bulletEnglish website
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

dot


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


Join Tour พม่า

 

Myanmar - Tour Program

ทัวร์พม่า - บินตรงเชียงใหม่

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า : มัณฑะเลย์ โมนยวา พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (ทัวร์ เมืองทะนาคา J1) 

ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ • ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) • สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย • ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอเขามัณฑะเลย์ • ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ • ชมวิวทะเลเจดีย์ ที่เจดีชเวสันดอว์ • สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)
พักดี 3 ดาว พร้อม! โสร่งและย่ามพิเศษให้ทุกท่าน 
กำหนดการเดินทาง 
วันที่ 6-9 ส.ค.,17-20 ก.ย.,15-18 ต.ค.,19-22 พ.ย.,17-20 ธ.ค. 58

     
   
     
ประเทศ : พม่า
เมือง : Tour BY PG
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) : กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า : ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ PG  (ทัวร์ทะนาคา J2)

• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ หินฟ้าสู่พุกาม Air Bagan • นมัสการเจดีย์ชเวสิกอง สถูปทรงพม่าโดยแท้ • ชมวัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL) ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่  ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง เจดีย์ชเวซานดอว์ (SHWESANDAW PAGODA) • เข้าสู่มัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ • พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง •  ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ชมสะพานไม้อูเบ็ง(U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก และเมนูพิเศษ! สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำ และเป็ดปักกิ่ง
พักดี 3 ดาว พร้อม
แถม! โสร่งและย่ามพม่าพิเศษให้ทุกท่าน 

หมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 12-17 เม.ย. ของทุกปี ตลาดสก็อตปิดทำการ ร้านเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกรปิดทำการ

กำหนดการเดินทาง วันที่ 22-25ส.ค.,19-22 ก.ย., 17-20 ต.ค., 21-24 พ.ย. 58

     
   
     
ประเทศ : พม่า
เมือง : Tour BY PG
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) :กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า : มัณฑะเลย์ โมยวา พินอูลวิน สีป้อ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (ทัวร์ เมืองทะนาคา J3)

วัดโพธิ์ตาต่อง (Bodhi Tataung Temple) วัดที่มีพระยืนที่สูงอันดับสองของโลก วัดเจดีย์สัมพุทเธ (Thanboddhay Temple) • ถ้ำโพวินต่อง (Po Win Taung) • สะพานก๊อกเต๊ก ( Gokteik) • วัดมหามุณีจำลองเมืองสีป้อ  หอเจ้าฟ้าเมืองสีป้อ เจดีย์บอจู พญา น้ำตก ปเว ก็อก (Pwe Kauk Falls) • สวนพฤกศาสตร์กันดอยี  • นมัสการพระมหามัยมุนี วัดกุสินารา ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพานสวยงาม วัดมหากันดายง โรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า สะพานไม้อูเบ็ง (U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ทะเลสาบคองตามัน(TOUNGTHAMON) พักดี 3 ดาว

กำหนดการเดินทาง วันที่ 16-20 ส.ค.,20-24 ก.ย., 18-22 ต.ค., 15-19 พ.ย., 20-24 ธ.ค. 58

     
   
     
ประเทศ : พม่า
เมือง : Tour BY PG 
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคา(เริ่มที่) :กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 4 วัน 3 คืน โดยสารการบินแอร์บากัน W9 (ทัวร์ เมืองทะนาคา J5)
• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต • พักดี 3 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง • พิเศษ!!! นั่งรถขึ้นถึงพระธาตุอินทร์แขวน เท่านั้นยังไม่พอ ... ได้ลิ้มรสกับ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง พร้อมของแถม! โสร่งและย่ามพม่าพิเศษให้แก่ทุกท่าน

หมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 12-17 เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิดทำการ ร้านเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกรปิดทำการ

กำหนดการเดินทาง วันที่ 23-26 ก.ค., 20-23 ส.ค., 10-13/24-27 ก.ย., 22-25 ต.ค., 19-22 พ.ค. 58, 31 ธ.ค.-3 ม.ค. 59

     
   
     
ประเทศ : พม่า
เมือง : Tour BY W9 
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคา(เริ่มที่) :กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน โดยสารการบินบางกอกแอร์เวย์ PG (ทัวร์ เมืองทะนาคา J4)
• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต • พักดี 3 ดาว พร้อม! อร่อยเด็ดกับกุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร และเป็ดปักกิ่ง

หมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 12-17 เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิดทำการ ร้านเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกรปิดทำการ

กำหนดการเดินทาง วันที่ 10-12 ส.ค., 16-18 ก.ย., 17-19 ต.ค., 18-20 พ.ย., 19-21 ธ.ค. 58

     
   
     
ประเทศ : พม่า
เมือง : Tour BY PG 
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ราคา(เริ่มที่) :กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวร์พม่า - บินตรงกรุงเทพ

 

Tour BY DD (สายการบินนกแอร์)

 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พักหรู 4 ดาว ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แก้ปีชงเสริมบารมี บินนกแอร์ DD (รหัสทัวร์ MMR01_DD) เพียง 9,999 บาทเท่านั้น

• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)  นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน  สักการะพระทันใจ พระอุปคุต เมืองสิเรียม เจดีย์เยเลพญา • อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง น้ำดื่ม ผ้าเย็นไม่จำกัด • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+สมุดสวดมนต์)
หมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 12-17 เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิดทำการ ร้านเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกรปิดทำการ

กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่ มิ.ย. - ก.ย. 58

ประเทศ : พม่า เมือง : Tour BY DD

 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม บิน DD พัก 4 ดาว

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

29 มิ.ย.58

30 มิ.ย.58

35

9,999

9,999

9,500

2,000

 6 ก.ค.58

7 ก.ค.58

35

9,999

9,999

9,500

2,000

 13 ก.ค.58

14 ก.ค.58

35

9,999

9,999

9,500

2,000

 20 ก.ค.58

21 ก.ค.58

35

9,999

9,999

9,500

2,000

 27 ก.ค.58

28 ก.ค.58

35

9,999

9,999

9,500

2,000

10 ส.ค.58

11 ส.ค.58

35

9,999

9,999

9,500

2,000

17 ส.ค.58

18 ส.ค.58

35

9,999

9,999

9,500

2,000

24 ส.ค.58

25 ส.ค.58

35

9,999

9,999

9,500

2,000

31 ส.ค.58

1 ก.ย.58

35

9,999

9,999

9,500

2,000

7 ก.ย.58

8 ก.ย.58

35

9,999

9,999

9,500

2,000

14 ก.ย.58

15 ก.ย.58

35

9,999

9,999

9,500

2,000

21 ก.ย.58

22 ก.ย.58

35

9,999

9,999

9,500

2,000

28 ก.ย.58

29 ก.ย.58

35

9,999

9,999

9,500

2,000

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ 4 วัน 3 คืน พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน บิน DD (รหัสทัวร์ MMR02_DD)

• นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ •   กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม • ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน • สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต • ชมกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ  อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+ น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+สมุดสวดมนต์)
หมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 12-17 เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิดทำการ ร้านเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกรปิดทำการ

กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่ ก.ค. - ก.ย. 58

ประเทศ : พม่า เมือง : Tour BY DD

 

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

2 ก.ค.58

5 ก.ค.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

16 ก.ค.58

19 ก.ค.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

13 ส.ค.58

16 ส.ค.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

27 ส.ค.58

30 ส.ค.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

10 ก.ย.58

13 ก.ย.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

24 ก.ย.58

27 ก.ย.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พัก 3 ดาว บินDD (รหัสทัวร์ MMR04_DD_3*)

ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  กราบขอพร พระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน • ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย  ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต • อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด • ชมโชว์การะเวกพร้อมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชนิด • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา บทสวดมนต์ ถุงผ้ามิงกาลาบา คู่มือเที่ยวพม่าหมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 12-17 เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิดทำการ ร้านเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกรปิดทำการ

กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่ มิ.ย. - ก.ย. 58

ประเทศ : พม่า เมือง : Tour BY DD

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์แขวน บิน DD พัก 3 ดาว

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

27 มิ.ย.58

29 มิ.ย.58

35

12,900

12,500

11,900

3,000

28 มิ.ย.58

30 มิ.ย.58

35

12,900

12,500

11,900

3,000

 4 ก.ค.58

6 ก.ค.58

35

12,900

12,500

11,900

3,000

 5 ก.ค.58

7 ก.ค.58

35

12,900

12,500

11,900

3,000

 11 ก.ค.58

13 ก.ค.58

35

12,900

12,500

11,900

3,000

 12 ก.ค.58

14 ก.ค.58

35

12,900

12,500

11,900

3,000

 18 ก.ค.58

20 ก.ค.58

35

12,900

12,500

11,900

3,000

 19 ก.ค.58

21 ก.ค.58

35

12,900

12,500

11,900

3,000

 25 ก.ค.58

27 ก.ค.58

35

12,900

12,500

11,900

3,000

 26 ก.ค.58

28 ก.ค.58

35

12,900

12,500

11,900

3,000

 30 ก.ค.58

1 ส.ค.58

35

15,900

15,500

14,900

3,000

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พัก 4 ดาว บิน DD (รหัสทัวร์ MMR04_DD_4*)

ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม • ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  กราบขอพร พระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน • สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน • ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย  ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต • อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด • ชมโชว์การะเวกพร้อมรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชนิด • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา บทสวดมนต์ ถุงผ้ามิงกาลาบา คู่มือเที่ยวพม่า) หมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิดทำการ ร้านเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกรปิดทำการ (วันปิดทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่ มิ.ย. - ก.ย. 58

ประเทศ : พม่า เมือง : Tour BY DD

 

 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์แขวน บิน DD พัก 4 ดาว

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

27 มิ.ย.58

29 มิ.ย.58

35

13,900

13,500

12,900

3,500

28 มิ.ย.58

30 มิ.ย.58

35

13,900

13,500

12,900

3,500

 4 ก.ค.58

6 ก.ค.58

35

13,900

13,500

12,900

3,500

 5 ก.ค.58

7 ก.ค.58

35

13,900

13,500

12,900

3,500

 11 ก.ค.58

13 ก.ค.58

35

13,900

13,500

12,900

3,500

 12 ก.ค.58

14 ก.ค.58

35

13,900

13,500

12,900

3,500

 18 ก.ค.58

20 ก.ค.58

35

13,900

13,500

12,900

3,500

 19 ก.ค.58

21 ก.ค.58

35

13,900

13,500

12,900

3,500

 25 ก.ค.58

27 ก.ค.58

35

13,900

13,500

12,900

3,500

 26 ก.ค.58

28 ก.ค.58

35

13,900

13,500

12,900

3,500

 30 ก.ค.58

1 ส.ค.58

35

16,900

16,500

15,900

3,500


ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน พิเศษสุด พักโรงแรมเรือหรูหราระดับ 5 ดาว VINTAGE LUXURY HOTEL สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์ (รหัสทัวร์ MMR_DD_Boat5*)

 ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม • ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  กราบขอพร พระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน • สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน • ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย  ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต • อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดต่อวัน • เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมเรือหรูหราระดับ 5 ดาว VINTAGE LUXURY HOTEL • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)

หมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิดทำการ ร้านเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกรปิดทำการ (วันปิดทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่ ก.ค. - ก.ย. 58

ประเทศ : พม่า เมือง : Tour BY DD

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์แขวน บิน DD พักโรงแรมเรือ

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

 3 ก.ค.58

5 ก.ค.58

35

14,900

14,500

13,900

3,900

 10 ก.ค.58

12 ก.ค.58

35

14,900

14,500

13,900

3,900

 17 ก.ค.58

19 ก.ค.58

35

14,900

14,500

13,900

3,900

 24 ก.ค.58

26 ก.ค.58

35

14,900

14,500

13,900

3,900

 31 ก.ค.58

2 ส.ค.58

35

17,900

17,500

16,900

3,900

7 ส.ค.58

9 ส.ค.58

35

15,900

15,500

14,900

3,900

14 ส.ค.58

16 ส.ค.58

35

14,900

14,500

13,900

3,900

21 ส.ค.58

23 ส.ค.58

35

14,900

14,500

13,900

3,900

28 ส.ค.58

30 ส.ค.58

35

14,900

14,500

13,900

3,900

4 ก.ย.58

6 ก.ย.58

35

14,900

14,500

13,900

3,900

11 ก.ย.58

13 ก.ย.58

35

14,900

14,500

13,900

3,900

18 ก.ย.58

20 ก.ย.58

35

14,900

14,500

13,900

3,900

25 ก.ย.58

27 ก.ย.58

35

14,900

14,500

13,900

3,900


Tour BY 8M (สายการบินเมียร์มาร์ แอร์เวย์)

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง กรุงเนปิดอว์ 3 วัน สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนมหาเจดีย์ชเวดากอง บิน 8(รหัสทัวร์ MMR10_8M)

• กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม • ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ • สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนพระมหาเจดีย์ชเวดากอง • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต • นมัสการ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน • ชมกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ • อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+ น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+สมุดสวดมนต์)

หมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิดทำการ ร้านเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกรปิดทำการ (วันปิดทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่

ประเทศ : พม่า เมือง : Tour BY 8M

 

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

12 ก.ค.58

14 ก.ค.58

25

11,900

11,500

10,900

3,000

19 ก.ค.58

21 ก.ค.58

25

11,900

11,500

10,900

3,000

26 ก.ค.58

28 ก.ค.58

25

11,900

11,500

10,900

3,000

2 ส.ค.58

4 ส.ค.58

25

11,900

11,500

10,900

3,000

9 ส.ค.58

11 ส.ค.58

25

11,900

11,500

10,900

3,000

16 ส.ค.58

18 ส.ค.58

25

11,900

11,500

10,900

3,000

23 ส.ค.58

25 ส.ค.58

25

11,900

11,500

10,900

3,000

30 ส.ค.58

1 ก.ย.58

25

11,900

11,500

10,900

3,000

6 ก.ย.58

8 ก.ย.58

25

11,900

11,500

10,900

3,000

13 ก.ย.58

15 ก.ย.58

25

11,900

11,500

10,900

3,000

20 ก.ย.58

22 ก.ย.58

25

11,900

11,500

10,900

3,000

27 ก.ย.58

29 ก.ย.58

25

11,900

11,500

10,900

3,000

 

 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ 4 วัน พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน บิน 8M (รหัสทัวร์ MMR02_8M)

• กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม • ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ  • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน • สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต • ชมกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ • อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+ น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+สมุดสวดมนต์)

หมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิดทำการ ร้านเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกรปิดทำการ (วันปิดทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่ ก.ค. - ก.ย. 58

ประเทศ : พม่า เมือง : Tour BY 8M

 

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

4 ก.ค.58

7 ก.ค.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

11 ก.ค.58

14 ก.ค.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

18 ก.ค.58

21 ก.ค.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

25 ก.ค.58

28 ก.ค.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

30 ก.ค.58

2 ส.ค.58

25

18,900

18,500

17,900

3,900

6 ส.ค.58

9 ส.ค.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

15 ส.ค.58

18 ส.ค.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

20 ส.ค.58

23 ส.ค.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

29 ส.ค.58

1 ก.ย.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

3 ก.ย.58

6 ก.ย.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

12 ก.ย.58

15 ก.ย.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

17 ก.ย.58

20 ก.ย.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

26 ก.ย.58

29 ก.ย.58

25

17,900

17,500

16,900

3,900

 

 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโนโวเทล 5 ดาว NOVOTEL YANGON MAX พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน สุดคุ้ม ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ บิน 8M (รหัสทัวร์ MMR04_8M_5*)

• ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม • ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  กราบขอพร พระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน • สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต • อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดต่อวัน • เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์น 5 ดาว NOVOTEL YANGON MAX • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)

หมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิดทำการ ร้านเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกรปิดทำการ (วันปิดทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่ ก.ค. - ก.ย. 58

ประเทศ : พม่า เมือง : Tour BY 8M

 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน บิน 8M พักโนโวเทล 5 ดาว

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

3 ก.ค.58

5 ก.ค.58

32

14,900

14,500

13,900

4,000

10 ก.ค.58

12 ก.ค.58

32

14,900

14,500

13,900

4,000

17 ก.ค.58

19 ก.ค.58

32

14,900

14,500

13,900

4,000

24 ก.ค.58

26 ก.ค.58

32

14,900

14,500

13,900

4,000

31 ก.ค.58

2 ส.ค.58

32

15,900

15,500

14,900

4,000

8 ส.ค.58

10 ส.ค.58

32

14,900

14,500

13,900

4,000

14 ส.ค.58

16 ส.ค.58

32

14,900

14,500

13,900

4,000

15 ส.ค.58

17 ส.ค.58

32

14,900

14,500

13,900

4,000

22 ส.ค.58

24 ส.ค.58

32

14,900

14,500

13,900

4,000

28 ส.ค.58

30 ส.ค.58

32

14,900

14,500

13,900

4,000

29 ส.ค.58

31 ส.ค.58

32

14,900

14,500

13,900

4,000

5 ก.ย.58

7 ก.ย.58

32

14,900

14,500

13,900

4,000

11 ก.ย.58

13 ก.ย.58

32

14,900

14,500

13,900

4,000

12 ก.ย.58

14 ก.ย.58

32

14,900

14,500

13,900

4,000

25 ก.ย.58

27 ก.ย.58

32

14,900

14,500

13,900

4,000

26 ก.ย.58

28 ก.ย.58

32

14,900

14,500

13,900

4,000

 

 

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พัก 3 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน บิน 8M (รหัสทัวร์ MMR04_8M_3*)

• ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม • ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  กราบขอพร พระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน • สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน • ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย  ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต • อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดต่อวัน • เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมเรือหรูหราระดับ 5 ดาว VINTAGE LUXURY HOTEL • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)

หมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิดทำการ ร้านเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ้งมังกรปิดทำการ (วันปิดทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

กำหนดการเดินทาง : ตั้งแต่ มิ.ย. - ก.ย. 58

ประเทศ : พม่า เมือง : Tour BY 8M

 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน บิน 8M พัก 3 ดาว

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

27 มิ.ย.58

29 มิ.ย.58

32

13,900

13,500

12,900

3,000

3 ก.ค.58

5 ก.ค.58

32

13,900

13,500

12,900

3,000

10 ก.ค.58

12 ก.ค.58

32

13,900

13,500

12,900

3,000

17 ก.ค.58

19 ก.ค.58

32

13,900

13,500

12,900

3,000

24 ก.ค.58

26 ก.ค.58

32

13,900

13,500

12,900

3,000

31 ก.ค.58

2 ส.ค.58

32

14,900

14,500

13,900

3,000

8 ส.ค.58

10 ส.ค.58

32

13,900

13,500

12,900

3,000

14 ส.ค.58

16 ส.ค.58

32

13,900

13,500

12,900

3,000

15 ส.ค.58

17 ส.ค.58

32

13,900

13,500

12,900

3,000

22 ส.ค.58

24 ส.ค.58

32

13,900

13,500

12,900

3,000

28 ส.ค.58

30 ส.ค.58

32

13,900

13,500

12,900

3,000

29 ส.ค.58

31 ส.ค.58

32

13,900

13,500

12,900