เมืองทานาคา.6* ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม 3 วัน 2 คืน (เข้า-ออกด่านแม่สอด)

เมืองทานาคา.6* ตามรอยชีวิตรักรันทดมะละแหม่ง มะเมียะศุขเกษม 3 วัน 2 คืน

  มะเมียะเป๋นสาวแม่ก๊า คนพม่าเมืองมะละแหม่ง  งามล้ำเหมือนเดือนส่องแสง คนมาแย่งหลงฮักสาว 

มะเมียะบ่ยอมฮักไผ มอบใจ๋หื้อหนุ่มเจื๊อเจ้าเป๋นลูกอุปราชท้าวเจียงใหม่ แต่เมื่อเจ้าชายจบการศึกษา จำต้องลาจากมะเมียะไป 
เหมือนโดนมีดสับ ดาบฟันหัวใจ๋ ปลอมเป๋นป้อจายหนีตามมา  เจ้าชายเป๋นราชบุตร แต่สุดตี้ฮักเป๋นพม่า
ผิดประเพณีสืบมา ต้องร้างราแยกทาง

 

เรื่องจริงหรืออิงนิยายเป็นเรื่องที่นักประวัติศาสตร์ทั้งหลายต้องไปศึกษาค้นคว้าหาหลักฐานกันต่อไป
แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้รับรู้และยอมรับกันก็คือเนื้อเรื่อง "มะเมียะ"นี้ช่างแสนโรแมนติค
เศร้าสร้อยและลึกซึ้งกินใจยิ่งนัก จนทำให้เราเกิดความรู้สึกอยากไปตามรอย
"โรมิโอจูเลียตแห่งล้านนา"

เดสทินีขออาสาพาท่านไปพบกับดินแดนแห่งรักอมตะนี้ที่เมืองมะละแหม่งพร้อมกับ
เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพิ่งเปิดตัวใหม่ ยังบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่หนาแน่นอึดอัดด้วยนักท่องเที่ยว
มากจนเกินไปเหมือนที่อื่นๆของพม่า....

 

ชมมหาเจดีย์ไจ๊ก์ตาลาน  พระพุทธไสยาศน์ใหญ่ที่สุดในโลก • ถนนที่สวยด้วยต้นตาล 2 ข้างทาง
 โบสถ์คริสต์เซนต์แพททริก • วัดเส่งดองพระตำหนักมเหษีของกษัตริย์มินดง • ตลาดไดวอขวิ่น • ลุมพินีการ์เดน 
พระเจดีย์กิ่วไจก์กาลัต • ถ้ำกอกูน • ตลาดศูนย์ชอปปิ้งเมืองมะละแหม่ง 

วันที่ 1: เมืองพะอัน (อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

08.00 น.  เจ้าหน้าที่เดสทินีรับที่ด่านแม่สอด ช่วยทำการผ่านพิธีการออกประเทศไทยและเข้าประเทศพม่า เดินทางสู่มะละแหม่ง

12.00 รับประทานอาหารกลางวันที่ Grand hill hotel เมืองพะอัน เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยงซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมะละแหม่งไปอีกประมาณ 60 กว่ากิโลเมตร 
14.00 น. เยือน
 ถ้ำKawGoon หรือ ถ้ำพระไสยาสน์เก๊าะกูล (Kawgoon Cave) เป็นถ้ำทางธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่
ท่านจะอัศจรรย์ใจที่ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปโบราณที่ถูกแกะสลักด้วยศิลปะแบบต้นฉบับมอญฝังตามผนังถ้ำมากมาย
คาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่
7 โดยสมเด็จพระราชินีแห่งเมาะตะมะ Mottama (Martaban) เชื่อกันว่าพระนางได้ซ่อนทองคำและเพชรนิล
จินดามากมายไว้ด้านหลังพระพุทธรูปแกะสลักเหล่านี้ และด้วยความเชื่อเช่นนี้ ทำให้ภาพแกะสลักอันทรงคุณค่า ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก 
เพราะมีคนพยายามจะแกะดูของมีค่าที่ซ่อนไว้ แต่หารู้ไม่ว่าสิ่งของมีค่าเหล่านั้น เทียบไม่ได้เลยกับโบราณสถานอันทรงคุณค่าระดับโลกแห่งนี้

15.00 น. พาท่านไปนมัสการเจดีย์ไจก์กาลัต (Kyautkalatt)  เจดีย์หินสองชั้นอยู่ริมทะเลสาบ เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่มีลักษณะเป็นภูเขาหิน
ตั้งอยู่ลูกเดียว มีทั้งความแปลกและความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง และนั่งรถชมชนบทของรอยเชื่อมต่่อระหว่าง
2 วัฒนธรรมของรัฐมอญกับรัฐกะเหรียง

แวะชมพุทธภาวนาสถาน 
สวนลุมพินี (Lumbini Garden) 

17.30 กลับเมืองมะละแหม่ง ผ่านสะพานเหล็ก (Thalwin bridge) ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่ยาวที่สุดในพม่า คู่ขนานระหว่างทางรถยนต์
และทางรถไฟข้ามแม่น้ำสาละวิน

 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้าน YKKO Restaurant และเข้าเช็คอินที่โรงแรมในเมืองเมาะละแหม่ง 

 

วันที่ 2: เมืองมะละแหม่ง (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมจากนั้นแวะถ่ายรูปวิวสะพานข้ามแม่น้ำคู่ขนานรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดในพม่า
สะพานเหล็ก
(Thalwin bridge)  เป็นที่ระลึก

จากนั้นแปลงกายเป็นเจ้าน้อยชม ตลาดไดวอขวิ่น (Dai Wun Kwin market) ตลาดที่มะเมียะสาวน้อยแม่ค้าบุหรี่เซเล็กกับเจ้าน้อยศุขเกษม
บุตรชายของเจ้าอุปราชนครเชียงใหม่พบกันครั้งแรก (พ.ศ
2445) จากโครงสร้างของตัวอาคารตลาด และจากคำบอกเล่าของชาวบ้านว่า
ตัวอาคารและสิ่งแวดล้อมของตลาดแห่งนี้ยังคงเดิมแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลย สังเกตได้จากสินค้าที่ขายหรือการใช้ชั่งวัดแบบโบราณก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ ตลาดไดวอขวิ่น เป็นตลาดชาวบ้านและโบราณ แตกต่างจากตลาดใหม่ที่โอ่อ่ากว้างขวางและทันสมัย ที่สำคัญคือได้รับการยืนยันจากหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เขียนโดย อาจารย์ธเนศวร์ เจริญเมือง ว่าเป็นตลาดที่เกิดเนื้อเรื่องของมะเมียะอย่างแน่นอน

10.00 นั่งรถสบายๆผ่านถนนต้นตาล มอเตอร์เวย์มะละแหม่ง (Kyaik Myaw)  ที่สวยงามไปด้วยต้นตาลสวยตลอด 2 ข้างทาง
จอดรถให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยน้า..

11.00 พาท่านไปกราบนมัสการพระพุทธไสยาศน์ใหญ่ที่สุดในโลก(World's largest reclining Buddha) 
วัดป่าวินเส่งตอว์ยะ (Win Sein Taw Ya) สุดทึ่งกับความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวมอญที่สามารถสร้างพระนอนยิ่งใหญ่อลังการ โดยวัดนั้นอยู่ ห่างจากเมืองเมาะละแหม่ง
ไปทางทิศใต้ประมาณ
20 กิโลเมตร พระนอนมีความยาวประมาณ 170 เมตร ความสูงราวตึก 5 ชั้น หรือสูงประมาณ 110 ฟุต ภายใน แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ
ที่ประกอบด้วยรูปปูนปั้นที่แสดงถึงพุทธประวัติคำสอนต่าง ๆ ของพุทธศาสนา เช่นเรื่อง นรก สวรรค์และผลแห่งกรรม 
และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้าน ONLY THAI FOOD  ในบรรยากาศอาหารไทยในดินแดนพม่า  

14.00 น. เดินทางเข้าเมืองเมาะลำไย เยี่ยมชมโบสถ์เซนท์แพททริค (St. Patrick's church) สถานที่ที่ยังรักษาความสวยงาม
ของสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลของอาคารสถานที่ต่างๆ ที่อดีต เคยเป็นสถานศึกษาของเจ้าน้อยศุขเกษมเป็นเวลาถึง
5 ปี ( พ.ศ 2441-2445 )

15.00 ชม วัดยาดานาร์ บอน มิน (Yadanarbon Myint Monastery) หรือวัดเส่งดง ที่สร้างโดยพระราชินีเซงดง พระมเหสีของพระเจ้ามินดง
พระองค์ทรงสร้างอาคารและตกแต่งวัดให้เหมือนพระตำหนักที่พระองค์เคยประทับอยู่ที่พระราชวังมัณฑะเลย์ พระตำหนักนี้สวยงามมาก
ด้วยลายแกะไม้สลักประดับด้วยแก้วหลากสี ท่านที่สนใจดูดวงแบบพม่าสามารถไต่ถามกับเจ้าอาวาสวัดนี้ได้

16.00 น. ช็อปปิ้งอย่างเต็มที่ ที่ตลาดใหม่ทันสมัยใจกลางเมืองมะละแหม่ง
ตลาดเซจี (Zeigyi market)  ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเมาะละแหม่ง ที่รวบรวมสินค้ามากมายให้นักช็อปได้เหลือซื้อเลือกหากัน

17.30 น. ขึ้นลิฟท์เพื่อไปชมความสวยงามของพระอาทิตย์ยามอัสดงและนมัสการ พระเจดีย์ไจก์ตาลาน (Kyaik Tan Lan) 
สถานที่ ที่มะเมียะกับเจ้าน้อยศุขเกษมมาสาบานรักกันตราบจนชั่วฟ้าดินสลาย จนเมื่อความรักมีอุปสรรค มะเมียะต้องมาขอถอนคำสาบานเพื่อไม่ให้
เจ้าน้อยศุขเกษมต้องเสียหายเพราะคำสาบาน และเธอก็ขอครองเพศบรรพชิต ที่วัดนี้จนสิ้นอายุขัยเมื่ออายุประมาณเจ็ดสิบกว่าปี (ล่วงลับไปเมื่อ ประมาณปี พ.ศ
2505) ที่วัดแห่งนี้ ยังเป็นจุดชมวิว 360 องศา เห็นความสวยงามของรอบๆตัวเมืองมะละแหม่งที่มีแม่น้ำต่างๆ ถึง 5 สายไหลมารวมกัน เพื่อออกทะเลอันดามันต่อไป

18.30 รับประทานอาหารค่ำ พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศริมแม่น้ำสาละวิน ชมวิวสะพานแห่งเมืองมะละแหม่งยามค่ำคืน
ที่
ภัตตคาร ณ โรงแรม Attran Hotel และกลับที่พัก

 


วันที่ 3: เมียวดี (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก และเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

8.00 น. รับท่าน ณ โรงแรมที่พัก เดินทางไปชมหมู่บ้าน Kadoe Kawnat village เยี่ยมชมความสวยงามของวัด Kawnat Monastery 
ที่ถูกประดับประดาด้วยไม้แกะสลักอันงดงาม

11.30 น. ช็อปปิ้งซื้อของฝากที่ ตลาดบุเรงนอง (Bayinnaung Market) สามารถเลือกใช้เงินได้ทั้งสกุลจ๊าดของพม่าและบาทไทย

12.30 น. กลับถึงด่านชายแดนแม่สอด นำท่านรับประทานอาหารที่ ณ ร้านอาหาร

14.00 น. ส่งท่านยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

ราคา / ท่าน:

2-3 ท่าน

4-7 ท่าน

8-10 ท่าน

10 ท่านขึ้นไป

เด็กอายุ 4 - 9 ปี

ทารก - 4 ขวบ

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

พักโรงแรม 3 ดาว

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

On request

85 %

75 %

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

พักโรงแรม 3 ดาว ++

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

On request

85 %

75 %

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ชนิดของรถ

TOYOTA PROBOX หรือ TOYOTA WISH

TOYOTA PROBOX หรือ TOYOTA WISH

2 คัน

รถตู้ TOYOTA ALPHARD

TOYOTA PROBOX หรือ TOYOTA WISH

2 คัน

รถตู้ TOYOTA ALPHARD

 

Bus

(เดินทางโดยใช้เส้นทางเก่า)

     

**ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                                                                                   **คลิกเพื่อดูรูปรถ**


เพื่อ ให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ เดสทินีจึงได้คัดสรรโรงแรมที่ได้รับ vote top 100 จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ผ่าน tripadvisor เว็บรีวิวโรงแรมยอดนิยมระดับโลกเท่านั้นค่ะ

คลิกที่นี่เพื่อเช็คอันดับและชมรีวิวโรงแรมโดยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

 

 

City

โรงแรม 3 ดาว

 

มะละแหม่ง

Attran Hotel หรือ Ngwe Moe Hotel หรือ Cinderella hotel

โรงแรม 3 ดาว ++

 

Strand Hotel 

 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ค่ายานพาหนะนำเที่ยวพม่าพร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทยหรืออังกฤษ
•  โรงแรม 2 คืนพร้อมอาหารเช้า
•  มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
•  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท

สิ่งที่ไม่รวม
•  วีซ่าพม่า แบบธรรมดา 1,800 บาท แบบด่วน 2,500 บาท
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
•  ราคานี้ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    

หมายเหตุ
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, การเมือง, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด                
•  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าบริการเป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  
•  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศพม่า / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย
สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย, ไฟฉาย
เอกสารประกอบการเดินทาง
•  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
•  หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
•  รูป ถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ห้ามใส่เครื่องแบบราชการ) และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปรินท์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน)
•  กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันนะคะ

สถานฑูตพม่าอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้

1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่นไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่นหรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์หรือรูปที่ปรินท์จากคอมพิวเตอร์

การสำรองที่นั่ง
1.วางมัดจำท่านละ 50% ของอัตราค่าบริการต่อท่าน โดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต+ใบโอนเงิน
2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน(พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินค่ะ)

การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงค่ะ

โปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้นะคะ

• เพิ่มเติมเล็กน้อยก่อนการเดินทาง

1.ภาษาสื่อสารกันรู้เรื่องขึ้นเยอะแล้วค่ะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษพม่าดีมากค่ะ
2.การแต่งกาย ควรแต่งให้เหมาะสมตอนเข้าวัด ใส่เสื้อแขนยาว กางเกง กระโปรงขายาวตามปกตินะคะ
3.โรงแรมมะละแหม่ง สะดวกสบายพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ไม่ต้องกังวลนะคะ
4.อาหารการกิน เป็นอาหารไทย และอาหารทะเลด้วยค่ะ รสชาติดี ลองชิมอาหารพม่าก็ไม่เลวนะคะ จะเป็นพวกแกงฮังเล ไก่ หมู เนื้อ กุ้ง ฯลฯค่ะ
5.การใช้จ่ายและการช้อปปิ้ง แนะนำให้แลกดอลล่าร์และแลกเป็นเงินจ๊าดที่ไกด์นะคะ เพราะตามร้านอาหาร ที่โรงแรม หรือตลาด ที่มะละแหม่งใช้แต่เงินจ๊าด
6.อัตราการแลกเงิน : 1 บาท ได้ 30 จ๊าด ซึ่งท่านสามารถไปแลกกับไกด์พม่าในวันเดินทางได้เลย และถ้าใช้จ่ายไม่หมด ก็สามารถแลกคืนในอัตราเดิมค่ะ
7.ช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบายที่สุด ไม่หนาวค่ะ
8. ถ้าศึกษาเรื่องมะเมียะ และประวัติศาสตร์ของพม่าก่อนตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในช่วงกษัตริย์สีป้อมาก่อน จะได้อรรถรสในการท่องเที่ยวทริปนี้มากขึ้นเยอะเลยค่ะ

ข้อมูลเชิงลึกของมะเมียะ 

 

•  มะเมียะวิกิพีเดีย 
http://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B0

•  รูปมะเมียะและเจ้าน้อยศุขเกษม 
http://i493.photobucket.com/albums/rr298/bluemoon054/2.jpg

•  มะเมียะไม่มีจริง?
http://www.prachatai.com/journal/2005/05/3852

•  พบรูป บ้าน แม่ชีมะเมี๊ยะ มะละแหม่ง
http://www.hotsia.com/burma-info/mawlamyine/mameay/

•  เมาะละแหม่ง, มะเมียะ และรักอันรันทด โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง
http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=639.0;wap2

•  ว่าด้วยข้อสงสัยเรื่องของมะเมียะ-เจ้าน้อยศุขเกษมเป็นจริงไหมหรือว่าโกหกปั้นน้ำเป็นตัว
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=469271323110364&id=120236928013807

Information
- ข้อมูลการทำพาสปอร์ต http://www.consular.go.th/main/th/services/1274

- ข้อมุลการทำวีซ่าเข้าพม่า     
                                                  
การขอวีซ่าพม่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวที่ต้องการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่าสามารถขอวีซ่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1:
เข้าสู่เว็บไซต์
http://www.myanmarevisa.gov.mm จากนั้นกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 2:
ยืนยันและชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

ขั้นตอนที่ 3:
รับเอกสารรับรอง (ภายใน 5 วันทำการ)

ขั้นตอนที่ 4:
รับวีซ่าเมื่อเดินทางถึงประเทศพม่า

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.myanmarevisa.gov.mm

ท่านสามารถเดินทางมายังแม่สอดได้โดย

ทางบก

จากเชียงใหม่ – แม่สอด

• รถกรีนบัส                     http://www.greenbusthailand.com/website/services/bus/time-table

• รถตู้ Transfer เชียงใหม่แม่สอด เที่ยวละ 6,000 บาท

 

จากกรุงเทพ – แม่สอด

• บขส.                           http://www.busticket.in.th/

• ข้อมูลจากจังหวัดตาก :    http://www.tak.go.th/time.htm

 

ทางอากาศ

จากกรุงเทพ – แม่สอด

1. สายการบินนกแอร์       http://www.nokair.com

2. สายการบินกานต์แอร์    http://www.kanairlines.com

 

 

ในกรณีที่ท่านเดินทางมาถึงแม่สอดแล้ว เวลาไม่เหมาะสมกับการเริ่มทัวร์
ท่านสามารถเลือกโรงแรมในตัวเมืองแม่สอดได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

 

 

ข้อมูลโรงแรม ที่พักของ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

http://www.thaitambon.com/tambon/thotamptlist.asp?ProvCode=63&AmpCode=06&page=1

 

ความคิดเห็นของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ

STAFF ONLY

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม