาดต่าง ๆ ของเกาะสมุยอย่างสวยงาม ได้ทั้งทำบุญและชมทิวทัศน์ในเวลาเดียวกัน  จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวที่สามารถชมความสวยงามของหาดเฉวงและหาดเฉวงน้อย หาดทรายขาวบริสุทธิ์ หลังจากจุดชมวิวพาชมหินตาหินยาย   ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมอย่างมาก ด้วยรูปร่างของหินที่แปลกประหลาดดูคล้ายกับอวัยวะเพศของเพศชายและหญิง จากรูปทรงของหินนี้ จึงทำให้เกิด ตำนานเล่าถึงความ เป็นมาว่า ครั้งหนึ่งมีตายายคู่หนึ่งเรือล่มและจมลงในอ่าว ร่างของทั้งสองได้เกยฝั่งและทำให้เกิดหินรูปร่างประหลาดนี้ ไม่ว่าตำนานจะเป็นเช่นไรก็ตาม "หินตา-หินยาย" นี้คงจะสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบเห็นอย่างแน่นอน

จากนั้นนำท่านไป วัดคุณาราม  นมัสการ หลวงพ่อแดงซึ่งแม้จะมรณภาพไปเป็นเวลานานแล้ว แต่สภาพร่างกายไม่เน่าเปื่อยและทดลองลูบฆ้องยักษ์ให้เกิดเสียง ว่ากันว่าเป็นการทดสอบบุญบารมีอีกด้วย 

 

วันที่ 2: ทัวร์เกาะเต่า เกาะนางยวน  (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือบางรักษ์ (ถึงท่าเรือมีบริการอาหารว่าง)
08.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งสู่
เกาะเต่า สถานที่ดำน้ำอันขึ้นชื่อทั่วโลก
10.00 น. เริ่มโปรแกรมดำน้ำดูปะการัง ณ จุดดำน้ำรอบเกาะเต่า ชมความงามของปะการังชนิดต่าง ๆ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะเต่า
13.00 น. ชมความงามของปะการังบริเวณอ่าวบนเกาะนางยวน หรือ เดินขึ้นจุดชมวิวชมความงามของทัศนียภาพของเกาะนางยวน ที่เชื่อมต่อเกาะสามเกาะด้วยสันทรายที่ขาวสะอาด

14.45 น. กลับสู่เรือเพื่อเดินทางกลับสู่เกาะสมุย

15.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะสมุย

16.30 น.  เดินทางถึงเกาะสมุย รถตู้ปรับอากาศรับท่านส่งกลับโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่ 3 พักผ่อนสบาย ๆ – เดินทางกลับ  (อาหารเช้า)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
……… น.  เตรียมตัวเช็คเอ้าท์  รถรับท่านที่โรงแรม ส่งที่ท่าเรือหรือสนามบินเกาะสมุย

              เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมกับความประทับใจ

หมายเหตุ

•  มี 2 ท่านขึ้นไป เดินทางได้ทุกวัน
•  ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบรวมกลุ่มกับนักท่องเที่ยวท่านอื่นๆนะคะ 

 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ที่พักพร้อมอาหารเช้าของวันที่ 2 และ 3
•  มื้ออาหารตามที่ระบุ
•  รถรับส่งถึงสนามบินและท่าเรือที่สมุย
•  การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในเกาะสมุยตามโปรแกรม
•  อุปกรณ์ดำผิวน้ำ
•  เสื้อชูชีพ
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 
สิ่งที่ไม่รวม
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินไป-กลับ
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่ม ทิป ค่าซักรีด ฯลฯ
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
Information : ท่านสามารถเดินทางมาเกาะสมุยได้โดย

 เกาะสมุย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากท่าเรือเฟอร์รี่อำเภมดอนสัก คลิกประมาณ 35 กิโลเมตร หากนับระยะทางรวมทั้งหมด เกาะสมุยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 739 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถยนต์จะต้องเดินทางผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วข้ามเรือเฟอร์รี่ที่อำเภอดอนสัก ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ประมาณ 59 กิโลเมตร หรือถ้าจะให้สะดวกสบายกว่านั้น ปัจจุบันมีสายการบินให้บริการบินตรงสู่เกาะสมุยแล้ว หรือหากอยากนั่งรถไฟกินลมไปเรื่อยๆ ก็ยังทำได้ การมาเที่ยวสมุยในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องยาก

รถยนตร์

     จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๕ (ธนบุรี-ปากท่อ)ถึสามแยกปากท่อ-ราชบุรี-เพชรบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 ถึงสี่แยกปฐมพรจังหวัดชุมพร ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 41 จนถึงแยกหนองขรี แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 401 ตรงไปผ่านอำเภอกาญจนดิษฐ์ พอข้ามสะพานคลองบ้านใน ให้ชิดซ้าย  เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4242 ราว30 กิโลเมตรถึงสามแยกตลาดดอนสักเลี้ยวขวาเข้าท่าเรือเฟอร์รี่ของบริษัทราชาเฟอร์รี่ จำกัด สามารถนำ รถข้ามลงเรือไปได้ รวมระยะทางประมาณ 644 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางด้วยเรือประมาณ 1.30 ชั่วโมง

 
รถโดยสาร    

จากสถานีขนส่งสายใต้มีบริการรถโดยสารปรับอากาศจากกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ฯ ทุกวัน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง จากนั้นต้องนั่งรถโดยสารประจำทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ที่อำเภอดอนสัก หรือจะเหมาแท็กซี่ไปส่งก็ได้ นอกจากนี้ยังมีบริการรถโดยสารระหว่างกรุงเทพฯ-เกาะสมุย อีกด้วย ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
บริษัท ขนส่ง จำกัด    โทรศัพท์ 0 2435 5605,0 2434 7192
บริษัท โสภณทัวร์      โทรศัพท์ 0 2435 5023,0 2435 7477
บริษัท กรุงสยามทัวร์  โทรศัพท์0 2435 5024,0 2282 2118,0 2884 9383
บริษัท ทรัพย์ไพศาลทัวร์ โทรศัพท์ 0 2884 9584,0 2435 5017,0 2448 5765-7

 
เครื่องบิน

     หากนักท่องเที่ยวมีเวลาไม่มากนักแต่อยากเที่ยวสมุยให้สนุกโดยไม่อยากเสีย เวลาในการเดินทาง ก็มีสายการบินบริการในเส้นทางกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพฯ-เกาะสมุยด้วย สายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินสู่สุราษฎร์ฯ และเกาะสมุยเช่น บริษัท การบินไทย ให้บริการเส้นทางบินกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ฯ โทรศัพท์ 1566,0 26282000 สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส ให้บริการเส้นทางบินกรุงเทพฯ-เกาะสมุยและจากเกาะสมุยยังมีเส้นทางบินไปยัง จังหวัดกระบี่และภูเก็ตด้วยโทรศัพท์ 0 2265 5555

 
รถไฟ

จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีบริการเดินรถทุกวัน ระยะทางประมาณ 650 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะสมุย ต้องไปลงที่สถานีรถไฟพุนพิน หรือต่อรถโดยสารประจำทางหรือแท็กซี่ไปท่าเรือเฟอร์รี่ที่อำเภอดอนสักระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร แล้วซื้อตั๋วเรือข้ามไปเกาะสมุย ติดต่อขอทราบตารางเดินรถได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 1690,0 2223 0341,0 2220 4567,0 2220 4334

สุราษฎร์- กรุงเทพ

รถไฟ ออก ถึง ชั้น
XP SP (83) 17:05 05:00* 1st & 2nd
EXP SP (85) 19:15 07:09* 1st & 2nd

 กรุงเทพ - สุราษฎร์

รถไฟ ออก ถึง ชั้น
P SP (84) 20:57 09:05* 1st & 2nd
EXP SP (38) 22:38 10:35* 1st & 2nd
EXP SP (36) 23:08 11:00* 1st & 2nd


เรือโดยสารข้ามเกาะ

ซีทรานส์ เฟอร์รี่ (ลงเรือที่ท่าเรือดอนสัก สามารถนำรถยนต์ข้ามได้)
โทรศัพท์ 0 7742 6000-2,0 7723 8129,0 7725 1555

ราชาเฟอร์รี่ (ลงเรือที่ท่าเรือดอนสัก สามารถนำรถยนต์ข้ามได้)
โทรศัพท์ 0 7747 1151-3,0 7741 5230-3

ส่งเสริมรุ่งเรือง (ลงเรือที่ท่าเรือท่าทอง เป็นเรือโดยสารไม่สามารถนำรถยนต์ข้ามได้)
โทรศัพท์ 0 7720 5418,0 7728 9894
       
เรือนอน ติดต่อได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านดอน เรือออกเวลา 23.00 น. ถึงเกาะสมุย เวลา 05.00 น. อัตราค่าโดยสาร 50 และ 80 บาท  

นอกจากนี้แล้ว สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเกาะพะงัน เกาะเต่า ยังสามารถเดินทางมาเที่ยวเกาะสมุยได้ มีบริการเรือโดยสารระหว่างเกาะสมุย-พะงัน-เกาะเต่า

ซีทรานเฟอร์รี่ ให้บริการเส้นทางเดินเรือดอนสัก-เกาะสมุย-เกาะพะงัน และเกาะพะงัน-เกาะสมุย-ดอนสัก
โทรศัพท์ 0 7742 6000-2,0 7723 8129,0 7725 1555

ราชาเฟอร์รี่ ให้บริการเส้นทางเดินเรือ ดอนสัก-เกาะสมุย,เกาะสมุย-ดอนสัก และดอนสัก-เกาะพะงัน,เกาะพะงัน-ดอนสัก
โทรศัพท์ 0 7747 1151-3,0 7741 5230-3

ส่งเสริมรุ่งเรือง ให้บรการเส้นทางเดินเรือ เกาะสมุย-เกาะพะงัน,เกาะพะงัน-เกาะสมุย และเกาะสมุย-เกาะเต่า,เกาะเต่า-เกาะสมุยโทรศัพท์ 0 7720 5418,0 7728 9894

เรือเร็วลมพระยา ให้บริการเส้นทางเดินเรือเกาะสมุย-เกาะเต่า-เกาะพะงัน-ชุมพร รวมถึงการเดินทางจากกรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0 7724 7146,0 7724 7401,0 7745 6176,0 7755 8212-4,0 7742 7765-6

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
เบอร์ติดต่อ :
E-mail :  *
วันเดินทาง :
ผู้ใหญ่ / ท่าน :
เด็ก / ท่าน :
เด็กอายุ :
สอบถามข้อมูล :  *เที่ยวทะเลไต้

เที่ยวหัวหิน 3 วัน 2 คืนพระตำหนักมฤคทายวันล้ำค่า เดินย้อนเวลาที่เพลินวาน article
ภูเก็ตสุดคุ้ม 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่ภูเก็ต article
ถลาง.2 ภูเก็ตสุดคุ้ม 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นที่ภูเก็ต article
ทัพพระยา.1 เพลินใจพัทยา เริงร่ากับทะเล สายลม แสงแดด article
ปกาไสย.1 ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่กระบี่ article
หน้าทอน.2 หมู่เกาะอ่างทอง 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นที่เกาะสมุย article
หน้าทอน.3 เกาะสมุย – หมู่เกาะอ่างทอง - เกาะเต่า เกาะนางยวน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นที่สมุย article