ทัวร์เชียงราย วัดร่องขุ่น บ้านดำนางแล article

ทัวร์เชียงราย ชมความงามอลังการวัดร่องขุ่นวัดที่สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่น ที่รังสรรค์งานพุทธศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เที่ยวบ้านดำ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ที่สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ บ้านดำ จะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ” ใหว้พระขอพรที่วัดพระแก้ว เชียงรายเดิมชื่อวัดป่าเยี้ยะ(ป่าไผ่)ที่ที่พบพระแก้วมรกต (ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง) อีกโปรแกรม ทัวร์เชียงราย ดีที่เดสทินี่ชวนเที่ยว

ทัวร์เชียงราย

8.00 น.ทัวร์เชียงราย รับท่านที่โรงแรมที่พักหรือจุดนัดหมายในตัวเมืองเชียงใหม่
ออกเดินทางสู่จ. เชียงรายเหนือสุดแดนสยามระหว่างทางแวะพักยืดเส้นยืดสายถ่ายรูปที่น้ำพุร้อนแม่ขะจาน ออกเดินทางต่อเที่ยวบ้านร่องขุ่นในอดีตเป็นเพียงแค่ทางผ่านเข้าตัวเมืองเชียงรายแต่ปัจจุบันมาเชียงรายต้องมาเที่ยวที่นี่วัดร่องขุ่น หรือ วัดขาว (White Temple)ชมความงามที่วิจิตรอลังการราวสวรรค์ที่สร้างรังสรรค์ด้วยแรงศัทธราในพุทธศาสนาสร้างโดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชื่อดังของไทยนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีส่วนแสดงงานศิลปะแบบพุทธศิลปอันงดงามล้ำค่าของ อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จัดแสดงให้ชม

รับประทานอาหารเที่ยงในตัวเมืองเชียงราย

อิ่มท้องออกเที่ยวต่อชมวัดในตัวเมืองเชียงราย เข้าวัดพระแก้วกราบพระสักการะขอพร วัดพระแก้ว เชียงรายตามตำนานเป็นวัดค้นที่พบ พระแก้วมรกต เป็นครั้งแรกณ.พระเจดีย์หลังพระอุโบสถ(ปัจจุบันพระแก้วมรกตประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง) เที่ยวชมพิพิธภัณฑโฮงหลวงแสงแก้วตั้งอยู่ภายในวัดพระแก้วเชียงราย ภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาออก

เดินทางต่อสู่บ้านนางแลเยี่ยมชมบ้านดำ นางแล ที่สร้างโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินเเห่งชาติชือดังอีกท่านของเชียงรายชมงานสถาปัตยกรรมและศิลปะงดงามล้ำค่า บ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้าน ศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอ.ถวัล ดัชนีได้เวลาสมควรออกเดินทางกลับเชียงใหม่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

ส่งท่านสู่โรงแรมที่พักจบทัวร์เชียงราย วัดร่องขุ่น บ้านดำนางแล ด้วยความประทับใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส
Tel. 053-217186-7
Mob. 086-9101478, 081-7066577

E-mail :destinytravelservice@gmail.com

 

ทัวร์เชียงราย
เที่ยวเชียงใหม่ 1 วัน

ปางช้างแม่แตง article
เที่ยวดอยอินทนนท์ 1 วัน article
ทัวร์เชียงราย 1 วัน article
ทัวร์เชียงราย หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว article
ZipLine chiang mai article