ทัวร์เชียงราย หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว article

 

 

ทัวร์เชียงราย บ้านกระเหรี่ยงคอยาว
 

7.00 น.รับท่านที่โรงแรมหรือตามจุดนัดหมายในตัวเมืองเชียงใหม่ออกเดินทางสู่ จ.เชียงรายระหว่างทางแวะพักอิริยาบถยืดเส้นยืดสายถ่ายรูปเที่ยวชมน้ำพุร้อนแม่ขะจานออกเดินทางต่อสู่ วัดร่องขุ่นเชียงราย วัดที่สวยงามอลังการณ์ที่สร้างจากแรงศรัทธาในพุทธศาสนาของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชือดังของเมืองเชียงราย เดินเที่ยวชมภายในแกลอรี่ชมผลงานศิลปะอันงดงามล้ำค่าของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ออกเดินทางต่อเที่ยวหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวและชาวเขา 5 ชนเผ่า อาทิ ปะล่อง อาข่า มูเซอ เย้า เดินทางต่อเที่ยวแม่สาย ระหว่างทางแวะพักรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ที่ อ.แม่สาย อิ่มหนำสำราญเดินเที่ยวสบาย ช๊อป ชมตลาดการค้าชายแดนแม่สาย ไทยพม่า(ไม่ได้ข้ามไปฝั่งพม่า)ได้เวลาสมควรเดินเที่ยวต่อสู่ สามเหลี่ยมทองคำชายแดนสามประเทศ ไทย ลาว พม่า โดยมีแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกกันระหว่างชายแดน ที่สามแหลี่ยมทองคำนี้ท่านสามารถนั่งเรือล่องลำน้ำโขงเที่ยวตลาดฝั่งประเทศลาวได้ (ไม่รวมในราคาทัวร์) แวะกราบพระขอพรวัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสนได้เวลาสมควรออก เดินทางกลับสู่ จ.เชียงใหม่ส่งท่านกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 053-217186-7 Mob. 086-9101478, 081-7066577
E-mail :destinytravelservice@gmail.com, nungdestinytravel@gmail.com

 

จองทัวร์ทัวร์เชียงใหม่เชียงราย หมู่บ้าน กะเหรี่ยง คอ ยาว

กะเหรี่ยง คอ ยาว เชียงราย ทัวร์เชียงราย,  เชียงราย, วัด ร่อง ขุ่น เชียงราย, หมู่บ้าน กะเหรี่ยง คอ ยาว, กะเหรี่ยง คอ ยาว, เที่ยวแม่สาย

 

 
เที่ยวเชียงใหม่ 1 วัน

ปางช้างแม่แตง article
เที่ยวดอยอินทนนท์ 1 วัน article
ทัวร์เชียงราย 1 วัน article
ทัวร์เชียงราย วัดร่องขุ่น บ้านดำนางแล article
ZipLine chiang mai article