ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม 3 วัน 2 คืน

ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม 3 วัน 2 คืน

  มะเมียะเป๋นสาวแม่ก๊า คนพม่าเมืองมะละแหม่ง  งามล้ำเหมือนเดือนส่องแสง คนมาแย่งหลงฮักสาว  มะเมียะบ่ยอมฮักไผ มอบใจ๋หื้อหนุ่มเจื๊อเจ้าเป๋นลูกอุปราชท้าวเจียงใหม่   แต่เมื่อเจ้าชายจบการศึกษา จำต้องลาจากมะเมียะไป  เหมือนโดนมีดสับ ดาบฟันหัวใจ๋ ปลอมเป๋นป้อจายหนีตามมา  เจ้าชายเป๋นราชบุตร แต่สุดตี้ฮักเป๋นพม่า ผิดประเพณีสืบมา ต้องร้างราแยกทาง

ชมมหาเจดีย์ไจ๊ก์ตาลาน  พระพุทธไสยาศน์ใหญ่ที่สุดในโลก • ถนนที่สวยด้วยต้นตาล 2 ข้างทาง • โบสถ์คริสต์เซนต์แพททริก
วัดเส่งดองพระตำหนักมเหษีของกษัตริย์มินดง • ตลาดไดวอขวิ่น • ลุมพินีการ์เดน
พระเจดีย์กิ่วไจก์กาลัต • ถ้ำกอกูน • ตลาดศูนย์ชอปปิ้งเมืองมะละแหม่ง • นั่งรถสามล้อซีกาชมรอบตัวเมือง

วันที่ 1: เมืองมะละแหม่ง (อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

ช่วงเช้า  เจ้าหน้าที่เดสทินีรับที่ด่านแม่สอด ช่วยทำการผ่านพอธีการออกประเทศไทยและเข้าประเทศพม่า เดินทางสู่มะละแหม่ง

พาท่านไปกราบนมัสการพระพุทธไสยาศน์ใหญ่ที่สุดในโลก(World's largest reclining Buddha) วัดป่าวินเส่งตอว์ยะ (Win Sein Taw Ya)
สุดทึ่งกับความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวมอญที่สามารถสร้างพระนอนยิ่งใหญ่อลังการ โดยวัดนั้นอยู่ ห่างจากเมืองเมาะละแหม่งไปทางทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร พระนอนมีความยาวประมาณ 170 เมตร ความสูงราวตึก 5 ชั้น หรือสูงประมาณ 110 ฟุต ภายใน แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยรูปปูนปั้นที่แสดงถึงพุทธประวัติคำสอนต่าง ๆ ของพุทธศาสนา เช่นเรื่อง นรก สวรรค์และผลแห่งกรรม และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก
11.00 น. นั่งรถสบายๆผ่านถนนต้นตาล มอเตอร์เวย์มะละแหม่ง
ที่สวยงามไปด้วยต้นตาลสวยตลอด 2 ข้างทาง จอดรถให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยน้า..
12.00 น. รัปประทานอาหารกลางวันที่ร้าน ONLY THAI FOOD
ในบรรยากาศอาหารไทยในดินแดนพม่า  
13.00 น. ชมโบสถ์เซนท์แพททริค
สถานที่ที่ยังรักษาความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลของอาคารสถานที่ต่างๆ ที่อดีต เคยเป็นสถานศึกษาของเจ้าน้อยศุขเกษมเป็นเวลาถึง 5 ปี ( พ.ศ 2441-2445 )
14.00 น. ขึนลิฟท์เพื่อไปชมและกราบบูชาพระเจดีย์ไจก์ตาลาน
สถานที่ ที่มะเมียะกับเจ้าน้อยศุขเกษมมาสาบานรักกันตราบจนชั่วฟ้าดินสลาย จนเมื่อความรักมีอุปสรรค มะเมียะต้องมาขอถอนคำสาบานเพื่อไม่ให้เจ้าน้อยศุขเกษมต้องเสียหายเพราะคำสาบาน และเธอก็ขอครองเพศบรรพชิต ที่วัดนี้จนสิ้นอายุขัยเมื่ออายุประมาณเจ็ดสิบกว่าปี (ล่วงลับไปเมื่อ ประมาณปีพ.ศ 2505) ที่วัดแห่งนี้ ยังเป็นจุดชมวิว 360 องศา เห็นความสวยงามของรอบๆตัวเมืองมะละแหม่งทีมิแม่น้ำต่างๆถึง 5 สายไหลมารวมกันเพื่อออกทะเลอันดามันต่อไป
16.00 น. เยี่ยมชมวัดยาดานาร์ บอน มิน ที่สร้างโดยพระราชินีเซงดง พระมเหสีของพระเจ้ามินดง พระองค์ทรงสร้างอาคารและตกแต่งวัดให้เหมือนพระตำหนักที่พระองค์เคยประทับอยู่ที่พระราชวังมัณฑะเลย์ พระตำหนักนี้สวยงามมากด้วยลายแกะไม้สลักประดับด้วยแก้วหลากสี ท่านที่สนใจดูดวงแบบพม่าสามารถไต่ถามกับเจ้าอาวาสวัดนี้ได้
17.00 น. เช็คอินโรงแรม Strand Hotel หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นทีภัตตาคาร YOK KOK ชิมอาหารไทยอร่อยๆ และชมธรรมชาติริมแม่น้ำสาลวินแบบสบายๆในยามเย็น
20.00 น. กลับโรงแรมและพักผ่อน

วันที่ 2: เมืองพะอัน (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้น แปลงกายเป็นเจ้าน้อยชมตลาดไดวอขวิ่น ตลาดที่มะเมียะสาวน้อยแม่ค้าบุหรี่เซเล็กกับเจ้าน้อยศุขเกษมบุตรชายของเจ้าอุปราชนครเชียงใหม่พบกันครั้งแรก (พ.ศ 2445) จากโครงสร้างของตัวอาคารตลาด และจากคำบอกเล่าของชาวบ้านว่าตัวอาคารและสิ่งแวดล้อมของตลาดแห่งนี้ยังคงเดิมแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลย สังเกตุได้จากสินค้าที่ขายหรือการใช้ช้่งวัดแบบโบราณก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ ตลาดไดวอขวิ่น เป็นตลาดชาวบ้านและโบราณ แตกด่างจากตลาดใหม่ที่โอ่อ่ากว้างขวางและทันสมัย ทีสำคัญคือได้รับการยืนยันจากหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เขียนโดย อาจารย์ธเนศวร์ เจริญเมือง ว่าเป็นตลาดที่เกิดเนี้อเรื่องของมะเมียะอย่างแน่นอน
10.00 น. นั่งรถชมชนบทของรอยเชื่อมต่่อระหว่าง 2 วัฒนธรรมของรัฐมอญกับรัฐกะเหรียง เมืองพะอัน
เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยงซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมะละแหม่งไปอีกประมาณ 60 กว่่ากิโลเมตร แวะชมพุทธภาวนาสถานสวนลุมพินี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในซเวกาบินรีสอร์ท
13.00 น. ไปนมัสการเจดีย์ Kyaukhalatt (ไจก์กาลัต)
เจดีย์หินสองชั้นอยู่ริมทะเลสาบ เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่มีลักษณะเป็นภูเขาหินตั้งอยู่ลูกเดียว มีทั้งความแปลกและความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
14.00 น. เยือน ถ้ำKawGoon หรือ ถ้ำพระไสยาสน์เก๊าะกูล (Kawgoon Cave)
เป็นถ้ำทางธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ ท่านจะอัศจรรย์ใจที่ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปโบราณที่ถูกแกะสลักด้วยศิลปะแบบต้นฉบับมอญฝังตามผนังถ้ำมากมาย คาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 7 โดยสมเด็จพระราชินีแห่งเมาะตะมะ Mottama (Martaban) เชื่อกันว่าพระนางได้ซ่อนทองคำและเพชรนิลจินดามากมายไว้ด้านหลังพระพุทธรูปแกะสลักเหล่านี้ และด้วยความเชื่อเช่นนี้ ทำให้ภาพแกะสลักอันทรงคุณค่า ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากเพราะมีคนพยายามจะแกะดูของมีค่าที่ซ่อนไว้ แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งของมีค่าเหล่านั้น เทียบไม่ได้เลยกับโบราณสถานอันทรงคุณค่าระดับโลกแห่งนี้
16.00 น. กลับเมืองมะละแหม่ง ผ่านสะพานเหล็ก
ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก คู่ขนานระหว่างทางรถยนตร์และทางรถไฟข้ามแม่น้ำสาละวิน ก่อนให้เวลาท่านชอปปิ้งอย่างเต็มที่ ทีตลาดใหม่ทันสมัยใจกลางเมืองมะละแหม่ง
 18.00 น. กลับที่พัก
19.00 น. นั่งรถสามล้อซีกาเที่ยวรอบๆตัวเมืองแล้วพาท่านไปรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมซินเดอเรลล่า

วันที่ 3: (อาหารเช้า)
ช่วงเช้า หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ส่งท่านเดินทางกลับเมืองแม่สอดเพื่อกลับสู่ประเทศไทยต่อไป
   
ราคา / ท่าน: 2-3 ท่าน
4 ท่านขึ้นไป
เด็กอายุ 4 - 9 ปี ทารก - 4 ขวบ พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
พักโรงแรม 3 ดาว 15,000 บาท
13,000 บาท 85 % 75 % 3,000 บาท


เพื่อ ให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ เดสทินีจึงได้คัดสรรโรงแรมที่ได้รับ vote top 100 จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ผ่าน tripadvisor เว็บรีวิวโรงแรมยอดนิยมระดับโลกเท่านั้นค่ะ

คลิกที่นี่เพื่อเช็คอันดับและชมรีวิวโรงแรมโดยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

 

 
City โรงแรม 3 ดาว
มะละแหม่ง Strand Hotel หรือ Attran Hotel หรือ Cinderella hotel
 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ค่ายานพาหนะนำเที่ยวพม่าพร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทยหรืออังกฤษ
•  โรงแรม 2 คืนพร้อมอาหารเช้า
•  มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
•  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงรถสามล้อซีก้า
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท
สิ่งที่ไม่รวม
•  วีซ่าพม่า แบบธรรมดา 1,800 บาท แบบด่วน 2,500 บาท
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
หมายเหตุ
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, การเมือง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด                
•  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าบริการเป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  
•  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศพม่า / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย
สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย
เอกสารประกอบการเดินทาง
•  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
•  หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
•  รูป ถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปรินท์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน)
•  กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันนะคะ

สถานฑูตพม่าอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้

1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่นไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่นหรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์หรือรูปที่ปรินท์จากคอมพิวเตอร์
การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 10,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงิน
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน(พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินค่ะ)

การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงค่ะ

โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้นะคะ

• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง

1.ภาษาสื่อสารกันรู้เรื่องขึ้นเยอะแล้วค่ะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพม่าดีมากค่ะ
2.การแต่งกาย ควรแต่งให้เหมาะสมตอนเข้าวัด ใส่เสื้อแขนยาว กางเกง กระโปรงขายาวตามปกตินะคะ
3.โรงแรมมะละแหม่ง สะดวกสบายพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ไม่ต้องกังวลนะคะ
4.อาหารการกิน เป็นอาหารไทย และอาหารทะเลด้วยค่ะ รสชาติดี ลองชิมอาหารพม่าก็ไม่เลวนะคะ จะเป็นพวกแกงฮังเล ไก่ หมู เนื้อ กุ้ง ฯลฯค่ะ
5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และแลกเป็นเงินจ๊าดที่ไกด์นะคะ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือตลาด ที่มะละแหม่งใช้แต่เงินจ๊าด
6.อัตราการแลกเงิน : 1 บาท ได้ 30 จ๊าด ซึ่งท่านสามารถไปแลกกับไกด์พม่าในวันเดินทางได้เลย และถ้าใช้จ่ายไม่หมด ก็สามารถแลกคืนในอัตราเดิมค่ะ
7.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวค่ะ
8. ถ้าศึกษาเรื่องมะเมียะ และประวัติศาสตร์ของพม่าก่อนตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในช่วงกษัตริย์สีป้อมาก่อน จะได้อรรถรสในการท่องเที่ยวทริปนี้มากขึ้นเยอะเลยค่ะ
Information
- ข้อมูลการทำพาสปอร์ต http://www.consular.go.th/main/th/services/1274

- ข้อมุลการทำวีซ่าเข้าพม่า     
                                                  
การขอวีซ่าพม่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวที่ต้องการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่าสามารถขอวีซ่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1:
เข้าสู่เว็บไซต์
http://www.myanmarevisa.gov.mm จากนั้นกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2:
ยืนยันและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

ขั้นตอนที่ 3:
รับเอกสารรับรอง (ภายใน 5 วันทำการ)

ขั้นตอนที่ 4:
รับวีซ่าเมื่อเดินทางถึงประเทศพม่า

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.myanmarevisa.gov.mm

ความคิดเห็นของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม