bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในย่างกุ้ง อินเล พุกาม มัณฑะเลย์
1. เจดีย์ไจ๊ปุ่น

              มีอายุมากกว่า 500 ปี สร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์หันพระพักตร์ไปทุกทิศทาง มีตำนานเล่าว่า พระราชธิดาทั้งสี่องค์ของกษัตริย์มอญสร้างไว้ โดยอธิษฐานว่า จะไม่ยอมอภิเษก แต่ตอนหลังพระธิดาองค์เล็กได้อภิเษก เป็นการผิดสัจจะ พระพุทธรูปองค์หนึ่งในจำนวนสี่องค์นี้ ก็เลยพังทลายลงมา
เจดีย์นี้ได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ.2019 ประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบ ด้วยองค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)
 
2. ตักบาตรพระ 1,000 รูป

วัดนี้มีชื่อในเรื่องของการเป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรมชั้นตรี, โท และเอก อันโด่งดังของพม่า จึงมีคนส่งลูกหลานมาบวชเรียนธรรมะที่นี่กันเป็นจำนวนมากนับพันรูป อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีคนนิยมทำบุญใส่บาตรพระหมู่เลี้ยงอาหารพระเพลกันเป็นประจำ พอถึงเวลาฉันเพล พระ-เณรทั้งรูปเล็กรูปใหญ่ในวัดก็จะเดินอุ้มบาตรเรียงแถวเป็นขบวนมาให้ญาติโยม เจ้าหน้าที่วัด หรือพระ-เณรด้วยกันตักข้าวสวยใส่บาตร
 
3. Air Bagan

           Corporate identity
Our logo, the LOTUS in Myanmar culture symbolizes purity, and the promise of man to aim for the highest within himself. This logo, which will be a focal point of our Corporate Identity, communicates a synthesis of bold, modern entrepreneurial principles, our aim to be the best combined with Myanmar culture, which we believe will be a symbol of achievement for a new era.

Mission
To contribute towards development of Tourism and Air Transport Industry in Myanmar, offering high quality Customer Service on every flight we operate, as well as produce a fair return on investments.

Vision
To become one of the best airlines in Asia with myanmar Identity.

Aircraft fleet
Our current fleet consists of (1) Fokker 100 ,(2) ATR 72,(2) ATR 42 turbo-prop aircraft.

Cockpit crew
Air Bagan employs a mix of local and foreign pilots who have accumulated thousands of flight hours flying all over Myanmar and various parts of the world, adept and experience with all types of terrain and weather conditions.

Service
Air Bagan is intent on making both cabin and ground services, customer oriented. It is our pledge to provide safe, affordable, reliable, courteous and efficient air transportation service on every flight we operate. We are confident that our flight attendants and ground service personnel will be able to make you comfortable, and ensure that you are completely satisfied with "Safe Flight. Better Services" of Air Bagan.
 
4. พระธาตุอินทร์แขวน

มีตำนานเล่าขานกันในสมัยพุทธกาลว่า ฤๅษีติสสะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงมอบให้ไว้เป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ให้ประชาชนสักการะ เมื่อครั้นได้มาแสดงธรรมเทศนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ ผู้ที่ได้รับมอบพระเกศาต่างก็นำไปบรรจุในสถูปเจดีย์ ส่วนฤๅษีติสสะกลับนำไปซ่อนไว้ในมวยผม เมื่อเวลาล่วงเลยถึงคราวที่ฤๅษีติสสะจะต้องละสังขารเต็มที เขาตั้งใจไว้ว่าจะนำพระเกศาไปบรรจุไว้ในก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายกับศีรษะของเขา ท้าวสักกเทวราช (พระอินทร์) จึงช่วยเสาะหาก้อนหินดังกล่าวจากใต้ท้องมหาสมุทรและนำมาวางหรือแขวนไว้บนภูเขาหิน บางตำนานก็เล่าว่า มีฤๅษีองค์หนึ่งซ่อนพระเกศาที่ได้รับมาจากพระพุทธเจ้าเมื่อครั้นมาโปรดสัตว์ในถ้ำไว้ในมวยผมมาเป็นเวลานาน เมื่อใกล้ถึงวาระที่จะต้องละสังขารจึงตัดสินใจมอบพระเกศาให้กับพระเจ้าติสสะ กษัตริย์ผู้ครองนครแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบุตรของลูกศิษย์ที่นำมาฝากให้ฤๅษีช่วยเลี้ยงดูตั้งแต่เล็ก แต่ก่อนอื่นพระเจ้าติสสะต้องหาก้อนหินที่มีลักษณะคล้ายศีรษะของฤๅษี โดยมีพระอินทร์เป็นผู้ช่วยค้นหาจากใต้สมุทรนำมาวางไว้ที่หน้าผา
พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ก์ทิโย ในภาษามอญ หมายความว่า หินรูปหัวฤๅษี พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่ อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอดเขาพวงลวง เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต
 
5. วัดพระหยกขาว

            พระหยกขาว เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดในพม่า สีขาวสะอาดไม่มีตำหนิ สูง ๓๗ ฟุต กว้าง ๒๔ ฟุต หนัก ๖๐๐ ตัน ทรงประทับ พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์และศรีลังกา ลักษณะพระหัตถ์ขวานี้ยกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้มีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาทซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย พ่อค้าพม่าอยากจะสร้างพระพุทธรูปหินหยกถวายเป็นพุทธบูชา จึงได้ไปขออนุญาตรัฐบาลท่านนายพล เมื่อสร้างพระพุทธรูปเสร็จแล้ว ตั้งชื่อว่าพระลาภมุนี พร้อมกันนั้นรัฐบาลได้สร้างวัดให้ท่านประดิษฐานด้วย จึงเป็นวัดพระหยกขาวอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ พระพุทธรูปหยกขาวนี้ เก็บรักษาไว้ในตู้กระจกใหญ่ ภายในติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อรักษาอุณหภูมิ เนื่องจากถ้าปล่อยให้ประดิษฐานไว้ในอากาศตามธรรมชาติ หินหยกที่สร้างเป็นองค์พระจะร่อนแตก
 
6. เจดีย์กะบาเอ

                  พระภิกษุอยู่รูปหนึ่งนั่งสมาธิ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดีต่อมามีชีปะขาวผู้หนึ่งนำลำไม้ไผ่ที่มีข้อความ จารึกอยู่เต็มไปหมดมามอบให้พระภิกษุฝากไปมอบต่อท่านอุนูและบอกให้ท่านอุนู ทำนุบำรุงศาสนาพุทธให้เจริญและมั่งคงยิ่งๆขึ้นไป ท่านอุนูเป็นบุคคลที่เคร่งครัดในศาสนาพุทธพอๆกับที่ร่านรอบรู้ในเรื่องการ เมือง ท่านรับไม้ไผ่ลำนั้นไว้และปฏิบัติตามคำบอกของชีปะขาวผู้นั้นโดยการสร้างพระ เจดีย์กะบ่าเอขึ้นทางตอนเหนือของนครย่างกุ้งห่างกันประมาณ 15 กิโลเมตร เพื่อเตรียมการทำสังคายนาพระไตรปิฏกในปี ค.ศ. 1954 – 1956 และอุทิศพระเจดีย์องค์นี้เพื่อให้เกิดการสร้างสันติภาพขึ้นในโลกและในประเทศ พม่า พระเจดีย์กาบาเอแม้จะไม่สวยงามโดดเด่นเช่นพระเจดีย์องค์อื่นในนครย่างกุ้ง แต่พระเจดีย์กาบาเอก็มีความน่าสนในไม่น้อย ลักษณะของเจดีย์เป็นรูปทรงกลมมีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางคือ 34 เมตร ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ มีพระอรหันต์สาวกองค์สำคัญสององค์  มีทางเข้าทั้งหมดห้าด้านทุกด้านมีพระพุทธรูปขนาด 2.4 เมตรประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำองค์เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้าทั้ง 28 องค์ที่อุบัติขึ้นในโลกนี้ ส่วนพระพุทธรูปองค์พระประธานที่อยู่ข้างในหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์มีน้ำหนัก กว่า 500 กิโลกรัม
 
7. ภัตตาคารการะเวก

                         ภัตตาคารการะเวก ใจกลางกรุงร่างกุ้ง ประเทศพม่า เป็นเรือนกการะเวก แต่ดูไปแล้วก็เหมือนหงส์ สองลำ  อาหารเป็นแบบบุฟเฟท์ ไปตักทานเอาได้ตามอัธยาศัย มีทั้งอาหาร ฝรั่ง ไทย พม่า จีน ทานไปก็ดูการแสดงบนเวทีไป เริ่มด้วยการรำปแว (Pwe) รำพื้นเมืองพม่า สร้างขึ้นในปี 2513 โดยเลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ป่าในหิมพานต์
พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งมีความงดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง
 
8. พระตาหวาน

                                เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาว 65 เมตร นอนตะแคงขวา (ส่วนขวาของร่างกายติดกับพื้น )เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมีความงดงามที่สุดของประเทศพม่า ทั้งพระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้ว สั่งผลิตมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรที่มีความพริ้วไหวสมจริง ฝ่าพระบาทมีลายมงคล 108 แสดงความเป็นมหาบุรุษ พระนอนองค์ปัจจุบันสร้างเมื่อ พ.ศ. 2509 แทนองค์เดิมที่ชำรุดเสียหาย ที่เรียกว่าพระตาหวาน เนื่องจากทางวัดได้ให้ช่างระบายสีองค์พระใหม่ตลอดเวลาโดยเฉพาะที่พระพักตร์ ทาสีขาวแต้มสีแดงที่พระโอษฐ์ และระบายที่ฟ้าที่เปลือกพระเนตร ทำไห้มีดวงตาที่สวยงามเรียกว่าพระตาหวาน ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด เพราะประกอบด้วย ลายลักษณธรรมจักร ข้างละองค์ ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วย รูปมงคล 108 ประการ แสดงถึงโลกทั้ง ๓ คือ เครื่องหมาย ๕๙ ประการแสดงถึงอากาศโลก เครื่องหมาย ๒๑ ประการแสดงถึงสัตวโลก และเครื่องหมาย ๒๘ ประการแสดงถึงสังขารโลก แต่เพราะมีเครื่องหมายพระเจ้าจักรพรรดิ์รวมอยู่ด้วย ทำให้สุทัตตะโกณฑัญญะแน่ใจพยากรณ์ว่า พระองค์จะออกผนวชสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ในขณะที่พราหมณ์อื่น ๆ ทำนายคติเป็น ๒ ว่า ถ้าอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ ถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้า มีดวงตางดงามมาก มีขนตายาวอ่อนช้อย แก้วตาแวววาว นัยน์ตามีเส้นเลือดด้วย ลูกแก้วในดวงตานี่สั่งพิเศษมาจากต่างประเทศ เพราะหาขนาดใหญ่ตามที่ต้องการไม่ได้ในพม่า และให้ช่างฝีมือชาวญี่ปุ่นวาดขอบตาให้
 
9. เจดีย์ชเวดากอง

ตามตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว แต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 โดยชาวมอญ ตามตำนานนั้นเริ่มจากว่า มีพี่น้องพ่อค้า 2 คน ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จึงประทานพระเกศามา 8 เส้น สำหรับให้พ่อค้าทั้งสองรับไว้บูชา
พระเจดีย์ได้ถูกทิ้งร้างจนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14พระเจ้าพินยาอู ได้ทรงสร้างพระเจดีย์ใหม่สูง 18 เมตร พระเจดีย์ได้ถูกซ่อมแซมเรื่อยมา จนมามีความสูง 98 เมตร ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 แผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆ เรื่อยมาทำให้พระเจดีย์ได้รับความเสียหาย และเมื่อปี พ.ศ. 2311 (ในสมัยกรุงธนบุรี) ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างหนัก ทำให้ยอดของพระเจดีย์หักถล่มลงมา  บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 76 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด
 
10. พระธาตุมุเตา

                    พระธาตุมุเตา แปลว่า จมูกร้อน ทั้งนี้เพราะกล่าวกันว่าพระมหาธาตุองค์นี้สูงมาก จนต้องแหงนหน้ามองต้องกับแสงแดด ทั้งนี้เนื่องจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอนั้นเป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในพม่า มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ใช้เป็นที่ทำพระราชพิธีเจาะพระกรรณของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้เมื่อครั้งพระองค์ขึ้นครองราชย์ใหม่ ๆ ภายใต้วงล้อมของทหารมอญหลายหมื่นนายที่เป็นศัตรู แต่ก็ไม่อาจทำอะไรพระองค์ได้[1] เมื่อพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้สามารถยึดพะโคเป็นราชธานีแห่งใหม่ได้สำเร็จ ในรัชกาลต่อมา คือ พระเจ้าบุเรงนองได้มีการสร้างฉัตรถวายเพิ่มเติมอีกหลายชั้น จนพระมหาธาตุสูงขึ้นอีกหลายเท่า และทรงถอดมณีที่ประดับยอดมงกุฎของพระองค์ถวายเป็นพุทธบูชาสูงสุด อีกทั้งกล่าวกันว่าก่อนที่พระองค์จะออกทำศึกคราใด จะทรงมานมัสการพระมหาธาตุนี้ก่อนทุกครั้ง ซึ่งในปัจจุบันจุดที่เชื่อว่าพระองค์ทำการสักการะก็ยังปรากฏอยู่ และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งยกทัพมาตีพะโคก็ได้เสด็จมานมัสการด้วย
 
11. สิเรียม

 “เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา” เจดีย์ซึ่งมีอายุกว่า 1,000 ปี เจดีย์นี้ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำย่างกุ้ง ว่ากันว่าในอดีตเมื่อพันกว่าปีก่อน ได้มีพระพุทธรูปงดงามลอยมาที่เกาะแห่งนี้ ผู้คนเห็นเป็นที่อัศจรรย์จึงอัญเชิญขึ้นมาบนเกาะแห่งนี้ และเรียกว่า “ง้าซัดพญา” พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปหินอ่อนทรงเครื่องกษัตริย์ ทั้งองค์สามารถถอดแยกออกจากกันได้ 5 ชิ้น

บริเวณท่าน้ำหน้าวัด เมื่อขึ้นเรือแล้ว จะพบรูปปั้นยักษ์ 2 ตนหน้าวัด เชื่อกันว่า ผู้ใดปวดเมื่อยตรงไหน ให้เอามือไปลูบที่หลังยักษ์ แล้วมาลูบตนเองตรงที่ปวดเมื่อย ก็จะช่วยบรรเทาความปวดเมื่อยไปทันที

คหบดีชาวมอญ สร้างเจดีย์เยเลพญาขึ้น เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป โดยทรงตั้งจิตอธิษฐานไว้ 3 ประการ คือ
1.ถ้าน้ำท่วมก็อย่าได้ท่วมองค์พระเจดีย์
2.แม้จะมีคนมากราบไหว้จำนวนมากเพียงใด ก็ขอให้ไม่มีวันล้นเต็ม
3.แม้จะอธิษฐานสิ่งใด ก็ขอให้สมปรารถนา
 
12. ตลาดสก็อต

          เป็นแหล่งศูนย์รวมของฝากทุกชนิด ตลาดนี้สร้างโดยนายสก๊อต ชาวอังกฤษ ชื่อเต็มๆของตลาดสก็อตเรียกว่า ตลาดโบ๊กฉกอองซาน แต่ไม่เป็นที่นิยมเรียกกัน ตลาดสก๊อตเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันหลายหลัง มีสินค้าวางขายแทบทุกชนิด
 
13. ทะเลสาปอินเล

             เป็นทะเลสาบน้ำจืดตั้งอยู่ในรัฐฉาน อยู่ห่างจากเมืองตองยีประมาณ 25 กิโลเมตร ในประเทศพม่า เป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของพม่า
ทะเลสาบแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนที่เรียกตนเองว่า ชาวอินทา (Intha) ชนเผ่านี้อาศัยอยู่ในทะเลสาบอินเลมานานนับร้อยปีแล้ว โดยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการทำการเกษตรบนเกาะวัชพืชที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองกลางลำน้ำในทะเลสาบ มีพื้นที่ทั้งหมด 158 ตารางกิโลเมตร และเป็นทะเลสาบที่ได้ชือว่าสวยงามที่สุดของประเทศพม่า ทะเลสาบแห่งนี้ก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตมากมายรวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนชาวอินตาที่ อาศัยทะเลสาบอินเลในการดำรงชีวิต ชุมชนชาวอินตาตั้งอยู่บนแนวคันดินตะกอนที่มี ขนาดกวางถึง 5 กิโลเมตร แนวตะกอนและวัชพืชเหล่านี้เป็นชั้นดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุที่เหมาะ สำหรับการ เพาะปลูกของชาวอินตา ชาวอินตาสามารถทำแปลงเพาะปลูกลอยน้ำโดยใช้ความรู้ที่สั่งสมมายาวนานโดยใช้ วัชพืชมาตากแห้งและมัดรวมกันเป็นแพแล้วใช้ลำไม้ไผ่ตรึงเอาไว้และโกยเอาโคลน จากก้นทะเลสาบอินเลมากลบด้านบนเพื่อใช้ในการเพาะปลูก พืชหลักที่ทำการเพาะปลูกได้แก่มะเขีอเทศ ถั่ว แตงกวา กะหล่ำ ทำรายได้ได้เป็นอย่างดี เครื่องมือหาปลาของชาวอินตาจะเป็นสุ่มทรงกรวยสูง และแห เอกลัษณ์เฉพาะตัวของชาวอินตาในการหาปลาที่ทะเลสาอินเล คือการยืนและใช้เท้าข้างเดียวพายเรือซึ่งการทำเช่นนี้ก็เพื่อจะได้มองเห็น ฝูงปลาได้ง่ายกว่าการนั่งพายเรือ
 
14. มัณฑะเลย์

       แม้จะดำรงฐานะเป็นเมืองหลวงอยู่เพียง 28 ปี แต่มัณฑะเลย์วันนี้ก็ยังคงฉายภาพเมืองหลวงที่เคยรุ่งโรจน์ผ่านสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมประเพร๊ไว้ได้ดีอย่างหาที่ติไม่ได้
      เป็นเมืองศูนย์กลางพระพุทธศาสนา กษัตริย์พม่าทุกพระองค์ นำพาประชาชนร่วมกันปฏิบัติบูชา พระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ช่วยกันสร้างวัดและสร้างเจดีย์ จนมีมหาเจดีย์อยู่ในดินแดนแห่งนี้มากถึง 4,000 กว่าองค์ ถ้ามองจากที่สูงจะเห็นทะเลเจดีย์ ตั้งกระจายอยู่บนแผ่นดินมัณฑะเลย์ กว้างใหญ่สุดสายตา สวยงามราวกับเมืองสวรรค์
       พระมหามุนี วัดยะไข่ พระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องกษัตริย์ งดงามจนพระพุทธเจ้า ทรงประทานลมหายใจ ให้พระมหามุนีเป็นตัวแทน สืบทอดพุทธศาสนา จึงเชื่อกันว่า พระพุทธรูปองค์นี้ มีชีวิตจริงๆ จึงมีประเพณีให้พระสงฆ์ ทำพิธีล้างพระพักตร์ให้พระมหามุนีทุกเช้า เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวพม่า มาจนถึงทุกวันนี้
 
15. พุกาม

         อาณาจักรโบราณในช่วงพ.ศ. 1587 - พ.ศ. 1830 พุกามเป็นอาณาจักรและราชวงศ์แห่งแรกในประวัติศาสตร์พม่า มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพุกามในปัจจุบัน เดิมมีชื่อว่า "ผิวคาม" (แปลว่า หมู่บ้านของชาวผิว) เป็นเมืองเล็ก ๆ ริมทิศตะวันออกของแม่น้ำอิระวดี สภาพส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายแห้งแล้ง เป็นที่อยู่ของชาวผิว ซึ่งเป็นชนพื้นเมือง ในปี พ.ศ. 1587 พุกามถูกสถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ พระองค์ต้องทำสงครามกับชาวมอญที่อยู่ทางใต้ จึงได้สถาปนาชื่ออย่างเป็นทางการของพุกามว่า "ตะริมันตระปุระ" (หมายความว่า เมืองที่ปราบศัตรูราบคาบ)
รอบ ๆ เมืองพุกาม มีหมู่บ้านเล็ก ๆ ชื่อ "มินดาตุ" ซึ่งเป็นเขตเมืองโบราณ 4 แห่ง ล้อมรอบอยู่ด้วย
ในรัชสมัยพระเจ้าจานสิตา กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์พุกาม เป็นสมัยที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด มอญที่อยู่ยังหงสาวดีทางตอนใต้ ได้ทำสงครามชนะพุกามและครอบครองดินแดนของพุกามไว้ได้ พระองค์จึงรวบรวมชาวพม่าและชาวมอญบางส่วนตีโต้คืน จึงสามารถยึดพุกามกลับมาไว้ได้
พุกามเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดทางด้านศิลปวิทยาการในสมัยพระเจ้าอลองสิธู ใน พ.ศ. 1687 พระองค์ได้โปรดให้สร้างเจดีย์ชื่อ "ตะเบียงนิว" (แปลว่า เจดีย์แห่งความรู้) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพุกามไว้ด้วย
กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์พุกาม คือ พระเจ้านรสีหบดี สร้างเจดีย์องค์สุดท้ายแห่งพุกามเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 1819และเมื่อสร้างเจดีย์องค์นี้เสร็จ ได้มีผู้ทำนายว่า อาณาจักรพุกามจะถึงกาลอวสาน ซึ่งต่อมาก็เป็นจริงดังนั้น เมื่อกองทัพมองโกลยกทัพเข้ามาบุกในปี พ.ศ. 1827 และพุกามถึงคราวล่มสลายในปี พ.ศ. 1830 รวมระยะเวลาแล้ว 243 ปี มีกษัตริย์อยู่ทั้งหมดทั้งสิ้น 11 พระองค์
อาณาจักรพุกามหลังปี พ.ศ. 1830 ถูกมองโกลยึดครองและแบ่งดินแดนออกเป็น 2 มณฑล
มณฑลเชียงเมียน โดยรวมรัฐทางเหนือของพม่าเข้าด้วยกันมีเมืองตะโก้ง เป็นศูนย์กลางภายใต้การปกครองของข้าหลวงจีน มีทหารมองโกลประจำ
มณฑลเชียงชุง อยู่ทางภาคใต้ของพม่า มีพุกามเป็นศูนย์กลางจนปี พ.ศ. 1834 จึงได้แต่งตั้งพระเจ้ากะยอชวา เป็นกษัตริย์ปกครองพุกาม ในฐานะประเทศราชของจีน
พุกาม ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ อยู่ห่างประมาณ 90 ไมล์ หรือ 145 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมัณฑะเลย์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เขตเมืองเก่า (เขตที่ตั้งอาณาจักรพุกาม) เขตเมืองใหม่ (เขตที่อยู่อาศัยปัจจุบัน) และยองอู (เขตพาณิชยกรรมและเศรษฐกิจ) มีสนามบินชื่อ สนามบินยองอู เป็นสนามบินประจำเมือง รายได้หลักของเมืองคือ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนที่นี่เสมอทุกช่วงปี โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากแถบเอเชียด้วยกัน
พุกามได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ เพราะในสมัยรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ เจดีย์แห่งแรกของพุกามคือ เจดีย์ชเวสิกอง สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสร้างเจดีย์ เจดีย์องค์ใหญ่สุดจะเป็นเจดีย์ที่กษัตริย์ทรงสร้าง และองค์ที่มีขนาดเล็กถัดมา เป็นการสร้างโดยเหล่าขุนนาง อำมาตย์ ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ์
นอกจากเจดีย์ชเวสิกองแล้ว ยังมีเจดีย์สำคัญ ๆ อีกหลายองค์และวัดสำคัญ ๆ อีกเช่น เจดีย์ชเวซันดอ, อานันทวิหาร,เจดีย์ตะเบียงนิว, วัดพะยาตองซู เป็นต้น
 

 
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ 2
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงราย
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในลำพูน
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในลำปาง
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในปาย แม่ฮ่องสอน
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในพะเยา
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในพิษณุโลก สุโขทัย
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในตาก
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ และภาคกลาง
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในภาคอิสาน
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในพัทยา
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ต
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสมุย
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงตุง
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในลาว
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเสียมเรียบ
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในเวียดนาม
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในมาเลเซีย
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในบาหลี
แผนที่นิมมาน
แผนที่ภาคเหนือ article
ปายฟ้า ปายฝัน
บ้านต้นไม้
ร้านอาหารจังหวัดเชียงใหม่ article
ปายบ้านไทย
บ้านสันติชล
บ้านชนเผ่า
Pai River Mountain Resort
บ้านสกุลพิชญ์
ริมน้ำกลางดอย รีสอร์ท
Phu Pai Art Resort
ริมจันทร์รีสอร์ท
ถนนคนเดิน จ.เชียงใหม่
พระพุทธรูปยิ้มได้ วัดอุโมงค์เถระจันทร์ article
วัดพระธาตุดอยสุเทพ article
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ article
ปางช้างแม่สา article
กะเหรี่ยงคอยาว
พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง article
ชาวเขาเผ่าต่างๆ article
สันกำแพง article
สามเหลี่ยมทองคำ article
แม่สาย article
ดอยแม่สะลอง article
ดอยผ้าห่มปก article
ดอยอ่างขาง article
เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี article