bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


เมืองล้านช้าง.9 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article

เมืองล้านช้าง.9 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ
 
การผสมผสานกันของสองแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างกันสุดขั้ว
เวียงจัน : เต็มไปด้วยความน่ารัก โรแมนติก เปิดเผย และเปี่ยมเสน่ห์ด้วยกลิ่นอายของลาวอย่างชัดเจน
ทุ่งไหหิน : น่าทึ่ง น่าประหลาดใจ ลี้ลับ แฝงด้วยจินตนาการอันไร้ขอบเขต 

 

ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel

วันที่ 1: ทั่วเมืองเวียงจัน (อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

9.15 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเวียงจัน โดยสายการบินลาว QV424
11.10 น. รถรับจากสนามบินเวียงจัน จากนั้นเข้าเช็คอินที่โรงแรม Dansavanh Hotel หรือเทียบเท่า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านขอบใจเด้อ
13.00 น. เที่ยวสวนวัฒนธรรมเชียงควน ประกอบไปด้วยพระพุทธรูป และรูปปั้นหินซึ่งเป็นพุทธประวัติ และปริศนาธรรมมากมาย
15.00 น.นมัสการ
พระธาตุหลวง ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2109 มีพระธาตุสีทองอร่ามแปลกตา อลังการณ์
16.00 น. เดินเที่ยว
ประตูซัย อนุสรณ์ สถานเพื่อรำลึกถึงวีรชนลาวซึ่งสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรค คอมมิวนิสต์ ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส ประเทศเจ้าอาณานิคมในสมัยนั้น ช่วงเย็น เป็นจุดนัดพบของหนุ่มสาว และชาวลาวผู้ชื่นชอบการออกกำลังกายอีกด้วย
17.00 น. กลับที่พัก
19.00 น. รถรับไปทาน
ขันโตก ที่ พาโตก ลาวเดิม อิ่มอร่อยกับขันโตกอาหารลาว พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำพื้นเมือง อันสวยงามตระการตา
21.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel
วันที่ 2: ทุ่งไหหิน (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

8.00 น. เดินชมตลาดเซ้าเวียงจัน เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ เลือกหาสินค้าพื้นเมืองสวยงาม ราคาถูก และอาหารของหวานลาวรสชาติเยี่ยม
9.30 น. นมัสการหอพระแก้ว ซึ่งพระเชษฐาธิราชมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2108 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากล้านนา ก่อนที่กองทัพไทย จะได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดพระแก้ว ในปี พ.ศ. 2322
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปเช็คอินที่สนามบินเพื่อขึ้นเครื่องไปเซียงขวาง
12.40 น. เดินทางไปเซียงขวางโดยสายการบินลาว QV401, 403, 405 (เช็คตารางบิน คลิกที่นี่)

13.10 น. รถรับจากสนามบินเซียงขวาง เข้าเช็คอินที่โรงแรมดวงแก้วมะนี หรือเทียบเท่า
14.00 น. เดินทางไปชมทุ่งไหหิน
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นไหหินขนาดใหญ่ ตั้งกระจัดกระจายกันอยู่ในทุ่งกว้าง ไม่ปรากฏตำนานว่าใครเป็นผู้สร้าง และสร้างด้วยสาเหตุใด ไหหินขนาดใหญ่ที่สุดวัดได้ 3.25 ม. และมีความกว้างของปาก 3 ม.ด้วยกัน บ้างเชื่อว่า เป็นที่บรรจุคนตายในสมัยก่อน บ้างว่าเป็นไหใส่เหล้าของนักรบโบราณ บางคนว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่นเดียวกับ Stone Henge เท็จจริงเป็นเช่นไร รอทุกท่านไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองค่ะ
15.30 น. เดินทางไปเมืองคูน
เมืองหลวงเก่าของเซียงขวางก่อนจะย้ายมาที่ โพนสะหวัน สาเหตุที่ต้องอพยพมาเนื่องจาก สภาพของเมืองหลวงเดิมทรุดโทรมจากการโจมตีด้วยระเบิดของสหรัฐอเมริกา ทำให้ไม่สามารถเพาะปลูก ทำเกษตรกรรมได้เลย ร่องรอยการระเบิดที่เมืองคูน หลงเหลือไว้เป็นอนุสรณ์เตือนใจได้อย่างดี เช่น วัดเพียวัด ซึ่งบริเวณวิหารถูกระเบิดจนเหลือเพียงโครงและพระพุทธรูปด้านใน ซึ่งถูกสะเก็ดระเบิดจนรูปหน้าบิดเบี้ยว แปลกตายิ่งนัก จากนั้น เที่ยวชมโรงพยาบาลทรงฝรั่งเศสซึ่งได้รับความเสียหายจากระเบิดเช่นเดียวกัน
17.00 น. กลับที่พัก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel
วันที่ 3: เมืองเชียงควน (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)
9.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเช้า เช็คเอาท์จากที่พัก ก่อนเดินทางไปเที่ยวชมตัวเมืองเซียงขวางที่น่ารัก น่าสนใจ โดยเริ่มต้นที่บ้านแกะสลักไม้ หัตถกรรมหลักเซียงขวาง และชมสาธิตการทอผ้าไหม ซึ่งผลิตภายใต้หลักเกษตรอินทรีย์ หรือ Organic โดยปลูกไร่หม่อน เพื่อเป็นอาหารของหนอนไหม ส่วนสีย้อมผ้านั้น ทำจากพืชนานาชนิด จากนั้น เดินเที่ยวตลาดอาหาร ซึ่งประกอบไปด้วยพืช ผัก ผลไม้ และสัตว์ป่าที่น่าสนใจมากมาย พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านชาวเซียงขวางอย่างใกล้ชิด
12.00 น. รับประทานเฝอ อาหารประจำชาติของที่นี่ เส้นคล้ายก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำซุปไก่ หรือเนื้อ ก่อนส่งท่านกลับสนามบินเซียงขวาง เพื่อเดินทางกลับนครเวียงจัน
13.50 น. นั่งเครื่องกลับเวียงจันโดยสายการบินลาว QV402, 404 หรือ 406 (เช็คตารางบิน คลิกที่นี่ค่ะ)
14.20 น. ถึงเวียงจัน เตรียมตัวต่อเครื่องไปกรุงเทพฯ ในเวลา 16.30 น. โดยสายการบินลาว QV415
17.50 น. ถึงกรุงเทพฯด้วยความประทับใจ
   
ราคา / ท่าน: 2 ท่าน
3 ท่านขึ้นไป
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
พักโรงแรม 3 ดาว 23,200 บาท
21,900 บาท 85 % 75 % 1,500 บาท


เพื่อ ให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ เดสทินีจึงได้คัดสรรโรงแรมที่ได้รับ vote top 100 จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ผ่าน tripadvisor เว็บรีวิวโรงแรมยอดนิยมระดับโลกเท่านั้นค่ะ

คลิกที่นี่เพื่อเช็คอันดับและชมรีวิวโรงแรมโดยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

 

 
City โรงแรม 3 ดาว
เวียงจัน

Dansavanh Hotel   หรือ Lao Hotel  หรือ Anou Hotel

หมายเหตุ

•  หากต้องการเดินทางช่วงเทศกาล และวันหยุดยาว รบกวนเช็คราคากับพนักงานอีกครั้งค่ะ
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, การเมือง, การปรับขึ้นราคาของสายการบิน การปรับภาษีน้ำมันของสายการบิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด                
•  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าบริการเป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  
•  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศลาว / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
• 
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - เวียงจัน - กรุงเทพฯ และ เวียงจัน - เซียงขวาง - เวียงจันโดยสายการบินลาว พร้อมภาษีสนามบินและน้ำมัน
• 
ค่ายานพาหนะนำเที่ยวเวียงจัน น้ำงึม วังเวียงพร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทยหรืออังกฤษ
•  โรงแรม 2 คืนพร้อมอาหารเช้า
•  มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
•  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท
สิ่งที่ไม่รวม
ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถาณฑูตกำหนด)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าทำหนังสือเดินทาง
เอกสารประกอบการเดินทาง
หนังสือเดือนที่ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ
• ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท
• ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน

การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     21-30      วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ     2,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     8-20      วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ    50% ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     7      วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ    รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำ เป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

- อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศลาว/การนำสิ่งของผิด กฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด

ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก

ทำ Passport ไม่ใช่เรื่องยาก
การทำ Visa สำหรับชาวต่างชาติ
ค่าธรรมเนียม Visa สำหรับชาวต่างชาติ
เอกสารที่ต้องกรอก และยื่นต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองของทั้ง 2 ประเทศ

ตารางเดินรถประจำทางไปเชียงของ คลิกเลยค่ะ
ChiangKhong Bus Timetable.doc

ขั้นตอนการเปิดใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศลาวค่ะ (International Roaming)
• International Roaming AIS.pdf
• International Roaming DTAC.pdf
• International Roaming True.pdf
 

ความคิดเห็นของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
Phone :
E-mail :  *
วันเดินทาง :
ผู้ใหญ่ / ท่าน :
เด็ก / ท่าน :
เด็กอายุ :
สอบถามข้อมูล :  *ทัวร์ลาว

ทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน เมืองล้านช้าง.1 สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว article
ทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว article
สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน article
เมืองล้านช้าง.10 เยือนประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (ไป-กลับรถ) article
เมืองล้านช้าง.7 เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ-กลับเรือ หรือเลือกกลับรถ) เริ่มต้นเชียงของ-จบเชียงของ article
หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืนตักบาตรข้าวเหนียว article
เมืองล้านช้าง.12* สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือตามแม่น้ำโขงสัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว โดยเรือสัญชาติไทย เรือกาสะลองคำ 4 วัน 3 คืน article
หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน ไปเรือกลับเครื่อง article
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน เมืองล้านช้าง.9
เมืองล้านช้าง.8 เชียงของ ห้วยทราย หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ กลับรถ) article
เมืองล้านช้าง.11* โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือใหญ่ตามแม่น้ำโขง สัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว 4 วัน 3 คืน
เมืองล้านช้าง.4* สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไป - กลับเครื่อง Bangkok Airways เริ่มทัวร์และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.10 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
เมืองล้านช้าง.8 เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
เมืองล้านช้าง.7 เวียงจันคักอีหลี 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.5 สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไปเรือ กลับเครื่อง เริ่มทัวร์ที่เชียงของ สิ้นสุดที่กรุงเทพฯ article
ทัวร์ลาวเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
ทัวร์เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article