bulletEnglish website
dot
ทัวร์ภาคเหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ปาย แม่ฮ่องสอน
bulletทัวร์ลำปาง
bulletทัวร์พะเยา
bulletทัวร์ตาก
dot
ทัวร์ภาคใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletทัวร์หัวหิน ชะอำ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletทัวร์ชลบุรี
dot
ทัวร์อิสาน
dot
bulletทัวร์เลย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์พม่า
bulletทัวร์จีน


เดสทินี่ ทราเวล เซอร์วิส


เมืองล้านช้าง.7 เวียงจันคักอีหลี 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article

เมืองล้านช้าง.7 เวียงจันคักอีหลี 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ
 
สัมผัสแห่งอารยธรรมล้านซ้าง สัมผัสวิถีชีวิตแห่งซาวลาว สัมผัสความงามแห่งธรรมซาติ
โอ้ดอกจำปามาลา งามจริง มิ่งเมืองลาว 

 

ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel

วันที่ 1: ทั่วเมืองลาว (อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

9.15 น. เดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเวียงจัน โดยสายการบินลาว QV424
11.10 น. รถรับจากสนามบินเวียงจัน จากนั้นเข้าเช็คอินที่โรงแรม Dansavanh Hotel หรือเทียบเท่า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านขอบใจเด้อ
13.00 น. เที่ยวสวนวัฒนธรรมเชียงควน ประกอบไปด้วยพระพุทธรูป และรูปปั้นหินซึ่งเป็นพุทธประวัติ และปริศนาธรรมมากมาย
15.00 น.นมัสการพระธาตุหลวง
ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2109 มีพระธาตุสีทองอร่ามแปลกตา อลังการณ์
16.00 น. เดินเที่ยว ประตูซัย
อนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงวีรชนลาวซึ่งสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส ประเทศเจ้าอาณานิคมในสมัยนั้น ช่วงเย็น เป็นจุดนัดพบของหนุ่มสาว และชาวลาวผู้ชื่นชอบการออกกำลังกายอีกด้วย
17.00 น. กลับที่พัก
19.00 น. รถรับไปทานขันโตก
ที่ พาโตก ลาวเดิม อิ่มอร่อยกับขันโตกอาหารลาว พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำพื้นเมือง อันสวยงามตระการตา
21.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel
วันที่ 2: บ้านท่าเรือ (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น)

8.00 น. เดินชมตลาดเซ้าเวียงจัน เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ เลือกหาสินค้าพื้นเมืองสวยงาม ราคาถูก และอาหารของหวานลาวรสชาติเยี่ยม
9.30 น. นมัสการหอพระแก้ว ซึ่งพระเชษฐาธิราชมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2108 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากล้านนา ก่อนที่กองทัพไทย จะได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดพระแก้ว ในปี พ.ศ. 2322 จากนั้น เดินทางไปน้ำงึม
12.00 น. ล่องเรือท่องน้ำงึม
ชมความสวยงาม ของทะเลสาบใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหล่อเลี้ยงชาวลาว และชาวไทย พร้อมรับประทานอาหารกลางวันอันแสนอร่อยบนเรือ
15.00 น. เดินทางต่อไปยังบ้านท่าเรือ
หมู่บ้านประมงที่ใหญ่ที่สุด เป็นแหล่งทำปลาร้าปลาแดกซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวลาวทั้งประเทศ
16.00 น. เข้าเช็คอินที่เรือนพักคอนสะหวัน หรือเทียบเท่า
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ก่อนพักผ่อนท่ามกลางความเงียบสงบ และอากาศบริสุทธิ์ของชนบทลาว

ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel ทัวร์เวียงจัน เที่ยวเวียงจัน วังเวียง น้ำงึม ทุ่งไหหิน เที่ยวลาว Vientien tour Vientien Travel
วันที่ 3: วังเวียง (อาหารเช้า, อาหารกลางวัน)
6.00 น. ตื่นแต่เช้าตรู่ เพื่อเดินชมบรรยากาศยามเช้า ของหมู่บ้านห้วยหม้อ และบ้านท่าเรือ ชมวิถีชีวิตของชาวประมง ซึ่งออกหาปลาแต่เช้า และเอาปลาขึ้นฝั่งเพื่อนำมาทำปลาร้า ปลาแดดเดียว ปลาส้ม ฯลฯ เพื่อขายและเลี้ยงชีพที่บ้านพนแย่ง ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบที่สวยงามซึ่งไหลผ่านด้านหลังของหมู่บ้าน จากนั้นกลับที่พักเพื่อเช็คเอาท์ และเดินทางต่อไปวังเวียง
10.00 น. เยือนถ้ำจัง
ด้านล่างมีบ่อน้ำมรกต ด้านบนเป็นถ้ำซึ่งภายในเต็มไปด้วยหินงอก หินย้อยรูปร่างประหลาดและสวยงาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เที่ยววังเวียง ชมบรรยากาศริมน้ำที่คราคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ และร้านอาหาร ร้านโปสการ์ดน่ารักๆมากมาย จนได้ชื่อว่าพัทยาลาว จากนั้น เดินทางกลับเข้าเวียงจัน
14.30 น. นำท่านส่งสนามบินวัดไต เวียงจัน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินลาว QV415 เวลา 16.30 น.
17.50 น.ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
   
ราคา / ท่าน: 2 ท่าน
3 ท่านขึ้นไป
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
พักโรงแรม 3 ดาว 19,900 บาท
17,900 บาท 85 % 75 % 1,500 บาท


เพื่อ ให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ เดสทินีจึงได้คัดสรรโรงแรมที่ได้รับ vote top 100 จากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ผ่าน tripadvisor เว็บรีวิวโรงแรมยอดนิยมระดับโลกเท่านั้นค่ะ

คลิกที่นี่เพื่อเช็คอันดับและชมรีวิวโรงแรมโดยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

 

 
City โรงแรม 3 ดาว
เวียงจัน

Dansavanh Hotel   หรือ Lao Hotel  หรือ Anou Hotel

หมายเหตุ

•  หากต้องการเดินทางช่วงเทศกาล และวันหยุดยาว รบกวนเช็คราคากับพนักงานอีกครั้งค่ะ
•  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนราคา และรายการท่องเที่ยวตามเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ, การเมือง, การปรับขึ้นราคาของสายการบิน การปรับภาษีน้ำมันของสายการบิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด                
•  การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะการชำระค่าบริการเป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  
•  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศลาว / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน

 สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ - เวียงจัน - กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว พร้อมภาษีสนามบินและน้ำมัน
•  ค่ายานพาหนะนำเที่ยวเวียงจัน น้ำงึม วังเวียงพร้อมมัคคุเทศก์ภาษาไทยหรืออังกฤษ
•  โรงแรม 2 คืนพร้อมอาหารเช้า
•  มื้ออาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
•  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000, 000 บาท
สิ่งที่ไม่รวม
ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (อัตราตามสถาณฑูตกำหนด)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าทำหนังสือเดินทาง
เอกสารประกอบการเดินทาง
หนังสือเดือนที่ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ
• ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระงวดแรก 10,000 บาท
• ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 10 วัน

การยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     21-30      วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ     2,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     8-20      วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ    50% ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง     7      วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หมายเหตุ    รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำ เป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

- อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ/ห้ามเข้าประเทศลาว/การนำสิ่งของผิด กฎหมาย/เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้  เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด

ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก

ทำ Passport ไม่ใช่เรื่องยาก
การทำ Visa สำหรับชาวต่างชาติ
ค่าธรรมเนียม Visa สำหรับชาวต่างชาติ
เอกสารที่ต้องกรอก และยื่นต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองของทั้ง 2 ประเทศ

ตารางเดินรถประจำทางไปเชียงของ คลิกเลยค่ะ
ChiangKhong Bus Timetable.doc

ขั้นตอนการเปิดใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศลาวค่ะ (International Roaming)
• International Roaming AIS.pdf
• International Roaming DTAC.pdf
• International Roaming True.pdf
 

ความคิดเห็นของลูกค้าที่เคยมาใช้บริการ

 

กรอกแบบฟอร์มเพื่อจองทัวร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
เบอร์ติดต่อ :
E-mail :  *
วันเดินทาง :
ผู้ใหญ่ / ท่าน :
เด็ก / ท่าน :
เด็กอายุ :
สอบถามข้อมูล :  *ทัวร์ลาว

ทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน เมืองล้านช้าง.1 สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว article
ทัวร์ หลวง พระ บาง 3 วัน 2 คืน สะบายดีหลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว article
สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน article
เมืองล้านช้าง.10 เยือนประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (ไป-กลับรถ) article
เมืองล้านช้าง.7 เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ-กลับเรือ หรือเลือกกลับรถ) เริ่มต้นเชียงของ-จบเชียงของ article
หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืนตักบาตรข้าวเหนียว article
เมืองล้านช้าง.12* สบายดีหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือตามแม่น้ำโขงสัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว โดยเรือสัญชาติไทย เรือกาสะลองคำ 4 วัน 3 คืน article
หลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน ไปเรือกลับเครื่อง article
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน เมืองล้านช้าง.9
เมืองล้านช้าง.8 เชียงของ ห้วยทราย หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน (ไปเรือ กลับรถ) article
เมืองล้านช้าง.11* โปรแกรมท่องเที่ยวหลวงพระบาง เมืองมรดกโลก ล่องเรือใหญ่ตามแม่น้ำโขง สัมผัสวีถึชีวิตชาวลาว 4 วัน 3 คืน
เมืองล้านช้าง.4* สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไป - กลับเครื่อง Bangkok Airways เริ่มทัวร์และจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.10 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
เมืองล้านช้าง.9 คักอีหลีเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่กรุงเทพฯ article
เมืองล้านช้าง.8 เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
เมืองล้านช้าง.5 สะบายดีหลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน ไปเรือ กลับเครื่อง เริ่มทัวร์ที่เชียงของ สิ้นสุดที่กรุงเทพฯ article
ทัวร์ลาวเวียงจัน อัศจรรย์ทุ่งไหหิน 4 วัน 3 คืน เริ่มต้นและจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article
ทัวร์เวียงจันคักอีหลี 4 วัน 3 คืน เริ่มต้น และจบทัวร์ที่เชียงใหม่ article